info@energjia.al

Pas vizitës në hidrocentralin e Moglicës, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri ka publikuar edhe një video ku paraqitet grafikisht projekti i Kaskadës së Devollit.

2 HEC-et që po ndërtohen prej vitit 2015, Moglica dhe Banja, do  të rrisin me 17% furnizimin me energji të vendit. Vetëm për veprën e dytë të këtij projekti, pikërisht hidrocentralin e Moglicës, deri më tani janë investuar 215 milionë euro.

Lartësia e digës do të jetë 160 m, kapaciteti i instaluar 183 MW dhe prodhimi mesatar 450 GWh.

Scan Tv,  13.11.2017

Edhe privatët mund të investojnë në Shqipëri në ndërtimin e linjave të interkonjeksionit të tensionit të lartë me vendet e huaja. Qeveria ka detajuar rregullat se si mund të investohet në këto linja private. Investimi duhet të jetë krejtësisht i ri, jashtë rrjetit ekzistues të Operatorit të Sistemit të Transmetimit.

“Pikat që parashikon vendimi është që ky interkonjektori zotërohet nga një person juridik, ligjërisht i ndarë nga OST dhe të gjitha shpenzimet për ndërtimin dhe lidhjen e interkonjektorit të ri me sistemin e transmetimit mbulohet nga investitori. Pra, nuk flitet për sistemin e transmetimit ekzistues, por për të rejat, qoftë për OST-në, qoftë për privatët”, tha Agim Bregasi, drejtor i Energjetikës, MEI.

Por a ka Shqipëria hapësira për vepra të tilla në kushte kur linjat e interkonjeksoinit me vendet kufitare në rrugë tokësore janë ndërtuar ose po ndërtohet nga OST? Investimi më i mundshëm mbetet linja detare me Italinë. Interes ka pasur dhe më parë, por një interkonjeksion duhet të lidhet me një burim që rrit fuqishëm kapacitetet prodhuese në vend. Parqet e energjisë nga era janë një mundësi e mirë.

“Ka pasur interes dhe për ndërtimin e linjave me vendet fqinj, sidomos me Italinë që natyrisht përbën një rezervë ku mund të shitet energjia elektrike pasi Italia është gjithnjë në kërkesë të energjive”, thotë Bregasi.

Me një tjetër vendim qeveria i ka hapur rrugë edhe ndërtimit të linjave të brendshme direkte nga privatët. Edhe këtu investimi duhet të jetë i ndarë nga rrjeti i OST.

Top Channel,  13.02.2017

Pagat e punonjësve të industrisë së naftës dhe gazit nuk do të jetë më të uleta se 150% e pagës minimale në shkallë vendi, ndërkohë që do mund të përfitojnë pension nëse kanë paguar sigurime për 20 vjet për meshkujt e 15 vite për gratë. Kuvendi ka marrë në shqyrtim një projektligj që përcakton statusin e naftëtatëre dhe trajtimin e tyre financiar. Ai përcakton kushtet si dhe gjitha dokumentacionin përkatës që duhet të plotësojë punonjësi për të përfituar statusin e naftëtarit.

Personat qe gezojne statusin e naftetarit dhe qe kane vjetersi pune sipas percaktimit te nenit 7, burrat mbi 20 vjet dhe grate mbi 15 vjet qe jane te papune ne momentin e hyrjes ne fuqi te ketij ligji, pervey perparesise ne ripunesim, kanë të drejtën e përfitimit financiar.

Ky përfitim do jetë jo më pak se 60% të pagës minimale neto në shkallë vendi dhe jo më pak se tre vjet.

Për të përfituar statusin e naftëtarit, ish-punonjësit e kësaj industrie duhet të paraqesin librezën e punës e shoqëruar nga një vërtetim i posaçëm zyrtar i Iëshuar nga ndërmarrja ku ka qenë i punësuar i konfirmuar nga ministria e linjes.

Për punonjësit që janë të punësuar në industrinë e naftës dhe të gazit, libreza e punes e shoqeruar me vertetimin e posaçëm të lëshuar nga nderrmarrja shteterore ose kompania private ku eshte i punesuar dhe i konfirmuar nga ministria e linjes.

Shqiptarja.com  14.10.2016

Është vlerësuar se kontributi i gazit natyror në konsumin final të energjisë në Shqipëri, do të arrijë deri në 37%. Kërkesa e gazit natyror për tregun shqiptar në 2030 parashikohet të arrijë në rreth 1.6 miliardë m3. ..

Teksa Komisioni i Ndihmës Shtetërore ka vendosur të autorizojë ndihmën shtetërore për zbatimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik, në raportin e publikuar në Fletoren Zyrtare janë publikuar detaje lidhur me efektet e këtij projekti në vendin tonë, ku vetëm investimi në Shqipëri pritet të jetë 1.5 miliardë dollarë.

Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) është një projekt i ri i rëndësishëm, ndërshtetëror, i cili do të transportojë gaz natyror të prodhuar nga vendburimi “Shah Deniz II” në Azerbajxhan, duke e përcjellë tranzit nëpërmjet Greqisë dhe Shqipërisë, përtej Detit Adriatik në Leçe (në Italinë Jugore), për t’u lidhur me rrjetin e transportit të gazit në Itali dhe e shpërndarë në vende të tjera të Evropës. Projekti TAP, përveç mundësisë që ofron për “rrjedhje komerciale të gazit”, do të përfshijë edhe “rrjedhjen fizike të gazit në drejtimin e kundërt” në drejtimin e kundërt (reverse flow), që do të lejojë që gazi të drejtohet nga Italia për në Evropën Juglindore, nëse furnizimet me gaz (me energji) do të mungojnë në këtë rajon, ose nëse nevojitet për të mundësuar furnizimin me më shumë sasi gazi në të.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka njoftuar se qëllimi i projektit është të transportojë gaz natyror nga rajoni i Kaspikut, nëpërmjet një gazsjellësi me diametër 48″ në tokë dhe 36″ në det, deri në një terminal pritës në tokë pranë Leçes (Itali), duke mundësuar në këtë mënyrë rritjen e sigurisë dhe diversifikimit të furnizimeve me gaz për tregjet evropiane.

Gjurma e TAP do të jetë afërsisht 870 km, duke u shtrirë afërsisht: në Greqi 550 km; në Shqipëri 210 km; offshore (në det të hapur) në Detin Adriatik 105 km; në Itali 8 km. Kuota më e lartë e shtrirjes së gazsjellësit TAP do të jetë 1800 m në Shqipëri, ndërsa kuota më e ulët do të jetë 810 metra në thellësi të Detit Adriatik.

TAP do të ofrojë rrugën e transportit më të drejtpërdrejtë dhe më me efikasitet ekonomik, duke hapur Korridorin Jugor të Gazit për Europën, që do të përbëjë një sistem të transportit të gazit 4000 km të gjatë me vlera gazifikimi, që shtrihet nga deti Kaspik e deri në Evropë. Pika e fillimit të gazsjellësit në territorin grek është në Kipoi në afërsi të kufirit greko-turk, ku do të ndërlidhet me gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP), ndërsa pika e daljes në territorin italian në San Foca (Leçe).

