info@energjia.al

Qeveria shqiptare nuk ka prenotuar ende sasinë e gazit që do të përfitojë nga gazsjellësi TAP, duke e argumentuar këtë me mungesën aktuale të infrastrukturës në të cilën do të kalojnë tubacionet. Por po krijon të gjitha kushtet për funksionimin e tregut të gazit, duke i paraprirë deri edhe administrimit të infrastrukturës në raste krizash.

“Janë situatat ekstreme të motit, si ky dimër me temperatura ekstreme të ftohta, situatat politike dhe ekonomike, por mund të jenë edhe fatkeqësi natyrore, siç mund të jetë për shembull një tërmet, u shpreh Stavri Dhima, ministria e Energjisë.

Plani përcakton se cilët janë konsumatorët që kanë prioritet furnizimi në këto kushte.

“I garantojmë furnizim familjarëve, sektorit rezidencial kopshteve spitaleve shkollave çerdheve dhe konsumatorëve të tjerë të rëndësishëm, siç mund të jetë prodhimi i energjisë elektrike, sipas mundësive edhe konsumatorëve të tjerë”, thotë Dhima.

Por mbi të gjitha duket se i jep zgjidhje problemit që i druhet Ministria e Energjisë, humbjeve kur sasia e gazit të prenotuar do të jetë më e lartë se ajo që do të përdoret në realitet.

“Kur në verë, për shembull, mund të konsumojnë më pak dhe kur vjen një sasi e caktuar e gazit nga tubacioni, kjo sasi depozitohet në këtë vend dhe në një periudhë të veçantë, sidomos në temperatura ekstreme këto vihen në përdorim këto depozita. Ose mund të vëmë në funksionim depozitat e vendeve të tjera”, shprehet Stavri Dhima.

Në masterplanin e gazit parashikohet ndërtimi i dy depozitave nëntokësore të gazit, një në Dumre dhe një tjetër në Divjakë. Gazi i parë do të transportohet përmes tubacionit të TAP nga Azerbaxhani drejt Europës në 2020-n.

Top Channel, 14.05.2017

Ka një projektligj për ndryshimet klimatike që po diskutohet prej pak kohësh me grupe të ndryshme interesi.

Por ky draft në një nen specifik të tij parashtron edhe detyrat që kanë ministritë e linjës. Sipas fushës që mbulon secila, Ministria e Mjedisit ka përcaktuar edhe opsionet e mundshme për t’u zbatuar, dhe këto opsione nisin nga energjia, tek kreditë për banesa të gjelbra tek dhënia e incentivave për blerjen e makinave elektrike.

Kështu janë shtatë fusha që janë përcaktuar në draft si të nevojshme për t’u përditësuar në dokumente dhe politika të ministrive të linjës.

Së pari në fushën e prodhimit të energjisë: energjitë e rinovueshme, shpërndarja, menaxhimi i shpërndarjes, ruajtja e energjisë, produktet/ teknologjitë që mbështetin sistemet energjitike inteligjente, qendrat e të dhënave për përdorimin e energjive të rinovueshme.

Së dyti në fushën e eficencës së energjisë: ndërtesat tregtare të gjelbërta, kreditë për banesa të gjelbërta, teknologjitë dhe produktet me përdorim eficent të energjisë, përmirësimet e teknologjisë.

Së treti në fushën e transportit: transporti publik, infrastruktura për automjete elektrike, skema të qiradhënies së bicikletave, automjete me shkarkime të pakta.

Më pas vijnë me radhë katër fusha të tjera si ujërat, menaxhimi i mbetjeve, përdorimi i tokës dhe përshtatja infrastrukturore.

Scan Tv,  17.03.2017

Pavarësisht stabilimenteve të stërvjetruara dhe kushteve ekstreme klimatike,  KEK-u,  ka bërë të pamundurën që edhe në këto ditë të vështira ti mbaj në operim termocentralet, madje duke realizuar prodhimin mujor konform planit të parashikuar  me një mesatare prej 96.83%.  megjithëse kemi pas raste kur na është kërkuar edhe të ulim prodhimin.

