info@energjia.al

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës – KOSTT  ka pranuar tri certifikata ndërkombëtare nga kompania britaneze QEC-EAS International Control and Certification.

KOSTT u çertifikua për herë të parë me Standardin e Menaxhimit Mjedisor ISO 14001:2015 si dhe Standardin e Sigurisë dhe Shëndetit në punë OHSAS 18001:2007, derisa që nga viti 2010 KOSTT është çertifkuar në mënyrë të vazhdueshme me standardin ndërkombëtar për menaxhim të cilësisë ISO 9001:2008, derisa tani u certifikua me versionin më të ri të këtij standardi ISO 9001:2015.

Me këtë, KOSTT bëhet kompania e parë publike në Kosovë e certifikuar me këto tri standarde ndërkombëtare të cilësisë.

Këto certifikata të vlerësuara globalisht, dëshmojnë përkushtimin e KOSTT për ngritjen e cilësisë së punës dhe ekselencës së biznesit në përputhje me standarde të përcaktuara ndërkombëtare.

Standardi ISO 14001:2015, është standardi më i njohur ndërkombëtar i cili i përcakton kriteret sipas të cilave kompanitë e vendosin sistemin e menaxhimit mjedisor të veprimtarisë së tyre. Në pajtim me standardin ISO 14001:2015 si dhe në pajtim me legjislacionin vendor, KOSTT aplikon kornizën e kritereve të përcaktuara për të identifikuar, kontrolluar dhe monitoruar aspektet dhe ndikimet mjedisore të veprimtarisë së vet.

Ndërsa, përmes aplikimit të kritereve të standardit të njohur ndërkombëtar OHSAS 18001:2007 dhe në pajtim me legjislacioni vendor, KOSTT ka siguruar mjedis të sigurtë dhe të shëndetshëm për të gjithë punonjësit, kontraktorët dhe vizitorët të cilët përdorin hapësirat dhe pajisjet e KOSTT me qëllim të parandalimit të lëndimeve dhe ruajtjes së shëndetit.

Në përkushtimin e vazhdueshëm për ngritjen e cilësisë së punës dhe me qëllim të zbatimit efikas, përmbushjes së kërkesave ligjore, rregullatore dhe palëve të interesit si dhe përmirësimit të vazhdueshëm të proceseve të punës, KOSTT ka ndërtuar dhe mirëmban Sistemin e Integruar të Menaxhimit (SIM), duke përfshi Standardin e Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015, Standardin e Menaxhimit Mjedisor ISO 14001:2015 si dhe Standardin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë OHSAS 18001:2007.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  25.05.2017

Shqipëria ka arritur të marrë nota pozitive sa i përket hartimit të kuadrit ligjor për nxitjen e përdorimit të burimeve të energjisë së rinovueshme. Në raportin e fundit të hartuar nga Sekretariati i Komitetit të Energjisë mbi masat e marra (Akti i Qëndrueshmërisë) ,vendi ynë është vlerësuar pozitivisht, ndërsa

Serbia ka bërë progresin më të madh. Në këtë dokument thuhet se Serbia tashmë ka avancuar duke miratuar aktet nënligjore, si dhe duke shpallur tenderin për ndërtesat publike dhe ndriçimin e rrugëve.  Sekretariati ka vlerësuar punën e bërë nga Shqipëria dhe Kosova për hartimin e kuadrit ligjor për përdorimin e burimeve të rinovueshme, por theksohet se ka ende shumë punë për të zbatuar të gjitha rekomandimet. Në shkurt të këtij viti, Bashkimi Europian firmosi grantin prej 50 mln euro për programin e Eficencës së Energjisë në rajon (REEP Plus).

Sipas dokumentit, gjashtë qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor që janë pjesë e “Procesit të Berlinit”, duhet të angazhohen në zbatimin programit, si dhe në krijimin e instrumenteve për segmentet e caktuara të tregut rajonal energjetik. “Sa u përket masave mbështetëse për zhvillimin e energjisë së rinovueshme, thuhet në raport, progres është bërë nga Shqipëria, që nga periudha e fundit monitoruese. Me miratimin e ligjit, prezantohet për herë të parë procedura për garat me ankand për alokimin e kapaciteteve të ardhshme të energjisë së rinovueshme, si dhe skemat përmes të cilave u lejohet konsumatorëve të energjisë së rinovueshme që të grumbullojnë, shesin dhe blejnë”. Vendet e tjera janë duke analizuar tregjet e tyre për të parë mundësitë e zhvillimit, por asnjëra prej tyre nuk po u mundëson qytetarëve që të jenë aktivë në sistemin energjetik.

