Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Bosnja hap tenderin e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit

Federata e Bosnjës ka hapur një tender për dhënien e një kontrate koncesioni për kërkimin dhe prodhimin e naftës dhe gazit në pellgun Pannonian dhe Dinarides, tha ministria e energjisë.

Të gjitha palët e interesuara mund të paraqesin ofertat e tyre deri në afatin e 27 majit, me fituesin që pritet të shpallet një muaj më vonë, tha ministria në një ftesë të tenderit të publikuar.

Federata shpreson të nënshkruajë një kontratë koncesioni me investitorin e zgjedhur në Shtator.

Investitorëve u ofrohet mundësia për të kërkuar depozita hidrokarbure në tre blloqe në pellgun Pannonian (BiHPo1, BiHPo2 dhe BiHTz) dhe një bllok në Alpet Dinarike (BiHD1), i cili u përhap në një sipërfaqe të përgjithshme prej 5,115 kilometrash katrorë.

“Vlerësimi i ofertës do të bazohet në sasinë dhe cilësinë e punës / programit të punës eksploruese të propozuar që do t’i shërbejë më së miri objektivit kryesor, i cili është të kuptojë dhe të realizojë potencialin e burimeve hidrokarbure të Federatës,”-tha ministria e energjisë.

Ofertat gjithashtu do të renditen në bazë të kritereve financiare, duke përfshirë të drejtat e propozuara, bonusin e nënshkrimit, shpërblimet e prodhimit dhe qiratë e zonës. Ofertuesit do të kenë të drejtë të hyjnë në të dhënat ekzistuese gjeologjike për të përgatitur ofertat e tyre.

Fituesi do të ketë deri në 6 vjet për të kryer punime kërkimore, edhe 5 vjet të tjera për vlerësim dhe deri në 25 vjet për prodhimin, me një mundësi për të zgjatur periudhën e prodhimit.

Në shkurt të vitit 2019, Federata punësoi IHS Global me qendër në Londër për të ofruar shërbime konsulence për projektin e koncesionit të naftës dhe gazit. Në tetor, IHS Global organizoi disa ngjarje për të promovuar tenderin e planifikuar për investitorët e interesuar në Londër, në Sarajevë të Bosnjës, si dhe në takimin e 7-të të Ballkanit të Naftës të mbajtur në Budva të Malit të Zi. Në veprimtarinë në Londër morën pjesë 22 përfaqësues të kompanive të interesuara.

SEE News,  13.01.2020