Duke pasur parasysh gjendjen e krijuar për sa i përket sigurisë energjetike kombëtare dhe nevojën e shtuar për energji elektrike, KEK-u, përveç grupeve të operimit që punojnë në tri ndërrime, për të tejkaluar situatën aktuale të acarit, është përforcuar edhe me ekipet e mirëmbajtjes në Divizionin e Prodhimit të Qymyrit, Termocentralin “Kosova A” dhe Termocentralin “Kosova B”.

Përkundër faktit se operimi në termocentrale gjatë këtij moti të ligë dhe temperaturave jashtëzakonisht të ulëta është tepër i vështir. Mirëpo, falë angazhimit maksimal të punëtorëve të KEK-ut, kemi arritur, jo vetëm ti mbajmë në operim por edhe ta realizojmë prodhimin e planifikuar me përpikëri.

Për më tepër, përveç realizimit të planit të prodhimit, KEK-u ka prioritet edhe mbrojtjen e ambientit, në këtë vazhdë, konform strategjisë kombëtare për mbrojtjen e mjedisit, ne kemi njoftuar edhe MMPH-në, se  situata teknike dhe ajo në elektro-filtra është rënduar dhe nevoja për intervenim është e pashmangshme, në mënyrë që të shmangim ndonjë ndalesë emergjente, KEK-u ka planifikuar të ndal njësinë B-1. nesër me datë: 01.02.2017 ne ora 00:01.  Në këtë drejtim, sipas obligimeve kontraktuale që kemi ndaj furnizuesit publik KEDS/KESCO i kemi njoftuar me kohë.

Prandaj, KEK-u, përveç se po dëshmon edhe njëherë se është bartës i stabilitetit të sektorit të energjisë, është duke treguar përgjegjësi të larte edhe në fushën e mbrojtjes e ambientit në hapësirat ku operon.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  02.02.2017

Në mbledhjen e 121-të të qeverisë së Kosovës u diskutuan mundësitë e parandalimit të ndotjes dhe përmirësimit të cilësisë së ajrit, është kërkuar shqyrtimi dhe miratimi i një plani të masave për zvogëlimin e ndotjes, ku do të përcaktohen veprimet afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata, që duhet të ndërmerren.

Bazuar në përgjegjësitë institucionale dhe Ligjore, u.d. Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Z. Ferat Shala, sot me datë 23.12.2016, ka paraqitur për aprovim në mbledhjen e 122-të Qeverisë së Republikës së Kosovës “Planin e Masave për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe gjendjes së mjedisit”, i cili edhe është aprovuar.

Plani ngërthen në veti një përshkrim të gjendjes aktuale, shkaqet që e kanë sjellë këtë gjendje, Kornizën ligjore, programore dhe institucionale, objektivat dhe masat afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata që duhet të ndërmerren për ta përmirësuar gjendjen e cilësisë së ajrit deri në kufijtë e lejuar me standarde mjedisore.

Ndotësit industrial, numri i madh i veturave të vjetra, përdorimi i lëndëve djegëse në ekonomitë familjare dhe bizneset e vogla, buxheti i limituar, etj janë shkaktarët e ndotjes së ajrit.

Ndërkaq, dokumenti parasheh masat që duhet të ndërmerren nga Qeveria dhe dikasteret relevantë të fushës së ambientit, për ta përmirësuar gjendjen e cilësisë së ajrit.

Gazeta Zeri,  26.12.2016

Projekti i Bashkimit Europian, IBECA, dhe Ministria e Mjedisit prezantuan një draft të planit për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Shqipëri.

Në një takim me ekspertë të projektit të financuar nga BE, IBECA, dhe specialistë nga Ministria e Mjedisit, u prezantua një draft i planit kombëtar për cilësinë e ajrit. Ky është plani i parë kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit, i cili është i bazuar në legjislacionin e BE-së, “Acquis Communutaire”.

Paolo Bacca, drejtues i projektit për Forcimin Institucional për Zbatimin e Legjislacionit të Mjedisit dhe Klimës, IBECA, tha se “ky është një hap përpara në lidhje me implementimin e e legjislacionit mbi menaxhimin e cilësisë së ajrit” dhe ndjek hapa të mëparshëm për transpozimin e Direktivave të BE-së, mbi ajrin e pastër dhe uljen e metaleve të rënda në mjedis.

