Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Statkraft nënshkruan marrëveshjen mbi panelet diellore lundruese mbi Banjë

Statkraft Albania ka nënshkruar një marrëveshje me kompaninë norvegjeze të zhvillimit të teknologjisë së paneleve diellore lundruese Ocean Sun AS, për lëvrimin e paneleve me një kapacitet maksimal prej 2 MË në rezervuarin e hidrocentralit të Banjës në Shqipëri. Kompania bëri me dije se projekti konsiston në 4 njësi lundruese prej 0.5 MË secila, me një kosto totale investimi prej 2.3 milion eurosh. Kjo është kontrata e parë e madhe tregtare për teknologjinë diellore lundruese nga Ocean Sun. Projekti do të demonstrojë zbatimin e një teknologjie që është zhvilluar mbi bazën e kompetencave norvegjeze të FV diellore dhe industrisë detare.

“Testimi i teknologjive të reja për panele diellore lundruese përputhet mirë me Strategjinë e Statkraft-it në rritjen e portofolit të gjenerimit të energjisë nga uji, era dhe dielli. Nëse kjo teknologji do të rezultojë e suksesshme, si dhe me potencial për të qenë konkurruese nga perspektiva e kostove të projektit, atëherë do të vlerësohet një shtrirje më e gjerë e kësaj teknologjie të re, në vendndodhje të tjera të Statkraft-it”, thotë Christian Rynning-Tønnesen, Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i Statkraft A.S.

Në Dhjetor 2018, Statkraft Albania përftoi autorizimin paraprak nga Qeveria e Shqipërisë për zbatimin e projektit me panele diellore lundruese në rezervuarin e Banjës, me tarifa fikse (feed-in-tariff). Pas marrjes së miratimeve rregullatore përfundimtare, parashikohet që projekti të ndërtohet gjatë periudhës 2019/2020.

Monitor,  13.03.2019