info@energjia.al

Të paktën 596 milionë lekë apo rreth 4.5 milionë euro janë shkaku i përplasjes mes shoqërisë “Energji Ashta” sh.p.k dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

Kompania koncesionare e cila ka ndërtuar  dy hidrocentrale Ashta 1 dhe 2 në Veri të vendit, kërkon që nga Tatimet rimbursim të tepricës kreditore të TVSH-së.

Konkretisht në objektin e padisë kërkohet : Detyrimi i të paditurve në mënyre solidare, t’i paguajnë paditësit: Kamatën ligjore në rimbursimin e tepricës kreditore të TVSH-së, nga dita e lindjes së detyrimit për rimbursim, deri në shlyerjen e plotë të tepricës kreditore të TVSH, për një shumë të përgjithshme prej 596.757.835 leke  dhe kamatën ligjore mbi shumën e mësipërme, në masën prej 104.430 leke ne dite, duke filluar nga data 27.06.2016 deri ne momentin e ekzekutimit te vendimit.

Çështja është depozituar ditëve të fundit në Gjykatën Administrative pasi ka kaluar shkallën e parë.

Energji Ashta ka përfituar një koncesion 35 vjeçar sipas kontratës me qeverinë shqiptare dhe për ngritjen e hidrocentraleve janë investuar 200 milionë euro.

Vepra energjetike përfundoi ndërtimin ë mars të 2013 dhe nisi operimin duke u kthyer në një prodhues të rëndësishëm mes koncesionarëve të tjerë që kanë lidhur kontrata me shtetin shqiptar.

Të dhënat zyrtarë të vitit 2016 për sektorin energjetik tregojnë se Ashta prodhoi në total mbi 276 mWh energji.

Revista Monitor,  04.08.2017

Kompania italiane Tecnimont që ndërtoi termocentralin e Vlorës, i cili më vonë rezultoi me një defekt të rëndë në sistemin e ftohjes duke bërë që objekti mos të futet në punë sot e kësaj dite, është përfshirë në një sagë gjyqësore me Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj për detyrime, gjoba dhe kamatëvonesa që kapin shumen e rreth 320 milionë lekëve (2.2 mln euro) ne Gjykatën Administrative te Apelit.

Sakaq kompania shtetërore e prodhimit të energjisë KESH është në një proces arbitrimi ndërkombëtar me kompaninë Tecnimont për defektin në TEC e Vlorës duke e çuar dëm investimin prej 130 milionë dollarë të qeverisë shqiptare.

Siç shihet nga njoftimet e Gjykatës Administrative të Apelit, Shoqëria Tecnimont Spa Dega ne Shqipëri ka paditur Drejtorinë Rajonale e Tatimpaguesve te Mëdhenj dhe Drejtorinë e Apelimit Tatimor duke kërkuar shfuqizimin e akteve administrative “Njoftim Vlerësimi për Detyrimet Tatimore nr. 1009/5 prot dt. 25.04.2014”, që  e ngarkojnë Degën në Shqipëri të Tecnimont Spa, me detyrime tatimore, kamatëvonesa dhe gjoba si me poshtë:

-Detyrimet shtese për TVSH për vitin 2011 ne shumen 130 373 112 leke.

-Gjoba ne lidhje me TVSH për vitin 2011 ne Shumen 130 373 112 leke.

– Detyrimet shtese për tatim fitim për vitin 2011 ne shumen 2 282 601 leke.

– Zvogëlim i humbjes fiskale për vitin 2011 ne shumen 879 100 444 leke.

– Detyrime shtese për TVSH për vitin 2012 ne shumen 8 055 634 leke.

– Gjoba ne lidhje me TVSH për vitin 2012 ne shumen 8 055 634 leke.

– Detyrime shtese për tatim fitimin për vitin 2012 ne shumen 3 905 398 leke.

– Gjoba ne lidhje me fitim tatimin për vitin 2012 ne shumen 976 350 leke.

-Zvogëlimi i humbjes fiskale për vitin 2012 ne shumen 1 224 188 leke.

-Si dhe gjobat shtese te nxjerra ne vijim te njoftimi vlerësimit nëpërmjet urdhër pagesave me nr. vlerësimi 18309400123, 18202600694, 18301800214, dt. 06.06.2014

-Gjoba ne lidhje me TVSH sipas urdhërpagesave ne Shumen 32 593 278 leke.

