info@energjia.al

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur një dëgjesë publike për propozimin e strukturës së re tarifore për konsumatorët familjar, pas rishikimit të strukturës ekzistuese. Propozimi i ri paraqet ndryshime të rëndësishme për këta konsumatorë të cilët kanë një strukturë më komplekse se kategoritë tjera.

Krenar Bujupi U.D kryesues i Bordit të ZRRE-së,ka thënë se me propozimin e ri bëhet largimi i tarifave sezonale.

“Është propozuara largimi i tarifave sezonale, të cilat do të jenë të njëjta pavarësisht sezonës së konsumit verë po dimër. Ky propozim vjen si rezultat i ndryshimeve minimale të kostove të furnizimit në mes të sezonit dimëror dhe veror. Gjithashtu do të thjeshtëzon të kuptuarit dhe lehtëson mënyrën e kalkulimit nga ana e konsumatorëve dhe furnizuesit. Konsumatorët fundorë do të kenë një çmim të pandryshuar ne aspektin sezonal për çdo kilovat të shpenzuar”, tha ai.

Bujupi theksoi se do të kalohet në tarifa mesatare ditore (ditë/natë) si dhe do të ulet nga 2.5 euro në 1.80 euro tarifa fikse, shkruan Telegrafi.

“Tani kemi ardhur me një propozim konkret. Struktura për konsumatorët shtëpiakë është thjeshtëzuar në atë vetëm të ditës dhe të natës, që do të thotë në tarifa të ulëta dhe të larta. Tarifa e ditës do të jetë 7 cent ndërsa natën 3 cent”, tha ai

Ndërkaq Ymer Fejzullahu, Drejtori i Departamentit të tarifave në ZRRE, ka thënë s e me tarifat e reja synojnë nxitjen e kurimit të rrymës.

“Përmes tarifave me i dhënë nxitje konsumatorit për kursime të energjisë për shkak se kjo ka edhe ndikim në ambientin. Jo të gjithë konsumatorët mund të përballojnë kostot tash me ligje të reja duhet të krijohet një fond nga ministritë për këta konsumatorët qe nuk e përballojnë çmimin”, tha ai.

Selatin Kaçaniku, nga Organizata “Konsumatori” tha se është papranueshme që konsumatorët të paguajnë tarifa fikse. “Tarifa për leximin e njehsorit është ‘non sens’”, tha ai.

Telegrafi,  27.03.2017

Shqipëria prodhoi 7.1 miliardë kWh energji elektrike gjatë vitit 2016 si pasojë e prurjeve të mëdha të ujit dhe rritjes së prodhimit nga hidrocentralet private, prodhimi i dytë më i lartë i shënuar në histori.

Prodhimi i Energjisë elektrike gjatë vitit 2016 arriti 7.1 miliardë kWh, si pasojë e shirave të bollshëm dhe hyrjes në rrjet të hidrocentraleve të reja private, bëri të ditur Instituti i Statistikave në raportin mbi bilancin e energjisë elektrike të vendit.

Prodhimi prej 7.1 miliardë kËh është i dyti më i lartë i shënuar në historinë elektroenergjetike të vendit pas prodhimit prej 7.6 miliardësh të realizuar në vitin 2010, vit kur reshjet qenë gjithashtu të larta dhe shkaktuan përmbytje në një pjesë të konsiderueshme të ultësirës Perëndimore, më së shumti në Shkodër.

Prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri është i varur në masën 100 për qind nga hidrocentralet, ku sasia e reshjeve dhe menaxhimi i prurjeve janë përcaktuesit kryesorë të sasisë së prodhimit. Gjatë vitit 2016, niveli i Fierzës qe pranë maksimumit historik maksimum që është regjistruar gjithashtu në vitin 2010.

Por gjatë vitit të kaluar, përveç reshjeve qe edhe prodhimi privat i cili u rrit me 44 për qind duke arritur në 2 miliardë kWh, ose 28 për qind të të gjithë prodhimit.

