info@energjia.al

Që nga hyrja në fuqi e Ligjit për faljen e borxheve publike, nëpërmes marrëveshjeve që kanë lidhur me NP “Termokos” SH.A afro 4 mijë konsumatorë kanë përfituar nga falja e borxheve.

Zëdhënësja Afërdita Uka-Fejzullahu njofton se në saje të lehtësirave, që Ligji për faljen e borxheve publike u ofron konsumatorëve borxhlinj deri më tani janë falur mbi 4 milion euro borxhe të konsumatorëve.

Përkundër, mundësive të shumta që ofron ky ligj për shlyerjen e borxheve të krijuara për vite me radhë si dhe pas ndryshimit e plotësimit të tij, ndonëse afati ligjor për implementim ishte zgjatur deri më 1 shtator 2017, ende shumë konsumatorë nuk kanë shprehur interesim për të përfituar nga falja e borxheve publike.

“Rikujtojmë konsumatorët tanë se edhe pak ditë kanë mbetur për përfundimin e afatit ligjor, andaj le të shfrytëzojnë këtë periudhë për të përfituar nga mundësitë, që u jep Ligji për faljen e borxheve publike për të shlyer borxhet, që kanë ndaj ndërmarrjes sonë”, thotë Afërdita Uka-Fejzullahu.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  05.08.2017

Rritja e ofertës së naftës vitin që vjen pritet të kalojë një përshpejtim të kërkesës që do të çojë konsumin global mbi 100 milionë fuçi në ditë për të parën herë, deklaron Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë.

Agjencia me seli në Paris, bëri të ditur se prodhimi brenda Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës do të rritet dy herë më shpejtë në 2018-ën, krahasuar me këtë vit, ku OPEC dhe 11 vende kanë arritur në dakordësi për të limituar prodhimin.

“Për totalin e prodhimit përjashtuar OPEC, presim një rritje me 700 mijë fuçi në ditë për këtë vit. Në 2018-ën, presin që shifra të rritet në 1.5 milionë fuçi në ditë, që është sipër projeksioneve të rritjes së kërkesës globale”, shkruan Agjencia në Raport.

Inventarët në vendet më të industrializuara të botës u rritën në Prill me 18.6 milionë fuçi në 3.04 miliardë, nxitur nga aktivitetit të shpejtë më rafineri dhe importet. Agjencia deklaroi se stoqet janë 292 milionë fuçi sipër mesatares 5-vjeçare.

OPEC dhe 11 eksportues rival përfshirë Rusinë, ranë dakord të shtyjnë në kohë uljen e prodhimit prej 1.8 milionë fuçi në ditë deri në muajin Mars 2018, në mënyrë që të reduktojnë inventarët global.

Agjencia theksoi se duhet durim që të arrihet ribalancimi në tregun e naftës, pasi veprimet aktuale nuk po japin një ndikim të shpejtë. Që prej datë 25 Maj, kur OPEC dhe partnerët ranë dakord të zgjerojnë uljen e prodhimit, çmimet e naftës kanë rënë me 12%, pasi inventarët nuk kanë treguar rënie.

Një faktor që shfuqizon përpjekjet e Organizatës së Vendeve Eksportuese është rritja e prodhimit nga Shtetet e Bashkuara dhe Agjencia projekton se kjo do të vazhdojë ashpër deri në vitin që vjen.

Projeksionet për këtë vit për SHBA janë rishikuar në rritje me 90 mijë, duke prekur 13.1 milionë fuçi në ditë.

Scan Tv,  16.06.2017

Përfaqësues të biznesit kundërshtojnë çmimin aktual të energjisë dhe kërkojnë rishikimin e tij nga Enti Rregullator i Energjisë. Nga tarifa më e lartë se kostoja për bizneset, subvencionohet çmimi nën koston, me të cilin u shitet energjia konsumatorëve familjarë.