– Gjoba ne lidhje me TVSH sipas urdhër pagesave ne shumen 2 013 909 leke.

– Gjoba ne lidhje me tatim fitimin sipas urdhër pagesave ne shumen 87 124 leke.

KESH gjendet aktualisht në procedura ligjore kundër kompanisë ndërtuese Tecnimont duke pretenduar se defekti në Termocentralin e Vlorës është pasojë e një konceptimi inxhinjerik të gabuar, gjë që e ka nxjerrë impiantin 130 milionë dollarësh efektivisht jashtë funksioni.

Sipas KESH defekti i parë ndodhi më ndodhi më 13 tetor 2009, pas një stuhie në gjirin e Vlorës.

“Defekti shkaktoi hapjen e tubit në një distancë rreth 270 metra nga bregu i detit dhe mbushjen e tij me rërë. Ky defekt u riparua nga kompania kontraktore TCM dhe punimet përfunduan në korrik të vitit 2011”, thotë KESH.

Por pak muaj më vonë, një defekt tjetër ndodhi. Sipas KESH, më 7 janar 2012, sistemi i ftohjes ndaloi papritmas së funksionuari.

Një mosmarrëveshje lindi mbi shkakun e defektit. Sipas KESH, defekti duhej të riparohej nga kompania Tecnimont, e cila pati fituar tenderin dhe ndërtuar termocentralin. Por kompania refuzoi të kryejë riparimin.

Sipas KESH, ajo deklaroi se defekti është shkaktuar nga një gabim në operimin e impiantit. KESH reagoi duke bllokuar një garanci prej 5 për qind. Kompania iu përgjigj duke iu drejtuar gjykatës së arbitrazhit. Në fund, gjykata e arbitrazhit i dha TCM të drejtë dhe e shpalli KESH-in fajtor. KESH thotë se ka në plan të hapë një procedurë të dytë arbitrazhi kundër kompanisë.

Në vitin 2012 kontraktori Tecnimonti, pasi dështoi në vënien në punë të impiantit të ftohjes së TEC Vlora, u tërhoq nga punimet duke e braktisur veprën.

Ekspertë të KESH pretendojnë se kompania italiane Tecnimont përveçse shtyu afatin e përfundimit të punimeve me mbi një vit, u detyrua të ndërtojë dy herë tubin e marrjes së ujit në det dhe në fund, iku ndërsa tubi vijon të jetë i prishur.

Revista Monitor,  23.05.2017

Një ndër kompanitë më të mëdha të tregtimit të naftës deri në vitin 2013 është çuar së fundmi nga Tatimet për faliment.

Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të Mëdhenj ka njoftuar Shoqërinë Kuid sh.p.k. për çeljen e procedurave të falimentimit.

Kuid, sipas ekstraktit historik, është krijuar në vitin 2006, me objekt projektim, ndërtim, ngritje dhe shfrytëzim të impianteve e pikave të karburantit dhe ishte pjesë e grupit të madh të naftës, tashmë të falimentuar Taçi Oil. Fillimisht ortakë ishin Rezart Taci 40%, Fatjon Veizaj 30%, Xhafer Halilaj 30%. Në 2007-n, kuota e aksioneve të Rezart Taçit arriti në 70% e më pas në 100%. Në tetor të vitit 2013, kur grupi ishte drejt rënies, Rezart Taçi i shiti 100% të aksioneve të Artan Lilos për 100 mijë lekë, sipas kontratës së shitblerjes.

Vitin më të mirë, kompania e kishte në 2012-n, kur realizoi të ardhura prej gati 123 milionë eurosh, duke u renditur ndër 100 kompanitë më të mëdha të atij viti, megjithëse humbjet llogariteshin në rreth 2.3 milionë euro, sipas të dhënave të bilancit të vitit përkatës. Në vitin 2013, xhiro zbriti në 50 milionë euro, ndërsa më pas filloi rënia e lirë.

Gjatë gjithë vitit 2014, Kuid ka qenë subjekt i urdhrave të sekuestrove nga kreditorë të ndryshëm, si furnitorë ashtu dhe organet tatimore e doganore. Por, kompania rezulton “e larguar”, siç shihet dhe në thirrjen e fundit të tatimeve.