Për shkak të varësisë nga reshjet, prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri luhatet në shkallë të konsiderueshme. Në vitin 2007 u shënua prodhimi më i ulët në dy dekada në masën 2.9 miliardë kWh.

Shtimi i hidrocentraleve të reja, veçanërisht kaskadës së Devollit, pritet të rrisë prodhimin e energjisë gjatë viteve të ardhshme. Pavarësisht shtimit të prodhimit privat gjatë viteve të fundit, Shqipëria mbetet vend deficitar dhe ka nevojë të mbulojë një pjesë të konsumit me importe. Vitet 2010 dhe 2016 bëjnë përjashtim nga ky rregull kur prodhimi mbuloi të gjithë konsumin.

Gjatë vitit 2016, konsumi i energjisë elektrike qe 7.1 miliardë kWh. Nga këto, afro 2 miliardë qenë humbje teknike dhe vjedhje apo konsum vetjak i në prodhim dhe transmetim. Konsumi i faturuar i energjisë elektrike qe 5.1 miliardë kWh i ndarë përgjysmë në konsum familjar dhe konsum të biznesit e të institucioneve publike. Konsumi i faturuar i familjeve u rrit me 2.5 për qind ndërsa konsumi i sektorit jofamiljar ra me 1 për qind. Rënia e konsumit jofamiljar u shkaktua në masë të gjerë nga mbyllja e përkohëshme e prodhimit të çelikut në Elbasan nga kompania Kurum, e cila është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë në vend.

Reshjet e shumta të shiut gjatë fillimit të vitit 2016 shkaktuan përmbytje dhe viktima në janar dhe nëntor2016.

Revista Monitor,  26.03.2017

Gjatë vitit 2016, prodhimi neto vendas i energjisë elektrike është 7.136 Gwh nga 5.866 Gwh, duke u rritur me 21,7%, krahasuar me vitin 2015, teksa konsumi ka pësuar rënie me 0.8%.

INSTAT njoftoi sot se rritja e prodhimit të energjisë elektrike në vitin 2016 ka ndikuar në rënien e importeve bruto me 22,4% dhe rritjen e eksporteve bruto të energjisë elektrike me 95,5%, krahasuar me 2015. Gjatë këtij viti, vendi rezulton të jetë eksportues neto i energjisë elektrike, për herë të parë në këto pesë vitet e fundit.

Energjia elektrike e prodhuar në vitin 2016 është 7.136 Gwh, ku 71,4% e prodhimit është realizuar nga hidrocentralet publike dhe 28,6% nga prodhues të pavarur privatë dhe koncesionarë.

Në vitin 2016, humbjet në rrjet janë 1.986 Gwh nga 2.196 Gwh që ishin në 2015, duke pësuar një rënie me 9,6%. Humbjet në shpërndarje në 2016 kanë rënë 11,8%, krahasuar me vitin e kaluar. Humbjet në transmetim janë rritur me 19,8% dhe përbëjnë 9,6% të humbjeve gjithsej në rrjet.

Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët në 2016 është 5.108 Gwh nga 5.069 Gwh që ishte në 2015. Gjatë kësaj periudhe, ky tregues ka shënuar rritje 0,8%, krahasuar me vitin e kaluar. Në 2016, konsumi i energjisë elektrike nga familjarët u rrit me 2,6%. Situata paraqitet ndryshe për konsumatorët jofamiljarë, konsumi i të cilëve u ul me 1,0%, krahasuar me vitin 2015.

Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2016, prodhimi neto vendas i energjisë elektrike është rritur me 45,7%, krahasuar me gjashtëmujorin e dytë të vitit 2015, duke përbërë 43,0% të prodhimit vjetor 2016 nga 35,9% që përbënte në 2015. Importi bruto i energjisë elektrike (energji në marrje), në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2016, rezultoi me rënie 31,8%, krahasuar me gjashtëmujorin e dytë të vitit 2015.

