Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

plan

TAP planned to reach Italy by end of the decade

he Trans Adriatic Pipeline taking gas from Azerbaijan to Europe will pump gas into Italy at the start of 2020, despite local protests against the €4.5 billion ($5.3 billion) project, the TAP president said. “We are on track to deliver…

Mazda dhe Toyota, bashkë për makinat elektrike

Toyota po themelon një sipërmarrje të re për të zhvilluar teknologjinë e makinave elektrike me partnerin Mazda, duke u përpjekur që të arrijë në të njëjtin ritëm me kompanitë rivale, për të prodhuar makinat me bateri. Politikëbërës në…

Tregu i gazit, gati plani për konsumatorët

Qeveria shqiptare nuk ka prenotuar ende sasinë e gazit që do të përfitojë nga gazsjellësi TAP, duke e argumentuar këtë me mungesën aktuale të infrastrukturës në të cilën do të kalojnë tubacionet. Por po krijon të gjitha kushtet për…

Plani për uljen e CO2

Ka një projektligj për ndryshimet klimatike që po diskutohet prej pak kohësh me grupe të ndryshme interesi. Por ky draft në një nen specifik të tij parashtron edhe detyrat që kanë ministritë e linjës. Sipas fushës që mbulon secila,…

KEK mbyll me sukses muajin e parë me 96.8%

Pavarësisht stabilimenteve të stërvjetruara dhe kushteve ekstreme klimatike,  KEK-u,  ka bërë të pamundurën që edhe në këto ditë të vështira ti mbaj në operim termocentralet, madje duke realizuar prodhimin mujor konform planit të…

Qeveria, plan masash për përmirësimin e cilësisë së ajrit

Në mbledhjen e 121-të të qeverisë së Kosovës u diskutuan mundësitë e parandalimit të ndotjes dhe përmirësimit të cilësisë së ajrit, është kërkuar shqyrtimi dhe miratimi i një plani të masave për zvogëlimin e ndotjes, ku do të përcaktohen…

Plan për të trajtuar cilësinë e ajrit në Shqipëri

Projekti i Bashkimit Europian, IBECA, dhe Ministria e Mjedisit prezantuan një draft të planit për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Shqipëri. Në një takim me ekspertë të projektit të financuar nga BE, IBECA, dhe specialistë nga…

Plani i Gjeneralit Clark për qymyrin e Kosovës

Asnjë deputet i Kuvendit të Kosovës nuk e dinë çfarë do të fitoj ose humbë Kosova me projektin gjeneralit Wesley Clark për gazifikimin nëntokësor të qymyrit. Në dokumentet që i ka prezantuar kompania Envidity, nuk jepet asnjë informacion…