info@energjia.al

Thellohet skandali me kompaninë e nxjerrjes se naftës, Bankers Petrolium. Një tjetër raport i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore ka zbuluar se Bankers ka manipuluar dokumentacionin për të shmangur pagesën e takes se tatim-fitimit edhe për vitin 2012, duke përdorur të njëjtën skemë evazioni si në vitin 2011, vit për të cilin palët do të përballen në Arbitrazh.

AKBN thotë se nga një autidimi i saj rezulton se Bankers Petrolium ka raportuar vetëm humbje në bilancet e saj, vetëm për të mos paguar tatim fitimin në buxhetin e shtetit shqiptar.

Sipas AKBN janë afërsisht 130 milionë dollarë shpenzime të fryra për 2012-ën, e prej nga rezulton të jenë shmangur 30 milion dollarë taksa.

Këto para, në vend që të përfundonin në arkën e shtetit shqiptar, kanë përfunduar ne xhepat e Bankers Petrolium, drejtuesve e pronareve të saj.

Bashkë me vitin 2011, shuma që duhet t’i paguante Bankers shtetit shqiptar përllogaritet në 90 milionë dollarë, para me të cilat do të ishin shpërblyer edhe banoret e Zharrzës, të cilët thonë se Bankers u ka shkatërruar shtëpitë dhe të gjithë zonën, duke ua bërë jetën të pamundur.

Ekspertët e AKBN thonë se për këtë mashtrim Bankers ka kryer punime me kompani të treta pa zbatuar procedurat e tenderimit, por me prokurim të drejtpërdrejtë, duke shkelur kontratën.

Në këtë mënyrë, Bankers, sipas raportit të AKBN, i ka fryrë faturat e shpenzimeve në mënyrë fiktive.  E kontaktuar nga Televizioni Klan, Bankers i kundërshton pretendimet e palës shtetërore, dhe thotë se është në pritje të vendimit nga arbitrazhi ndërkombëtar për 2011-ën.
Por AKBN dyshon se kjo skeme është përdorur për 11 vjet me radhë dhe shumat që Bankers Petrolium do të duhej t’i kishte paguar shtetit shqiptar arrin në qindra milionë dollarë.

TV KLAN,  15.03.2017

Sektori minerar përqendroi vëmendjen gjatë vitit të kaluar tek lobimi për lehtësi fiskale e përqendruar tek renta minerare. Por qeveria e cila justifikoi këtë kërkesë me zgjerimin e sektorit minerar në vend por edhe me kushtet e vështira që imponuan çmimet e lëndëve të para në tregjet globale, i ka vënë një vëmendje të veçantë edhe kontrollit të aktivitetit të operatorëve të tregut.

Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës raportoi se në total u mbikëqyrën 625 objekte për të cilat u mbajtën edhe akt konstatimet e nevojshme. Sipas të dhënave në terren nga ana e inspektorëve të AKBN është propozuar pezullimi i aktivitetit për 33 subjekte, janë marrë masa administrative ndaj 12 të tjerave, ndërkohë që për 39 raste është kërkuar revokim i lejes minerare.

Ajo që vihet re nga monitorimi i dosjeve për secilin subjekt nga ana e Agjencisë Kombëtare të Burimeve të Natyrës është indiferenca e subjekteve për të dorëzuar informacion mbi aktivitetin e tyre. Për këtë është propozuar masë administrative ndaj 192 subjekteve që nuk kanë dhënë në kohë informacionin e nevojshëm.

Një ndër problemet e këtij sektori janë minierat e mbyllura të cilat në disa raste sipas konstatimeve të AKBN paraqesin rrezikshmëri.

Scan Tv,  03.03.2017

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka njoftuar në kuadër të analizës vjetore për vitin 2016 se kompanitë që shfrytëzojnë me koncesion fushat naftëmbajtëse në vendin tonë nuk kanë bërë transparente dokumentet financiare sipas detyrimeve ligjore.

