Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

MEA dhe KEK ndërmarrin të gjitha masat për zgjerimin e mihjes ekzistuese

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA) së bashku me Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) kanë ndërmarrë të gjitha masat për realizimin e investimeve në zgjerimin e mihjes ekzistuese të Sibovcit Jug-Perëndimor.

Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit, Blerim Kuçi ka deklaruar se me zgjerimin e mihjes Kosova do të ketë më të sigurt prodhimin e energjisë në njërën anë dhe në anën tjetër do të bëhet një zgjidhje e pranueshme edhe për banorët që do të afektohen nga ky investim.

“Ne si ministri, kemi si objektiv përkrahjen e KEK-ut që të vazhdoj me hapat dhe procedurat për investime në zgjerimin e mihjes, pasi thëngjilli mbetet lënda kryesore për prodhimin e energjisë në vendin tonë. Në rastin konkret, brenda kompetencave tona kemi aprovuar Planin e Veprimit të Zhvendosjes për zonën e fundit të mihjes Sibovci Jug-Perëndim, që do t’i mundësoj KEK-ut vazhdimësi në furnizimin me qymyr për një periudhë afatmesme.”

“Gjithashtu, kam kërkuar nga KEK-u që të bashkëpunoj ngushtë me banorët, në mënyrë që i gjithë procesi të kryhet pa probleme. Ministria që drejtoj e ka në fokus kryesor marrjen e të gjitha masave për të pasur furnizim të sigurt me energji, por edhe në anën tjetër të sigurohemi që i gjithë procesi të jetë transparent dhe i pranueshëm për të gjithë, ku banorët e afektuar janë palë kyçe, duke u bazuar në ligjet që janë në fuqi”, ka deklaruar ministri Kuçi.

Ministri Kuçi gjithashtu ka bërë të ditur se qeveria është plotësisht e angazhuar për realizimin e plotë të strategjisë nacionale të Qeverisë për sektorin energjisë.

Ndërkaq ushtruesi i detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv, Luigj Imeri ka treguar për veprimet e deritanishme të ndërmarra nga KEK-u për të realizuar me sukses këtë projekt.

“Korporata Energjetike mbi bazën e përgjegjësisë dhe në planifikimet e veta strategjike bazuar edhe në vendimet e qeverisë për zgjerim të minierës, faktikisht ka ndjek të gjitha procedurat juridiko-ligjore, të cilat e bëjnë të mundur shpronësimin e pronave të asaj zone. Ajo është zonë prej 129 hektarëve, e cila ka për qëllim sigurimin e prodhimit të energjisë nga qymyri deri në vitin 2027, eventualisht viti 2030.”

“Në anën tjetër ia ka dërguar ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit për aprovim plani i zhvendosjes dhe kjo ministri kompetente e ka aprovuar këtë plan dhe na ka hapur rrugën për të vazhduar me procedurat e tjera që janë adekuate administrative, dhe ditët në vijim pritet që korporata të filloj të ia dorëzoj pronarëve pakot të cilat janë hartuar nga kompania e specializuar, të përfshira me të gjitha komponentët dhe vlerësimet e duhura në të, kështu që ne po shpresojmë që gjatë ditëve në vijim do të jetë një proces, i cili do t’i hap rrugë më pas funksionimit tonë normal”, theksoi Imeri.

Në vazhdim Imeri po ashtu ka bërë të ditur se, deri më tani KEK-u ka zhvilluar diskutime me banorët e zonës Hade, Sibovc, Palaj, Leshkoshiq dhe Shipitullë që do të preken nga ky projekt.

“Për fat të mirë, ne në vitin 2020 kemi buxhetin e mjaftueshëm për tu futur me garanci në marrëveshje me banorët sepse ajo që është kryesorja, është që duhet të kemi mjetet, këtë e kemi të siguruar, kështu që mbetet fazë teknike për përmbylljen e saj.”

“Më lejoni të falënderoj të gjithë akterët që kanë qenë të angazhuar në realizimin e këtij objektivi që është kaq i rëndësishëm për korporatën që deri sot nuk është hasur në asnjë lloj pengese sipas planit të paraparë edhe po shpresojmë që edhe faza e fundit përmbyllës do të shkoj ashtu siç ne e kemi projektin.”

“Vlen të theksohet që ministria e ekonomisë dhe ambientit në një afat shumë të shkurtër, ka arritur që të aprovoj kërkesën tonë për planin e zhvendosjes, kështu që kjo nënkupton edhe vlerësimin e punës që njerëzit kompetent që janë marrë me këtë punë, të cilët kanë arritur ta kryejnë në afatin shumë të shkurtër”, tha tutje ai.

Sipas projektit kryesor xehetar, kjo zonë është pjesa e fundit e të ashtuquajturës mihje Sibovc Jug-Perëndim, që parashihet të ketë një kapacitet mesatar deri në 9 milionë tonë në vit.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  31.08.2020