Rritja dhe rënia e Taçi Oil

Taçi Oil International ishte një nga kompanitë më të mëdha të naftës në vend, që pas një ngjitjeje të shpejtë arriti kulmin e aktivitetit në periudhën 2011-2012, duke blerë edhe rafinerinë e naftës ARMO. Në vitin 2012, përmes kompanive të tij, Taçi Oil, Kuid dhe ARMO, Rezart Taçi realizoi një xhiro vjetore prej rreth 50 miliardë lekësh (rreth 360 milionë euro). Krahas biznesit të naftës, Taçi Group, vitet e fundit, ishte zgjeruar dhe në media, përmes blerjes së televizionit Alsat, tashmë i falimentuar.

Por, 2013-a solli një kthesë të menjëhershme në aktivitetin e grupit. Grupi u tërhoq nga blerja e Albpetrol në fillim të 2013-s, pasi nuk arriti të derdhë në shtet shumën e ofruar prej 850 milionë eurosh.

Në gusht 2013, kuotat kryesore të një prej sipërmarrjeve të tij, ARMO, iu shitën kompanisë azere Heaney Assets Corporation (shiko shkrimin në vijim për ARMO-n). Sipas kontratës së shitblerjes së ARMO-s, u ra dakord midis dy palëve që “për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, duke nisur nga data e kësaj kontrate, as Anika ( e motra e Rezartit) e as Rezarti nuk duhet të marrin pjesë, drejtpërdrejt a tërthorazi, apo të kenë interes financiar apo tjetër, në ndonjë person juridik që merret me rafinimin, shitjen ose shpërndarjen e naftës, gazit apo çdo produkti a shërbimi energjetik në Shqipëri”.

Kjo solli rënie të menjëhershme të aktivitetit të Taçi Oil, sipërmarrja kryesore e grupit. Sipas të dhënave të bilancit të kompanisë, xhiro e saj u tkurr me 72% në vitin 2013, nga 32.8 miliardë lekë, në 9.1 miliardë lekë.

Aktualisht nga kompanitë e tjera të Rezart Taçit, Taçi Oil International është pezulluar në janar 2014, Albanian Petro Consulting është çregjistruar në janar 2012, GROUP – 6. A.I. është ende aktive, por nuk rezulton me aktivitet dhe është në sekuestro konservative, BT  International Engineering është aktive, por pa aktivitet dhe në sekuestro. Televizioni AS (Albanian Screen), ish-Alsat është mbyllur, dhe asetet e tij janë në shitje përmes ankandeve.

I.S.C. Petroleum (IT Oil-tregtuesi me shumicë i Kuarta) i krijuar në vitin 2011, sipas ekstraktit të QKR-së, dhe që mori në 2013-n, aktivitetin e shumicës së Taçi Oil International, u shit në fund të vitit 2015 te një kompani e huaj, me emrin “Tamm Oil Trading”.

Në shtator 2016 edhe Kuarta, një tjetër kompani e tregtimit me pakicë të naftës së markës IT Oil (ish-Taçi Oil) ka pezulluar aktivitetin, sipas kërkesës së depozituar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

Revista Monitor,  25.04.2017

Thellohet skandali me kompaninë e nxjerrjes se naftës, Bankers Petrolium. Një tjetër raport i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore ka zbuluar se Bankers ka manipuluar dokumentacionin për të shmangur pagesën e takes se tatim-fitimit edhe për vitin 2012, duke përdorur të njëjtën skemë evazioni si në vitin 2011, vit për të cilin palët do të përballen në Arbitrazh.

AKBN thotë se nga një autidimi i saj rezulton se Bankers Petrolium ka raportuar vetëm humbje në bilancet e saj, vetëm për të mos paguar tatim fitimin në buxhetin e shtetit shqiptar.

Sipas AKBN janë afërsisht 130 milionë dollarë shpenzime të fryra për 2012-ën, e prej nga rezulton të jenë shmangur 30 milion dollarë taksa.

Këto para, në vend që të përfundonin në arkën e shtetit shqiptar, kanë përfunduar ne xhepat e Bankers Petrolium, drejtuesve e pronareve të saj.

Bashkë me vitin 2011, shuma që duhet t’i paguante Bankers shtetit shqiptar përllogaritet në 90 milionë dollarë, para me të cilat do të ishin shpërblyer edhe banoret e Zharrzës, të cilët thonë se Bankers u ka shkatërruar shtëpitë dhe të gjithë zonën, duke ua bërë jetën të pamundur.