Ndërsa në lidhje me ndryshimet klimatike, të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke zbatuar detyrimet që lindin nga UNFCCC. Shqipëria dhe Bosnjë – Hercegovina ratifikuan së fundmi Marrëveshjen e Parisit. Vendi ynë gjithashtu ka miratuar edhe projektligjin për masat, për monitorimin e ndryshimeve klimatike. Por, që të gjitha vendet po vuajnë mungesën e marrëveshjeve të qarta ndërinstitucionale dhe përcaktimin e përgjegjësive për secilën në këtë fushë. Pengesë kyçe për zvogëlimin e efekteve serrë dhe reduktimin e emetimeve në ajër të dyoksidit të karbonit vlerësohen edhe kapacitetet e kufizuara të burimeve njerëzore.

Gjithashtu, raporti nënvizon se nuk është bërë progres (përveç Serbisë) në ndërmarrjen e aktiviteteve për rritjen e besimit teK investitorët e huaj për sektorin e energjisë së rinovueshme.

Sa i përket progresit të bërë nga Shqipëria, në raport thuhet se vendi ende nuk ka bërë të mundur nxjerrjen e akteve nënligjore, si dhe duhet të rishikojë (është në proces) Plani Kombëtar për Energjinë e Rinovueshme me qëllim diversifikimin e prodhimit të energjisë.

Revista Monitor,  18.04.2017

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, u takua me drejtoreshën e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, Ellen Goldstein.

Gjatë takimit, ku ishin të pranishëm edhe ministrat Blerand Stavileci dhe Avdullah Hoti, kryeministri Mustafa foli për progresin e arritur në Kosovë në zhvillimin ekonomik, reformat në ambientin e biznesit, stabilitetin financiar dhe avancimin e proceseve tjera zhvillimore.

Kryeministri Mustafa theksoi përkushtimin e Qeverisë së Kosovës për bashkëpunim me Bankën Botërore duke e falënderuar për përkrahjen e deritashme, përfshirë mbështetjen në sektorin e energjisë.

Drejtoresha e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, Ellen Goldstein, vlerësoi të arriturat në Kosovë, duke premtuar përkrahjen e mëtejme për Kosovën.

Gjatë takimit u bisedua edhe për avancimin në sektorin e energjisë dhe projektet në drejtim të krijimit të kapaciteteve të reja energjetike, rritjen e efiçiencës në vend për konsum të energjisë dhe përkrahjen e Bankës Botërore në këtë sektor të rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës.

Kryeministri Mustafa dhe drejtoresha Goldstein biseduan edhe për strategjinë e re të Bankës Botërore për Kosovë dhe aspekte tjera të bashkëpunimit dhe mbështetjes së saj për Kosovën.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  09.11.2016

Banka Botërore ka bërë një vlerësim paraprak të situatës ku ndodhet aktualisht sektori energjetik duke ju referuar projektit të rimëkëmbjes që po financon vetë ajo me 150 milionë dollarë.

Sipas saj tashmë është procedura me një pjesë të mirë të tenderave që lidhen me ndërhyrjet në sistem përms investimeve.

“Është nënshkruar një kontratë për kabllo të voltazhit të mesëm dhe ulët, aksesorë dhe sistemin e matjes. Janë tre oferta (35 milionë euro) të cilat janë në fazën e hapjes dhe vlerësimit. Ofertat janë hapur për stacionet e shpërndarjes dhe pritet që të hapen për matësit e shpërndajes dhe sistemin e matjes së transmetimit”, thuhet në vlerësimin e fundit.

Sipas Bankës Botërore ndërhyrjet në sektorin energjetik kanë filluar të japin efektet pozitive e lidhur kjo me uljen e humbjeve, rritjen e arkëtimeve si dhe zgjidhjen e situatës me zinxhirin e borxheve në sistem.

“Performanca e sektorit energjetik është përmirësuar dukshëm, arkëtimet janë përmirësuar mbi 95 për qind kurse borxhet e prapambetura mes kompanive të energjisë kanë rënë në mënyrë drastike si rezultati i shtrëngimeve për ruajtjen e llogarive që vjen nën zbatimin e projektit. Humbjet kanë rënë me 7 për qind në 2015 plus edhe 2 për qind në gjysmën e parë të 2016. Likujditeti është përmirësuar në një pikë ku borxhet e prapambetura janë reduktuar dhe investimet janë rritur”, vlerëson Banka Botërore.

