Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Ulja e taksave për makinat e reja redukton ndotjen

Pothuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian kanë miratuar disa stimuj, gjë që ka rezultuar me një rënie të vazhdueshme të emetimeve mesatare të CO2 të veturave të reja të pasagjerëve. Në të gjithë shtetet anëtare të EEA-së, Norvegjia kishte emetimet më të ulëta të dioksidit të karbonit (CO2) nga makinat e reja të pasagjerëve të shitura në vitin 2016. Kjo është për shkak të stimujve si ulja e taksave, për të promovuar përdorimin e automjeteve me emetim të ulët.

Reduktimi i shkarkimeve të gazrave serrë nga sektori i transportit është një prioritet kyç për Bashkimin Evropian. Emetimet mesatare të CO2 të makinave të reja të pasagjerëve në BE kanë rënë ndjeshëm gjatë viteve të fundit, duke u ulur me rreth 30% që nga viti 2001. Megjithatë, do të kërkohet një ulje prej 20% në emetimet mesatare të CO2, në përputhje me objektivin 2021 të BE prej 95 g CO2 / km. Këtë muaj, Agjencia Evropiane e Mjedisit do të publikojë statistikat e reja zyrtare të emetimeve mesatare të CO2 nga automjetet e reja të pasagjerëve për 2017.

Ekolëvizja,  28.05.2018