Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Category

Miniera

46 miniera do kalojnë te privati me anë të ankandit

Janë të paktën 20 leje minerare që parashikohen të jepen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për shfrytëzim si dhe 26 për kërkim-zbulim mineralesh gjatë këtij viti. Ministria ka bërë publik planin e saj minerar ashtu sikundër…

Miratohet granti i BERZH për EITI

VENDIM Nr. 106, datë 23.2.2018 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË GRANTIT NR. TF0A1769, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, QË VEPRON SI ADMINISTRATORE E FONDEVE…

Industria nxjerrëse, regjistër për pronarët realë

Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI) ka gati projektligjin, i cili parashikon ngritjen e regjistrit publik për pronarët dhe përfituesit realë nga aktiviteti në sektorin e burimeve natyrore. Gjithçka u bë me dije nga kreu…

Renta minerare me problemet e saj

Renta minerare deri në vitin 2008 (Gusht) ka qenë e zbatuar sipas Ligjit Minerar (7796/1994) në një nivel prej 2% për gjithë grupet e mineraleve. Renta llogaritej mbi vlerën e tregut për sasinë e përgjithshme të mineralit të shitur tek…