Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

KEK ndihmon të rinjtë me trajnime profesionale falas

Korporata Energjetike e Kosovës si pjesë të përgjegjësisë së saj sociale, ka marrë vendim që t’i trajnoj 100 të rinj dhe të reja në Qendrën e trajnimeve që funksionon në kuadër të kësaj korporate.

Për shkak se kjo korporatë operon në territorin e komunës së Fushë Kosovës dhe asaj të Obiliqit, të rinjtë dhe të rejat duhet të jenë nga këto dy komuna.

Saldimi dhe elektrika janë vetëm dy nga fushat që këta qytetarë mund të trajnohen, përderisa të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga vet korporata.

Zëdhënës i KEK-ut, Skënder Bucolli theksoi se duke qenë se aftësimi profesional në vendin tonë është shumë i rëndësishëm dhe duke pas parasysh se Korporata Energjetike e Kosovës posedon një qendër trajnuese, e cila është e vetmja në rajon për profile të ndryshme dhe ka laboratorë që janë në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Korporata Energjetike e Kosovës sipas tij ka vendosur që të subvencionoj 100 studentë ose të rinj dhe të reja, të cilët kanë nevojë për aftësime profesionale.

“Me këtë rast, kemi themeluar një program, i cili do të varet prej aplikimeve që do të bëjnë 100 të rijnë dhe të rejat e këtyre dy komunave në dy drejtoritë e arsimit të Fushë Kosovës dhe Obiliqit, për arsye se korporata operon në këto dy komuna.”

“Prandaj u bëjmë ftesë të gjithë të interesuarve për këto trajnime, që të drejtohen në drejtoritë e arsimit të këtyre dy komunave dhe të aplikojnë për trajnime që kanë interes”, ka thënë Bucolli.

Kjo qendër ka kapacitet për pranimin e një numri të madh të të interesuarve në lëmi të ndryshme.

Nga gjithsej 7 lëmi që janë, secila prej tyre ka nga 1 deri në 18 module, andaj me të përfunduar trajnimin në këtë qendër, të interesuarit mund të pajisen edhe me certifikatë të njohur ndërkombëtarisht.

“Qendra e trajnimit ofron në 7 lëmi trajnime, në mekanikë, saldim, në siguri në punë, në teknologji informative, teknologji elektrike e kështu më radhë.”

“Qendra e trajnimit ofron edhe kualifikimin e salduesit, kualifikimin e metalpunuesit, kualifikimin për operim të makinerisë së rëndë dhe kualifikimin për teknologji elektrike apo instalues elektrik etj.”

“E rëndësishme është të ceket se ne mbajmë trajnime që klienti apo qytetari fiton një certifikatë ndërkombëtare dhe ajo është në saldim, duke bashkëpunuar me DEFAES-in gjerman dhe me odën gjermane të Dortmundit, si dhe operimin me makineri të rëndë me Heavy Cert-in amerikan, që është licencë ndërkombëtare dhe është shumë e mirë dhe e lehtë për tu gjindur në tregun e punës”. ka deklaruar: Skender Berisha – Koordinator për cilësi në Qendrën e trajnimeve të KEK-ut.

Qendra e trajnimeve në kuadër të Korporatës Energjetike të Kosovës, funksionon që nga viti 2005.

Fillimisht ishte themeluar për nevoja të punëtorëve të kësaj ndërmarrjeje, por me ngritjen e kapaciteteve tani bënë trajnimin dhe kualifikimin, edhe për qytetarët e Kosovës.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  09.10.2020