Pavarësisht skepticizmit në gjithë reformat e ndërmarra nga qeveria Rama duket se e vetmja që merr nota pozitive nga institucionet ndërkombëtare është ajo që lidhet me energjetikën.

Scan Tv,  24.10.2016

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës i cili është nën menaxhimin e Limak Kosovo J.S.C. është shpërblyer me çmimin Energy Globe Award.

Në një ceremoni të organizuar nga Ambasada Austriake, janë prezantuar të nominuarit, kompani dhe persona të cilët kanë kontribuar në implementimin e praktikave më të mira për mbrojtjen e mjedisit.

Limak Kosovo J.S.C. ka krijuar një sistem të menaxhimit të ujit të pijshëm dhe të trajtimit të ujërave të zeza, dhe ka arritur që të ul konsumimin e ujit në Aeroport për 47%, gjithashtu iu ka siguruar fshatrave në rrethinë ujë të pijshëm të cilat deri atëherë nuk kishin pasur qasje në ujësjellës, thuhet në njoftimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës.

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës ka pasur një sistem të vjetërsuar të gypave të ujit, dhe uji humbej nga gypat para se të arrinte në Aeroport. Në kohëra të thatësirave të mëdha, Limak ka vendosur që të krijojë një sistem i cili ulë konsumin, rrit kursimet e kostos, dhe i ndihmon mjedisit përreth. Gjithashtu ka ndërtuar një sistem të ujitjes së fushave të gjelbra me ujë të shiut.

Energy Globe Awards e cila për qëllim ka rritjen e vetëdijesimit të për praktikat dhe projektet më të mira të cilat janë të disponueshme, pranon aplikime nga 177 shtete nga iniciativat e vogla dhe të thjeshta deri te ato të avancuara dhe të shtrenjta. Çdo vit në Ditën Ndërkombëtare të Mjedisit të Botës së Kombeve të Bashkuara (5 qershor) shpallen fituesit ndërkombëtar dhe kombëtar të cilët kanë implementuar projekte që kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit.

Limak është fitues kombëtar për sivjet për ndërtimin e sistemit të menaxhimit të ujërave në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës.

Telegrafi,  08.07.2016

Komisioni Evropian organizoi në Bruksel takimin ministerial të vendeve të Ballkanit Perëndimor mbi Energjinë dhe Transportin. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin ministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Komisioneri për Zgjerimin dhe Fqinjësinë e Mirë Johannes Hahn. Ministria e Energjisë dhe Industrisë së Shqipërisë u përfaqësua në tryezë me zv.ministrin Z.Ilir Bejtja. Ministeriali i paraprin takimit të Kryeministrave të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet brenda këtij viti, në vazhdën e procesit të dialogut të nisur në Berlin dhe të vazhduar në Vjenë vitin e kaluar.

Z.Bejtja bëri një prezantim të reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare në sektorin e energjisë duke theksuar progresin në rritje dhe rezultatet e prekshme. Gjithashtu u raportua progresi dhe realizimi i angazhimeve të ndërmarra në Samit me qëllim vazhdimin me të njëjtin ritëm të reformave të ndërmarra.

Z. Bejtja gjithashtu theksoi se Ministria e Energjisë do të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore që përfshijnë ligjet kryesore, organizimin e tregut, liberalizimin e tij, forcimin e rregullatorit të pavarur përpara Samitit të Parisit që parashikohet të mbahet në 4 Korrik 2016.

Drejtuesit e Komisionit Evropian vlerësuan reformat progresive të ndërmarra nga qeveria shqiptare në sektorin e energjisë elektrike.

***

Gjatë qëndrimit në Bruksel zv.ministri Ilir Bejtja zhvilloi një takim edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të Kartës së Energjisë Z. Urban Rusnak. Gjatë këtij takimi u  diskutua mbi  aktivitetet dhe prioritetet aktuale në procesin e Kartës së Energjisë.

Theksi u vu mbi konsultimet e vazhdueshme për krijimin e rregullave dhe parimeve të përbashkëta për Energy Transit, dhe rolin e rëndësishëm të Kartës së Energjisë në mbështetjen për të siguruar investimet e nevojshme në këtë sektor.

Z. Bejtja theksoi rëndësinë e Kartës së Energjisë dhe në veçanti në kontekstin rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në lidhje me investimet e ardhshme të energjisë elektrike dhe të rrjeteve te gazit.

