info@energjia.al

Projekti madhor me një kosto rreth 200 mijë euro, është investimi i radhës nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS) në lagjen Arbëria, në komunën e Gjilanit.

Realizimi I këtij projekti ka qenë jashtëzakonisht i nevojshëm për banorët e kësaj ane, ku kanë përfituar  mbi 500 familje.

Tash lagjja ka hequr të gjitha problemet enrgjetike. Është përmirësuar furnizimi me energji elektrike dhe tensioni është stabilizuar, përderisa shtyllat e drurit dhe rrjeti i vjetër elektrik nuk shihen më këtu.

Për të gjitha këto KEDS ka vendosur një trafostacion të ri 10/0.4 kV me fuqi 1000 kVA, gjithashtu janë vendosur 7000 m kabllo ajrore për tension të ulët, 3500 m kabllo nëntokësore për tension të ulët, 6800 m kabllo nëntokësore për tension të mesëm, 184 shtylla betoni për tension të ulët, katër shtylla betoni për tension të mesëm, gjithashtu janë hapur 1900 m kanal për shtrirjen e kabllove dhe 32 puseta.

Me këto investime dhe me infrastrukturën moderne, tash Arbëria ka marrë një pamje moderne.

Sipas Azem Shkodrës, banor i kësaj lagje, me profesion profesor i matematikës, KEDS ka bërë një punë shumë të mirë.

“Tash rrymën e kemi mjaft të fortë dhe stabile. Është larguar komplet rrjeti i vjetër dhe me vendosjen e kabllove bistekë është larguar edhe rreziku për kalimtarët. Investimet e KEDS-it dhe ndriçimi publik nga ana e komunës, na kanë ndriçuar lagjen”, ka thënë Shkodra.

I kënaqur me këto investime shprehet edhe pronari i minimarketit “Eltoni”në këtë lagje, Gëzim Fazliu, i cili tash më i ka hequr nga përdorimi stabilizatorët që i përdorte deri vonë për përforcimin e rrymës.

“Shpesh kemi pasur probleme me rrymë, tash është shumë më mirë. Ushqimet në friza tash i kemi të sigurt. Nuk ka më kabllo nëpër tokë. Me këtë rrjet të rri tash po më duket si me qenë në Zvicër. Qind për qind është më mirë se ka qenë”, ka thënë Fazliu.

KEDS do të vazhdojë angazhimin për përmirësimin e rrjetit energjetik sipas planit zhvillimor, që parasheh deri në vitin 2025 vendosjen e 3500 trafostacioneve të reja dhe mbi 200 kilometra rrjet të ri në tërë territorin e Kosovës, që kapin shumën deri në 300 milionë euro.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  19.05.2017

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike (KEDS) ka planifikuar që këtë vit të realizojë disa projekte në Malishevë. Investimet do të realizohen kryesisht në disa fshatra, por edhe brenda në qytet.

Zyrtarët e KEDS-it, ditë më parë kanë informuar kryetarin e Komunës së Malishevës, Ragip Begajn për investimet që priten të realizohen në këtë komunë. Sipas tyre, deri më tash janë realizuar disa projekte te rregullimit të infrastrukturës energjetike, si në fshatin Llazicë dhe Astrazup.

“Në Mleqan është duke u realizuar një projekt. Shumë shpejt pritet të investohet në Dragobili 1 dhe Dragobili 2, kurse në proces janë projektet në fshatërat Bubavec, Stapanica, Shkozë e Marali”, thanë zyrtar ët e KEDS-it.

Ndërkaq, kryetari i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj ka kërkuar nga zyrtarët e KEDS-it që të investohet në ndërtimin e trafos 110kv..

Fuqia aktuale e energjisë elektrike në Komunën e Malishevës, sipas tij, është e pamjaftueshme.

“Pa një furnizim normal me energji elektrike, nuk mund të paramendohet as një zhvillim ekonomik, pasi çdo investitor e kërkon edhe energjinë elektrike”, tha Begaj.

Qytetarët e Malishevës, besojnë në premtimet e KEDS-it. Ata thonë se qyteti i tyre ka nevojë për një infrastrukturë të re të energjisë elektrike.