Menaxheri i sektorit të mjedisit dhe energjisë pranë Delegacionit të BE-së, Antoine Avignon tha se, “duke adoptuar këtë plan, qeveria bie dakord që në mënyrë aktive të reduktojë ndotësit të cilët dalin nga makinat, bizneset dhe ndërtimi”.

Ai përmendi se, tani ekspertët e kanë bërë nisjen e punës dhe i mbetet ligjvënësve dhe qeverisë për ta bërë këtë plan që të funksionojë për qytetarët shqiptarë. Drejtori i Agjensisë Kombëtare të Mjedisit, Julian Beqiri, tha se, është e nevojshme të investohet në monitorimin e ajrit duke rritur numrin e stacioneve në vend dhe veçanërisht në Tiranë, ku operon vetëm një stacion.

Monitorimi i cilësisë së ajrit është një komponent kryesor për çdo qasje efektive për menaxhimin e cilësisë së ajrit, sepse jep evidencë për vendimarrësit për menaxhimin dhe përmirësimin e mjedisit tonë.

Aktvititeti vazhdoi me diskutime nga ekspertë të cilësisë së ajrit të cilët prezantuan fushat kryesore, ku autoritetet shqiptare duhet të fokusohen për të përmirësuar dhe mbrojtur standardet e cilësisë së ajrit. Ata prekën mbështetjen financiare që nevojitet për të zbatuar planin e ri si dhe shpjeguan cilat institucione dhe autoritete duhet të përfshihen.

Scan Tv,  02.11.2016

Asnjë deputet i Kuvendit të Kosovës nuk e dinë çfarë do të fitoj ose humbë Kosova me projektin gjeneralit Wesley Clark për gazifikimin nëntokësor të qymyrit.

Në dokumentet që i ka prezantuar kompania Envidity, nuk jepet asnjë informacion për kostot dhe përfitimet ekonomike e sociale të vendit nga marrja në shfrytëzim e çerekut të territorit të vendit.

Gazeta Fjala mëson se përfaqësuesit e kompanisë së gjeneralit kanë refuzuar t’ia japin Qeverisë së Kosovës informacionet për pagesat e shfrytëzimit të qymyrit, mënyrën e tregtimit të pasurive nëntokësore e investimeve tjera.

Krejt çfarë dinë institucionet e vendit janë 30 milionë euro të prezantuara si investime në pajisjet teknologjike, të cilat shkojnë për nevoja operacionale të kompanisë.

Përveç kësaj kërkesa për leje do t’iu shkojë deputetëve pa një studim paraprak të fizibilitetit.

Në dokumentet që ka siguruar Gazeta Fjala, kompania ‘Envidity’ që udhëhiqet nga ish-gjenerali i Nato-s, Wesley Clark, ka refuzuar të jap detaje rreth projektit me arsyetimin se kjo do t’i pengonte negociatat me Qeverinë e Kosovës.

Përfaqësuesi i projektit Envidity, Jefferey Brookman, në një raport të Ministrisë se Financave për këtë projekt, është cituar të këtë thënë se ‘në këtë fazë nuk do të ishte e përshtatshme të japin informata më të detajuara sepse do të vihen në një pozitë të palakmueshme gjatë fazës se negocimit’.

‘Me fjalë të tjera, Envidity do të ishin në një pozitë të pafavorshme, ku informatat që i jepen në këtë fazë mund të përdoren si të disfavorshme në kohën e negocimit direkt me Republikën e Kosovës’.

Mirëpo, projekti që parashihet të jetë më i madhi pas luftës në këtë sektor, me një sipërfaqe për eksploatim të qymyrit prej 3 mijë kilometra katror, tashme ka kaluar në Komisionin për Zhvillim Ekonomik dhe pritet t’i shkojë Kuvendit për miratim.

Komisioni kalon projektin pa studim fizibiliteti

Se cilat do të jenë përfitimet e Kosovës nga ky projekt nuk e dinë as Kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Muhamet Mustafa, pavarësisht se Komisionin të cilin e udhëheq ai, ia ka dhënë dritën jeshile për më tej kompanisë Envidity.

Komisioni ka vendos që para vendimit mbi shfrytëzimin dhe aprovimit të projektit final të kërkojë nga qeveria një studim fizibiliteti, krahas atij që e prezanton Envidity, për të parë me detajisht përfitimet dhe kostot e këtij projekti dhe aspektet mjedisore.

