Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

BUSINESS CONFERENCE “INOVACIONI NË PROJEKTIM PËR ZHVILLIMIN E INFRASTRUKTURAVE TË QËNDRUESHME”

ICE – Agjencia, Seksioni për Promovimin e Shkëmbimeve Tregtare i Ambasadës Italiane, në bashkëpunim me OICE (Shoqata italiane e studiove të inxhinerise, akitektures dhe konsulencës tekniko-ekonomike), organizon në Tiranë, më 10 dhe 11 maj 2017, takime biznesi b2b mbi mundësitë e bashkëpunimit me kompanitë italiane në sektorët e mëposhtëm: <ul> <li>infrastruktura rrugore, hekurudhore, sociale, detare dhe ura</li> <li>mjedisi, trajtimi i ujrave dhe impiantet</li> <li>arkitektura, planifikimi urban dhe restaurimi</li> <li>shërbime inxhinierike për efiçencën energjetike dhe energjitë e rinovueshme</li> <li>inxhinieria sizmike</li> <li>plant ingineering, fire prevention.</li> </ul> Ditën e mërkurë 10 maj në Universitetin Politeknik të Tiranës nga ora 09:00 deri në orën 12:30 do të zhvillohet seksioni teknik i Forumit të Biznesit "<i>Inovacioni në projektim për zhvillimin e infrastrukturave të qëndrueshme</i>". Do të vijojnë si më poshtë takimet e biznesit b2b me përfaqësuesit e shoqërive italiane: <ul> <li>e mërkurë 10 maj 2017 (nga ora 14:00 deri në orën 19:00)</li> <li>e enjte 11 maj 2017 (nga ora 09:00 deri në orën 14:00).</li> </ul> Për konfirmimin e pjesëmarrjes në takimet e biznesit b2b, jeni të ftuar të përzgjidhni kompanitë italiane me interes për ju dhe të regjistroheni në link-un e mëposhtëm <b><a href="https://docs.google.com/a/ice.it/forms/d/e/1FAIpQLSfQjrX3GlJXN0CdrINpysbH8yFl4ZkZ9GUlnnp-hOTqnSpjjw/viewform" target="_blank">https://docs.google.com/a/ice.it/forms/d/e/1FAIpQLSfQjrX3GlJXN0CdrINpysbH8yFl4ZkZ9GUlnnp-hOTqnSpjjw/viewform</a></b>