Faruk Kastrati nga fshati Kijevë tha se KEDS, gjatë vitit të kaluar ka bërë disa investime në përmisimin e infrastrukturës së energjisë elektrike, porse ende ka nevojë për investime të tilla.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  16.05.2017

Zyra e Rregullatorit e Energjisë Elektrike (ZRRE) konfirmon se investimet që është duke i bërë KEDS-i në modernizimin e rrjetit të energjisë elektrike po i paguajnë qytetarët e Kosovës përmes faturave të energjisë elektrike.

Qytetarët e Kosovës krahas pagesës së energjisë elektrike në faturat e tyre mujore po paguajnë edhe investimet që është duke i bërë KEDS-i në modernizimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Gazeta “Zëri” ditë më parë ka raportuar se përpos investimeve qytetarët nëpër faturat e tyre janë duke paguar edhe energjinë elektrike që po shpenzojnë qytetarët serbë në veri të Kosovës e që brenda një viti është rreth 8 milionë euro. Modernizimi i rrjetit dhe ulja e humbjeve të energjisë elektrike ka qenë arsyeja kryesore e privatizimit të distribucionit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK). Por, ndonëse kanë kaluar më shumë se tre vjet humbjet e energjisë thuajse janë të njëjta, derisa ndryshimet në rrjet që po i bën KEDS-i po u faturohen qytetarëve të Kosovës.

Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE) ka konfirmuar për gazetën “Zëri” se të gjitha kostot e investimeve si në gjenerim, transmision dhe në shpërndarje të energjisë elektrike përfshihen në të hyrat e lejuara maksimale që mblidhen nga tarifat e energjisë. Por, në anën tjetër zyrtarë të KEDS-it mohojnë një gjë të tillë. Zëdhënësja e ZRRE-së, Adelina Murtezaj, thotë se rregullimi i sektorit të energjisë është i bazuar në ligjet e energjisë dhe rregullat tjera në fuqi për rregullimin e këtij sektori. Sipas saj, duke u bazuar në parimet ndërkombëtar të rregullimit ekonomik dhe legjislacionin në fuqi në vendin tonë, në çmimet finale të produktit ose shërbimit, që e ofron një entitet, duhet të përfshihen të gjitha kostot e arsyeshme operative dhe kapitale në mënyrë që ai entitet të mundë të funksionojë dhe të jetë i qëndrueshëm financiarisht. “E njëjta ndodh edhe gjatë shqyrtimit të të hyrave të lejuara maksimale të operatorëve të rregulluar në sektorin e energjisë elektrike në vendin tonë. Të gjitha kostot e investimeve si në gjenerim, transmision dhe në shpërndarje të energjisë elektrike përfshihen në të hyrat e lejuara maksimale që mblidhen nga tarifat e energjisë”, ka thënë zëdhënësja e ZRRE-së Adelina Murtezaj. Sipas saj, të gjitha kostot e arsyeshme të sistemit hyjnë në të hyrat e lejuara maksimale të operatorëve dhe mblidhen nga tarifat që paguajnë konsumatorët, të cilët i shfrytëzojnë këto shërbime.

KEDS-i: Qytetarët paguajnë vetëm shpenzimin e energjisë

Por në anën tjetër, zëdhënësi i KEDS-it Viktor Buzhala thotë se të gjitha investimet e ndërmarra deri më tash janë bërë nga KEDS-i. Sipas tij, kjo mund të verifikohet në pasqyrat tona financiare, por edhe në raportet që ne i dërgojmë në ZRRE, si autoriteti mbikëqyrës. “Çdo vit ne paraqesim në ZRRE maksimumin e të hyrave të lejuara, ku përfshihet gjithashtu edhe investimet e planifikuara dhe në bazë të aprovimit të tyre ne ndërmarrim investimet”, ka thënë Buzhala për gazetën “Zëri”. Sipas tij, faturat e qytetarëve përfshijnë vetëm shpenzimin e tyre të energjisë, të ndarë në bllok-tarifa të aprovuara nga ZRRE-ja. “Nuk ka tjetër kosto që është e përfshirë në faturat e qytetarëve”, shtoi Buzhala.