Miratimi i planeve të zhvillimit dhe buxheteve për vitin 2017, por edhe te dokumenteve të tjerë të rëndësishëm, ende nuk është bërë. Për vitin 2017, është miratuar vetëm buxheti i kompanisë Sherwood International, ndërsa kompanitë e tjera ende nuk e kanë finalizuar.

“Duhet të evidentojmë faktin që këto programe duhej të ishin dërguar për miratim pranë AKBN qysh në fund të muajit Tetor 2016. Me gjithë përpjekjet tona, duke përsëritur kërkesën disa herë, ende nuk është bërë e mundur të konkludohet me këto miratime. Përgjegjësi në këtë proces ka kompania Albpetrol, e cila në të gjitha rastet dhe gjatë gjithë kohës, nuk ka respektuar afatet e përcaktuara në marrëveshje. Mendojmë se duhet t’i kërkohet me forcë MEI që të detyrojë Albpetrolin zbatimin e kërkesave të marrëveshjeve dhe licencave për afatet. Asnjëherë vonesat nuk kanë ardhur nga AKBN” thuhet në raportin e analizës vjetore.

AKBN sqaroi se në më mungesë të “Programeve të Punës dhe Buxhetit 2016” të kompanive, Sektori I Monitorimit të investimeve në Agjenci, planifikoi planin e monitorimeve të investimeve duke u mbështetur në raportimet mujore dhe tremujore, të kompanive.

AKBN vuri në dukje se shlyerja e detyrimeve reciproke midis kompanive që janë në marrëveshje hidrokarbure është edhe konflikti kryesor që ka lindur deri tani në marrëdhëniet midis Albpetrolit dhe këto kompani si palë në marrëveshje.

“Nga ana jonë, jemi përpjekur maksimalisht dhe kemi kërkuar shlyerjen në kohë të këtyre detyrimeve pa lejuar akumulimin e tyre. Rasti i fundit është vendimi i marrë nga Albpetrol për mbylljen e marrëveshjeve hidrokarbure që kjo kompania ka nënshkruar me kompaninë TransAtlantic për vendburimet Ca-Mo dhe Go-Ko, ku konflikti kryesor ka qenë dhe mbeti pamundësia financiare e kompanisë TransAtlantic për shlyerjen e menjëhershme të detyrimeve te akumuluara në kohe, për një periudhë të gjatë” sqaroi më tej AKBN.

Revista Monitor,  03.03.2017

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN ) ankimoi raportin e ekspertëve të pavarur “Price Water House Cooper”, i cili i njohu kompanisë Bankers Petroleum nivelin e atyre që njihen si shpenzime të rikuperueshme prej 57 milionë dollarë të kundërshtuar nga qeveria shqiptare.

Nëpërmjet një njoftimi zyrtar në web-site  e AKBN-së, bëhet e ditur se “pas një konsultimi të gjatë me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë dhe Avokaturën e Shtetit vendosi që të ankimojë vendimin e  ekspertëve  ndërkombëtarë në Gjykatën e Arbitrazhit lidhur me çështjen “Bankers”. AKBN beson se kjo çështje me një sensibilitet të lartë publik, ka patur vëmendjen e të gjithë aktorëve në këtë proces dhe si e tillë, do të ketë një gjykim të drejtë në Gjykatën e Arbitrazhit, pasi jemi të bindur se elementët e gjetur në raportin auditit, të hedhur poshtë nga ekspertët janë të mjaftueshëm për këtë Gjykatë që t’i  japë të drejtë shtetit shqiptar”.

Konflikti mes qeverisë dhe kompanisë Bankers e ka zanafillën në vitin 2011, kur AKBN pretendon se kompania ka deklaruar 299 milionë dollarë shpenzime të pajustifikuara, duke fshehur kështu rreth 57 milionë dollarë taksa.

Pas vendimit, tatimet bllokuan llogaritë e kompanisë dhe mblodhën me forcë detyrimin. “Bankers” kërcënoi me arbitrazh, por më vonë palët ranë dakord të pajtonin një ekspert të pavarur për ta shqyrtuar çështjen.