“Që të ndizet ai poçi atje bën 7 lekë, fatura kushton 7 lekë, duhet të paguajmë 14 lekë për energjinë, kur një konsumator duhet të paguajë energjinë paguan edhe tatim fitimin edhe fitimin e kompanisë, këto nuk janë kosto, ligji i kontabilitetit nuk i njeh si kosto, edhe këtu ka një mundësi të uljes së çmimit”, tha Andrea Xhavara, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës.

Përfaqësues të biznesit furnizues të energjisë garantojnë biznesin konsumator se dalja në treg të lirë do të thotë çmim më i ulët se ai me të cilin furnizohen nga OSHEE.

“Të gjitha bizneset që do të furnizohen nga tregu i parregulluar do të kenë pasojë të menjëhershme, furnizim bazuar në çmim tregu, kjo nënkupton shmangien e elementit të ndërsubvencionimit, e vetmja gjë që do të miratohet nga ERE janë tarifat e aksesit”, tha Sokol Spahiu, Shoqata e Energjisë Elektrike.

Një tjetër shqetësim i ngritur nga biznesi është dalja në treg të lirë pa patur një bursë të energjisë. Por ministria e Energjisë pohon të kundërtën.

“Sigurisht që bursa rrit transparencën dhe ul çmimet, megjithatë bursa nuk e pengon procesin e hapjes së tregut”, u shpreh Entela Cipa, Ministria e Energjisë.

Ministria e Energjisë shtyu afatin e daljes në treg të lirë për rreth 1200 biznese, pasi këto të fundit deklaruan se nuk ishin ende gati.

Gazeta Dita,  04.05.2017

Egjipti është duke parë me kujdes mundësitë që ofron rajoni i Mesdheut për industrinë e gazit, veçanërisht tani që shteti po përgatitet për të reformuar sektorin dhe për të rritur investimet. Strategjia e re u prezantua në Kajro, ku u diskutua edhe pavarësia që duhet të kenë autoritetet rregullatore, si dhe modelet e tregjeve të gazit.

Takimi u bë i mundur nga Egyptian Gas Holding Company EGAS dhe në të morën pjesë përfaqësues të delegacionit të BE-së, por edhe nga Shqipëria (ERE) dhe Turqia (EMRA). Shqipëria prezantoi modelin që po zbaton për të ngritur tregun e gazit, zhvillimin e tarifave për licencimin e operatorëve që po interesohen, si dhe ndryshimet që po ndodhin. Interesimi i institucioneve egjiptiane për tregun e gazit të rajonit të Mesdheut, por edhe të Ballkanit, vjen menjëherë pas zbulimit që u bë në fushën Zohr e që pritet të ketë ndikim të ndjeshëm në këtë rajon.

Edhe Portugalia e Greqia paraqitën modelet e tyre të rregullimit të tregut të gazit, si dhe karakteristikat e veçanta. Së fundmi, Greqia përmes operatorit të saj shtetëror DEFSA, po synon të jetë prezent edhe në Shqipëri. Pas përfundimit të projektit TAP, do të zhvillohet tenderi për mirëmbajtjen e rrjetit të transmetimit. Duket se së bashku me kompaninë shqiptare të sapo krijuar AlbGas, edhe DEFSA do të shfaqë interes, kjo tregohet edhe nga memorandumi i bashkëpunimit që u firmos pak ditë më parë.

Si Shqipëria, ashtu edhe Turqia, Egjipti, Portugalia apo edhe Greqia, janë pjesë e Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) në të cilin marrin pjesë në total 25 ente rregullatorë nga 21 shtete (BE-ja, Ballkani dhe Afrika e Veriut).