Ekspertët e AKBN thonë se për këtë mashtrim Bankers ka kryer punime me kompani të treta pa zbatuar procedurat e tenderimit, por me prokurim të drejtpërdrejtë, duke shkelur kontratën.

Në këtë mënyrë, Bankers, sipas raportit të AKBN, i ka fryrë faturat e shpenzimeve në mënyrë fiktive.  E kontaktuar nga Televizioni Klan, Bankers i kundërshton pretendimet e palës shtetërore, dhe thotë se është në pritje të vendimit nga arbitrazhi ndërkombëtar për 2011-ën.
Por AKBN dyshon se kjo skeme është përdorur për 11 vjet me radhë dhe shumat që Bankers Petrolium do të duhej t’i kishte paguar shtetit shqiptar arrin në qindra milionë dollarë.

TV KLAN,  15.03.2017

Buxheti i vendit për vitin e ardhshëm i miratuar nga Qeveria do të jetë për herë të parë 2 miliardë euro. Për tu bërë ky buxhet gati një e pesta e të hyrave janë kontribut i top dhjetë kompanive të vendit, listë kjo e kryesuar nga kompania HIB Petrol, që bënë shitjen e derivateve.

Nga të dhënat e fundit të Doganës se Kosovës, Kompania private HIB Petrol, me pronar Ibrahim Bucaliu, është aktualisht tatimpaguesi më i madh në Kosovë. HIB Petrol, është kompani e importit dhe shitjes së karburanteve.

Kjo kompani, e themeluar në vitin 1992. HIB Petrol e cila për aktivitet kryesor ka importin dhe shitjen e karburanteve, është tatimpaguesi më i madh gjatë vitit 2016, me 60 milionë euro të derdhura në arkën e shtetit të Kosovës.

Në bazë të të dhënave të siguruara nga Doganat e Kosovës, HIB Petrol kryeson dhjetë kompanitë më të fuqishme në vend të cilat kanë paguar miliona euro taksa gjatë vitit 2016.

Nga këto të dhëna del edhe një detaj tjetër, që tregon se tregu i karburanteve pavarësisht me problemeve rreth fiskalizimit, është ndër kontribuuesit më të mëdhenj në arkën e shtetit.

Përveç HIB Petrol-it si taksapaguesi më i madh në vend, në listën e top dhjetë kontribuuesve janë edhe kompani të tjera me veprimtari të ngjashme. Lab-Oil, gjatë kësaj periudhe i ka kontribuar buxhetit të vendit me 38 milionë euro, duke u renditur e treta pas HIB Petrol, listë që pasohet më pas me kompanitë Buqaj si e treta, Ex-Fis , Prima – Tobacco, e Al Petrol.

Gjithashtu, duhet theksuar se për kompaninë HIB Petrol tashmë kjo është bërë një traditë, pasi viteve të fundit, ajo vazhdon të jetë në krye të listës së tatimpaguesve më të mëdhenjtë në vend. Kompania Hib Petrol në vitin e kaluar po ashtu ishte shpallur tatim paguesi më i madhe, duke derdhur në arkën e shtetit mbi 52 milionë euro.

Telegrafi,  30.12.2016

Fatura e rimbursimit të TVSH për bizneset pritet të rëndohet këtë vit për shkak të investimeve në ndërtimin e gazsjellësit TAP. Flobens Dilaveri, nëndrejtor i Përgjithshëm i Tatimeve ka pohuar në  mbledhjen e Këshillit të Investimeve ku u trajtua rimbursimi i TVSH-së, se këtë vit fatura e rimbursimeve do të kaloje të 10 miliardë lekët për shkak të përfshirjes në rimbursim të gazsjellësit TAP.

“Shumat e rimbursuara të TVSH-së kanë qenë 8,9 miliardë lekë më 2014, dhe 8,5 miliardë lek janar-tetor 2016. Ndërkohë që këto ditë nga TAP nga ardhur një kërkesë prej 2,3 miliardë lekë rimbursim të TVSH-së. Kjo do të thotë që shuma totale do të shkojë rreth 10 miliardë LEK për 2016” tha Dilaveri.

