Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Eksklusive: Iken dhe Drejtori i dyte i TAP

Mbas largimit te Drejtorit Vendor te TAP ne Shqiperi ne tetor 2017, perkohesisht kete detyre e mori Ulrike Andres, Drejtoreshe Komerciale & Puneve te Jashtme.

energjia.al ka mesuar nga burime te sigurta qe ne fillim te shkurtit, Znj. Andres eshte zevendesuar nga Z. Michele Elia, aktualisht Drejtor Vendor i TAP per Italine. Z. Elia ka nje eksperience te zgjeruar menaxheriale ne Itali dhe vleresojme se do ti jape zyres se TAP ne Shqiperi te gjithe mbeshtetjen e duhur per te realizuar objektivat e TAP ne Shqiperi.

Sidoqofte, Z. Elia pritet qe te perballet me sfida te medha te TAP ne Shqiperi, sic jane investimet sociale ne komunitet, respektimi i rezultateve te negociatave per negocimin e HGA, konfigurimi i perfitimeve te drejta per Shqiperine si dhe finalizimi me sukses i projektit, ku perfshihet dhe seksioni kompleks nen det.

energjia.al i uron pune te mbare z. Elia, te cilen vleresojme se do ta realizoje me sukses per shkak te ekspertizes se tij te larte ne kete sektor.

energjia.al, 06.02.2018