info@energjia.al

Prodhimi më i madh i energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme bëhet nga hidrocentralet, kapaciteti instalues i tyre është 79.49 megavate. Nga energjia me erë prodhohen 1.35 megavate dhe nga ajo solare 0.602 megavate.

Energjia më e madhe e ripërtëritshme në Kosovë vjen nga hidrocentralet, nga energjia me erë dhe nga ajo solare. Totali i përgjithshëm i prodhimit të energjisë elektrike të ripërtëritshme është 81 megavate.

Në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) thonë se momentalisht prodhim më të madh të energjisë elektrike alternative ka nga hidrocentralet, kapaciteti instalues i tyre është 79.49 megavate: “48.18 megavate nga hidrocentralet ekzistuese dhe 31.25 megavate nga hidrocentralet e reja të shpërndara në Deçan, Dragash, Mitrovicë dhe në Shtërpcë, solare 0.602 megavate në Klinë dhe në Pejë, si dhe 1.35 megavate nga era në Golesh. Po ashtu kemi edhe shumë projekte të tjera në ndërtim e sipër. Këto centrale ndërtohen nga sektori privat (ndërkombëtar në bashkëpunim me vendorët) dhe nuk kanë implikim për buxhetin e shtetit, përkatësisht rregullohen përmes feed-in tarifave nga ZRRE-ja, e cila shpërndahet në faturat e konsumatorëve”, tha Besiana Qorraj, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik.

Gazeta Zeri,  20.09.2017

Fokus i investimeve nga KEDS kësaj radhe ka qenë edhe fshati Stanoc i Drenasit. Pas përfundimit të projektit, janë plotësuar të gjitha nevojat energjetike dhe është rritur siguria për banorët.

Banorët shihen të gëzuar teksa flasin për investimet që ka bërë KEDS-i këtu.
Bajram Lika, banor i fshatit, thotë se me gjendjen e tanishme energjetike janë tejet të lumtur.
“Jo të kënaqur, po të shashtrisur jemi me gjendjen energjetike që kemi tani. Veç kush s’po don me pranu këtë realitet, se tash gjithçka është më së miri”, ka  thënë ai. Bajrami e ka edhe një këshillë për të gjithë konsumatorët.
“Është mirë edhe me u mundu me kursy nga pak, sidomos ne në katund që po nxehemi me dru”, ka thënë ai.

Për këtë projekt, në fshat është implementuar nga ana e KEDS-it një trafo e re me fuqi prej 160 kVA, dhe janë riparuar dy trafot ekzistuese. Gjithashtu janë vendosur edhe 82 shtylla të reja tensionit të ulët edhe 49 shtylla të tensionit të mesëm.  Është investuar në rrjetin e tensionit të ulët 9,7 km dhe 3,5 km të tensionit të mesëm.

Gjatë punës janë hequr të gjitha shtyllat e vjetra dhe janë zëvendësuar me të reja dhe përçuesit e vjetër janë zëvendësuar me përçues të ri, me kabllo të izoluar, ku edhe seksioni i përçuesve është vendosur më i madh dhe që i plotëson nevojat e banorëve për një kohë relativisht më të gjatë.

Edhe për Xhavit Ramën, po ashtu banor i këtij fshati, stabilizimi i energjisë elektrike është i mirëseardhur.
“Rryma është tepër e mirë tash, rreziku nuk ekziston. Kabllo të vjetra më nuk të sheh syri kërkund. Gjithçka është mirë”, ka përfunduar Rama.

KEDS po vazhdon me investime, dhe tashmë ka rregulluar tensionin dhe infrastrukturën energjetike për shumë vendbanime anekënd Kosovës.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  19.09.2017

Në mungesë të Bordit Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) nuk do ta zbatojë aktvendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, përmes të cilit kërkohet që të shtyhet ekzekutimi i vendimit që energjia elektrike e cila shpenzohet nga qytetarët serbë në veri të Kosovës t’u shpërndahet të gjithë qytetarëve shqiptarë në gjithë Kosovën.

Energjia elektrike e cila shpenzohet në veri të Kosovës edhe më tutje do të shpërndahet nëpër faturat e të gjithë konsumatorëve shqiptarë në gjithë Kosovën, pavarësisht se gjatë javës së kaluar Gjykata Themelore në Prishtinë ka nxjerrë një aktvendim, në të cilin kërkohet nga ZRRE-ja që të shtyhet ekzekutimi i këtij vendimi.