Eksporti bruto i energjisë elektrike (energji në dhënie) është rritur rreth katër herë, krahasuar me gjashtëmujorin e dytë të vitit 2015, duke arritur vlerën e 579 Gwh. Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2016, janë realizuar 57,5% të importeve bruto të vitit 2016 dhe 31,0%, të eksporteve bruto të kryera gjatë vitit 2016.

Revista Monitor,  24.03.2017

Vetëm katër nga vendet e rajonit të Ballkanit do të mund të arrijnë tragetin kombëtar për energjinë e rinovueshme deri në vitin 2020. E ato janë : Bullgaria, Kroacia, Mali i Zi dhe Rumania. Mes tyre nuk është Shqipëria e cila ka si target arritjen e 38% energjisë së rinovueshme ndaj konsumit total. Të dhënat bëhet të ditura nga Eurostat.

Më keq paraqitet Qipro me vetëm 9.4% të konsumit të energjisë së rinovueshme nga 13% që është targeti dhe Maqedonia me rreth 19.9% nga 28% që ka tragetin.

Sipas këtyre të dhënave Rumania është vendi i parë që ka arritur të ketë 24.8% të konsumit final nga energjia e rinovueshme. Targeti i përcaktuar nga BE-ja ishte 24%.

Mali i Zi cilësohet si lider në rajonin e Ballkanit, duke qenë se ka arritur ta çojë këtë shifër në rreth 43.1% nga 33% që e kishte tragetin e përcaktuar nga BE-ja.

Edhe Kroacia e ka arritur të tejkalojë objektivin me 9 pikë përqindje, duke arritur në29%.

Me 18.2%, Bullgaria gjithashtu arriti të kapërcente 16% si nivel të përcaktuar. Por, Eurostat nuk ka të dhëna për  Serbinë dhe Bosnje – Hercegovinën.

Nga vendet e BE-së, ato me rezultatin më të dobët janë Luksemburgu dhe Malta me përkatësisht 5% të konsumit nga burimet e energjisë së rinovueshme. Ndjekin pas Holanda (5.8%), Belgjika (7.9%) dhe Mbretëria e Bashkuar (8.2%).

Revista Monitor,  24.03.2017

Forumi Ekonomik Botëror (WEF) ka publikuar indeksin e vitit 2017 të performancës arkitekturore të energjisë globale, ku radhit 127 vende të ndryshme të globit, përfshirë vendin tonë. Ky indeks radhit vendet në bazë të perfomancës energjetike, dhe Shqipëria gjendet në vendin e 25-të në nivel global, duke lënë pas saj edhe ekonomi mjaft të zhvilluara, si; Italia, Kanadaja, Belgjika, Holanda, Greqia, apo edhe Shtetet e Bashkuara.

Vendet e rajonit ndërkohë gjenden shumë prapa Shqipërisë, me një diferencë të theksuar. Forumi Ekonomik Botëror merr në konsideratë një sërë faktorësh për të kryer këtë renditje; si ndërveprimi me rritjen ekonomike dhe zhvillimin, qëndrueshmëria ambientale, apo aksesi në energji dhe siguria. Gjithsej janë 18 nën-indikatorë që ndahen në trekëndëshin energjetik.

Të tre indikatorët kryesorë marrin një pikëzim nga 0 te 1, dhe Shqipëria performon keq në atë të rritjes ekonomike, me vetëm 0.63 pikë. Në atë të qëndrueshmërisë ambientale grumbullon 0.78 pikë dhe në atë të aksesit në energji 0.70 pikë. Që prej vitit 2009, Shqipëria ka fituar plot 10 pozicione në renditjen e përgjithshme.

Në nën indikatorin e rritjes ekonomike, merren në konsideratë 5 faktorë të tjerë, si PBB për frymë nga energjia, importet dhe eksportet e naftës, çmimet e energjisë, etj. Shqipëria është një ndër dy vendet që merret si shembulli konkret se si, ekonomia e fortë nuk reflektohet domosdoshmërisht në performancë të mirë energjetike.