Korridori ku do të kalojë projekti TAP në territorin shqiptar shtrihet në 38 bashki dhe komuna të qarkut Korçë, qarkut Berat dhe qarkut Fier. 6. Kapaciteti transportues i gazsjellësit do të rritet nga një vlerë fillestare prej 10 miliardë m3 gaz në vit (BCMY) deri në 20 miliardë m3 gaz në vit (BCMY). Gjurma e TAP hyn në pjesën kontinentale shqiptare në jug të qytetit të Bilishtit, vazhdon në fushën e Devollit dhe të Korçës, më pas kalon në qytetin e Çorovodës, e anashkalon qytetin e Beratit në veri, kalon qytetin e Fierit për në Seman dhe Topojë deri në seksionin shqiptar të daljes në det, nga ku seksioni në det kalon përmes detit Adriatik deri në Leçe të Italisë.

tubi i pare i gazsjellesit tapKomponentët kryesore të projektit TAP në territorin shqiptar në tokë dhe në det, janë si më poshtë:

- Një tubacion 48″, afërsisht 210 km i gjatë, i futur nëntokë që përshkon vendin nga kufiri Greqi – Shqipëri deri në stacionin e kompresorëve në Topojë Fier (SK03);

– Një tubacion 36″, nga stacioni i kompresorëve në Topojë Fier (SK03), deri tek dalja nga toka në det në brigjet e detit Adriatik, afërsisht 60 km i gjate në territorin detar të Shqipërisë;

- Stacion matës/kompresimi në afërsi të Bilishtit, Korçë (SK02), objektet dhe rrjeti elektrik i lidhur me të (linjë e tensionit të mesëm, afërsisht 1.5 km e gjatë) pranë kufirit Shqipëri – Greqi;

- Stacion kompresimi (SK03) dhe rrjeti elektrik i lidhur me të (linjë e tensionit të mesëm, afërsisht 8 km e gjatë) pranë qytetit të Fierit;

- Afërsisht 10 stacione valvulash të bllokimit (BVS) përgjatë gjurmës në tokë, në intervale prej një maksimumi 30 km, për të ndërprerë rrjedhën e gazit në rast mirëmbajtjeje, apo emergjence;

- Rrugët hyrëse për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e tubacionit dhe infrastrukturës së tij;

- Punime të tjera të përkohshme si sheshet për vendosjen e tubave, kampet e punëtoreve, etj.

Pranë kufirit Shqipëri-Greqi, një stacion matjeje do të zgjerohet duke u shndërruar në një stad të mëvonshëm në një stacion kompresori (SK02), për të rritur kapacitetin e gazsjellësit në 20 mmk/vit. Përtej daljes në det, e cila është afërsisht 6 km në perëndim të SK03, gazsjellësi do të shtrihet afërsisht 60 km në det drejt kufirit Shqipëri-Itali në vijën e mesme të detit Adriatik. Gjithashtu do të ndërtohet dhe një terminal (TPG) për pritjen e gazsjellësit në Leçe të Italisë. Në përputhje me praktikën më të mirë ndërkombëtare, do të instalohen stacione të valvulave të bllokimit në intervale prej rreth 20 km përgjatë gazsjellësit tokësor për të ndërprerë rrjedhjet e gazit në rast mirëmbajtjeje ose ndërhyrjesh me emergjencë.

Kompania TAP AG është themeluar në datën 13.3.2007 me seli në Baar, Zvicër. Investitori ka përgjegjësi të ndërtojë dhe mundësojë operimin e gazsjellësit Trans Adriatik. Kompania kryen aktivitetin e transmetimit të gazit natyror si në seksion tokësor ashtu dhe në atë detar. d) Financimi: buxheti dhe kohëzgjatja

Investimi total për transportimin e gazit nëpërmjet Korridorit Jugor të Gazit është llogaritur të jetë rreth 40 miliardë USD. Ndërkohë vlera e investimit të gazsjellësit TAP në Shqipëri do të jetë rreth 1,5 miliardë USD, duke përfshirë ndërtimin e rrugëve për ndërtimin e tubacionit, ndërtimin e tubacioneve në tokë dhe në det, rregullim infrastrukture në Shqipëri, ndërtimin e stacioneve të kompresorëve, ndërtimin e terminalit (TPG) për pritjen e gazsjellësit në Itali, ndërtimin e valvulave, blerjen e tokave të cilat do të ndikohen nga kalimi i rrugëve, tubacionit apo stacioneve të kompresorëve, etj.

Financimi i investimit do të jetë nga aksionarët e kësaj kompanie: BP, SOCAR, Statoil, Fluxys, Total, E.ON dhe Axpo. Projekti TAP do të zbatohet në dy faza. Faza e I-rë, parashikon një kapacitet të gazsjellësit për transportin e 10 BCMY. Faza e II-të, parashikon rritjen e kapacitetit deri në 20 BCMY.

Revista Monitor, 30.10.2014

Drejtori i Politikave dhe Zhvillimit të Hidrokarbureve në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë shpjegon detajet e projektit

Në një intervistë për gazetën “Shqip”, Dritan Spahiu, drejtori i politikave dhe zhvillimit të hidrokarbureve në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, sqaron rëndësinë e zbatimit të projektit TAP, i cili do të transmetojë gaz natyror nga Shqipëria për në Itali, më pas në Europë.

“Për të pasur një ide më të qartë se cilat janë nevojat e vendit, qeveria do të fillojë hartimin e master-planit të gazit natyror, i cili do të bëjë të mundur planifikimin për ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes së gazit”, sqaroi Spahiu. Sipas tij, paraprakisht është rënë dakord që pika hyrëse e gazsjellësit në Shqipëri të jetë Bilishti (Korçë), ndërsa do të përfundojë në Fier, duke përshkuar 35 bashki dhe komuna të Qarqeve Korçë, Berat dhe Fier.

Drejtori i politikave dhe zhvillimit të hidrokarbureve, detajon edhe fazat nëpër të cilat do të nisë zbatimi i projektit, punimet e të cilit do të fillojnë këtë vit, ndërsa do të përfundojnë më 2018-n.

Tashmë nga projektet dhe nënshkrimet, projekti TAP po i afrohet fazës së nisjes së punimeve. Kur do të nisin punimet dhe cilat janë obligimet e qeverisë shqiptare për këtë projekt?

Me vendimin nr. 1, datë 4 korrik 2013, Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar Planin Kombëtar Sektorial për projektin TAP, i cili përbën bazën për lëshimin e Lejes Zhvillimore Komplekse (Leja e Ndërtimit) për projektin TAP. Në zbatim të Planit Kombëtar Sektorial, shoqëria TAP ka aplikuar në janar të 2014-s pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë për të marrë Lejen Zhvillimore Komplekse, Faza I. Miratimi i kësaj leje nga KKT do t’i hapë rrugën fillimit të ndërtimit të projektit më të rëndësishëm në Shqipëri. Pritet që ndërtimi të fillojë brenda vitit 2014 dhe të mbarojë në fund të vitit 2018.

Detyrimet e palës shqiptare për këtë projekt janë të parashikuara në Marrëveshjen me Vendin Pritës (HGA) midis Shqipërisë dhe shoqërisë TAP AG. Kjo marrëveshje, e cila është nënshkruar më 05.04.2013, parashikon qartë detyrimet e palëve, ku pala shqiptare do t’i ofrojë projektit TAP të gjithë mbështetjen e nevojshme për përfundimin e këtij projekti. Për këtë qëllim, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, z. Gjiknuri, Këshilli i Ministrave ka miratuar VKM nr. 1081, datë 18.12.2013 për krijimin e Komisionit Ndërinstitucional për bashkërendimin e punës në zbatimin e projektit TAP. Ky komision do të koordinojë punën e MEI me Ministritë dhe institucionet e tjera, të cilat kanë lidhje direkte me realizimin e projektit si Ministria e Drejtësisë, Mjedisit, etj.

Trans_Adriatic_Pipeline TAP map hartaCila do të jetë gjurma e saktë, nëpër të cilën do të kalojë gazsjellësi në vendin tonë?

Me miratimin e Lejes Zhvillimore Komplekse, pritet që të finalizohet edhe gjurma e saktë nëpër të cilën do të kalojë gazsjellësi. Sidoqoftë, paraprakisht është rënë dakord që pika hyrëse në Shqipëri të jetë Bilishti (Korçë), ndërsa do të përfundojë në Fier. Konkretisht, tubacioni do të kalojë nga 35 bashki dhe komuna të Qarkut Korçë, Berat dhe Fier. Në Fier është parashikuar që të ndërtohet edhe një stacion kompresorësh.

Cilat do të jenë firmat që do të realizojnë punimet?

Shoqëritë, të cilat do të ndërtojnë punimet, përzgjidhen nga kompania TAP, e cila duhet të theksohet që është 100% me kapital privat. Për këtë arsye është kompetencë e kompanisë TAP të realizojë tenderin për ndërtimin e projektit. Me informacionet që ka Ministria e Energjisë dhe Industrisë, është bërë një listë paraprake, por nuk është shpallur ende shoqëria fituese. Ndërkohë, sipas Marrëveshjes së Përfitimeve Vendase, TAP është angazhuar, që të rekrutojë dhe të përdorë burimet vendase, si dhe të bashkëpunojë me bizneset vendase, duke i dhënë përparësi nëse kanë kualifikime të barabarta.

Disa nga të dhënat teknike të punimeve për shtrimin e tubacionit?

Ndërtimi i projektit TAP do të ndjekë kronologjinë e mëposhtme: Faza përpara ndërtimit, që përfshin ndërtimin e rrugëve/urave ndihmëse dhe faza e ndërtimit, që përfshin ndërtimin e tubacionit, të stacioneve të kompresorëve dhe ndërtimin e pjesës në det. Gjatësia e tubacionit në Shqipëri do të jetë rreth 211 kilometra, nga të cilat rreth 60 kilometra në pjesën detare (deti Adriatik).

Kur do të shihen rezultatet e para të furnizimit të popullatës?

Pritet që në fillim të vitit 2019, TAP të jetë i gatshëm të transmetojë gaz natyror nga Shqipëria për në Itali dhe më pas në Europë. Për të pasur një ide më të qartë se cilat janë nevojat e vendit, qeveria do të fillojë hartimin e master-planit të gazit natyror, i cili do të bëjë të mundur planifikimin për ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes. Theksohet se vetëm Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi janë të vetmet vende në Europë, të cilat nuk kanë zhvilluar një rrjet shpërndarje gazi. Ndërtimi i TAP-it i hap rrugën ndërtimit të rrjetit të transmetimit në Shqipëri (si OST për energjinë elektrike), ndërkohë që rrjeti i shpërndarjes (si CEZ për energjinë elektrike) kërkon investime shumë të mëdha. Për këtë arsye, vetëm pas përfundimit të master-planit për gazifikimin e vendit, do të kemi një ide të qartë se cila është kërkesa dhe investimet e nevojshme për plotësimin e kësaj kërkese. Sidoqoftë, vlerësimet paraprake janë që Shqipëria do të ketë nevojë për rreth 300 milionë m³ gaz në vit, nga të cilat rreth 40% mund të përdoren për prodhimin e energjisë (Gas to Power) dhe pjesa tjetër për klientët industrialë dhe rezidencialë.

Gazeta Shqip, 28.02.2014

Data për përzgjedhjen e projektit fitues për transportin e gazit nga Kaspiku në Evropë po afron. Ky projekt me ndikim jo të vogël në Europë, pritet të ketë një ndikim të madh në ekonominë e vendit tonë. Vendimin final i Shah Deniz merret në qershor, ku do të përcaktohet se cilin projekt preferohet për rrugën e transportit të gazit nga Karspiku në Europë.
TAP garon me Nabucco-West. Rruga e këtij të fundit kalon nga Turqia, Austria, Bullgaria, Rumania dhe Austria dhe ka një gjatësi prej 1 300 km. Nëse TAP përzgjidhet projekt fitues, puna për ndërtimin e tij do të nisë në vitin 2015, ndërsa transporti i gazit do të fillojë në vitin 2019.
Ndikimi
Deri tani mungojnë studimet se, si dhe sa do të jetë ndikimi i këtij projekti në ekonominë shqiptare. Aktualisht kemi vetëm deklaratat politike të Kryeministrit dhe Ministrit të Ekonomisë (qeveria pretendon për 2 milionë dollarë investime për ndërtimin e gazsjellësit dhe hapjen e 20 mijë vendeve pune).
Në mungesë të një studimi për Shqipërinë, po sjellim studimin e bërë për ndikimin që do të ketë në Greqi. Sipas Fondacionit për Kërkimet Ekonomike dhe Industriale (IOBE), Greqia do të marrë 1.5 milionë euro investime nga TAP (Shqipëria 2 mln $?). Nga kjo do të krijohet direkt 2 mijë vende pune ndërsa 10 mijë do të krijohen në mënyrë indirekte. IOBE thotë se TAP do të sjellë 18 milionë euro investime deri në përfundimin e projektit.
Në 50 vjet, TAP pritet t’i sjellë ekonomisë greke 33-36 miliardë euro nga output-et, 17-18 milionë do të vijnë nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Në vit pritet të krijojë 4 300 deri në 4 800 vende pune për 25 vite (8 000 – 10 000 pritet të krijohen gjatë fazës së ndërtimit).
Parametrat teknike
Gjatësia e TAP do të jetë përafërsisht 870 km gjatë nga kjo 550 km në territorin e Greqisë, 205 në Shqipëri, 110 km në det të hapur dhe 5 km në Itali. Pika më e lartë e gazsjellësit do të jetë në Shqipëri, 1800 metra ndërsa më e ulëta do të jetë 810 metra thellësi (në det). Tubi që do të transportojë gazin në tokë do të ketë një diametër prej 1.2 metra ndërsa në det do të jetë 0.9 metra. Në total tubacioni në tokë do të peshojë 400 mijë ton ose 500 kg për metër mesatarisht ndërsa në tubi që do të shtrihet në det do peshojë gjithsej 70 mijë ton.
Kapaciteti
TAP fillimisht do të ketë një kapacitet prej 10 miliardë metër kubik në vit, e mjaftueshme kjo për të furnizuar me energji 7 milionë familje. Dy pika, një në Greqi afër Kipoi-t dhe një tjetër në Shqipëri në Fier, do të përdoren për të marrë gaz nga gazsjellësi. Kapaciteti i transportit mund të shkojë deri në 20 milionë metër kubik në vit dhe më tepër. Qendra e Kontrollit të TAP do të vendoset në Leçe të Italisë.