Më 7 prill të këtij viti gazeta “Zëri” duke u mbështetur në fakte kishte raportuar se më shumë se 8 milionë euro energji elektrike, e cila shpenzohet nga serbët në veri të Kosovës, edhe më tutje vazhdon të shpërndahet nëpër fatura të qytetarëve shqiptarë në gjithë Kosovën.

Duke bërë një përllogaritje të thjeshtë del se nga përfundimi i luftës e deri më tash serbët në veri kanë shpenzuar energji elektrike prej më shumë se 100 milionë eurosh, e cila është shpërndarë nëpër faturat e qytetarëve shqiptarë në gjithë Kosovën.

Gazeta “Zëri” për këtë çështje i ka dërguar pyetje Zyrës për Medie të ZRRE-së, por nuk ka arritur të marrë përgjigje nga ta.

Por burime të besueshme të gazetës “Zëri” brenda këtij institucioni bëjnë të ditur se një vendim i tillë i Gjykatës nuk do të zbatohet, pasi që Bordi i ZRRE-së është jofunksional.

Më tutje burimet brenda këtij institucioni kanë bërë të ditur se ZRRE-ja do ta apelojë aktvendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës. “Vendimi i Gjykatës në asnjë formë nuk mund të zbatohet sepse Bordi i ZRRE-së qe një kohë të gjatë është jofunksional. Por, për të bërë ndryshime në fatura duhet edhe kohë”, ka thënë burimi i besueshëm i gazetës brenda ZRRE-së.

Gazeta Zëri,  18.09.2017

Linja 400 kv e interkonjeksionit Kosovë- Shqipëri, e cila qëndron jashtë funksioni prej dy vitesh pavarësisht përfundimit të saj duket se do të hyjë në një fazë të re. Kjo lidhet me zgjidhjen e ngërçit mes Kosovës dhe Serbisë që mban peng vënien në punë të këtij investimi dhjetëra milionë euro. Sekretariati i Komunitetit të Energjisë bëri me dije se qeveria gjermane i ka kërkuar Sekretariatit që të marrë rolin e interlokutorit. Roli i qeverisë  gjermane nuk është i rastësishëm në kushtet kur vetë banka gjermane KFW ka qenë financuese e këtij investimi.

Më poshtë njoftimi i plotë i Sekretariatit:

Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë, përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit Ekonomik (BMZ), i kërkoi Sekretariatit të Energjisë për të lehtësuar negociatat midis Serbisë dhe Kosovë për të zgjidhur mosmarrëveshjet midis EMS dhe KOSTT. Ministria gjermane është veçanërisht e shqetësuar pasi mosmarrëveshjet po mbajnë peng investimet në sektorin e energjisë në rajon dhe po bllokojnë integrimin e tregut rajonal të energjisë në Ballkanin Perëndimor.

Sekretariati ka ndërmjetësuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis EMS dhe KOSTT edhe më parë, ndërmjetësim i cili rezultoi me nënshkrimin e një marrëveshje dypalëshe. Gjithsesi, këto marrëveshje nuk janë zbatua dhe konflikti ka mbetur i pazgjidhur. Ndërmjetësimi i mosmarrëveshjes midis EMS dhe KOSTT është parashikuar nga programi CONNECTA për tregun rajonal të energjisë në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilin Sekretariati e zbaton për llogari të Komisionit Europian.

Sekretariati tashmë do të ndërmjetësojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis dy qeverive.

Revista Monitor,  15.09.2017

Mbi bazën e padisë së Avokatit të Popullit lidhur me Vendimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) për faturimin  e energjisë elektrike të shpenzuar në veri të vendit dhe si rezultat i dështimit të ZRRE-së  për të zbatuar rekomandimet e Avokatit të Popullit brenda afatit të dhënë, Gjykata Themelore në Prishtinë ka nxjerrë Aktvendim, me të cilin ka aprovuar kërkesën e Avokatit të Popullit për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit në fjalë.

Në Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë thuhet se shtyhet ekzekutimi i Vendimit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji V_399_2012, i datës 06.02.2012, deri në marrjen e aktgjykimit lidhur me kërkespadinë e Avokatit të Popullit, gjegjësisht paditësit, në këtë rast.

Në arsyetimin e Gjykatës Themelore lidhur me Aktvendimin e marrë, theksohet se kërkesa e paditësit, respektivisht Avokatit të Popullit për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit në fjalë, i referohet nenit 22, paragrafi 2, të Ligjit për Konfliktet Administrative, ku përcaktohet se “me kërkesën e paditësit, organi, akti i të cilit ekzekutohet, gjegjësisht organi që është kompetent për ekzekutim, mund ta shtyejë ekzekutimin deri në vendimin definitiv gjyqësor, nëse ekzekutimi do t’i sillte dëm paditësit, i cili vështirë të riparohej, kurse shtyerja nuk është në kundërshtim me interesin publik, e as që shtyerja do t’i sillte ndonjë dëm të madh palës kundërshtare, përkatësisht personit të interesuar”.

