Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Shërbimet mjedisore, Shqipëria kërkon zgjatje të projektit

Qeveria shqiptare ka kërkuar pranë Bankës Botërore zgjatje të afatit të projektit për shërbimet mjedisore edhe me një vit që me kalendarin e vjetër ishte parashikuar deri në 30 shtator 2019. Referuar dokumenteve të bëra publike nga BB thuhet se dokumenti i ristrukturimit propozon zgjatjen deri në 30 shtator 2020 dhe një financim shtesë prej 2 milionë dollarësh nga qeveria suedeze. “Kjo do të çojë në total financimin për projektin e Shërbimeve Mjedisore në 22.2 milionë dollar përfshirë 10 milionë dollar nga IBRD 2.88 milionë dollar nga  Global Environment Facility dhe 9.3 milionë dollarë nga qeveria suedeze. Kontributi i ri nga qeveria suedeze do të përfshijë edhe 0.2 milionë dollarë të Bankës Botërore që do të mbulojnë shpenzimet e mbështetjes së zbatimit për vitin shtesë” thuhet në dokument.

Ecuria e objektivave të projektit sipas dokumentit konsiderohet i kënaqshëm në mënyrë të moderuar dhe disa nga arritjet përfshijnë. Inventarin e Pyjeve dhe majtet për të me një mbulim 2/3 të territorit të Shqipërisë si dhe matjet në vijim për pjesën e mbetur. Po kështu regjistrimi i pyjeve dhe kullotave në 19 bashki në vend që kanë hedhur sit ë dhëna edhe në sistemin e IT si dhe janë dhënë certifikatat e para. Aktualisht mbeten edhe 42 bashki që të bëhet zbatimi i plotë i këtij objektivi.

Një tjeter element që përfshin projektin është edhe përgatitja e planeve të menaxhimit dhe pyjeve që pritet që të nisin në shtator 2019. Dokumenti i parë për politikat e pyjeve 2019-32030 që u adoptua nga këshilli i ministrave enë dhjetor 2018 si dhe draft ligj që lidhet me këtë është aktualisht në fazë konsultimi janë të tjerë element të rëndësishëm që përmenden nga raporti i Bankës Botërore.

Për menaxhimin me një dekret të veçantë në korrik 2019 u sanksionua ngritja e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe një objektiv i rëndësishëm është mbështetja e kësaj strukture.

Projekti për shërbimet mjedisore është mbështetur nga Banka Botërore me një financim që nisi në vitin 2014 dhe u zbatua përgjatë disa viteve.

Monitor,  03.10.2019