Një muaj më parë paneli i ekspertëve, i përbërë nga “Price Water House and Coopers” i dha të drejtë kompanisë kanadeze, një vendim ky që detyron qeverinë t’i kthejë asaj 37 milionë dollarë taksa mbrapsht dhe të heqë dorë nga arkëtimi i 20 milionë të tjerëve.

Sipas raportit të ekspertëve, nga 299 milionë dollarë shpenzime të pajustifikuara që pretendon AKBN se ka deklaruar “Bankers”, vetëm 22 milionë janë të tilla, ndërsa pjesa tjetër janë kosto të drejta.

Scan Tv,  22.10.2016

Qeveria ka rritur intensitetin për kalimin e blloqeve të lira të naftës tek privatët e interesuar për kërkimin e naftës duke e përfituar këtë të drejtë përmes ankandeve. Pas Bllokut të Panajasë, 5 dhe C duket se Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës ka vendosur të kalojë të drejtën e shfrytëzimit edhe për Bllokun B.

Ky bllok ndodhet në zonën e Rodonit në pjesën perëndimore të vendit. Afati i fundit për subjektet e interesuara mbi këtë bllok për aplikimet është data 10 tetor 2016 ndërkohë që për tre blloqet e tjera afati është 30 nëntori. Blloku B ka një një sipërfaqe prej 776 km2. Nisur nga punimet sizmike të kryera, puset e shpuar dhe stili tektonik i vërtetuar më në jug, në këtë bllok prognozohet struktura e Gjuricës Perëndimore, si dhe ngritjet e Gjuricës dhe Rinasit. Në total rezultojnë 13 puse të shpuara në Ishëm, Fushëkuqe, Thumanë, Adriatik dhe Miloti. Qeveria do të publikonte fillimisht një hartë me 13 blloqe të lira por deri më tani nuk ka asnjë marrëveshje të mbyllur me sukses edhe pse ka pasur disa shpallje. Për Dumrëne dhe Bllokun 4 prej një vitit thuhet se po vazhdojnë negociatat për termat ekonomike me Shell dhe Navitas mbi të drejtën e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit në këto Blloqe përmes shfrytëzimit nga nënshkrimi i një kontrate koncensionare.

Scan Tv,  19.09.2016

Të gjitha institucionet publike do të jenë të parat të zbatojnë legjilacionin që lidhet me kursimin e energjisë përmes ndërtimit brenda standardeve apo ndërhyrjeve për izolim.

Por të dhënat tregojnë se, shumica e Bashkive në vend, kanë qenë indiferente ndaj nismës së qeverisë dhe këtë rezultat e tregoi auditimi i bërë nga ana e Agjencisë Kombëtare të Burimeve të Natyrës.

“Në të vërtetë, gjatë periudhës 2014-2015, u vunë re vetëm përmirësime të vogla. AKBN-ja ka audituar 10 bashkitë më të mëdha të vendit (gjatë 2011-2013), me qëllim që të kontrollojë zbatimin e Ligjit për Ruajtjen e Energjisë në Ndërtesa. Nga auditimet u vu re se asnjë nga bashkitë e audituara nuk e ka zbatuar ligjin në shkallë të madhe (niveli aktual është vlerësuar të jetë jo më shumë se 10%)”, thuhet në një dokument të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.

Por funksionimi dhe zbatimi ligjor përfshin një sërë institucionesh dhe në disa raste edhe Inspektoratin e Ndërtimit.

Ky i fundit është ai që kontrollon zbatimin e lejeve dhe projekteve të miratuara te ndërtimi nëse i përmbushin apo jo parametrat, por sipas të njëjtit dokument institucioni ka mungesë të ekspertizës teknike që lidhet me kodin energjetik.

Scan Tv,  16.09.2016

Viktor Tushaj, ish kreu i Bashkisë së Lezhës emerohet në krye të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, pas largimit të Dael Dervishit.

Lajmi është konfirmuar nga burime pranë LSI-së, ndërkohë që zyra e shtypit t AKB tha se prezantimi zyrtar është bërë rreth orës 11:00.

