Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Category

Eficensa e Energjise

Ecolibera, shtëpia e së ardhmes në kodrat e Italisë

Në një kodër, pak kilometra nga qendra e Astit në Milano ndodhet kompleksi i parë i banimit në Itali në kategorinë energjetike A4. Vila e parë ‘Ecolibera’ e emërtuar kështu sepse ka synim që të jetë miqësore ndaj mjedisit dhe e pavarur…

Shqipëria, drejt efiçencës së energjisë

Eficenca e energjisë mbetet një zhargon i përsëritur në dhjetëra dokumente të rëndësishme kombëtare, por në praktikë vetëm 9% e banesave kanë të instaluar një element sipas këtij parimi. Deri në vitin 2030, do të duhen 228 milionë euro…

Ndryshime në ligjin për efiçencën e energjisë

LIGJ Nr. 5/2019 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 124/2015 “PËR EFIÇENCËN E ENERGJISË” Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË…