Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

KESH hap procedurën e shit-blerjes së energjisë

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka hapur procedurën e shit-blerjes së energjisë elektrike për periudhën kohore 8-31 tetor.

Procedura për shitblerje ekonomike bëhet për një sasi të vogel prej 17,800 MWh, ndërkohë që afati i fundit për dorëzimin e ofertave është ora 20:00 e datës 6 tetor.

Kryerja e kësaj procedure synon përfitimin nga diferenca e çmimit të shitjes me atë të blerjes, që do të thotë se e njëjta sasi energjie do të blihet dhe shitet në profile të ndryshme orare.

Referuar njoftimit të KESH, shitja e energjisë bëhet për fashën orare 18:00-21:00, ndërsa blerja për orën 7:00-24:00.

Ndërkohë që, referuar legjislacionit në fuqi blerja bëhet me çmim më të ulët se shitja, duke siguruar të ardhura shtesë për Korporatën Elektorenergjetike Shqiptare.

Kjo edhe në kushtet kur mungesa e rreshjeve të shiut ka përkeqësuar situatën financiare të kësaj, duke u reflektuar në uljen e të ardhurave me 2.4 miliard lekë në raport me parashikimet.

Për muajin tetor KESH bleu 111.750 mwh energji elektrike, me një çmim mesatar prej 50.85 euro/ mwh. Ndërkaq, korporata garanton se në aspektin sasior nuk cenohet volumi i energjisë që është destinuar për të furnizuar Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Scan Tv,  06.10.2017