Revista Monitor,  18.04.2017

Këtë javë që lamë pas, kanë hyrë në fuqi modeli transitor i tregut të energjisë, i cili përcakton rolet që do të kenë pjesëmarrësit në këtë treg.
Sipas modelit që tashmë është në fuqi, personi që dëshiron të marrë pjesë në tregun shqiptar të energjisë elektrike, mund t’ia kërkojë këtë gjë me shkrim OST-së.
Procedurat e regjistrimit përgatiten nga OST sh.a. dhe miratohen nga ERE. Pjesëmarrësit e tregut do t’i dërgojnë Operatorit të Tregut të OST-së me e-mail ose fax, pasuar nga një shkresë zyrtare, të përcaktuar nga operatori i tregut, një formular regjistrimi për pjesëmarrjen në treg. Formulari i regjistrimit duhet plotësuar sipas një modeli të botuar (në Buletinin e OST-së, në faqen e saj në internet) nga OST-ja dhe duhet të përmbajë: emrin e aplikuesit, adresën, kontaktin, pozicionin në tregun e energjisë elektrike, regjistrimin në organet tatimore, numrin dhe serinë e licencës të lëshuar nga ERE, të dhëna bankare, deklarimin e sasive të energjisë elektrike në MWh, listën e personave, të autorizuar për dërgimin dhe konfirmimin e dokumenteve, listën e personave të autorizuar për nënshkrimin e kontratave dhe faturave.
Aplikuesi për pjesëmarrje në tregun shqiptar të energjisë elektrike do t’i bashkëngjisë formularit të regjistrimit informacionin teknik, të miratuar nga OST-ja për palët dhe për vetëprodhuesit të pajisur me matës të energjisë elektrike komerciale (bazuar në Kodin e Matjes), që janë subjekt transaksionesh me çmime të negociuara lirisht. Një kopje të licencës për gjenerimin e energjisë elektrike ose një kopje të licencës për tregtimin ose furnizimin me energjinë elektrike, nëse është e zbatueshme. Dokumentin e lëshuar nga OST-ja dhe OSSH-ja, që jep akses në rrjetin e transmetimit ose shpërndarjes në ato raste që është e nevojshme. Një kopje të bilancit të fundit vjetor të certifikuar nga organet e tatim-taksave dhe përshkrimin e mjeteve të komunikimit.
Çdo palë e licencuar, që dëshiron të bëhet pjesëmarrëse në tregun shqiptar të energjisë elektrike, duhet të depozitojë në OST garancinë financiare për të gjitha shërbimet që sigurohen nga OST-ja, përfshirë tarifën për alokimin e kapaciteteve.
OST-ja do të krijojë dhe mbajë Regjistrin Tregtar. Pjesëmarrësit e tregut shqiptar të energjisë elektrike të pranuar nga OST-ja do të regjistrohen në Regjistrin Tregtar.
Informacioni i Regjistrit Tregtar duhet bërë i disponueshëm për Operatorin e Tregut të OST-së.
Regjistrimi në tregun e energjisë bëhet brenda 10 ditëve punë nga marrja e dokumenteve të regjistrimit, OST-ja do të verifikojë të dhënat e aplikimit dhe dokumentet. OST-ja do të dërgojë njoftim për pranimin e aplikimit për regjistrim në tregun e energjisë elektrike ose jo.
Pas zbatimit të kërkesave të regjistrimit, OST-ja do të regjistrojë pjesëmarrësin në regjistrin e palëve dhe do të nënshkruajë marrëveshjen e pjesëmarrjes në treg.
Pas nënshkrimit të marrëveshjes për pjesëmarrjen në treg nga përfaqësuesi i autorizuar i palës kërkuese, regjistrimi si pjesëmarrës i ri i tregut bëhet efektiv në datën e zbatimit të saj. OST-ja do të publikojë në faqen e vet të internetit një listë të palëve të regjistruara me informacion mbi emrin, numrin e identifikimit, datën e regjistrimit dhe statusin (tregtues, furnizues që furnizojnë me energji elektrike vetëm vendet e konsumit të tyre, datën e tërheqjes, datën e pezullimit, etj.)
Çdo palë është e detyruar t’i dërgojë informacion operatorit mbi ndryshimin e informacionit të dhënë në regjistrim, brenda 6 ditëve punë nga ndodhja e ndryshimit. OST-ja do t’i regjistrojë zyrtarisht të gjithë pjesëmarrësit e tregut në tregun e energjisë elektrike.
Për t’u bërë pjesëmarrës i tregut shqiptar të energjisë elektrike, një aplikues, duhet të jetë regjistruar nga OST-ja dhe duhet të ketë licencë nga ERE.