“Shqipëria dhe Paraguai janë shembujt e fortë të kësaj, pasi me një GDP për frymë që i radhit në fund të listës, dy vendet renditen në listën e vendeve me performancën më të mirë energjetike”, thotë Forumi Ekonomik Botëror në këtë raport.

Këtë gjë e ilustron mjaft mirë edhe ky grafik, ku Shqipëria pavarësisht se ka një PBB mjaft të ulët për frymë, regjistron një performancë tejet pozitive  në sektor. Në vend të parë në nivel global ndërkohë renditet Zvicra e ndjekur nga Norvegjia.

Scan Tv,  23.03.2017

Ministria e Financave ka nxjerrë një udhëzim ndaj institucioneve buxhetore që të prioritizojnë pagesat për energjisë. Lajmërimi vjen pasi institucionet publike dhe ndërmarrjet në pronësi të shtetit akumuluan rishtas borxhe të reja në vlerën 58 milionë euro ndaj OSHEE deri në dhjetor 2016.

“Njësitë shpenzuese  gjatë përdorimit të fondeve buxhetore të planifikuara për “mallra dhe shërbime” me prioritet te urdhërojnë pagesat për shërbimet e furnizimit me energji elektrike në kushtet e mungesës së likuiditetit ose planit të arkës, respektohet renditja e përcaktuar ne udhëzimin e posaçëm” lajmëron Ministria Financave .

Me tej financat kërkojnë qe strukturat përgjegjëse për thesarin në degë te verifikojnë listën e debitorëve të dërguar nga OSHEE çdo muaj dhe autorizojnë pagesën e faturave të tjera, vetëm nëse njësia shpenzuese nuk rezulton me detyrime të papaguara në  këtë listë.

“Në rast të kundërshtimeve njësia shpenzuese rakordon me OSHEE dhe vetëm pas sqarimit zyrtar të detyrimit vijojnë pagesat e tjera. Në rast së detyrimi është objekt i një çështjeje gjyqësorë, njësia shpenzuese duhet të paraqesë dokument që vërteton se çështja është në proces gjyqësor. Këto përcaktime janë të vlefshme edhe në rastin kur institucionet përfitojnë fonde buxhetore në formën e subvencioneve” sqaron e Ministria e Financave.

Borxhi i enteve publike ku përfshihen institucionet buxhetore dhe jo buxhetore ( ato me vetëfinancimin me pronësi shtetërorë) arriti deri në fund të fund të vitit 2016 në mbi 8 miliardë lekë ose 58 milionë euro.

Teksa OSHEE për katër vite rresht është përfshirë në një aksion të ashpër për vlejnë  faturave të energjisë në sektorin privat nuk ka arritur të njëjtin sukses me institucionet shtetërorë.

Ndonëse borxhet e akumuluara që institucionet shtetërore kishin ndaj CEZ shpërndarje u shlyen tërësisht nëpërmjet programit për shlyerjen e borxheve të prapambetura që qeveria trashëgoi ndër vite, sërish entet e saj dhe ndërmarrjet publike janë konsumatorë të këqij të energjisë.

Institucionet shtetërore kanë vijuar të mospaguajnë faturat mujore të energjisë edhe pse udhëzimet  e ministrisë së Financave i prioritizojnë këto pagesa.

Revista Monitor,  23.03.2017

Ofertën më të mirë në tenderin për ndërtimin e fushës së energjisë së rinovueshme “Karapinar”, ku do të ndërtohet centrali më i madh i Turqisë me energji diellore e dha konsorciumi “Kalyon-Hanwha”.

Tenderi për centralin e energjisë diellore “Karapinar YEKA” me kapacitet 1 mijë megavat, që do të ndërtohet në provincën Karapinar të Konjës, u zhvillua nga Ministria e Energjetikës dhe Burimeve Natyrore.

