Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Kosovë, diskutohen kapacitetet e energjisë së rinovueshme

Balkan Green Foundation (BGF), Instituti GAP, Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) organizojnë tryezën e rrumbullakët: “Kapacitetet e energjisë së ripërtëritshme dhe kost-efektiviteti i tyre”.

Diskutimi do të përqëndrohet në progresin e deritanishëm të Kosovës në arritjen e objektivave të energjisë, mundësive për BRE-të, klimën aktuale për investime, si dhe kost-efektivitetin e tyre.

Tryeza e rrumbullakët është një ngjarje e hapur që do të mbledhë politikbërësit, investitorët, bizneset dhe përfaqësuesit jofitimprurës të sektorit të energjisë.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  25.06.2019