ERE vendos tarifat e reja të përdorimit të rrjetit

Enti Rregullator i Energjisë ka miratuar tarifat e reja të aksesit të bizneseve në rrjetin e shpërndarjes në mbledhjen e fundit të muajit dhjetor. Përveç çmimit të energjisë elektrike, bizneset që furnizohen në 35 kilovolt do t’i paguajnë edhe 1.5 lekë për kilovat tarifë OSHEE-së për përdorimin e rrjetit dhe bizneset 20 kilovolt do të paguajnë mbi çmimin 11 lekë të energjisë për kilovat edhe 3.9 lekë të tjera si tarifë përdorimi për rrjetin e OSHEE-së.
Me këtë vendim, të 6200 bizneset që furnizohen nga rrjeti 20 kilovolt do të paguajnë për shkak të tarifës së re deri në 35% më shtrenjtë energjinë dhe 82 bizneset që furnizohen nga rrjeti 35 kilovolt do të paguajnë 15% më shumë.
Këto tarifa do të aktivizohen gjatë këtij viti dhe të parët që do të penalizohen nga rritja e çmimit të energjisë janë bizneset në rrjetin 35 kilovolot. Burimet nga OSHEE bëjnë me dije se në muajin shkurt është gati e gjithë infrastruktura teknike e sistemit të matjes për të nxjerrë në treg të lirë këto biznese. Kështu, muajin tjetër, bizneset e këtij grupi do të nisin të paguajnë një tarifë 11 lekë për kilovatorë, nga 9.5 lekë që paguajnë aktualisht, nga e cila 9,5 lekë është tarifë për çmimin e energjisë dhe 1.5 lekë tarifë për përdorimin e rrjetit të OSHEE-së.
Por ekspertët e OSHEE-së shpresojnë se bizneset do të mund të gjejnë furnizues me çmim më të lirë, e cila mund të amortizojë tarifën e re të përdorimit të rrjetit. Por bizneset e kësaj kategorie, më herët gjatë muajit nëntor 2016, pohuan për ‘Monitor’ se kishin dështuar të gjenin një furnizues privat energjie me çmime të logjikshme.
Ndërsa tarifat më të larta pritet t’i paguajnë bizneset e rrjetit 20 kilovolt. Numërohen rreth 6200 subjekte të tilla, të cilat pritet të dalin në tregun e pavarur në gjashtëmujorin e dytë të vitit. Këto biznese do të paguajnë 14.9 lekë për kilovat, nga e cila 11 lekë është çmimi i energjisë për kilovatorë dhe 3.9 lekë për kilovat është tarifa e re që ERE miratoi pak ditë më parë për përdorimin e rrjetit të energjisë. Aktualisht ato paguajnë 11 lekë për kilovat. Me ligjin e ri të energjisë, 6200 biznese që furnizohen në linjën 20 kv duhet të dilnin nga tregu në janar të këtij viti dhe 82 kompani të tjera që marrin energji në tensionin 35 kv duhet të kishin dalë që në korrik 2016.
Por, për shkak se infrastruktura teknike e sistemit të matjes nuk ishte gati, dalja në treg të lirë e konsumatorëve nga 35 kv është shtyrë për muajin që vjen dhe konsumatorët në 20 kv për gjashtëmujorin e dytë të vitit. Tarifat e reja të energjisë në vitin 2017 për 6300 biznese nga OSHEE, nëse nuk arrijnë ta blejnë në treg të lirë.