Në tender morën pjesë konsorciumet “Limak-CMEC-Haeron Solar”, “Kalyon-Hanwha”, “Çalık Enerji-Solargiga” dhe “AKC Güneş”.

Ofertën më të ulët për kilovat në tender e dha konsorciumi i formuar nga kompania turke “Kalyon” dhe ortaku i saj koreanojugor “Hanwha”, 6 dollarë e 99 cent.

Në kuadër të projektit që do të jetësohet pas tenderit do të realizohet ndërtimi dhe instalimi i një fabrike për të prodhuar në Turqi module fotovoltaike (panele diellore) me kapacitet vjetor minimumi 500 megavat. Me kusht që për 10 vite të kryejë punime në fushën e kërkim-zhvillimit në dispozicion të centralit “Karapinar YEKA” do të vendoset edhe një linjë integruese me tregun me kapacitet 1 mijë megavat.

Sipas dokumentacionit të tenderit synohet që përqindja e paneleve vendore për 500 megavatët e para të jetë 60%, kurse në 500 megavatët e dyta të jetë 70%.

Modulet fotovoltaike (panele diellore) që do të prodhohen në fabrikën e re, e cila do të jetë në gjendje pune brenda 21 muajve nga data e nënshkrimit të kontratës, do të përdoren në terren.

YEKA-1 GES do të jetë centrali më i madh në Turqi që do të punojë me energji diellore dhe do të jetë shembulli i parë, ku do të aplikohet kushti për përdorimin e prodhimeve vendore në sektorin e energjisë dhe parimi i përcaktimit të çmimit bazë për Hapësirat me Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (YEKA).

Synimi i projektit është të japë në vitet e ardhshme kontribute të rëndësishme në shtimin e prodhimit të energjisë së rinovueshme dhe pajisjeve që përdoren në këtë sektor, në transferimin e teknologjisë dhe në reduktimin e varësisë nga burimet e parinovueshme energjetike.

Parashikohet që përmes këtij projekti të realizohet një investim me vlerë 1,3 miliardë dollarë dhe të prodhohet në vit 1,7 miliardë kilovat/orë energji elektrike, me të cilën do të përballohen nevojat e 600 banesave.

Revista Monitor,  21.03.2017

Ka shumë arsye për mungesën e zhvillimit të sektorit hidroenergjetik në Ballkan, përfshi këtu edhe Shqipërinë. Është Komisioni Europian që ka realizuar një studim mbi zhvillimin e sektorit hidroenergjetik e ku rendit potencialin e munguar, si dhe hapat që duhet të ndërmarrin qeveritë.

Për këtë qëllim, në fund të muajit mars, në Podgoricë pritet të mbahet takimi i parë ku do të marrin pjesë Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia, Kosova, Serbia dhe Bosnjë – Hercegovina.

Sipas studimit, ndër arsyet e mungesës së zhvillimit janë: ndryshimet politike dhe institucionale që e kanë bërë planifikimin më të ndërlikuar, mungesa e financimeve nga ana e investitorëve, si dhe ndryshimet e shpeshta ligjore dhe kompleksiteti i tyre.

Ka pasur raste, thuhet në studim, që zhvillimi i tyre është penguar edhe nga shoqëria civile e organizatat joqeveritare (përfshi këtu edhe Shqipërinë) për shkak të ndikimit që mund të kishin në zonat e mbrojtura, parqet kombëtare etj.

“Nisur nga zhvillimi i mundshëm i këtij sektori mund të thuhet se në Ballkanin Perëndimor ka mundësi që të ngrihen rreth 350 projekte hidroenergjetike të gjelbra me kapacitet më të madh se 10 MW”, thuhet në studimin e realizuar nga KE-ja.

Qëllimi i tij është që të garantojë balancën e zhvillimit mes hidrocentraleve të mundshme që mund të ndërtohen dhe ndikimit sa më të ulët të tyre në mjedis.