Gazeta Shekulli, 21.05.2013

Pas amendimit të ligjit për hidrokarburet, pritet të nisë faza e dytë, që parashikon dy muaj kohë pritje, për të parë shfaqjen e interesit nga kompanitë e huaja. Më pas do të krijohet ajo që quhet “data room”, për të kuptuar më qartë se çfarë do të shitet. Qeveria garanton se do të shiten vetëm të drejtat dhe jo pasuria e nëntokës. Përmes një formule gati magjike qeveria pretendon se do t’i zgjidhë mosmarrëveshjet në kontratën e pas privatizimit, që do të lidhet më kompaninë e përzgjedhur si fituese.
Shqipëria duket se po ndjek me përpikëri këshillat që vijnë nga konsulenti amerikan “Patton Boggs”, që asiston në procesin e privatizimit të kompanisë prodhuese të naftës “Albpetrol”, sikundër bëri edhe me ARMO-n. Pas “qepjes” së dosjes, kalimit të të gjitha hallkave ligjore, qeveria do të shpallë hapjen e tenderit ndërkombëtar. Nëse gjithçka shkon sipas parashikimeve, atëherë kjo mund të ndodhë nga muaji qershor-korrik. Është menduar që në dispozicion për shfaqjen e interesit të lihen rreth dy muaj. Për kompanitë që do të hyjnë në garë, kushtet janë përcaktuar qartazi, duhet të kenë mbi pesë vjet përvojë në sektorin e prodhimit të hidrokarbureve. Qeveria, edhe pse nuk jep emra konkretë, ka bërë të ditur se ka pasur edhe më parë shfaqje interesi (siç ishte rasti i “APIC Petroleum”). Pas këtij procesi, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë thonë se do të punohet për krijimin e një “dhome” të dhënash, që do të shërbejë për regjistrimin e të gjitha aseteve të kompanisë, por edhe për të kuptuar më qartë se çfarë do të shitet dhe cilat do të jenë licencat që do të jepen. Kompania konsulente amerikane i ka vlerësuar asetet e “Albpetrol” në rreth 322 milionë euro. Zyrtarët e ministrisë thonë se nuk ka një pritshmëri për çmimin e privatizimit, por çdo shumë që do të konsiderohej e leverdisshme, do të pranohet. Një nga çështjet më të diskutuara në këtë proces (kryesisht gjatë miratimeve të ndryshimeve në ligjin “Për Hidrokarburet”) ka të bëjë me atë se çfarë do të japë shteti, duke hequr dorë nga 100% të aksioneve që ka në këtë kompani. Zëvendësministri i Ekonomisë, Enno Bozdo, garanton se kompania që do të shpallet fituese, do të përfitojë vetëm të drejtat që ka “Albpetrol” në fushën e kërkimit dhe të prodhimit të naftës dhe të gazit në Shqipëri, por jo nëntokën, ajo mbetet pasuri kombëtare. Zoti Bozdo tha se disa të drejta që kanë të bëjnë me zonat ku “Albpetrol” nuk ka marrëveshje me palë të treta do të caktohen pas procesit të privatizimit. Kësaj shoqërie do t’i lindë e drejta e “ofertës së parë”, që nënkupton të drejtën për të kryer operacione hidrokarbure kërkimi, zhvillimi, prodhimi dhe tregtimi të naftës dhe gazit për një afat 25-vjeçar. Juristët thonë se vetë ligji i hidrokarbureve ka përcaktuar të drejtën ekskluzive për një periudhë që nuk i kalon 25 vjetët, për të zhvilluar dhe prodhuar rezervat e hidrokarbureve në zonën e kontratës, në përputhje me kushtet e një plani zhvillimi, të miratuar nga METE, si dhe për të ripërtërirë këtë të drejtë aty dhe në masën që parashikon marrëveshja e hidrokarbureve. Për sa kohë, thonë ata, kjo e drejtë është e përcaktuar në të gjitha marrëveshjet, nuk konstatohen privilegje që mund t’i bëhen “Albpetrolit” për ato zona ku ai i zhvillon i vetëm operacionet hidrokarbure. Një pikëpyetje që ngrihet në lidhje me këtë proces nga juristët ka të bëjë me faktin nëse do të njihen investimet e bëra deri tani në këtë kompani, si pjesë e përllogaritjeve të vlerës së aseteve. Për zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë, në këtë zonë është bërë një bilanc i detajuar i atyre që njihen si “aktiv well” dhe “sleeping well” (të mira aktive dhe jo aktive). Të gjitha këto do të kontrollohen nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN-ja), e cila do të ketë të drejtë të lidhë edhe marrëveshjet hidrokarbure. Zëvendësministri i Ekonomisë, Enno Bozdo, tha se janë marrë të gjitha masat që të mbyllen edhe çështjet e shpronësimeve në zonat ku kryen aktivitet “Albpetrol”. Ai u shpreh se këto probleme do të mbyllen para privatizimit. Një çështje tjetër që do të zgjidhet pas këtij procesi do të jetë edhe ajo që lidhet me dhënien e licencave për shpërndarjen e gazit, të pronësisë intelektuale etj. Çdo detaj, tha zëvendësministri Bozdo, do të konturohet në një kornizë ligjore, që do të shoqërojë procesin e pas privatizimin. Ligjërisht është parashikuar edhe se çfarë do të ndodhë në rast falimentimi të “Albpetrolit”, ku shteti do të vazhdojë të monitorojë, duke qenë se burimet janë pasuri kombëtare.
Çfarë shitet me “Albpetrol”
“Albpetrol” iu nënshtrua procesit të privatizimit me miratimin që iu bë formulës në nëntor të vitit 2011. Për këtë arsye, lindi edhe nevoja e ndërhyrjeve në legjislacionin për hidrokarburet. Shteti, duke qenë zotërues i 100% të aksioneve të kësaj shoqërie parashikon të kalojë në duar të privatit të drejtat që ka në fushën e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe të gazit. Juristët thonë se shitja e aksioneve do të thotë që pronari i ri (ortaku i ri që tashmë nuk do të jetë më shteti, por një privat) do të gëzojë nëpërmjet kompanisë “Albpetrol” të gjitha të drejtat dhe detyrimet që kjo shoqëri gëzon sot apo ka kundrejt të tretëve (si për shembull: kontratat, marrëveshje hidrokarbure, asete, detyrime për pagesa). Kufizimet e caktuara në lidhje me të drejta apo detyrime vendosen në kontratën e shitjes së aksioneve, e cila miratohet me ligj. Përveç të drejtave në fushën e prodhimit, kërkimit dhe zhvillimit të naftës dhe të gazit, asetet e “Albpetrol” përfshijnë ndërtesat, makineritë, infrastrukturën mbi tokë, sistemin e transportit (përfshi edhe të drejtën kombëtare për të ofruar shërbim në transportin e naftës) dhe të mira të tjera. Kompania ka në zotërim edhe harta dhe raporte të shumë studimeve gjeologjike në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke filluar që nga viti 1950. Sistemi