Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Matësit e energjisë elektrike mund të manipulohen

USAID po ndihmon Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për zhvendosjen, instalimin dhe mirëmbajtjen e pikave të reja të matjes së energjisë elektrike. Ndër të tjera, synimi është edhe parandalimi i vjedhjeve të energjisë elektrike dhe bën që OSHEE të investojë në rrjet dhe të garantojë shërbim me cilësor dhe më të sigurt për të gjithë klientët.

“Si mund ta zbulojmë krimin? Matësit e energjisë elektrike, të paorganizuar dhe të pasiguruar, mund të manipulohen nga konsumatorë që duan të vjedhin energji. Kur energjia vidhet ose nuk paguhet, humbasin të gjithë” shkruhet në një mesazh të shpërndarë në rrjete sociale nga USAID (US Agency for International Development).

Scan,  25.02.2020