Më pak investime

Murtezaj, nga ZRRE-ja, thotë se me qëllim të përmirësimit të shërbimeve në sektorin e energjisë elektrike, sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe zvogëlimin e humbjeve në rrjet ZRRE-ja ka lejuar planin e investimeve për periudhën 2013-2017 për OSSH-në.

“Në vitin 2012 ZRRE-ja ka përcaktuar caqet të cilat Operatori i Shërbimit të Shpërndarjes (OSSH) duhet t’i arrijë brenda një periudhe të caktuar kohore. Për t’i përmbushur këto caqe ZRRE-ja gjatë shqyrtimit të të hyrave të lejuara maksimale për periudhën 5-vjeçare 2013-2017 ka aprovuar planin e investimeve kapitale për këtë periudhë. Sipas përcaktimit të ZRRE-së, për vitin 2014 KEDS-i është dashur të investojë 21.2 milionë euro, ndërsa ka investuar 18.0 milionë euro, në vitin 2015 është dashur të investojë 21.4 milionë euro dhe ka investuar 20.5 milionë euro, ndërsa në vitin 2016 është dashur të investojë 21.6 milionë euro dhe ka investuar 23.64 milionë euro”, ka thënë ajo.

Po ashtu edhe Buzhala, nga KEDS-i, thotë se në bazë të marrëveshjes kontraktuale KEDS-i duhet të kompletojmë investimin prej 300 milionë eurosh brenda periudhës 15-vjeçare. “Gjatë vitit të kaluar ne kemi përgatitur një masterplan, që ishte produkt i studimeve në të gjithë vendin. Ky plan parasheh investime gjithëpërfshirëse dhe në vitin 2025 ne planifikojmë të rrumbullakojmë shumën e investimeve prej 300 milionë eurosh. Rrjeti distributiv, siç jeni edhe ju në dijeni, është në gjendje shumë të rëndë dhe ne kemi ardhur në përfundim se investime të shpejta janë të nevojshme. Misioni ynë është t’u shërbejmë qytetarëve në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kjo ishte arsyeja pse ne e kemi zhvilluar këtë masterplan, kështu që mund të sigurojmë një rrjet modern dhe që ofron besueshmëri në furnizim me energji elektrike”, ka thënë Buzhala.

Gazeta Zeri,  08.05.2017

Është zona e rrugës së Spitalit rajonal të Pejës, ku KEDS ka shtrirë investim në shërbim të ngritjes së cilësisë dhe kualitetit të furnizimit me energji për komunitetin.

Zona përfshinë dhjetëra lagje e blloqe nga objekti i ish-Arkivit të Qytetit e deri tek Spitali Rajonal. Përfitues janë mëse 1.200 konsumatorë.

“Rreth 30 shtylla për tension të ulët, 5 për tension të mesëm, që janë vënë në varsi të nevojës si dhe infrastrukturë përcjellëse e energjisë, tashmë janë vënë në këtë pjesë të Pejës nga Kompania jonë ”, deklaron zëdhënës i KEDS-it, Viktor Buzhala.

Buzhala thotë se në këtë pjesë të Pejës, në mesin e përfituesve janë edhe shumë biznese.  “Kjo tregon seriozitetin e kompanisë tonë dhe tendencën që të jemi sa më afër konsumatorit. Fokusi yni është që konsumatori të ketë benefite kualitative, përfshirë këtu edhe ata të biznesit si dhe të ketë efekte sa më pozitive ”, shton Buzhala.

Në mesin e 1200 përfituesve nga ky investim i KEDS-it, është edhe Bashkim Nimani, pronar i biznesit familjar marketit ‘Banacol’. Nimani thotë se projekti është mirëpritur dhe çdo investim për këtë pjesë të frekuentuar të qytetit është i mirëseardhur.

“Kjo është rruga kryesore e qytetit. Problemet në të kaluarën kanë qenë të mëdha sa i përket energjisë elektrike. Investime si ky tani në këtë pjesë nuk ka pasur më parë. Ne presim tani energji kualitative dhe presim çdo investim i cili ndihmon bizneset tona ”, thotë Nimani.