“Pra këto gjëra do të shihen kur të kompletohet projekti’, ka thënë Mustafa për Gazetën Fjala.

Megjithatë projekti tashme i ka kaluar dy instanca pa studim fizibiliteti. Fillimisht Qeveria e Kosovës që e ka shtyrë përpara këtë projekt, dhe tash Komisioni i Kuvendit që ka votuar për procedurat e mëtutjeshme.

Edhe në rekomandimet e Komisionit për Zhvillim Ekonomik të cilat i ka siguruar Gazeta Fjala, i kërkohet qeverisë që të bëjë studim fizibiliteti ku do të definohej qartë se çka do të përfitojë ekonomia e Kosovës nga ky projekt.

‘Kuvendi të merr vendim që Qeveria të obligohet që në kuadër të procedurave të mëtejme për të negociuar zbatimin eventual të projektit të hartojë studimin e fizibilitetit për këtë projekt, i cili do të definojë qartë kostot dhe përfitimet ekonomike dhe sociale, shanset që afron projekti dhe risqet eventuale dhe mundësitë e menaxhimit të tyre, sidomos lidhur me aspektet teknologjike, mjedisore (ujërat nëntokësore etj.) dhe ato të zhvillimit urban dhe koston oportune të projektit lidhur me ridestinimin e sipërfaqeve bujqësore dhe eventualisht zhvillimin e turizmit’, thuhet në rekomandimet e Komisionit.

Projekti tejkalon kufizimet ligjore

Gazeta Fjala ka shkruar më herët se Qeveria e Kosovës ka shmangur legjislacionin në fuqi për ta shtyrë përpara projektin për gazifikimin nëntokësor të qymyrit të Kosovës nga kompania e gjeneralit Wesley K. Clark.

Kjo pavarësisht vërejtjeve të Komisionit për Miniera dhe Minerale, se projekti i kompanisë tejkalon sipërfaqen për eksploatim siç kërkohet me Ligjin për Miniera dhe Minerale.

Me këtë Ligj, asnjë kompani nuk mund të mbajë licencë të hulumtimit më shumë se 300 kilometra për katrorë, derisa projekti i kompanisë “Envidity” do t’i shkojë Kuvendit me kërkesën për sipërfaqe mbi 3 mijë kilometra.

Ndryshe, “Enviditi”, siç edhe quhet edhe kompania e gjeneralit Clark, synon ta marr çerekun e Kosovës për shfrytëzim të qymyrit nga i cili do të prodhoj gaz e energji elektrike.

Gazeta Fjala,  22.09.2016

Brazili njoftoi një plan shumë miliardësh privatizimesh, që nga nafta, energjetika, dhe koncesionet në infrastrukturë, në kuadër të përpjekjes së qeverisë për të nxitur investimet private në një kohë që ekonomia po vuan një krizë të thellë.

Qeveria planifikon të shesë licencat e operimit të aeroporteve në qytetet e Porto Alegre, Salvador, Florianopolis dhe Fortaleza brenda tremujorit të parë të vitit të ardhshëm.

Presidenti i qendrës së djathtë, Michel Temer, cili zëvendësoi ish presidenten e shkarkuar, Dilma Rousseff, gjatë një takimi me anëtarët e kabinetit qeverisës theksoi se, qëllimi kryesor është nxitja e rritjes ekonomike dhe vendet e reja të punës.

Temer ka premtuar gjithashtu se, do të zhvendosë politikat ekonomike nga interventizmi, ndryshe nga pasardhësja e saj, pasi sipas tij, politika të tilla vetëm sa largojnë interesin e investitorëve.

Veç shitjes së aseteve publike, presidenti i ri po ndërmerr një sërë masash shtrënguese dhe reforma për të sistemuar disi financat e vendit dhe rikthyer vlerësimin pozitiv të kreditimit.

Scan Tv,  15.09.2016

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), pavarësisht se ka kryer disa nga punët për hartimin e planit për riorganizimin e “Trepçës”, ende nuk dihet nëse një dokument i tillë, do të jetë gati deri më 1 nëntor të këtij viti, ashtu siç kërkohet me ligj.