Gjykata vlerëson se, nga provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, Avokati i Popullit, në cilësinë e paditësit, e ka bërë besueshme kërkesën e tij, se ekzekutimi i Vendimit të kontestuar do t’i sjellë dëm qytetarëve të Republikës së Kosovës, i cili dëm është vështirë i riparueshëm dhe se shtyerja e ekzekutimit të Vendimit, nuk është në kundërshtim me interesin publik. Së këndejmi kërkesa e Avokatit të Popullit është aprovuar.

Aktvendimi u është përcjellë palëve përgjegjëse me këshillën juridike për mundësi ankese në Gjykatën e Apelit, brenda një afati 15 ditësh.

Avokati i Popullit mban qëndrim se faturimi i energjisë elektrike të shpenzuar në veri të vendit nuk ka mbështetje në ligj, për çfarë janë dhënë arsyetimet në Raportin me rekomandime të datës 13 qershor 2017.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  14.09.2017

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, në orët e vona të mbrëmjes ka vizituar mihjen sipërfaqësore në fshatin Shipitullë, pas arritjes së marrëveshjes me banorët e fshatrave Shipitullë dhe Hade të Komunës së Obiliqit.

Në mihjen sipërfaqësore, kryeministri Haradinaj pa nga afër rifillimin e punës së eskavatorëve të KEK-ut, të cilët punën e tyre e kishin ndërprerë para 14 muajsh, pas mosmarrëveshjeve ndërmjet banorëve të asaj zone dhe KEK-ut.

“Pas gjithë konsultave që i kemi pasur me banorët e Shipitullës dhe të Hades, menaxhmentin e KEK-ut, ministritë e Ambientit dhe të Zhvillimit Ekonomik, dhe pas një pune voluminoze kemi ardhur deri te zgjidhja. Eskavatorët kanë filluar punën dhe ende jemi në kohë që të mos ndalet prodhimi i energjisë”, tha kryeministri Haradinaj.

Ai ka përmendur humbjet që do t’i shkaktoheshin vendit, po që se nuk do të arrihej kjo marrëveshje. “Kosova do të humbte rreth 500 mijë euro në ditë, sipas kalkulimeve të përafërta. Pra kemi qenë afër një situate e cila do të na kushtonte shumë“, ka deklaruar kryeministri Haradinaj.

Gjatë qëndrimit në mihje, kryeministri Haradinaj u shpreh i bindur se furnizimi me energji elektrike do të jetë në nivel gjatë sezonit të dimrit.

Ai tha po ashtu se si model për kompensim për shtëpitë e banorëve të Shipitullës kanë marrë modelin e mëhershëm që e ka përdorur Qeveria për lagjen Shala të Hades. “Është gjetur një zgjidhje që është e dinjitetshme jo vetëm për banorët, por edhe tregon përkujdesin e Qeverisë, shtetit të Kosovës për banorët e zhvendosur të Shipitullës, por edhe për banorët e Hades“, tha kryeministri Haradinaj.

Drejtori menaxhues i KEK-ut, Arben Gjukaj, ka falënderuar kryeministrin për angazhimin e pandërprerë në adresimin e kësaj çështjeje. “Rifillimi i ekskavatorëve sot nënkupton një siguri të furnizimit. Falë kësaj marrëveshje ne mund të konfirmojmë se kemi evituar një gjendje katastrofike për banorët dhe për gjithë vendin”, është shprehur Gjukaj.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  14.09.2017

KEDS-it duket se nuk po i mjaftojnë nga 8 milionë euro që paguajnë çdo vit shqiptarët dhe komunitetet tjera për komunat serbe në veri.

Gazeta Fjala ka mësuar se kompania me kapital turk, po kërkon nga Administrata Tatimore e Kosovës të lirohet edhe nga tatimi.

Sipas të dhënave që disponon Gazeta, janë mbi 3.5 milionë euro të cilat KEDS kërkon t’i kthehen nga buxheti i shtetit me arsyetimin se janë ngarkuar me tatim për energjinë të cilën e kanë faturuar por nuk është paguar nga konsumatorët në veri të Kosovës.

“Janë duke kërkuar një marrëveshje që të mos paguajnë tatim derisa t’i inkasojnë mjetet nga konsumatorët në veri”, ka treguar një zyrtar i ATK-së.