kombëtar i transportit të naftës dhe gazit lidh fushat e prodhimit të naftës me dy portet më të rëndësishme në vend, Durrësin dhe Vlorën. Për shkak se një pjesë e këtij segmenti është mbyllur, sistemi i transmetimit nuk funksionon në tërësinë e tij, por është i rehabilituar. Nga ana tjetër, “Albpetrol” gëzon të drejta për të lidhur kontrata me kontraktorë të tretë. Aktualisht kjo shoqëri ka nënshkruar 7 marrëveshje me kompani ndërkombëtare në sektorin e naftës. Pas procesit të privatizimit, një pjesë e këtyre të drejtave do të bien në kundërshtim me karakterin privat që do të marrë “Albpetrol”. Për të shmangur çdo keqinterpretim, si dhe me qëllim për të ruajtur të paprekura marrëveshjet e lidhura me kontraktorë të tjerë, pas privatizimit, ndarja e prodhimit do të vazhdojë të bëhet mes këtyre dy palëve, por me një afat të përcaktuar që në ligj është vendosur 25 vjet (ose 20+5 vjet, sikundër parashikon edhe ligji i koncesioneve). Pyetja lind se çfarë do të ndodhë pas këtij afati. Juristët shprehen se në këtë rast, ligji i njeh të drejtën “Albpetrol” të “refuzimit të parë”, në rast mospranimi, atëherë këto të drejta i kthehen shtetit. Të gjitha këto marrëdhënie do të specifikohen në shtojcën e marrëveshjes së “Albpetrol”. Pas privatizimit, kjo shoqëri nuk mund të lidhë marrëveshje me palë të treta për zonat ku operon e vetme. Kjo e drejtë, që i njihej më parë në cilësinë e një shoqërie shtetërore, do t’i hiqet pas privatizimit. Në këtë mënyrë, “Albpetrol” barazohet me shoqëritë e tjera private që operojnë në Shqipëri, në sektorin e hidrokarbureve. Në këtë mënyrë, rezervat e naftës ngelen pasuri e vendit, 30 milionë tonë naftë do të mbeten deri në fund pasuri e këtij vendi. Ekspertët shprehen se është e rëndësishme që të sqarohet edhe statusi ligjor i përfitimeve, pasi ka kontrata me kompani të ndryshme.
Pas privatizimit, jo më lehtësi fiskale
Për “Albpetrol” ekzistojnë dy trajtime fiskale: për ndarjen e prodhimit dhe sistemi i drejtpërdrejtë fiskal. Kompania që do të shpallet fituese për marrjen e “Albpetrol”, do të ketë barrë fiskale më të lartë se në kushtet kur shoqëria zotërohej 100% nga shteti dhe nuk paguante taksa në mënyrë të njëjtë me kompanitë e tjera të naftës që shfrytëzojnë burimet shqiptare. Heqja e statusit “preferencial” nënkupton se shoqëria përfituese do të paguajë tatimfitim për zonat e zbuluara e të vëna në prodhim para datës 31 dhjetor 1993 në masën 30%. Për zonat e vëna në prodhim pas kësaj date, tatimfitimi është 30% për sasinë e hidrokarbureve deri në 20,000 fuçi në ditë dhe 50% për sasitë shtesë nga 20,000 fuçi në 50,0000 fuçi në ditë. Mbi këtë sasi, tatimfitimi do të jetë 55%. Me këto ndryshme parashikohet barazia fiskale dhe trajtimi me status të njëjtë si operatorët e tjerë. “Albpetrol” zotëron më shumë se 40% të interesave në marrëveshjet hidrokarbure.
“Albpetrol”, kompania që vlen miliona
Për drejtuesit e kompanisë “Albpetrol”, procesi i privatizimit vlerësohet si një hap i rëndësishëm për sektorin e naftës dhe të gazit në Shqipëri, por edhe në të gjithë rajonin e Ballkanit. Administrata amerikane e energjisë raporton se në total, ky rajon llogarit rreth 345 milionë fuçi, nga të cilat 198 milionë fuçi janë në territorin shqiptar. Kroacia llogarit rezerva në masën 73 milionë fuçi, ndërsa Serbia në rreth 78 milionë fuçi. Pavarësisht se numri i kompanive aktive që operojnë në sektorin e prodhimit dhe nxjerrjes së naftës është rritur ndjeshëm, veçanërisht në Shqipëri, prodhimi i naftës në rajonin e Ballkanit vazhdon të jetë i ulët. Në kontrast, kërkesa për naftë dhe gaz, në Shqipëri, është rritur me rreth 11% në vit, që nga viti 2000. Edhe në vende të tjera të Ballkanit, si në Bullgari, Serbi e Mal të Zi është rritur me 11-12% në dy vitet e fundit. Duke qenë se si Shqipëria, ashtu edhe vendet e rajonit po vazhdojnë të zgjerojnë dhe të modernizojnë ekonomitë e tyre, edhe kërkesa për naftë dhe gaz do të ndjekë trendin rritës. Të njëjtin trend do të ndjekë edhe prodhimi dhe nxjerrja. Në territorin e Shqipërisë, pas vitit 1992 kompani të huaja, si “Agip”, “Chevron”, “Shell”, “Hamilton”, “Occidental”, “OMV+Deminex”, “Mobil”, “Exxon” kanë qenë periodikisht prezente me kërkime dhe zhvillime në sektorin e naftës. Zbulimi i parë i bërë nga një kompani e huaj ka qenë ai i “Occidental” në vitin 2001, që u quajt “Shpiragu Discovery”. “Albpetrol” operon në mënyrë ekskluzive në disa zona, duke udhëhequr operacione si në prodhimin e naftës bruto dhe të gazit, në naftë është zona e Amonikës, gazi i kondensuar në fusha si ajo e Divjakës, Ballaj-Kryevidh, Frakull, Povlec, Panaj, Finiq, Durrës, Kolonjë. Kompanitë me të cilat “Albpetrol” ka nënshkruar marrëveshje janë “Bankers Petroleum Albania Ltd”, “Stream Oil” & “Gas Ltd” dhe “Visoka Oil Corporation”.
Të drejtat kontraktuale
Marrëveshjet hidrokarbure iu lejojnë palëve të treta zbatimin e operacioneve në zonat e përcaktuara me ligj. Në këtë rast, të drejtat e “Albpetrol” janë të kufizuara, por, nga ana tjetër, ka edhe të drejta që i njihen kësaj shoqërie.
E drejta preekzistuese e prodhimit
Kjo e drejtë i lejon “Albpetrol” të përfitojë një përqindje të caktuar të prodhimit mesatar të realizuar në 6 muajt e fundit nga puset që menaxhohen nga kontraktorët. Kjo përqindje varion nga 65–80%, me rritje nga 5–15%. Aksionet e “Albpetrol” Të gjitha marrëveshjet e naftës i lejojnë kontraktorët të mbulojnë kostot që lindin nga prodhimi. Por kontraktorët kanë detyrim që të transferojnë një pjesë të prodhimit për llogari të “Albpetrol”. Kjo shumë llogaritet në bazë të një formule të mirëpërcaktuar (1-6%).
Përfitimi
Shumica e marrëveshjeve i detyrojnë kontraktorët që, përveç sasisë së parashikuar më sipër, t’i dorëzojnë “Albpetrol” një pjesë tjetër të naftës së prodhuar, pas zbritjes së investimeve të kryera. Kjo zbatohet vetëm në marrëveshjet për zonën e Delvinës, Cakran-Mollaj, Gorisht-Kocul dhe Ballsh–Hekal.
“Club d’Affaires France-Albanie”: Privatizimi i “Albpetrol” tërheq francezët
