info@energjia.al

Dekret mbi sistemin fiskal te hidrokarbureve 28/06/1996

Numer: 1510
Date: 28/06/1996
Institucioni: Presidenca
Kategoria: Dekret
Të dhëna shtesë

Dekreti mbi sistemin fiskal te hidrokarbureve

Numer: 782
Date: 22/02/1994
Institucioni: Presidenca
Kategoria: Dekret
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.