Nimani shton  se KEDS ka punuar shpejt dhe pastër gjatë projektit. “Po, ekipet e tyre kanë qenë shumë të shpejtë dhe të pastër. Shtyllat janë vënë pa penguar trafikun dhe pa bërë dëme e pa lënë mbeturina anash ”, shton Nimani.

KEDS këto ditë është duke investuar edhe në pjesë të Pejës.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  05.05.2017

Skender Ibrahim Begi, nga Babaj Bokës brengën e tij për rrëzimin e një shtylle elektrike e kishte paraqitur në KEDS, përmes faqes së Facebookut të kësaj kompanie.

Ai është habitur me reagimin e shpejtë që i kishte ardhur nga teknikët e KEDS-it në ato ditë të ftohta të janarit.

“Unë për herë të parë kam shkruar për një problem. Ka qenë mbasdite vonë dhe vërtetë jam mahnitur me interesimin aq të madh, brenda 10 minutave i kam marrë 5 thirrje nga KEDS-i në Gjakovë dhe në Prishtinë. Të nesërmen në mëngjes asht rregullu problemi”, thotë Begi.

Ngjashëm sikurse Skender Ibrahim Begi, edhe Adem Zhegrova nga Prishtina ka përdorur mesazhet e Facebookut për të paraqitur problemin e mungesës së rrymës në një fazë të lagjes Kodra e Trimave.

Ai kishte shkruar në orën 13:52 të datës 14 mars për problemin e lagjes, ndërsa vetëm pak minuta më vonë, në orën 14:15 pas reagimit të shpejtë të KEDS, kishte shkruar “Flm. U rregullua faza”.

“Shumë i lehtë komunikimi. Na ka ndihmuar shumë”, thotë Zhegrova.

Viktor Buzhala, zëdhënës në KEDS, thotë se kompania duke parë që komunikimi gjithnjë e më shumë është duke u bartur tek rrjetet sociale ka investuar në këtë kanal.

“Kemi angazhuar 12 pjesëtar të brendshëm dhe të jashtëm të stafit që të jenë gjatë gjithë ditës të qasshëm në Facebook, në mënyrë që t’u japim përgjigje të gjitha kërkesave të konsumatorit”, thotë Buzhala.

Sipas tij, varësisht nga kushtet e motit ndryshon edhe sasia e mesazheve dhe thirrjeve që pranohen nga konsumatorët.

“Në raste të motit të ligë, pranojmë me qindra mesazhe në ditë”, thotë ai.

Buzhala tregon se përafërsisht edhe 12 persona të tjerë punojnë edhe në Qendrën e Thirrjeve që është e qassshme 24 orë në ditë gjatë gjithë vitit.

Avnora Z. Morina nga Gjakova, e cila poashtu ka përdorur mesazhet e Facebookut për të paraqitur problemet e veta me energjinë elektrike. Pas rregullimit të problemeve teknike ajo shprehet e kënqaur me këtë mundësi.

“Ky shërbim nëpërmjet Facebookut më duket shumë praktik, i pa kushtueshëm dhe përdoret nga çdo njeri”,  thotë Morina.

Ndërsa Sinan Prushi, mendon se reagimi në rastet që lajmërohen përmes Facebookut janë më të shpejta.

“Është komunikim më i lehtë. Ka ardhur ekipi i KEDS më shpejt sesa me thirrë në telefon”, thotë Prushi.

Popullarizimi i vazhdueshëm i rrjeteve sociale dhe avancimi i aplikacioneve komunikuese i këtyre rrjeteve, ka bërë që shumë kompani në botë të bartin komunikimin e tyre me klient nga kanalet tradicionale siç janë telefonat dhe emailat në kanalet e rrjeteve sociale.

Ky zhvillim duket se nuk ka lënë anash as kompanitë vendore, të cilat gjithnjë e më shumë po i bashkohen shembullit të KEDS-it.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  02.05.2017

Janë rreth 8 projekte madhore që përfshnijnë zona të mëdha të Mitrovicës, të cilat KEDS i ka përfunduar gjatë vitit 2015 në këtë rajon.

Projekte të tjera të rëndësisë së njëjtë janë shtrirë edhe gjatë vitit 2016, siç janë tek blloqet ‘Haxhijajt’, ‘Bashkimi 1 dhe 2’, Shipol, Vaganicë e Koshtovë, të cilat kanë përfunduar ose janë në përfundim e sipër.

