Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Hidrogjeni i marrë nga uji i detit është një burim efikas i energjisë

Kalimi i energjisë në një sistem të pastër është një përparësi që Marrëveshja e Gjelbër Europiane inkurajon, me të vërtetë nxit, duke marrë parasysh afatin 2050 në të cilin emetimet në Europë do të duhet të zerohen.

Hidrogjeni, në këtë skenar, mund të jetë një burim energjie nga i cili mund të nxirret shumë sadisfaksion. Me kusht që të filloni të respektoni parametrat e qëndrueshmërisë produktive, mjedisore dhe ekonomike.

Në ndërkohë, sidoqoftë, diçka po ecën: kjo konfirmohet nga fakti se një iniciativë e Inovacionit të Hapur në mbështetje të objektivave të tranzicionit të energjisë, siç është Next Energy, i ka dhënë besim një start-upi që e ka bërë hidrogjenin qendrën kryesore të propozimit të tij.

Ky është Nemesys, një start-up toskan i specializuar në teknologjitë inovative për shpërndarjen e përdorimit të hidrogjenit, i cili ka fituar edicionin e katërt të Next Energy, programi i promovuar nga Terna, Fondacioni Cariplo dhe Fabrika Cariplo i cili synon të mbështesë zhvillimin e projekteve inovative, startup-eve dhe kompanive të përqendruara në çështje që lidhen me zhvillimin e sistemit të energjisë.

Juria u bind nga ideja inovative e Nemesys: një qelizë elektrolitike që lejon rikuperimin e energjisë elektrike gjatë procesit të prodhimit të hidrogjenit, duke tejkaluar objektivat e efikasitetit të BE-së deri në vitin 2030 (48kWh / kgH2). Prototipi nuk përdor metale të çmuara, as membrana të shtrenjta Pem (membrana polimer-elektrolit) siç ndodh në zgjidhjet aktuale të tregut dhe, për këtë arsye, garantojnë në Nemesys, ajo ka një kosto prodhimi më të ulët dhe më konkurruese.

Për më tepër, zgjidhja e studiuar nga start-upi është gjithashtu në gjendje të përdor ujin e detit në procesin e gjenerimit të hidrogjenit, duke shmangur “humbjen” e ujit të freskët – i cili do të jetë gjithnjë e më i vlefshëm në të ardhmen – për prodhimin e energjisë, e cila, në këtë pikë , mund të bëhet konkurrues dhe i përshtatshëm edhe në vendet në zhvillim, në ato zona ku energjia dhe uji janë të pakta.

Qelizat elektrolitike të zhvilluara me këtë teknologji, nëse konfirmohen nga rezultatet e studimit paraprak, do të jenë në gjendje të marrin një avantazh të madh konkurrues në tregun e elektrolizuesve për prodhimin e hidrogjenit të gjelbër në një të ardhme të afërt – sipas skenarëve të Decentralizuar dhe të Centralizuar të zhvilluara nga Terna dhe Snam për tranzicionin e energjisë, prodhimi i hidrogjenit pritet të sillet nga 1.2 në 3 miliard m3 deri në vitin 2030.

Scan,  16.06.2020