Revista Monitor,  20.01.2017

Por, kjo kërkesë e OSHEE-së do të vihet në dilemë nëse kompanitë e tjera të sektorit publik, KESH dhe OST, do të kërkojnë rritje të çmimeve. Nëse ato kërkojnë rritje të tarifave dhe Enti Rregullator i pranon, atëherë edhe OSHEE mund të rishikojë pozicionin e tarifave, shpjegojnë të njëjtat burime…

Kompanitë publike të sektorit të energjisë, OSHEE, OST dhe KESH janë në fazën e përgatitjes së aplikimeve në Entin Rregullator të Energjisë për ndryshim çmimi për janar-dhjetor 2017.

Por, të paktën kompania më e madhe e sektorit, ajo që ka impakt te tarifat e konsumit me pakicë, OSHEE, mësohet se nuk do të kërkojë rritje të çmimit për vitin e ardhshëm. Burimet pranë OSHEE-së bëjnë me dije se kompania ka një balancë pozitive këtë vit, për shkak të miradministrimit në arkëtimet e energjisë, nga njëra anë, dhe motit favorizues nga ana tjetër.

Dy muajt e fundit, OSHEE nuk ka importuar energji nga jashtë për të përballuar konsumin me prodhimin vendas nga HEC–et e kaskadës së Drinit dhe prodhuesit e vegjël të energjisë që tani e shesin prodhimin direkt tek shpërndarja.

Ekspertët e kompanisë pohuan se kjo situatë e ka përmirësuar balancën pozitive dhe kjo është ndër arsyet, që nuk do t’i kërkohet Entit Rregullator ndryshim çmimesh për vitin që vjen. Por kjo kërkesë e OSHEE-së do të vihet në dilemë nëse kompanitë e tjera të sektorit publik, KESH dhe OST, do të kërkojnë rritje të çmimeve. Nëse ato kërkojnë rritje të tarifave dhe Enti Rregullator i pranon ato, atëherë edhe OSHEE mund të rishikojë pozicionin e tarifave, shpjegojnë të njëjtat burime.

Për periudhën janar–shtator, fitimi i OSHEE pas taksave nga aktiviteti arriti në 7.3 miliardë lekë nga 9.3 miliardë lekë vitin e kaluar. Më 2015, arkëtimet u stimuluan shumë nga masat që OSHEE mori për arkëtimin e borxheve të vjetra, duke aplikuar lehtësi për ata që paguanin të gjithë shumën menjëherë.

Sipas rezultateve të 9-mujorit mësohet se fitimi që OSHEE ka paguar në arkën e shtetit ka qenë 1.28 miliardë lekë, ose rreth 9 milionë euro, duke ndikuar pozitivisht në të ardhurat e buxhetit të shtetit.

Revista Monitor,  07.12.2016

Derisa po zhvillohet seanca e Kuvendit, deputetja e PDK-së, Sala Berisha-Shala ka dhënë një lajm që ajo e ka quajtur të gëzueshëm.

“Gjykata Kushtetuese ka hedhur poshtë kërkesën e Listës Serbe për Trepçën”, tha Berisha-Shala.

Lista Serbe ka dërguar në Kushtetuese Ligjin për Trepçën i miratuar ditë më parë nga Kuvendi i Kosovës.

Telegrafi,  31.10.2016

Qeveria e Kosovës do të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese që të vendos masë të përkohshme ndaj vendimit të dhomës të posaçme të Gjykatës Supreme, në të cilën parashihet likuidimi i Trepçës në rast se më 2 nëntor nuk hyn në fuqi ligji, i cili përcakton statusin e kësaj ndërmarrje.

Kuvendi i Kosovës miratoi disa ditë më parë ligjin “Për Trepçën”, i cili duhet të hyjë në fuqi deri më 2 nëntor, pasi kjo është data kur gjiganti metalurgjik do duhet të shkojë në likuidim, por Presidenti i vendit nuk mund ta nënshkruajë ende këtë ligj, pasi është dërguar në Kushtetuese nga Lista Serbe.