Zëdhënës i KEDS-it,  Viktor Buzhala thotë se të tilla projekte investive për rajonin e Mitrovicës do të vazhdojnë edhe gjatë këtij  viti. “Të gjitha projektet në fjalë nga KEDS kanë ardhur sipas planit të paraparë dhe zotimeve fillestare të kësaj Kompanie, pra të cilësisë dhe standardeve të larta europiane.”

“Zotimi ynë është të jemi sa më afër konsumatorëve anë e kënd  territorit te vendit, e në këtë kuadër  janë edhe këto që janë shtrirë në Mitrovicë gjatë viteve 2015 dhe 2016.  Mund të konfirmojë se projekte të rëndësisë së njëjtë nga  KEDS-i do të vazhdojnë edhe përgjatë këtij viti ”,  deklaron Buzhala.

Të gjitha investimet kanë ndikuar në rritjen e cilësisë dhe kualitetit të energjisë në Mitrovicë. Investimet dhe projektet në fjalë kanë ndikuar dukshëm edhe në uljen e rrezikut ndaj ekspozimit të qytetarëve në rrjetin e vjetruar që ka qenë.

I kënaqur me punën që KEDS ka bërë për Mitrovicën del të jetë edhe kryetari i kësaj komune Agim Bahtiri. Në bazë të bashkëpunimit të mirë që komuna e tij ka me KEDS-in, Bahtiri thotë se investime të tilla mëse të nevojshme për qytetarët e tij, do të vazhdojnë edhe më tutje.

“Çdo investim i cili bëhet në komunën e Mitrovicës është i mirëseardhur nga ne. Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me KEDS-in ku kemi siguruar në masë të madhe,  një rrjet të ri energjetik dhe çka na gëzon fakti edhe më shumë se, kemi siguruar trafo-stacionin me kapacitet prej 110/10 kilo-volt, gjë e cila do të realizohet  në këtë vit, pra në 2017. Përgjithësisht, kemi një bashkëpunim të shëndoshë ku e gjithë dobia shkon në favor të qytetarëve tonë, pra konsumatorëve”,  deklaron Bahtiri.

Zëdhënësi i KEDS-it, thotë se kompania ka treguar vëmendje me investimet e veta edhe ndaj ekonomive familjare e edhe atyre biznesore.

“Investimet tona ndjehen edhe tek ekonomitë familjare por edhe tek ato komerciale”, përfundon Buzhala.
Gjatë këtij viti në Mitrovicë KEDS do të shtrijë projekte investive edhe në Kqiq, Zhabar, Turiqevc dhe zona të tjera.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  27.04.2017

Banorët e  lagjes “Arbana” në Prizren  kanë përfituar rrjet të ri energjetik. KEDS ka investuar në këtë lagje duke vendosur një trafo të re si dhe 44 shtylla.

Zëdhënësi i KEDS-it, Viktor Buzhala  tha se synim kryesor i këtij investimi ka qenë përmirësimi i infrastrukturës dhe furnizimi më i mirë i energjisë elektrike.

“Është vendos një trafo e re me fuqi 400 kVA, si dhe janë vendosur 44  shtylla betoni për tension të ulët”, tha Buzhala.
Sipas tij, përveç  trafos  dhe shtyllave,  në këtë lagje është bërë edhe ndërrimi i kabllove.

“Janë vendosur 3000 metra  kabllo nëntokësore për tension të mesëm dhe 2000 metra kabllo ajrore për tension të ulët”,tregon Buzhala. Ai shtori se  nga ky projekt kanë përfituar  50 konsumatorë.

Ndërkaq, banorët e lagjes “Arbana”,  thonë se ky investim ka qenë i nevojshëm.
Adem Krasniqi  tha se me këtë investim të KEDS-it, është përmirësuar furnizimi me energji elektrike në këtë lagje . “Rrjeti elektrik ka qenë shumë i vjetër”, tregon Krasniqi.

Ai falënderon KEDS-in për investimet që ka bërë në këtë lagje.“Vendosja e trafos së re ka përmirësuar furnizimin me energji elektrike,prandaj falënderojmë KEDS-in për këtë investim”, tha Krasniqi.