Drejtori i TAP Shkëlqim Bozgo, pohoi në të njëjtin takim se TAP e ka të konsiderueshme vlerën e TVSH-së për rimbursim, që mund të shkojë deri në 30% të totalit të vlerës së rimbursuar të këtij viti. Ai tha se, TAP mirëkupton që kjo është një sfidë jo e vogël, dhe falënderon Ministrinë e Financave për vullnetin pozitiv për të mundësuar një rrugëzgjidhje të procesit.

Bozgo shprehu dakordësinë që rimbursimi në të ardhmen duhet të mbështetet tek modeli i riskut. Duke konsideruar sasinë dhe kompleksitetin e proçeseve, TAP-i ka marrë iniciativën që afatin e rimbursimit nga 30 ditë (sipas legjislacionit në fuqi), për TAP të kalohet në 180 ditë. Ai shprehu angazhimin dhe vullnetin e TAP-it për të gjetur mënyrat e duhura por thekson që rimbursimi në kohë është shumë i rëndësishëm për një projekt të tillë.

Kërkesat për rimbursim të biznesit janë rritur nga 616 në 2014 në 644 në 2016 (Janar-Tetor).

Për bizneset eksportuese, administrata tatimore po punon që rimbursimi të bëhet automatik, të paktën për ato biznese që janë certifikuar dhe kanë një besueshmëri të lartë. Dilaveri shprehu dakordësinë me rekomandimin e Këshillit që nëse subjekti i është nënshtruar një kontrolli të thelluar për një vit, administrata tatimore më pas të procedojë me lehtësira për rimbursim.

Revista Monitor,  19.12.2016

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN ) ankimoi raportin e ekspertëve të pavarur “Price Water House Cooper”, i cili i njohu kompanisë Bankers Petroleum nivelin e atyre që njihen si shpenzime të rikuperueshme prej 57 milionë dollarë të kundërshtuar nga qeveria shqiptare.

Nëpërmjet një njoftimi zyrtar në web-site  e AKBN-së, bëhet e ditur se “pas një konsultimi të gjatë me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë dhe Avokaturën e Shtetit vendosi që të ankimojë vendimin e  ekspertëve  ndërkombëtarë në Gjykatën e Arbitrazhit lidhur me çështjen “Bankers”. AKBN beson se kjo çështje me një sensibilitet të lartë publik, ka patur vëmendjen e të gjithë aktorëve në këtë proces dhe si e tillë, do të ketë një gjykim të drejtë në Gjykatën e Arbitrazhit, pasi jemi të bindur se elementët e gjetur në raportin auditit, të hedhur poshtë nga ekspertët janë të mjaftueshëm për këtë Gjykatë që t’i  japë të drejtë shtetit shqiptar”.

Konflikti mes qeverisë dhe kompanisë Bankers e ka zanafillën në vitin 2011, kur AKBN pretendon se kompania ka deklaruar 299 milionë dollarë shpenzime të pajustifikuara, duke fshehur kështu rreth 57 milionë dollarë taksa.

Pas vendimit, tatimet bllokuan llogaritë e kompanisë dhe mblodhën me forcë detyrimin. “Bankers” kërcënoi me arbitrazh, por më vonë palët ranë dakord të pajtonin një ekspert të pavarur për ta shqyrtuar çështjen.

Një muaj më parë paneli i ekspertëve, i përbërë nga “Price Water House and Coopers” i dha të drejtë kompanisë kanadeze, një vendim ky që detyron qeverinë t’i kthejë asaj 37 milionë dollarë taksa mbrapsht dhe të heqë dorë nga arkëtimi i 20 milionë të tjerëve.

Sipas raportit të ekspertëve, nga 299 milionë dollarë shpenzime të pajustifikuara që pretendon AKBN se ka deklaruar “Bankers”, vetëm 22 milionë janë të tilla, ndërsa pjesa tjetër janë kosto të drejta.

Scan Tv,  22.10.2016

Kompania kanadeze e naftës Bankers Petroleum ka rënë dakord të paguajë detyrimin tek administrate tatimore, në masën 7.5 miliardë lekë, afro 54 milionë euro. Burime zyrtare nga ministria e Energjisë dhe Industrisë konfirmuan për Shqiptarja.com se pagesa do të bëhet me këste gjatë vitit të ardhshëm. Dy palët kanë rënë dakord që kompania të paguajë 10% të detyrimit dhe më pas nga 4.3 milionë dollarë për çdo muaj të vitit të ardhshëm, deri në përfundim të pagesës së detyrimit

Konflikti

Kompania ka hedhur Agjencinë e Burimeve Natyrore në Arbitrazh, duke kundërshtuar shumën e detyrimit, pasi Tatimet kanë marrë vendimin për të bllokuar një shumë të madhe fondesh, që kanë rezultuar, sipas Hetimit Tatimor, si detyrime të papaguara dhe gjoba përkatëse. Pas kësaj, pati një replikë jo të vogël midis drejtuesve të saj, duke përfshirë drejtorin ekzekutiv të kompanisë, por edhe deklarata të ministrave të qeverisë shqiptare.