Në rajonin e Ballkanit Perëndimor (WB6), thuhet në studim, ka ende mundësi të pashfrytëzuara për të gjeneruar elektricitet nga burimet hidrologjike. Bazuar në disa burime vlerësohet se potenciali hidro i pashfrytëzuar varion nga 60-90%. Ka dallime të mëdha nga njëri shtet në tjetrin. Kështu për shembull, në Kosovë, sasia e instaluar nuk është më e madhe se 57 MW (0.7% e totalit të WB6), në Maqedoni kjo shifër është në 610 MW (7.2%) e totalit, në Mal të Zi në  676 MW (8.0%), në Shqipëri në 1,824 MW (21.6%), në Bosnjë – Hercegovinë në 2,139 MW (25.4%) dhe në Serbi në 3,122 MW (37.0%).

Kapaciteti total i instaluar në të gjashtë vendet e Ballkanit është 8,427 MW, nga të cilat 8,005 MW (95.0%) në 54 hidrocentrale me fuqi më të madhe se 10 MW, ndërsa pjesa e mbetur 422 MW (5.0%) janë fuqi e instaluar e 206 HEC-eve me fuqi më të vogël se 10 MW.

E pavarësisht këtyre shifrave këto impiante arrijnë të sigurojnë vetëm 5% të energjisë së gjeneruar.

Kjo tregon se edhe pse rajoni ka burime të mjaftueshme ujore, gjatë 25 viteve të fundit zhvillimi ka qenë i ulët, ai ka mbetur i skeduluar në strategji e dokumente kombëtare, edhe pse rajoni njihet për numrin e madh të ekspertëve të fushës.

Revista Monitor,  20.03.2017

Korporata Elektroenergjetike greke “DEI” ka shprehur shqetësimin e saj lidhur me shtimin e rasteve të vjedhjes së energjisë elektrike në vend. Sipas korporatës, gjatë vitit 2016 u evidentuan 10.616 raste të vjedhjes së energjisë, e llogaritur kjo në 1.640 gigaWat, ose 3.5% e të gjithë sasisë së prodhuar.

10 vite më parë, rastet e vjedhjes së energjisë llogariteshin në më pak se 500 në vit, ndërsa sasia e vjedhur ishte pothuajse e pallogaritshme.

Sasia e vjedhur e energjisë mjafton për të plotësuar nevojat energjetike pothuajse të të gjithë ishujve të Egjeut.

Vlera e energjisë së vjedhur llogaritet në 150-200 milionë euro në vit, të cilës nëse i shtohet edhe shuma e faturave të papaguara prej abonentëve të kësaj korporate gjatë 8 viteve të krizës që ka pllakosur vendin, shkon në më shumë se 1.8 miliardë euro, gjë që e bën DEI-n, një korporatë së cilës tregu i ka shumën më të madhe të borxheve në Europë.

Ndonëse ligji grek parashikon ndjekje penale për vjedhësit e energjisë, shumë pak vetë janë dërguar në burg, pasi pothuajse në të gjitha rastet, gjykatat kanë pranuar justifikimin se janë gjendja ekonomike dhe pamundësia për të paguar shkaktarë që i kanë detyruar të vjedhin energjinë.

Vjedhësit e energjisë janë kryesisht konsumatorë familjarë. Ata kanë të ardhura të ulëta dhe janë kryesisht grekë të varfër, shqiptarë, romë dhe emigrantë nga ish-Bashkimi Sovjetik, Pakistani dhe India, ndërsa nuk është vënë re thuajse asnjë rast i vjedhjes prej konsumatorëve të mëdhenj të energjisë ose bizneset.

Metodat më të përhapura të vjedhjes janë nëpërmjet vendosjes së magneteve pranë matësave elektrikë, ose lidhja drejtpërdrejt nga shtylla në banesë.