Zëdhënësi i KEDS-it, Viktor Buzhala ,tha se ky investim është bërë pikërisht për të përmirësuar furnizimin me energji elektrike.
Ai premton se KEDS, gjatë këtij viti, do të investojë edhe në lagjet e tjera të Prizrenit.

“Sigurisht, do të vazhdojmë me investime në mënyrë që rrjeti të jetë në standardet e kërkuara për të gjithë konsumatorët”, tha Buzhala.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  20.04.2017

K151 familje të fshatit Ruvc të Lipjanit tashmë kanë rrjet të ri elektrik, që mundëson rryma të jetë më e fortë, shërbimet më kualitative dhe të bëjnë  biznes më lehtë.

Tensioni i ulët, shtyllat elektrike, rrjeti i vjetër, nuk do të jetë më problem për banorët e fshatit Ruvc i Vjetër të Lipjanit. Me punimet në rrjetin energjetik që ka bërë KEDS-i, problemi është zgjidhur për shumë dekada të ardhshme.

Gjithkund të bien në sy shtyllat e reja dhe përçues të fortë elektrik. Me këtë pamje të re energjetike, tash “Ruvci nuk është më i vjetër, por i ri”.

Asgjë nuk është si më parë, shprehen të gëzuar banorët.

“Ndryshimi është 100 për qind, rrjeti është i ri, rryma ma e fortë dhe biznesin e punojmë më lehtë. Më parë na është dashur që lopët t’i mjelim me dorë, tash po përdorim makinën dhe qumështin e dërgojmë me kohë të kompania e qumështit Bylmeti, është puna me të cilën ne jetojmë”, thotë Liridon Hajdini, banor i fshatit.

Gjatë realizimit të punimeve në projektin Ruvc i Vjetër është bërë implementimi i shtyllave të tensionit të ulët, 20 shtylla të tensionit të mesëm, 6363 m rrjet i tensionit të ulët, 800m rrjet i tensionit të mesëm, 1 trafoblindë me fuqi të transformatorit 630 kVA.

Me vendosjen e kabllove bistek është rritur edhe siguria e konsumatorëve për tensionin e ulët.

Numri i familjeve të cilët kanë përfituar nga realizimi i këtij projekti është 151.
Gjatë këtij projekti është bërë edhe demontimi i rrjetit të vjetër që kanë qenë më parë.

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, sikur në tërë Kosovën edhe në këtë rast po aplikon MasterPlanin 10-vjeçar, që u jep përparësi zonave me rënie të mëdha të tensionit. Edhe ky investim është në kuadër të përmirësimit të shërbimeve kualitative të konsumatorëve dhe zvogëlimin e humbjeve.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  11.04.2017

Drejtori i misionit të USAID-it James Hope do të marrë pjesë në përurimin e trafostacionit të ri me fuqi 630kW në ndërmarrjen Rroni Fer në Gjakovë si pjesë e mbështetjes nga ana e USAID-it të bizneseve anembanë Kosovës përmes aktivitetit Fuqizimi i Sektorit Privat.

Rroni Fer është prodhuesi kryesor kosovar i telit të tërhequr të ftohtë dhe shiritave të ngushtë të shtypur të ftohtë.

Sipas pritjeve, trafostacioni i ri do të rrisë kapacitetet prodhuese të Rroni Fer duke i mundësuar zgjërimin e linjës prodhuese të telit dhe përmbushjen e kërkesave në rritje në tregun vendor dhe atë të eksportit.

Ky investim do të kontribuojë në krijimin e 71 vendeve të reja të punës gjatë tre viteve të ardhshme.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  06.04.2017

Tregjet e hapura apo të liberalizuara të energjisë elektrike do të sjellin rritje të konkurrencës në mes të aktorëve në tregun e Kosovës, duke ndikuar kështu edhe në ngritje të cilësisë, thonë përfaqësues të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE).

Liberalizimi i tregut energjetik në Kosovë ka nisur në fillim të këtij muaji.

