Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Category

Latest

KESH arrin rekorde historike prodhimi

Gjysma e parë të vitit ka qenë shumë pozitivë për prodhimin e energjisë në vend. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka publikuar treguesit për gjashtëmujorin, ku niveli i prodhimit të kaskadës arriti në 3,914 GWh, rreth 53% më shumë se…

TAP, përfundon 40% e punimeve në stacionet Fier dhe Bilisht

Punimet për Gazsjellësin Adriatiko-Jonian janë brenda afateve të caktuara. Drejtoresha e Komunikimeve pranë TAP, Lisa Givert, është shprehur në një intervistë për Azertac se ka përfunduar gjysma e punimeve për stacionet e kompresimit dhe…

Mali i Zi me sytë nga TAP

Ministria e Ekonomisë së Malit të Zi është shprehur se gazsjellësi që do të vijë nga Azerbajxhani në Europë, dhe që po ecën sipas planifikimeve, do të nxisë shumë ekonominë e vendit dhe do të sjellë edhe përfitime për konsumatorët, shkruan…

Rizgjohen minierat

Industria minerale është para një hovi të ri prej investimeve të reja, me rreth 25 milionë euro në sektorin e përpunimit, me dy linja të reja nga AlbChrome në Bulqizë dhe Tete Albania në Spaç, që pritet të rrisin dukshëm vlerën e eksporteve…

ERE shfuqizon vendimet për ndërtimin e parqeve eolike

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) vendosi në fund të qershorit që të shfuqizojë tre vendime të tij që i takojnë vitit 2008 dhe që sanksiononin licencimin e subjekteve për ndërtimin e parqeve eolike në zonën e Kavajës, Llogorasë dhe…

Hapet gara pë 25 zona minerare

Ministria për Infrastrukturën dhe Energjinë ka shpallur 25 zona minerare për të cilat subjektet e interesuara mund të ofertojnë për të fituar të drejtën e shfrytëzimit. Zonat janë parashikuar në planin minerar të vitit 2018 ndërkohe që një…

Gazsjellësit TAP i ndryshohet skema e TVSH-së në Shqipëri

Në Kuvend është paraqitur për shqyrtim e votim një projektligj që në thelb ndryshon skemën e TVSH-së për gazsjellësin Trans Adriatic Pipeline (TAP).  Sistemi i ri i aplikimit të TVSH-së për furnizimet e materialet që futen në vend në kuadër…