Ai ka theksuar se prodhimi në pesëmujorin e parë të këtij viti në minierat me flotacion Stantërg, Artanë dhe Kishincë është rreth 18 për qind më i ulët se në pesëmujorin e parë të vitit 2017.

Syla ka thënë se aprovimi sa më i shpejtë i statutit të ndërmarrjes “Trepça” nga ana e Kuvendit të Kosovës do t’i hapte rrugë zhvillimit të gjithëmbarshëm të kësaj ndërmarrje.

“Funksionimi i Ndërmarrjes “Trepça”, duke përfshirë edhe njësitë prodhuese, që nga paslufta është përcjellë me vështirësi të shumta. Gjendja momentale e kapaciteteve prodhuese nuk është e kënaqshme. Prodhimi në pesëmujorin e parë të vitit 2018 në minierat me flotacion Stantërg, Artanë dhe Kishincë është rreth 18 për qind më i ulët se në pesëmujorin e parë të vitit 2017 dhe arsyet për këtë performancë jo të mirë të njësive prodhuese janë në kuadër të sfidave me të cilat po përballemi. Miratimi i Ligjit për “Trepçën” ka qenë një hap tejet i rëndësishëm dhe i domosdoshëm i cili e ka shpëtuar “Trepçën” nga falimentimi apo likuidimi eventual. Mirëpo, vështirësitë në zbatimin e këtij ligji, vonesat në emërimin e Bordit Mbikëqyrës si dhe vonesat në hartimin dhe aprovimin e Statutit të Ndërmarrjes “Trepça sh. a.” kanë ndikuar në performancën jo të mirë të ndërmarrjes. Prandaj, aprovimi sa më i shpejtë i statutit të ndërmarrjes nga ana e Kuvendit të Kosovës do t’i hapte rrugë zhvillimit të gjithëmbarshëm të ndërmarrjes”, tha ai.

Gazeta Epoka e Re,  25.06.2018