Privatizimi i “Albpetrol” ka tërhequr vëmendjen edhe të investitorëve francezë. Në eventin e parë të organizuar nga “Club d’Affaires France-Albanie” (Klubi Shqiptaro-Francez). Gjatë takimit, kompani shqiptare dhe franceze u njohën nga zëvendësministri i Ekonomisë, Enno Bozdo, dhe këshilltarja e Kryeministrit për ekonominë, Suzana Guxholli, me çështjet e sektorit të naftës në vend, ku më i rëndësishmi dhe më aktuali është ai i privatizimit të “Albpetrol”. Zëvendësministri Bozdo prezantoi përpara përfaqësuesve të kompanive shqiptare e franceze që operojnë në vend, projektet që ka shteti në këtë sektor, duke vënë theksin mbi prioritetet aktuale. Në lidhje me privatizimin e “Albpetrol”, zëvendësministri sqaroi çështjet kryesore si: e drejta preekzistuese, zona ekskluzivisht të përdorura, zonat me marrëveshje nafte etj. Kompanitë që morën pjesë në këtë takim përfituan nga rasti për të prezantuar aktivitetin, përvojën dhe projektet e tyre të bashkëpunimit në Shqipëri dhe Francë. Mes tyre dalluan emra si “Brgm”(Francë), “La Petrolifera Italo-Albanese” (Itali), “Bankers Petroleum”, (Kanada), “Stream Oil and Gas”, (Kanada), “Albpetrol” (Shqipëri).
Në shifra
Renta minerare 2008-2011 – 92 milionë dollarë shuma e grumbulluar, 85% i takon Patos-Marinzës 2008-2011 – Renta minerare + pjesa e prodhimit paraekzistues – 187 milionë dollarë, 80% e ka “Bankers Petroleum” Tatimfitimi neto i “Albpetrol” në vitin 2010, 1,1 miliardë lekë 480 milionë dollarë, investimet totale nga kompanitë e huaja 2004-2011 448,000 tonë naftë, prodhimi i kompanive në 2005-n 900,000 tonë naftë, prodhimi i kompanive në 2011-n Rezervat gjeologjike të naftës 436 milionë tonë naftë në total 80 milionë tonë rezerva të nxjerrshme për të gjithë periudhën 50 milionë tonë naftë janë shfrytëzuar 30 milionë tonë naftë janë rezervë.
Albetrol, “djalli fshihet në detaje”
Që Albpetrolit i ka ardhur koha për t’u shitur tek privati, kjo është mëse e dukshme, sidomos tani. Gjiganti i naftës prej kohës ishte gjunjëzuar e mpakur nga shëndeti financiar, për shkak të korrupsionit politik dhe financiar, që prej krijimit të tij. E parë si një kompani, që krijonte shumë të ardhura, Albpetrol vazhdimisht është shquar për mungesa të theksuara në administrim, duke qenë abonent i përhershëm i raporteve kritike të Kontrollit të Lartë të Shtetit, akuzave politike, apo axhendave të dyshimta të bizneseve për të përfituar prej tij. Për këto arsye, kompania mund të ishte privatizuar edhe më parë, por në këto momente shitja e tij ka më shumë vlera. Sot, vlera kontabël e kompanisë është rreth 300 milionë euro. Të ardhurat e saj të pritshme nga shitja do të jenë një kontribut i vyer financiar për buxhetin konservator të këtij viti, i cili duket të përballojë mes shumë dilemash, mbajtjen nën kontroll të deficitit buxhetor, investimet dhe shpenzimet sociale të premtuara. Rënia e të ardhurave nga kriza ndërkombëtare mund të kompensohet mirë nga ky privatizim. Por, pikërisht këtu lind dyshimi i parë. A mos vallë Albpetrol po shitet sot për një qëllim afatshkurtër, sa për të krijuar të ardhura të momentit në buxhet. Tkurrja e kapitalit investues në tregjet ndërkombëtare është një rrethanë që nuk duket se e bën të lëverdisshme shitjen, duke e kompromentuar paksa qëllimin. Dyshimi ende qëndron në këmbë, përsa kohë ende nuk është bërë i qartë qëllimi i shitjes dhe përfitimet ekonomike të argumentuara, që do të vijnë. Albpetrol, vetëm përmes rentës minerare dhe pjesës së prodhimit paraekzistues nga kompanitë e tjera koncesionare, që kanë marrëveshje me të gjatë viteve 2008-2011, ka arkëtuar 187 milionë dollarë. Me formën e propozuar nga qeveria për privatizimin, këto të ardhura do t’i kalojnë totalisht blerësit. Qeveria është shprehur se mungesa e këtyre të ardhurave do të kompensohet nga taksat, që do të vjelë nga subjekti privat, që do të blejë kompaninë, duke e trajtuar atë si të gjitha bizneset e tjera, pra pa asnjë lehtësi, sikundër ka statusin tani Albpetrol. Por ky argument, së paku deri tani, nuk është faktuar me shifra dhe analizë financiare të detajuar, ku të dëshmohen humbjet dhe përfitimet para dhe pas privatizimit, që do të ketë buxheti i shtetit, jo vetëm për një vit, por në vijimësi. Këtu lind dyshimi i dytë, i cili po të bashkëngjitet me të parin, të bën pak besues se Albpetrol po shitet për qëllime strategjike, që i i shërbejnë gjallërimit të ekonomisë kombëtare dhe jo për kalkulime financiare të çastit. Edhe shitja 100% të aksioneve të kompanisë, ku përfshihen jo vetëm të drejtat, që ka Albpetrol mbi marrëveshjet e tjera koncesionare të shfrytëzimit të pasurisë nëntokësore me naftë (tre të tilla) nuk është shumë e qartë. Ministria e Ekonomisë, e cila ka përgatitur draftin, thotë se pasuria nëntokësore i mbetet shtetit ….por kjo do të përcaktohet me detaje, se si do të ndodhë në kontratën me fituesin, pra do të jetë pjesë e negociatës dhe jo taksative, e paracaktuar që më parë. Pikërisht, janë këto detaje ende të paqarta për publikun, që lindin një dyshim edhe më të madh. A do të shesim apo jo përfundimisht një pasuri kombëtare, që nuk është një pasuri çfarëdo, por për të cilën shtete e kombe të tëra shpesh kanë lindur dhe shuar konflikte të mëdha. Burimet e energjisë sot në çdo vend të botës nuk vlerësohen vetëm si burime të përfitimit ekonomik, por ato janë pjesë e pavarësisë së një shteti. Ndaj, shitja e Albpetrolit nuk është më një çështje procesi, por çështje identiteti, ndaj ai nuk mund të shitet për konjuktura por kërkon pjekuri dhe transparencë. Një thënie e huazuar thotë se djalli fshihet në detaje, publiku kërkon detaje për të mos paragjykuar një privatizim, që mund të jetë i drejtë dhe plot dobi. Pavarësisht se procesi tashmë është përfshirë në vorbullën e politikës së ditës, dhe plot tensione të ngatërruara, vendimarësit kanë gjithë kohën e nevojshme për të larguar ‘djallin’, që shumë kush mund të paragjykojë se mund të fshihet pas kontratës…