Edhe qeveria gjatë muajit prill ka formuar komisionin ndërministror për hartimin e draft-ligjit për “Trepçën”, por që ende një dokument i tillë nuk ka kaluar në qeveri.

Nëse deri në nëntor të këtij viti asnjëri nga dokumentet nuk hartohet, atëherë “Trepça” rrezikohet të shkojë në likuidim.

Zyrtarë të Qeverisë së Kosovës kanë thënë se për këtë çështje duhet drejtuar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) ku nga kjo e fundit gazeta nuk ka arritur të marrë përgjigje.

Por, burime te gazetës brenda Ministrisë kanë bërë të ditur se një dokument i tillë nuk është dërguar në Qeveri pasi që nuk është finalizuar në tërësi.

Ndërsa, Ahmet Tmava, drejtor i kësaj kompanie, ka thënë se “Trepçës” i duhet një zgjidhje urgjente.

Ai thotë se edhe pse ka vonesa në draft-ligjin për “Trepçën” nuk beson se kjo ndërmarrje mund të shkojë në likuidim.

Gazeta Zëri,  06.09.2016

Greqia, Kroacia, Bullgaria dhe Rumania janë në grupin e vendeve të Bashkimit Europian që nuk kanë nevojë të reduktojnë emisionet e gazit në sektorin e transportit, mbetjeve, ndërtimit dhe bujqësisë, të paktën deri në vitin 2030. Analiza është realizuar nga Agjencia e Lajmeve për Ndryshimet Klimatike.

Artikulli i saj thekson se ka vende që do të jenë të detyruara që të shkurtojnë më tej këto emetime, për shkak të largimit të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Europian në qershor të këtij viti.

Greqia, deri në vitin 2030, duhet të reduktojë emetimet e gazit për shkak të efektit serë me 14%. Kjo do të krijojë mundësinë e krijimit të ishujve me energji të pastër. Kroacia, anëtari më i ri i BE-së, duhet të rrisë reduktimin e emetimeve deri në 8% dhe ka ende shumë punë për të arritur këtë objektiv.

Bullgaria, edhe pse ka sistemin më të keq të eficiencës së energjisë, duhet t’i ulë emetimet e gazit në 7%, Rumania në 3% dhe Hungaria në 12% deri në vitin 2030.

Revista Monitor,  25.08.2016

Një ndër qendrat më të lashta urbane të Kosovës, sikurse edhe pjesa tjetër e vendit ka trashëguar një rrejt të vjetëruar elektrik të shtrirë qysh në vitet e 60-ta.

Pas publikimit të Planit Zhvillimor të Rrjetit të Shpërndarjes nga KEDS edhe kjo komunë do të përfitojë një rrjet të rinovuar.

Master Plani i KEDS-it parasheh që në një periudhë më pak se dhjetë vjeçare të investojë rreth 300 milionë euro për modernizimin e rrjetit energjetik në mbarë Kosovën.

Numri një i komunës së Junikut, Agron Kuçi thotë se banorët e kësaj ane e meritojnë të kenë një rrjet modern elektrik.
“Qytetarët e Junikut janë ndër parapaguesit më të përgjegjshëm të energjisë, me 94% dhe Komuna e Junikut, që moti ka hedhur hapin e parë konkret, si shprehje e partneritetit dhe gatishmërisë për bashkëpunim serioz me KEDS-in në të gjitha drejtimet që çojnë në të mirë të furnizimit sa më kualitativ dhe tenisionit stabil për kosumatorët junikas”, thotë Kuçi.

Marrë parasysh problemet e mëdha që janë paraqitur në rrjetin e vjetëruar ndër dekada në tërë Kosovën e veçanërisht në rajonin e Rrafshit të Dukagjinit, komuna e Junikut mbetet prioritet për investime nga ana e KEDS-it.
“Master plani është  miratuar dhe patjtetër se Komuna e Junikut dhe i tërë ky rajon këtu bënë pjesë”, thotë Viktor Buzhala – Zëdhënës i KEDS-it.

Sipas Buzhalës dinamikën e investimeve në këtë pjesë do ta përcaktojë planifikimi i Planit Zhvillimor, porse investimet e para që dalin nga ky plan do të fillojnë shumë shpejt.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  19.07.2016