Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

HEC-i i Poçemit mbi Vjosë, Sekretariati i Energjisë: Dy muaj kohë Shqipërisë që të “mbrohet”

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë bëri me dije se ka hapur procedurën për zgjidhjen e mosmarrëveshjes kundër Shqipërisë sa i takon vlerësimin jo në përputhje me direktivën të ndikimit në mjedis të HEC Poçem.

Në një njoftim Sekretariati bëri me dije se do të presë reagimet e palëve por nga një hulumtim paraprak ky institucion doli në përfundimin se procedurat administrative të kryera për projektin nuk ishin në përputhje me direktivën e BE.

“Në 14 Shtator 2020, Sekretariati i dërgoi një Letër Shqipërisë për Rastin ECS-3/19, duke adresuar shqetësimet e tij në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis të projektit HEC Poçem në lumin Vjosa. Në veçanti, Sekretariati gjeti paraprakisht se procedurat administrative të kryera për projektin nuk ishin në përputhje me dispozitat e Direktivës 2011/92 / BE, duke marrë parasysh veçanërisht kërkesat e Direktivës për përmbajtjen e raportit mjedisor dhe dispozitat e tij të pjesëmarrjes publike.

Duke dërguar Letrën , Sekretariati filloi një procedurë paraprake, qëllimi i së cilës është t’i japë Shqipërisë mundësinë për të reaguar ndaj pretendimit të mosrespektimit të ligjit të Komunitetit të Energjisë brenda dy muajve dhe për t’i dhënë mundësi Sekretariatit të krijojë sfondin e plotë të rasti.

Sipas Neneve 7 dhe 17 të Rregullores së Procedurës për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve, palëve të interesuara mund t’u lejohet hyrja në dosjen e çështjes dhe mund të paraqesin vërejtje me shkrim për çështjen në fjalë te Sekretariati gjatë procedurës paraprake. Të gjitha kërkesat për informacion në lidhje me këtë rast duhet t’i drejtohen Zëvendës Drejtorit dhe Këshilltarit Ligjor në dirk.buschle@energy-community.org ose +43 1 535 2222 24 dhe duhet t’i referohen numrit të çështjes ECS-3/19” thuhet në reagimin e sekretariatit.

Hidrocentrali i Poçemit është një nga disa digat që do të ngrihen në lumin Vjosë sipas kontratave të dhëna paraprakisht nga qeveria.

Dy kompanitë turke Ayen Enerji Şirketi Anonymous” dhe “ Çinar-San Hafriyat Nakliyat Turizm Insaat San Ve Tik Ltd.Sti janë ato që kanë përfituar të drejtën e kocneisonit për të ngritur një digë me gjatësi 200 metra dhe me lartësi 50 metra me një prodhim vjetor prej 366 GWH.

Monitor, 15.09.2020