Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Në Gjirokastër shtohen debitorët e OSHEE

Kreu i Ndërmarrjes së Ujësjellësit, Gentian Llogo tregon se ndërhyrjet për të përmirësuar pjesën e vjetër të rrjetit kërkojnë investime kapitale, ndërkohë po punohet për të shmangur problemet më madhore.

Drejtori i ujësjellësit thekson se OSSHE është debitori më i madh, por duket se debia është e ndërsjelltë. Të dy insitucionet i detyrohen njëri-tjetrit shuma të mëdha financiare për furnizimin përkatësisht me energji elektrike dhe ujë të pijshëm.

Në të gjithë bashkinë e re të Gjirokastrës operojnë aktualisht rreth 1250 biznese të vogla dhe rreth 240 biznese të mëdha, prej të cilave rreth 150 janë vendosur në fshat dhe të tjerat në qytet. Gati 40% e vlerës së debisë është shkaktuar nga bizneset.

Top Channel,  13.09.2019