Këtij procesi i ka paraprirë miratimi i pakos së tretë të ligjeve për energji në Kuvendin e Kosovës vitin e kaluar, ligje këto në përputhje të plotë me direktivat e Bashkimit Evropian.

Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publikun në Zyrën e Rregullatorit për Energji, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liberalizimi i tregut i mundëson konsumatorëve që të zgjedhin në mes furnizuesve (operatorëve) të ndryshëm që operojnë në treg.

“Gjenerimi i energjisë dhe furnizimi do t’i nënshtrohen tregut të lirë dhe roli i Rregullatorit do të jetë mbikëqyrës, duke siguruar se të gjithë aktorët zbatojnë rregullat e tregut të lirë dhe nuk lidhin marrëveshje në dëm të interesit të konsumatorëve. Me këtë qëllim, tashmë ZRRE ka licencuar edhe dy furnizues të tjerë përveç KESCO Sh.A,HEP sh.a dhe GSA sh.a”, thekson Murtezaj – Bajrami.

Ndërkohë distribuimi dhe transmisioni si bartës të energjisë elektrike janë funksione monopolistike dhe do të jenë gjithmonë të rregulluara. Përderisa prodhimi dhe furnizimi i energjisë do të jenë funksione që i nënshtrohen tregut të lirë.

“Për operatorin e transmisionit dhe distribucionit, ZRRE do të vazhdojë të përcaktojë të hyrat e lejuara maksimale, në mënyrë që të sigurohet se konsumatorët janë të mbrojtur dhe ngarkohen vetëm për funksionet që këto kompani kryejnë sa i përket transmetimit dhe distribuimit të energjisë. KEDS si operator i rregulluar do të jetë i obliguar me ligjet, rregullat dhe kushtet e licencës, që të ofrojë kushte të njëjta për të gjithë operatorët që janë licencuar dhe dëshirojnë të kryejnë funksionet e furnizimit me energji elektrike”, ka theksuar Muretzaj-Bajrami.

Iniciativën për fillimin e liberalizimit të tregut në fushën e energjisë e ka përkrahur edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës.

Megjithatë, ata kanë kërkuar që gjatë licencimit të operatorëve të rinj, të konsultohet Ligji për mbrojtjen e konkurrencës, i cili ndalon marrëveshjet në mes ndërmarrjeve, të cilat, në veçanti kanë të bëjnë me përcaktimin e çmimit në mënyrë të drejtpërdrejt apo të tërthortë.

Valon Prestreshi, kryetar i Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky liberalizim i jep mundësi konsumatorëve të përzgjedhin kompaninë e cila është më e favorshme për ta.

“Me liberalizim nënkuptohet mundësia që konsumatori të ketë mundësi zgjedhjeje të kualitetit dhe çmimit më të arsyeshëm, në të kundërtën fiksimi i çmimit dhe ndarja e tregut nuk janë dhe nuk konsiderohet liberalizim i tregut”, ka theksuar Prestreshi.

Në anën tjetër Rinora Gojani, menaxhere e programit në Konsorciumin Kosovar të Shoqërisë për Energji, thotë se një treg i liberalizuar i energjisë elektrike ju krijon konsumatorëve një siguri më të madhe për furnizim.

“Kosova është një vend i cili mbështetet shumë nga energjia nga thëngjilli dhe kjo do të bëjë që të kemi një energji të diversifikueshme. Është një hap që është dashur të fillonte më parë, por mirë që po fillon edhe tani. Liberalizimi i tregut nuk është një event i cili ndodh një herë, por është një procedurë, kështu që kemi shumë për të bërë në këtë proces”, thekson Gojani.

Sa i përket çmimeve të energjisë elektrike Gojani thonë se nuk duhet pritur ulje të çmimit, pasi që energjia është një produkt i shtrenjtë, por sipas saj është e rëndësishme që çmimet që ofrohen të jenë të arsyeshme, transparente dhe të reflektojnë koston e shërbimit.

Aktualisht 85 për qind e konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi i thëngjillit. Kosova vlerësohet si një ndër vendet më të pasura në botë më linjit. Prodhimi mesatar i thëngjillit, në Korporatën Energjetike të Kosovës, është rreth 8 milionë tonë në vit.

Telegrafi,  05.04.2017