Në KEDS nuk kanë pranuar të japin informacione lidhur me këtë kërkesë, ndërsa mësohet se marrëveshja po kërkohet pasi kompania e distribucionit të energjisë elektrike ka refuzuar ti paguaj ti paguaj mjetet në emër të tatimit dhe rasti ka përfunduar në gjykatë.

Ndërkaq, merret vesh se gjykata e shkallës së parë i ka dhënë të drejtë ATK-së që të bllokoj llogaritë e KEDS-it për të tërhequr borxhin e pa paguar.

Jashari: Rryma në veri është paguar

Në anën tjetër Avokati I Popullit, Hilmi Jashari pati konfirmuar se shuma totale që kanë shpenzuar komunat serbe në veri është paguar tërësisht nga konsumatorët e komunave tjera dhe se KEDS-it sipas tij nuk i kanë borxh konsumatorët në këtë pjesë.

Nga hetimet e nisura në fillim të muajit prill të këtij viti fillimisht mbi dyshimet për shkelje të të drejtave të njeriut, ka nxjerrë ndoshta skandalin më të madh, mbi atë se shqiptarët dhe komunitetet tjera janë duke paguar faturat e energjisë elektrike edhe për komunat serbe në veri.

Jashari, ka thënë se shuma që qytetarët e Kosovës paguajnë për serbet e komunave veriore, është tetë milion euro për çdo vit, ku sipas tij kjo ka ndodhur me vetëdijen e institucioneve përgjegjëse të Kosovës.

“Kemi marrë një përgjigje prej Zyrës së Rregullatorit të Energjisë dhe më pas kemi realizuar një takim me zyrtarë e ZRRE-s ku kemi kërkuar shpjegime shtesë për situatën e krijuar. Ndërkohë kemi përcjell tri letra menjëherë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe është pranuar nga ZRRE-ja se kosovarëve u janë shtuar në faturën e tyre, 4.5 për qind e shumës, e cila është paguar për pjesën veriore të Kosovës. Është bërë një interpretim se gjoja se ky 4.5 për qind njihet si humbje komerciale sipas interpretimit që jep zyra komerciale e ZRRE-së”, pati thënë ai.

Kjo sipas tij bie ndesh sa i përket ligjit për të drejtat e konsumatorit dhe ligjit të marrëdhënieve dhe detyrimeve dhe me një varg ligjesh tjera që definitiv kanë kërcënuar në formën çfarë është bërë sipas vlerësimit tonë preliminar.

KEDS mashtroi qytetarët

KEDS ishte gjetur duke mashtruar qytetarët edhe me reduktimet e energjisë elektrike.

Në fillim të vitit mashtrimet me ndërprerjen e energjisë elektrike i kanë kushtuar 45 mijë euro KEDS-it. Zyra e rregullatorit të Energjisë e ka gjobitur të premten këtë kompani pasi nën arsyetimin e mirëmbajtjes së rrjetit kishte aplikuar reduktime të energjisë elektrike tek konsumatorët.

KEDS mbanë licencën e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH), i cili është gjetur nga ZRRE se ka bërë një mashtrim për një periudhë kohore duke lënë në terr qytetarët për orë të tëra, pati raportuar Gazeta Fjala.

“Në këtë mbledhje Bordi ka shqyrtuar komentet e OSSH në lidhje me njoftimin për shkelje, të datës 6 mars 2017, përmes të cilit OSSH është njoftuar me shkeljet e konstatuara nga monitorimi i ndërprerjeve të planifikuara me qëllim të mirëmbajtjes së rrjetit”, thuhet në njoftimin e ZRRE.

Bordi ka konstatuar se OSSH nuk ka arritur të dëshmojë se të gjeturat nga monitorimi i ZRRE nuk janë të sakta dhe ka vendosur që duke u bazuar në Rregullën për Masat Administrative dhe Gjobat të shqiptojë dënim me gjobë në vlerë prej dyzet e pesë mijë euro.

Me kërkesë të kryetarit të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, Muhamet Mustafa ZRRE-ja pati detyruar KEDS-in t’i ndal reduktimet me arsyetimin e mirëmbajtjes së rrjetit, për të hetuar se çfarë kishte ndodhur.

ZRRE-ja në hetimin preliminar ka vërtetuar se procesi i ndërprerjeve është përcjell me parregullsi. Ka pasur mirëmbajtje të rrjetit që nuk janë realizuar kurrë, ndërsa është ndërprerë energjia elektrike dhe qytetarët kanë mbetur në terr.

Ka pasur ndërprerje të shpeshta të daljeve të njëjta brenda muajit, përkundër që rrjeti ishte krejt në rregull.