Ai ftoi Sekretariatin e  Kartës së Energjisë të organizojë sëbashku me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë  një “Charter Forum” të nivelit të lartë të energjisë në Tiranë gjatë vitit 2016, gjë e cila u mirëprit prej Z. Rusnak.

energjia.al  09.03.2016

Komsioni Europian ka vlerësuar marrëveshjen pritëste mes qeverisë greke dhe gazjellësit TAP në linjë me rregullat e ndihmës shtetërore të Bashkimit Europian.

Në një njoftim për media komisioni vlerëson se projekti i gazjsllësit do të përmirësojë sigurinë dhe diversifikimin e furnizimit me energji të Bashkimit Europian pa shtrëmbëruar në mënyrë të padrejtë konkurrencën në tregun e përbashkët.

Kjo marrveshje dhe miratimi në këtë hallkë cilësohet nga zëvendëspresidenti përgjegjës për energjinë ne BE Maros Shefçoviç si një hap para drejt kompletimit të korridorit jugor të gazit. Gazjsllësi TAP është një nga projektet më madhorë që do të prekë tre vende, Greqi, Shqipëri dhe Itali dhe synon të transmetojë gazin nga Azerbajxhani drejt BE-së.

TAP do të investojë 5.6 miliardë euro në total përgjatë gjitë projektit nga të cilat 2.3 miliardë euro do të jenë në Greqi. Hallka e fundit që mbante peng projektin ishte Greqia e cila tashmë kaloi edhe marrveshjen përkatëse ndërkohë që Shqipëria dhe Italia i kanë ratifikuar më herët.

Scan TV,  03.03.2016

Agjencia e vlerësimit të kreditit Standard & Poor’s ka zhvlerësuar titujt e borxhit të Arabisë Saudite, Brazilit, Kazakistanit, Omanit dhe Bahreinit. Lëvizja e agjencisë është e dyta në një vit, drejt prodhuesve gjigant të naftës.

Standard & Poor’s përmendi presionet e rënies së çmimeve të naftës për zhvlerësimin me dy gradë të Arabisë nga A+ në A-. “Rënia në çmimet e naftës do të ketë një ndikim të thelluar në treguesit ekonomik dhe fiskal të Arabisë Saudite, duke marrë parasysh varësinë e madhe ndaj naftës”, deklaron agjencia e kreditit. Rënia në çmimet e naftës që prej 2014-ës ka sjellur edhe më parë një “furtunë” zhvlerësimesh për prodhuesit e naftës, si Arabia Saudite, Rusia, Brazili dhe Venezuela, ku trazirat kanë rritur shqetësimet për dështim në pagesat e titujve sovran.

Lëvizjet ishin thuajse të njëjta me zhvlerësimet e bëra përgjatë 2015-ës dhe qenë paralajmëruar nga kreu i vlerësimeve sovrane të firmës, Mortiz Kraemer, shkruna ScanTv. Një vend që u kursye këtë vit, ishte Rusia. Standard & Poor’s deklaroi se lehtësitë fiskale i kanë lënë më shumë liri veprimi Moskës, megjithatë shtoi se mund ta ulë përsëri vlerësimin BB+ të vendit nëse sanksionet ndërkombëtare shtrëngohen përsëri. Brazili u zhvlerësua në BB nga BB+ dhe u mbajt në perspektivë negative, që do të thotë se mund të zhvlerësohet sërish. Megjithatë, ndryshe nga vendet e tjera, në Brazil rënduan edhe vështirësitë politike përveç presioneve ekonomike nga rënia e naftës.

Për lindjen e Mesme ekzistojnë presione të tjera shumë të mëdha, pasi shumë valuta përfshirë realin e Arabisë, janë të fiksuara me dollarin amerikan, duke limituar kështu mundësitë e zhvlerësimit të tyre. Autoriteteve u duhet gjithashtu të “gërmojnë” nëpër rezerva që të mbajnë shpenzimet në nivele që të mbështesin ekonomitë e tyre tejet të varura. Bahreini humbi dy pikë nga BBB- në BB, ndërsa Omani gjithashtu me dy gradë ra në BBB-.

Khazakistani u zhvlerësua me një gradë në BBB-, por mbeti në perspektivë negative për shkak të shqetësimeve mbi inflacionin, presionet e kursit të këmbimit dhe stabilitetit bankar.

