Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Vlerësimet e ndikimeve në mjedis, përmirësime në ligjin aktual

Ligji aktual për  vlerësimin e  ndikimit në mjedis të veprave të ndryshme, pritet të amendohet vitin e ardhshëm, për ta bërë me transparent procesin. Në prezantimin e një analize 1 vjeçare të kryer nga organizata  e shoqërisë civile Milieukontakt, rezulton se në 222 raste të mara në studim,  në 90% të tyre njoftimi për konsultime  kalon afatet ligjore

Për ta bërë edhe me transparent procesin e  ndikimeve në mjedis,  vnm dhe lejet mjedisore pritet të  kalojnë on line.

Të shpeshta janë konfliktet e lindura nga mungesa e transparencës  në rastet e ndërtimeve  ku kanë munguar konsultat  publike,  një ndër këto është edhe rasti i  ndërtimit të HEC-it në Valbonë.

Scan,  24.10.2018