Revista Monitor, 12.03.2012

Albpetrol, dritë-hijet e një privatizimi
Kompania shqiptare e naftës po i afrohet gjithnjë e më shumëmomentit tëpakthyeshëm tëshitjes. Shumë detaje, në nivel strategjik apo teknik, mbeten të paqarta, ndërkohë që për 2800 punonjësit e Albpetrolit nuk dihet se ç’fat i pret. Ndërkohë, në8 vitet e fundit, në sektorin e naftës në Shqipëri janë investuar rreth 477 milionë dollarë, pothujse të gjitha nga kompani private
Privatizimi i Albpetrolit është një ndër diskutimet e ditës sa i takon atyre pak aseteve publike që Shqipërisë i ka mbetur të shesë (papërmendur këtu pyjet, kështjellat etj). Se çfarë përfaqëson Albpetrol është ende disi e paqartë. Nga viti në vit, kompania ka lëshuar disa prej territoreve më të mira naftmbajtëse, të cilat u kanë kaluar në përdorim agjentëve privatë, por nga ana tjetër, edhe prodhimi i vetë Albpetrol është rritur gjatë viteve të fundit.
Vlera e aseteve të kompanisë, një pjesë e të cilave tejet të amortizuara, është vlerësuar rreth 450 milionë dollarë nga qeveria.Ndërkaq, privatizimi po varet si gijotinë mbi kokët e 2800 punonjësve të kompanisë shtetërore, me të cilët nuk dihet çfarë do të ndodhë kur pronësia do të kalojë në duart e një operatori privat.Sipas Sindikatës së Naftëtarëve, Albpetrol punëson aktualisht rreth 2800 persona, ndërsa në vitin 2010 vlerësohet kompania ka arritur të nxjerrë rreth rreth 115 000 tonë naftë.
Opozita e ka kundërshtuar prej kohësh këtë privatizim, me argumentimin se mungojnënjë sërë informacionesh të rëndëisshme, si orientimi strategjik i sektorit energjetik shqiptar, me fokus te sektori i pordhimit të naftës dhe gazit; situata reale e kompanisë; fati i punonjësve; e të tjera. Opozita në fakt ka drejtuar 27 pyetje për Ministrinë e Ekonomisë dhe Energjetikës (një pjesë e të cilave duhet të marrin përgjigje nga Ministria e Financave), por vetëm një pjesë e vogël kanë marrë relaisht përgjigje, sipas burimeve të opozitës.
“Takati” i Albpetrolit
Sa prodhon kompania, çfarë të ardhurash merr shteti prej saj? Në fund të fundit, ky ësht ënjë informacion i rëndësishëm që duhet të kishte qenë i disponueshëm për publikun duke qenë se kjo kompani ka qenë dhe ende është pronë publike. Por u desh që të merrej një vendim për ta shitur dhe që ky diskutim të shkonte në komisionet parlamentare, në mënyrë që një pjesë e këtyre të dhënave të bëhej e ditur.
Zëvendësministri i METE, Eno Bozdo njoftoi deputetët e komisionit për investimet e kryera në sektorin e naftës në Shqipëri nga Albpetrol dhe operatorët e tjerë privatë, por duke theksuar se privatët kanë investuar më shumë se Albpetrol. Sipas Bozdos, investimet totale të realizuara nga kompanitë e huaja për vendburimet ekzistuese, nga viti 2004 deri në vitin 2011 kapin shifrën e diçka më shumë se 482 milionë dollarëve.
“Në vitin 2004 këto investime kanë qenë 3,8 milionë dollarë. Në vitin 2005 kanë qenë 16,8 milionë dollarë. Në vitin 2006 kanë qenë 39 milionë dollarë. Në vitin 2007, 46,5 milionë dollarë. Në vitin 2008, 74 milionë dollarë. Në vitin 2009, 43 milionë dollarë. Në vitin 2010, 127 milionë dollarë dhe në vitin 2011, po ashtu 127 milionë dollarë”, njoftoi zëvendësminitri. Ai sqaroi se këto janë investime të kompanive që kanë marrëveshje hidrokarbure me Albpetrol-in, por ka edhe investime të cilat janë realizuar në blloqe që janë jashtë zonës së Albpetrol-it.
Gjithashtu, në mbledhjen e Komisionit në fjalë, Bozdo ka folur edhe prodhimin e Albpetrolit. Sipas zëvendësministrit, në vitin 2005 Albpetroli-i prodhonte 350 mijë tonë dhe nga marrëveshja hidrokarbure 98 mijë tonë, pra në total 448 mijë tonë. Ai sqaroi se në vitin 2006 dhe në të gjithë vitet në vazhdim, për arsye të zhvillimit, është zvogëluar pjesa që prodhon Albpetrol-i dhe është rritur në mënyrë eksponenciale pjesa e prodhuar nga ata që kanë hyrë në marrëveshje hidrokarbure.“Në vitin 2011 Albpetroli prodhonte 60 mijë tonë dhe nga marrëveshjet hidrokarbure kemi 831 mijë tonë. Në total 890 mijë tonë, që është dyfishi i prodhimit të vitit 2004”, tha Bozdo.
Gjithashtu, zëvendësministri sqaroi se për koncesionet para vitit 2005, nuk ka qenëe parashikuar një rentë për llogari të shtetit shqiptar nga kompanitë shfrytëzuese, çka ngre pikëpyetje mbi arsyet e koncesioneve minerare të dhëna gjatë qeverisë “Nano”. Bozdo deklaroi se të ardhurat që merr shteti shqiptar, duke filluar nga viti 2008, përfshirë edhe vitin 2011, janë 90 milionë dollarë (nga renta që paguajnë kompanitë e shfrytëzimit, përfshi Alpetrolin). “Të gjitha marrëveshjet që janë negociuar përpara vitit 2005 nuk kanë parashikuar të tilla dhe janë marrëveshje të cilat edhe kur janë dorëzuar puset janë dhënë thuajse falas, për të mos thënë falas. Nuk paguhet asgjë për marrjen në dorëzim të bazën materiale, nuk paguhet as qiraja. Ky standard u ndryshua për të treguar se jo vetëm renta minerare u fut si koncept për herë të parë në vitin 2008, për të rritur përfitueshmërinë e shtetit kundrejt sektorit, por, nga ana tjetër, standardi i marrëveshjeve hidrokarbure ka ndryshuar, duke filluar që nga viti 2006 e tutje”, sqaroi Bozdo.
Po pastaj?
Problemi është se thjesht të ardhurat e kompanisë dhe investimet e saj – shifrat e detajuara,në fakt, nuk janë bërë ende publike duke qenë se nevojitet bashkërendim me Ministrinë e Financave –nuk mjaftojnë që të merret një vnedim nëse një aset shtetëror duhet privatizuar apo jo. Njëpikë shumë e rëndëishme mbetet sigurimi i një panorame‘makro’mbi mundësitë dhe synimet e zhvillimit strategjik të sektorit energjetik dhe minerar në vend, në kuadër të këtij privatizimi. Për këtë pikë, ekspertët e ministrisë kanë deklaruar se një strategji e tillë keziston, por nuk e kanë vënë në dispozicion tëdeputetëve. Në fakt pyetja ishte orientuar drejt kërkimit të informacionit nëse një strategji e tillë ekziston, ndaj dhe METE është përgjigjur “Po”.
“Për pyetjen e parë, nëse ka apo jo një program strategjik për ruajtjen, shfrytëzimin dhe zhvillimin e rezervave të naftës në vendin tonë, mund t’ju them se ekziston një program i tillë afatgjatë për këtë sektor, ku ka të dhëna edhe se sa janë rezervat e njohura, për të cilat, strukturat e specializuara të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar e të tjera prej vitesh e dekadash kanë bërë studime të ndryshime. Të dhënat e sakta nuk janë vetëm për rezervat, por edhe si do të paraqiten ato në të ardhmen dhe mbi bazën e tyre është ndërtuar edhe ky program strategjik, i cili tregon se si do të administrohen ato, tani dhe në të ardhmen, nga shteti shqiptar. Pra, për këtë gjë po punon Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, për të nxjerrë të dhëna të sakta, duke iu referuar programit, që është i miratuar”, ishte përgjigja e ministrisë.
Në këtë pikë, puna e strategjisëështë thjesht çështje mirëbesimi. Gjithashtu, vetëm disa prej 27 pyetjeve të drejtuara nga deputetët e opozitës, ku në debatet e transkripteve të diskutimeve spikatin reagimet e Eduard Shalsit, kanë marrë përgjigje të pjesshme, ndërsa pjesa tjetër mbetne pa përgjigje.
Kompensimi i punonjësve
Albpetrol ka sot rreth 2800 punonjës të regjistruar, shumica e të cilëve përfitojnë vjetërsi në punë. Nëse kompanisë i duhen apo jo kaq shumë punonjës, përgjigja është qartazi “Jo”. Është e dukshme se punësimi në Albpetrol është mbajtur si një formë mbështetjeje financiare për familjet në zonat përkatëse, ku aktiviteti i naftës përfaqëson një ndër shumë pak aktivitete relevante për punësimin e njerëzve. Kjo është në thleb njëformë subvencioni.
Çëshjta ështëse me privatizimin e kompanisë, punonjësit që do të lirohen duhet të kompensohen. Qeveria thotë se formula e privatizimit përfshin edhe kompensimin e punonjësve. Por për punonjësit e pushuar ndërkaq, çështja e kompensimit dhe sidomos ajo e vjetërsisë në punë, mbetet një detaj i pazgjidhur.

