Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

TAP: Së shpejti përfundon rehabilitimi i rrugës së Vithkuqit

TAP AG, konsorciumi për ndërtimin e tubacionit Trans Adriatik (TAP) dhe kontraktorët e saj së shpejti do të përfundojnë rehabilitimin e rrugës prej 12.5 km, që lidh fshatin Vithkuq me rrugën nacionale Korçë – Ersekë.

Sipas një njoftimi nga konsorciumi, rruga është duke u rehabilituar në kuadër të planit të masave për rehabilitimin e rrugëve hyrëse dhe urave të TAP-it, për transportimin e materialeve për ndërtimin e tubacionit.

Në rajonin e Korçës, gjatë fazës së parë të përmirësimit të infrastrukturës rrugore, TAP ka rindërtuar 9 ura dhe ka përmirësuar rreth 15.5 km rrugë. Në tërësi në të gjithë Shqipërinë, gjatë fazës së parë të rrugëve dhe rehabilitimit të urave, janë përmirësuar rreth 58 km rrugë, janë ndërtuar dy ura të reja dhe 40 ura ekzistuese janë rinovuar.

Faza e dytë e rehabilitimit të rrugëve hyrëse përfshin rreth 120 km rrugë. Deri në fund të qershorit 2018, më shumë se 80 përqind e punës për fazën e dytë ka përfunduar.

Projekti TAP, me vlerë 4.5 miliardë euro, është një nga projektet prioritare të energjisë për Bashkimin Evropian (BE) dhe tashmë ka tërhequr 1.5 miliardë euro nga Banka Europiane e Investimeve (BEI), e cila e ka miratuar kredinë në fillim të shkurtit 2018.

Duke u lidhur me tubacionin e gazit natyror Trans-Anatolian (TANAP) në kufirin greko-turk, TAP do të kalojë në Greqinë e Veriut, Shqipërinë dhe Detin Adriatik përpara se të burojë në Italinë Jugore për t’u lidhur me rrjetin italian të gazit natyror.

Projekti është aktualisht në fazën e saj të ndërtimit, i cili filloi në vitin 2016.

Sapo të ndërtohet, TAP do të ofrojë një rrugë transporti direkte dhe me kosto efektive duke hapur Korridorin vital të gazit jugor, një zinxhir të vlerës së gazit prej 3,500 kilometrash që shtrihet nga Deti Kaspik në Europë.

Revista Monitor,  26.07.2018