Për të shmangur vjedhjet, korporata ka vendosur të ndryshojë matësat, duke aplikuar teknologji dixhitale, si dhe një formulë matematikore matjeje. Në rastet që evidentohet vjedhje e energjisë, korporata thotë se do të vendosë gjoba të rënda ndaj kundërvajtësve.

Top Channel,  20.03.2017

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, mori pjesë në inaugurimin e Fabrikës së re të ujit të pijshëm në Shkabaj të Prishtinës, nga funksionalizimi i të cilës do të furnizohen me ujë të pijshëm 24 orë banorët e Komunës së Prishtinës, Obiliqit dhe Fushë Kosovës, ndërkaq do të përfitojnë edhe komunat e Podujevës, Graçanicës, Drenasit, Lipjanit dhe Shtimes.

Para të pranishmëve, kryeministri Mustafa u shpreh i kënaqur që po merr pjesë në promovimin e një prej investimeve më të mëdha në Kosovë që ka të bëjë me ujin, në këtë rast të Ujësjellësit Rajonal “Prishtina”.

“Është kënaqësi që ne po zgjidhim problemet më të rënda të qytetarëve, problemin e ujit, problemin e energjisë, atë të ngrohjes, që nuk e kanë rënduar vetëm Prishtinën si komunën më të madhe të Kosovës dhe kryeqendrën e Kosovës, por kanë ngarkuar edhe komunat e tjera”, tha kryeministri.

Ai theksoi se me këtë nuk po zgjidhet vetëm problemi i furnizimit të rregullt me ujë të Prishtinës, por edhe të gjashtë komunave që janë të ndërlidhura me këtë ujësjellës rajonal, të cilat do të kenë ujë më shumë, për arsye të furnizimit më të madh.

“Jam i kënaqur, sepse edhe mua më ka rënë hise para pesë viteve kur e kemi përgatitur dokumentacionin për këtë investim që të nënshkruajmë, që të përcaktojmë strukturën e financimit. Më vjen mirë që Komuna e Prishtinës i ka përmbushur të gjitha obligimet e veta në shumë prej pesë milionë eurove, programi IPA i Bashkimit Evropian, po ashtu Banka Zhvillimore Gjermane prej 20 milionëve dhe kështu, kemi arritur që të realizohen dhe të kryhet përafërsisht në afatin e paraparë. Sot, po shfrytëzoj rastin që t’ju uroj juve, qytetarëve të Kosovës, qytetarëve të Prishtinës dhe veçmas të falënderoj shtetin gjerman, Bankën Gjermane, Komisionin Evropian për një investim shumë të rëndësishëm, sepse nuk ka gjë më të mirë se sa qytetarëve t’iu sigurohet uji dhe nevojat elementare te tyre”, tha kryeministri Mustafa.

Udhëheqësi i Ujësjellësit Rajonal “Prishtina”, Ilir Abdullahu e ka quajtur objekt me rëndësi të veçantë dhe nga më të mirët në regjionin e Ballkanit objektin e Fabrikës së Re në Shkabaj, duke i falënderuar të gjithë kontribuuesit që kanë bërë që ky projekt të arrijë në fazën finale.

Ai, po ashtu, bëri të ditur se projekti i cili u përurua sot është vazhdimësi e projektit të fazës Prishtina – faza e parë, e dytë dhe e tretë.

“Me lëshimin e punës me kapacitet të plotë të këtij impianti do të arrihet një furnizim i qëndrueshëm me ujë për banorët e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe indirekt do të përfitojnë Komuna e Podujevës dhe ajo e Graçanicës, por do të përfitojnë gjithashtu edhe komunat, të cilat ne i menaxhojmë, Drenasi, Lipjani dhe Shtimja. Para nesh janë edhe sfida tjera, si impiantet e trajtimit të ujërave të zeza, në mënyrë që të kemi një Kosovë shumë më të pastër”, tha Abdullahu.

Qeveria e Kosovës ka dhënë 5 milionë euro për ndërtimin e kësaj Fabrike.

Telegrafi,  19.03.2017