Gazeta Fjala,  08.09.2017

Miniera e “Trepçës” në Stan Tërg vazhdon të ballafaqohet me vështirësi të mëdha, ndonëse Ligji për Trepçën, i miratuar në Kuvendin e Kosovës në fillim të tetorit të vitit 2016, garantonte zhvillim të shpejtë, pasi që gjiganti ekonomik kosovar i kthehej shtetit të Kosovës dhe qytetarëve të saj.

Prodhimi në vitin 2017 ka shënuar rënie të dukshme krahasuar me vitin 2016.

Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti janë prodhuar 6 mijë tonë më pak xehe se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Me prodhimin aktual menaxhmenti i “Trepçës” ka arritur t’i sigurojë pagat për 1360 punëtorë, sa aktualisht punojnë, minatorë dhe staf tjetër. Institucionet e Republikës së Kosovës, para së gjithash Qeveria e Kosovës, prej se është miratuar Ligji për Trepçën nuk ka arritur t’i formojë dy bordet kryesore, atë Mbikëqyrës dhe Bordin Menaxhues dhe në këtë mënyrë gjithçka ka mbetur në duart e menaxhmentit që udhëhiqet nga Ahmet Tmava.

Drejtori Tmava është duke e shtyrë, siç thonë, “me gjoks”, pa e pasur asnjë lloj përkrahjeje nga Qeveria e Kosovës. Institucionet e vendit nuk kanë arritur ta bëjnë asnjë hap përpara për rimëkëmbjen dhe zhvillimin e “Trepçës”.

Në “Trepçë” thonë se kombinati ka mbetur peng i politikës, pasi që me rënien e Qeverisë ka ngelur puna e funksionalizimit të Ligjit për Trepçën, e më këtë edhe zhvillimi i saj, ashtu siç synohej.

Drejtori i “Trepçës”, Ahmet Tmava, i ka thënë “Zërit” se janë duke u përballur me telashe të mëdha, të cilat nuk mund të zgjidhen pa u konstituuar institucionet e Kosovës, sidomos pa u funksionalizuar Qeveria e re e vendit, e cila do të vazhdojë me procesin e transformimit të ndërmarrjes nga ajo shoqërore në ndërmarrje publike.

Gazeta Zëri,  07.09.2017

Sot, drejtori menaxhues, Arben Gjukaj me menaxhmentin e KEK-ut, kanë pritur në vizitën e saj të parë, Linda Van Gelder – drejtoreshë e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, e shoqëruar nga stafi i lartë i BB zyrës në Prishtinë.

Gjukaj gjatë vizitës ka njoftuar  Van Gelder,  për sfidat dhe objektivat e KEK-ut në përgjithësi e me theks të veçantë rreth zhvillimeve të fundit sa i përket  zhvendosjes dhe normalizimit të punës në miniera pas vendimeve përfundimtare të Qeverisë.

Banka Botërore si palë e interesit të veçantë për KEK-un, gjithashtu është njoftuar edhe për prodhimin e dy termocentraleve nëpër vite dhe rekordet e prodhimit që janë arritur vitet e fundit, duke i bërë me dije se KEK-u tani më ka dëshmuar se është faktor stabiliteti energjetik në vend.

Telegrafi,  07.09.2017

Mustafë Hasani është shkarkuar nga pozita e kryeshefit në ndërmarrjen publike Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe në vend të tij në detyrën e ushtruesit të detyrës është emëruar zëvendëskryeshefi i deritanishëm Kadri Kadriu.

Zyrtarisht zyrtarë të KOSTT-it konfirmojnë shkarkimin e Hasanit, por nuk japin detaje më të hollësishme se për çfarë arsye është marrë një vendim i tillë. E në anën tjetër vetë Hasani thotë se vendimi për shkarkim është i jashtëligjshëm, me ç’rast edhe i është drejtuar Gjykatës.

Zana Bajrami-Rama, zyrtare për medie në këtë ndërmarrje publike, thotë se Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it në takimin e mbajtur më 18 gusht 2017, në vazhdën e përmbushjes së mandatit ligjor të mbikëqyrjes ka vendosur të bëjë ndryshime të kuadrit.

“Bordi i Drejtorëve në bazë të kompetencave dhe të përgjegjësive në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike, ka marrë vendim që të lirojë nga detyra kryeshefin ekzekutiv të KOSTT-it, Mustafë Hasanin. Ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të KOSTT-it deri në një vendim tjetër është emëruar zëvendëskryeshefi aktual për operim Kadri Kadriu”, ka thënë Bajrami-Rama.

Gazeta Zëri,  31.08.2017