Tushaj ka mbuluar për dy mandate postin e kreut të Bashkisë së Lezhës, për të humbur dhë lëshuar këtë post në zgjedhjet e vitit 2015. Ish kreu i AKBN, Dael Dervishi, dha dorëheqjen të premten e shkuar, duke e motivuar me arsye personale.

Shqiptarja.com  05.09.2016

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore raporton se aktualisht janë 73 hidrocentrale në proces ndërtimi. Për përfundimin e tyre janë angazhuar 127 miliardë lekë, ndërsa kapaciteti i shtuar i energjisë do të jetë 2384 GW/h.

Vlerën më të lartë në këto investime e zë kontrata koncensionare me Statcraft për HEC-et në lumin Devoll që aktualisht është në proces ndërtimi.

Duke filluar prej vitit 2002 deri më sot janë firmosur 173 kontrata koncesionare për ndërtimin e 502  hidrocentraleve me kapacitet 2117 MW.

Aktualisht 102 hidrocentrale kanë përfunduar së ndërtuari dhe janë duke prodhuar energji prej 1201 Gigavatorësh. Për ndërtimin e këtyre objekteve AKBN sqaron se janë investuar 24.4 miliardë lekë.

Por duhet marrë në konsideratë që nga lejet e dhëna nuk kanë filluar ende punimet për 327 hidrocentrale, për të cilat duhet të angazhohen 161 miliardë lekë për prodhimin e 5.573 Gigavatorë energji.

Territori hidrografik i Shqipërisë ka një sipërfaqe prej 44.000 km2 ose 57% më shumë se territori i saj. Shqipëria ka 8 lumenj kryesorë: Drini, Buna, Vjosa, Semani, Mati, Shkumbini, Ishmi dhe Erzeni. Lartësia mesatare e territorit hidrografik të Shqipërisë është rreth 700 m mbi nivelin e detit.

Prurja mesatare shumëvjeçare e rrjedhjes së përgjithshme të lumenjve është rreth 1.245 m3/sek. Për shkak të veçorive morfologjike, Shqipëria është shumë e pasur në lumenj. Më shumë se 152 lumenj dhe përrenj, formojnë përfundimisht 8 lumenj të mëdhenj, që rrjedhin nga juglindja drejt veriperëndimit, kryesisht, drejt bregdetit Adriatik.

AKBN thotë se Shqipëria po punon që të kombinojë politikat e efiCencës së energjisë dhe energjive të rinovueshme, duke i bërë ato pjesë të një strategjie të tërë për energjinë, bazuar në direktivat e Bashkimit Europian .

Aktualisht, Strategjia Kombëtare e Energjisë (2007-2020), ka të përfshirë jo vetëm strategjinë e zhvillimit të burimeve klasike (fosile), por edhe strategjitë për energjinë e rinovueshme dhe të eficencës së energjisë.

Revista Monitor,  02.09.2016

AKBN dhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë njoftojnë afatin e ri për ankandin e Bllokut Panaja dhe 5.

Njoftim i AKBN:

Important Announcement: “New Application deadline for onshore blocks PANAJA, and 5, on October 30th 2016″. Please be advice that with the Minister of Energy and Industry Order No. 256, on August 03rd, 2016 it has been issued the new Deadline for Onshore Blocks PANAJA, and 5. The deadline for these blocks is October 30th, 2016.

Mei order no.256

energjia.al  25.08.2016

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore iu ka bërë apel subjekteve minerare që të bëjnë deklarimet online të të dhënave të tyre, që përfshijnë prodhimin, cilësinë e mineraleve, shitjet etj.

Burime nga AKBN bëjnë të ditur se deklarimi çdo tre muaj i të dhënave nga subjektet tani është i detyrushëm, në bazë të urdhrit të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë.

Burimet e mësipërme bëjnë të ditur gjithashtu se deklarimet online çdo 3 muaj dhe një herë në vit nga subjektet që operojnë në industrinë minerare janë të domosdoshme në kuadër të transparencës dhe luftës antikorrupsion.

Sipas te dhenave, ne te gjithe vendin operojne rreth 700 subjekte ne industrine minerare.

Ora News,  01.07.2016