Nga ana e tij, presidenti dhe CEO i Bankers Petroleum Ltd, David French, u dërgoi një letër të hapur autoriteteve shqiptare, ku konfirmonte gatishmërinë e kompanisë për të bashkëpunuar me të gjitha institucionet shtetërore në vend. Kompania mirëpret një zhbllokim të llogarive për të mundur të vijojë aktivitetin normalisht në fushën naftëmbajtëse më të madhe të vendit, deklaroi ai.

Reagimi erdhi pasi një ditë më parë, në një njoftim zyrtar, qeveria qeveria e Shqipërisë deklaroi se është e qartë për kërcënimet e bëra nga Bankers Petroleum Ltd. për të mbyllur apo kufizuar aktivitetin në zonën naftëmbajtëse të Patos-Marinzës, por i kërkonte asaj të zbatonte legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë. “Qeveria e Shqipërisë është e qartë për kërcënimet e bëra nga Bankers Petroleum Ltd. për të mbyllur apo kufizuar aktivitetin në zonën naftëmbajtëse të Patos-Marinzës. Teksa qeveria mirëpret partnerët e huaj apo vendas, pasuritë kombëtare të Shqipërisë janë një pasuri e të gjithë shqiptarëve dhe as nuk mund të keqpërdoren, as mund të përdoren si kërcënim ndaj vendit”, thuhej në një deklaratë koncise, të paraqitur publikisht nga Kryeministria.

“Të gjithë kompanitë që punojnë në Shqipëri, qofshin të huaja apo vendase, duhet t’u binden rregulloreve dhe ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Qeveria shqiptare është e vetëdijshme për detyrimin dhe të drejtën e saj që të mos lejojë cenimin e integritetit afatgjatë të pasurive të çmuara të vendit”, shtonte komunikata. Marrëveshja e arritur së fundi besohet se do të bëjë të mundur zhbllokimin e llogarive të British Petroleum nga bankat e nivelit të dytë dhe fillimin e mbledhjes për herë të parë nga shteti shqiptar të tatim-fitimit në sektorin e prodhimit të naftës.

Shqiptarja.com 05.12.2015

Kompania Bankers kërkon nga qeveria shqiptare të respektojë vendimin e lëshuar nga Gjykata e Arbitrazhit sipas të cilës duhet të ndalojë ezekutimi i vlerësimit tatimor për të hequr bllokimin llogarive bankare shqiptare të kompanisë në të kundërt Bankers do të reduktojë prodhimin e naftës deri në ndalim.

“Qeveria e Shqipërisë ende nuk e ka zbatuar vendimin e lëshuar nga Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit (ICC) për të ndaluar ekzekutimin e vlerësimit tatimor dhe për të hequr bllokimin e llogarive bankare shqiptare të Bankers. Gjykata e Arbitrazhit e lëshoi masën e sigurisë më 21 nëntor, e cila nëse do të zbatohet, do të lejojë Bankers për të operuar si zakonisht ndërkohë që procesi në Gjykatën e Arbitrazhit dhe ai i auditimit për kostot e rikuperueshme nga pala e tretë do të vijojnë. Tani, Bankers është i detyruar të konsiderojë një reduktim deri në ndalim të operacioneve të saj në Shqipëri pasi bllokimi i llogarive bankare do të fillojë të kufizojë aftësinë e saj për të paguar kontraktorët të huaj dhe vendas, mallrat që importon dhe eksportin e naftës.”-shkruan Bankers ne njoftimin e saj.