Për të qenë të përgatitur për çdo të papritur, pasi 2 nëntori, mund të vijë para një vendimi të Gjykatës Kushtetuese, Qeveria e Kosovës duhet të bëjë një hap tjetër për të shpëtuar Trepçën dhe ky hap është që të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese që të vendos masë të përkohshme ndaj vendimit të dhomës të posaçme të Gjykatës Supreme, në të cilën parashihet likuidimi i Trepçës në raste se më 2 nëntor nuk hyn në fuqi Ligji, i cili e definon statusin e kësaj ndërmarrje.

Revista monitor,  17.10.2016

Kryetari i Agjencisë Atomike të Energjisë së Iranit ka bërë të qartë se vendi i tij po shqyrton një propozim nga Bullgaria, e cila kërkon të rishesë pajisjet e papërdorura “me një çmim të mirë”.

Vendi i tij nuk ka ndër mend të blejë reaktorë bërthamorë “të përdorur” nga Bullgaria, por propozimi u referohet uzinave të pajisjeve bërthamore, që janë ndërtuar nga Atomstroyexport, eksportuesi Rosatom.

Agjencia e lajmeve Mehr tha se projekti Belene për central bërthamor u anulua nga Bullgaria “për shkak të krizës financiare”.

Ky pretendim është krejtësisht i pavërtetë, sepse reaktorët bërthamorë nuk mund të bëhen “të dorës së dytë”, ka shtuar ai në përgjigje të thashethemeve se Teherani e konsideron marrjen e reaktorëve bërthamorë të përdorur. Irani po punon për të zgjeruar fabrikën e vet bërthamore në Bushehr, një projekt në bashkëpunim me Rusinë.

Vendi nuk ka refuzuar ende zyrtarisht për të blerë reaktorin bullgar.

Bullgaria, nga ana tjetër, do të marrë pajisjet dhe reaktorin e ndërtuar nga Atomstroyexport në këmbim të pagesës prej 550 milionë eurosh – shumë e përcaktuar nga një Gjykatë e Arbitrazhit në qershor.

Që kur u informua për vendimin, Sofja ka qenë në kërkim të një “vendi të tretë”, që do të mund të blejë pajisjet që nuk ka më nevojë, duke iu referuar kryesisht Iranit dhe Indisë.

Një vizitë e delegacionit bullgar në Teheran javën e kaluar përfshiu bisedimet mbi një marrëveshje të mundshme, por pa arritur asnjë marrëveshje konkrete.

Revista Monitor,

Me rritjen e temperaturave të stinës së verës, shtohet ndjeshëm përdorimi i bombolave GLN në plazhet shqiptare, në bare , restorante apo edhe në ambjente të hapura. Për këtë arsye, si dhe në zbatim të ligjit “Për përpunimin transportimin ,tregtimin e naftës ,gazit dhe nënprodukteve të tyre “të ndryshuar ,vendimit nr.212 ,date 16.03.2016 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kushteve dhe te rregullave teknike për përpunimin e bombolave të gazit të lëngëzuar te naftes”, Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) e gjen me vend të informojë qytetarët në lidhje me kujdesin që duhet të tregojnë për të shmangur çdo rrezik.

Pavarësisht se bombolat janë të sigurta, nëse përdoren si duhet dhe zbatohen rregullat e përcaktuara, përdorimi i gabuar i GLN mund të rezultojë me shpërthime, zjarre, humbje të pasurisë dhe më rrezkishmja humbje të jetës së qytetarëve.
Për të shmangur ngjarje të tilla ISHTI këshillon që:
- Instalimi i pajisjeve të përdorimit të GLN duhet të kryhet vetëm nga persona të licensuar ose kompani shërbimi.