Telegrafi,  19.02.2016

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu ishte pjesë e panelit me temë “Developing a Strong Energy Concept for Europe” organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

Gjatë konferencës, Ministri Gjiknuri dhe ambasadori i SHBA-ve Donald Lu janë parë të bisedojnë nga afër ndërsa kryediplomati amerikan u ndal në fjalën e tij edhe në reformën e kryer në sektorin energjitik në Shqipëri duke dhënë vlerësime për punën e bërë.

“Në Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin sigurinë energjitike duke asistuar qeverinë shqiptare në reformat e saj ligjore për energjitikën. Po ndihmojmë sektorin energjitik shqiptar që të jetë në standardet e Bashkimit Evropian. Shqipëria është e bekuar me hidroenergji por gjysma e prodhimit humbet nga problemet në rrjet. SHBA ofroi asistencë teknike për reduktimin e humbjeve në rrjet, nga gati 50% në 37% dhe duke i kursyer kështu qeverisë vetëm këtë vit rreth 130 milion USD. Me lejoni të vlerësoj tani qeverinë për nismën e saj që bizneset dhe qytetarët të paguajnë faturat e energjisë. Hapi tjetër do të jetë investimi në sistemet e trasmetimit dhe shpërndarjes”, u shpreh ambasadori Lu.

energjia.al  16.10.2015

Akademia e KEDS, projekti i KEDS dhe kompanive Çalik Limak në fushën e përgjegjësisë shoqërore në Kosovë, prezantohet si projekt shembull në Konferencën e 12-të të Universiteteve Evropiane

Me qëllim të ofrimit të zgjidhjeve dhe alternativave për zbutjen e papunësisë në Kosovë, Akademia e KEDS është themeluar dhe vlerësuar si projekt shembull në Konferencën e Universiteteve Evropiane.

Konferenca e 12-të e Universiteteve Evropiane, e mbajtur në Stamboll dhe e organizuar në bashkëpunim me Qendrën për mësim gjatë gjithë jetës të Universitetit Bogazici nën përkrahje të Agjencisë Erasmus të Francës, rajonit Rhone-Alpes dhe Kuvendit të Rajoneve Evropiane (AER). Në konferencë ishin prezente shumë universitete dhe ndër tjerash, iu ofrua hapësirë projekteve dhe shembujve më të mira drejt krijimit të lidhjeve ndërmjet akademisë dhe tregut.

Akademia e KEDS, e krijuar nga KEDS me partnerë, është prezantuar në konferencën e mbajtur gjatë muajit të kaluar si projekt shembull që duhet të përcillet nga të gjithë deri sa z.Mesut Serhat Dinc, anëtar i bordit në KEDS, u tregoi të gjithë të pranishmëve që projekti tanimë ka hyrë në vitin e dytë të implementimit dhe se të gjithë pjesëmarrësit e gjeneratës së parë janë punësuar.

Programi i 50 të rinjve

“Me qëllim të ofrimit të zgjidhjeve për papunësinë e të rinjve në Kosovë, Akademia e KEDS edhe këtë vit është duke u implementuar nga KEDS në bashkëpunim me Universitetin Bogazici, Universitetin e Prishtinës dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë”, u shpjegoi z. Dinc të pranishmëve. Për dallim prej vitit të kaluar, në Akademi tanimë janë përfshirë edhe kandidatë nga qytetet tjera, e jo vetëm nga Prishtina. Sikurse edhe herën e parë, në program marrin pjesë 30 nxënës nga shkollat e mesme teknike dhe 20 nga Universiteti i Prishtinës.

“Të gjithë pjesëmarrësit, pas përfundimit të suksesshëm të programit, pranojnë certifikatë Edexcel, certifikatë kjo e pranuar nga të gjitha universitetet Evropiane”, deklaroi z. Dinc për të pranishmit.

Programi i shpërblyer ndërkombëtarisht

Për suksesin e treguar, Akademia e KEDS është shpërblyer me katër çmimet më prestigjioze ndërkombëtare në fushën e përgjegjësisë shoqërore, Stevie Awards. Të gjitha pjesëmarrësit e edicionit të parë të Akademisë janë punësuar dhe tanimë janë pjesë e KEDS.

Akademia e KEDS tani më ka filluar edhe përfshirjen e institucioneve tjera në mbarëvajtjen e programit. Së fundmi, në Akademi kanë ligjëruar edhe ekspertë nga kompania Kosovare e Transmisionit – KOSTT.

energjia.al 21.01.2015