Javën e kaluar, kompania përfundoi pagesën e tatimit për rentën minerare për një anije eksporti nafte, duke liruar hapësirë në magazinimin në port.
Por ky eksport u kufizua në 85% të kapacitetit, si rezultat i fondeve të kufizuara për të paguar rentën minerare pasi vlera tejkalonte aftësitë paguese të shoqërisë. Me bllokimin e llogarive të saj bankare shqiptare, shoqëria nu ka aftësi financiare për të paguar taksat për eksport, çka mund të detyrojë shoqërinë që të reduktojë prodhimin nga fundi i kësaj jave, pasi magazinimi arrin kapacitetin maksimal.

Nëpërmjet disa komunikimeve me përfaqësues të ndryshëm të Qeverisë, kompania ka marrë garanci se qeveria ka ndërmend të zbatojë urdhrin. Përveç kësaj, Qeveria ka qenë e angazhuar në procesin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve siç tregohet nga komunikimet e saj me Gjykatën e Arbitrazhit. Pritet që Qeveria të zbatojë urdhrin për të vazhduar më pas me pjesëmarrjen në procesin e Gjykatës së Arbitrazhit. Bankers shpreson se mund të arrihet një zgjidhje e kësaj situate para ndonjë reduktimi apo ndalimi të mundshëm të operacioneve.

Bankers ka operuar në Shqipëri në 11 vitet e fundit, duke investuar mbi 1.4 miliardë dollarë në rizhvillimin dhe rehabilitimin mjedisor të fushës së naftës më të madhe të vendit. Gjatë kësaj kohe, kompania u rrit dhe u shndërrua në investitorin e huaj direkt më të madh në Shqipëri, takspaguesin më të madh të taksave, duke përfaqësuar 6% të Prodhimit të Brendshëm Bruto të vendit dhe me mbi 550 Milionë dollarë taksa të paguara në vend. Kompania është një nga punëdhënësit më të mëdhenj, duke punësuar mbi 1,500 persona direkt dhe indirekt. Bankers është krenar për kontributin e tijj në Shqipëri, duke sjellë teknologjinë më të fundit perëndimore në zhvillimin e fushës së naftës dhe praktikat më të mira ndërkombëtare të biznesit në vend. Bankers vazhdon të monitorojë ngushtësisht situatën dhe do të përditësojë tregun me zhvillimet”-vazhdon njoftimin Bankers.

Shqiptarja.com  30.11.2015

Gjykata e Arbitrazhit e ka cilësuar si të paligjshëm vendimin e Drejtorisë së Tatimeve për të bllokuar llogaritë bankare të kompanisë së naftës, “Bankers Petroleum”.

Top Channel mësoi se Gjykata e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë lëshoi këtë të hënë një urdhër ndalimi, i cili detyron Tatimet të zhbllokojnë menjëherë llogaritë e kompanisë kanadeze.

Po kështu, urdhëri ndalon deri në një vendim të dytë që Tatimet të mbledhin me forcë detyrimin e pretenduar prej 75 milionë dollarë nga “Bankers”.

Zanafilla e konfliktit mes kompanisë kanadeze dhe Drejtorisë së Tatimeve është një raport i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore.

Raporti, i hartruar pak muaj më parë, kishte dalë në përfundimin se “Bankers” kishte raportuar mbi 300 milionë dollarë shpenzime më të larta nga sa kishte bërë realisht, një manovër përmes të cilës, sipas AKBN, kompania ka ulur fitimin dhe taksat që duhet të paguajë ndaj shtetit.

Pas debateve të forta, AKBN dhe “Bankers” ranë dakord që të pajtonin një auditues të pavarur, i cili do të vlerësonte pretendimet e të dy palëve dhe do të dilte në një konkluzion përfundimtar. Por, pa përfunduar auditimi, në konflikt kanë ndërhyrë Tatimet.

Në bazë të raportit të AKBN, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kryer vlerësim tatimor mbi “Bankers” duke i kërkuar të paguajë 75 milionë dollarë taksa shtesë, të cilat sipas institucionit ishin shmangur përmes rritjes së shpenzimeve.

Çështja kaloi në Gjykatën Administrative e cila i dha të drejtë Tatimeve dhe menjeherë pas kësaj organi i tatim taksave bllokoi llogaritë e “Bankers”.

Por, tre ditë më parë kompania kandeze e paditi Shqipërinë në arbitrazh, duke kërkuar pezullimin e aktit të Tatimeve, çka është gjykuar e drejtë nga Gjykata e Arbitrazhit, deri në një vendim të dytë.

Top Channel, 23.11.2015