-Çdo bombol GLN duhet të inspektohet nga një shoqëri e autorizuar të paktën një herë në pesë vjet. Të dhënat e kontrollit duhet të jenë gdhendur qartë në bombol dhe të verifikohen nga përdoruesi.

- Të përdoret një përzierje uji me sapun për të zbuluar rrjedhjet. Ndalohet përdorimi i flakëve të hapura ,shkrepëseve apo cakmakëve për verifikimin e tyre.

- Mbushja e bombolës së gazit në një autogaz është një vepër penale.

- Bombola e gazit duhet të ruhet larg burimeve të nxehtësisë .

- Mos kryeni gatim në kuzhinë pa mbikëqyrje. Shuarja e flakës mund të krijojë ambjent të rrezikshëm për eksplozion.

- Në rast rrjedhje gazi, menjëherë bëhet mbyllja e bombolës të gazit dhe ventilimi i ambjentit. Ndalohet përdorimi I çelësave elektrik , prizave dhe celularëve.

- Mos mbani kurrë një bombol plot apo bosh në një makinë të mbyllur, në parking, bodrum, mos e hidh atë në mbeturina. Bombola bosh është e rrezikshme njësoj si bombola plot.

- Në lokalet e shërbimit, bombolat duhet të përdoren vetëm nga punonjës të trajnuar që njohin rregullat e sigurisë.

- Bombolat e gazit duhet të ruhen, transportohen dhe përdoren vetëm kur janë në pozicion vertikal.

- Bombolat të mos përdoren në dhoma me volum më të vogël se 10 metër kub.

- Të mos mbushen bombolat e gazit më shumë se 80 % të volumit.

-Tubat e gomës duhet të kontrollohen vazhdimisht, që të mos takohen dhe të jenë në kontakt me temperaturat e sobës së gatimit .

- Gjatë gatimit në sobë nuk duhet të vendosen rroba ose material plastike.

- Nëse rrjedhja nuk eleminohet, nxirret me shpejtësi bombola në ambjent të hapur në distancat e sigurisë nga objektet e tjera.

- Mos vendosni bombol në nivelin e tokës pasi GLN është me e rëndë se ajri dhe mund të krijojë xhepa për rreziqe të mundshme.

- Mos bëj kurrë transferimin e gazit nga një bombol në tjetrën.

- Përdorni detektor tymi alarmues për monoksidin e karbonit dhe gazin e lëngëzuar në ambjentet e familjes.

- Mbani larg fëmijët nga vatrat e djegies dhe bombolat e gazit.

- Nëse largoheni nga shtëpia për periudha të mesme apo të gjata, duhet ti vendosni gjithë celesat në pozicionin off.

- Mos përdorni pije alkoolike pranë vatrave të djegies

- Pas përfundimit të gatimit bëhet shkyçja e bombolës së gazit.

Barbekytë janë shumë popullore gjatë muajve të nxehtë. Nëse neglizhohet me regullat e perdorimit ato mund të jenë burim për aksidente tragjike. Masat paraprake dhe mbajtja larg e fëmijëve është me shumë rëndësi. Vendosja e tyre duhet të bëhet në zonat e ventiluara mirë ku shpejtësia e erës nuk kalon 10 km /ore.

Nga statistikat rezulton se 70% e zjarreve shkaktohen në stinën e verës dhe në 50% e rasteve ato vijnë nga ambjentet e gatimit.
Masat më të mira për të shmangur zjarret dhe ngjarjet tragjike janë ato parandaluese të cilat nuk neglizhojnë asnjë nga normat e sigurisë. Po ashtu strukturat e ISHTI-it janë angazhuar për të siguruar konsumatoret se të gjitha bombolat që qarkullojne në treg nga ana e shoqërive të tregtimit me shumicë respektojnë kushtet e sigurisë të përcaktuara në kuadrin ligjor.

Shqiptarja.com  21.06.2016