Revista Java, 18.03.2012

Arteria energjetike që do të kalojë nëpër Shqipëri për të furnizuar me gaz tregjet evropiane, edhe pse në fazën e projektit, ka rritur  interesin e njësive vendore, komunitetit e grupeve të interesit, por dhe shoqërive aksionere të TAP-it. Tashmë janë zbardhur plotësisht jo vetëm gjurmët e shtrirjes së Gazsjellësit Trans-Adriatik, por edhe shumë detaje teknike, strategjike, social-ekonomike etj. Në qarkun e Fierit, arteria ndërkombëtare energjetike përfshin komunat Strum, Zharrëz, Mbrostar, Dërmenas e Tropojë.
Tubacioni i gazit pasi vjen nga Berati, shtrihet në fshatin Velmish, përshkon komunat e sipërpërmendura dhe përfundon  në bregdetin e Semanit. Ende nuk është vendosur se ku do të ndërtohet stacioni i gazit, por mendohet në mes të kuadratit Mbrostar-Topojë, lumit Seman dhe kanalit kullues Levan-Darëzezë. Sekretari i Përgjithshëm i Prefekturës Fier, inxh. Vasil Ndreko prezantoi rëndësinë e madhe gjeo-strategjike dhe gjeo-ekonomike të këtij projekti madhor, që presupozon investimin më serioz të dekadave të fundit në Shqipëri.
“Ky projekt rrit peshën e qarkut Fier në planin gjeo-strategjik dhe atë social-ekonomik, ul koston për energjinë dhe prodhimet industriale, pasi do të zëvendësojë përdorimin e energjinë elektrike me gazin, i cili ka një çmim shumë më të arsyeshëm”, tha Ndreko.
Sipas tij, instalimi i rrjetit gazsjellës do t’i japi akses eksportit të energjisë elektrike. “Kalimi i arteries energjetike në zemër të turizmit natyror dhe historik fierak, natyrisht që do të  ushtrojë ndikimet e veta pozitive, pasi shoqërohet me një përmirësim të ndjeshëm të infrastrukturës, shkallës së popullimit nga specialiste të huaj dhe nga vendi etj”,u shpreh ai. Megjithëse në fazën e hartimit të projektit, interesat për komunitetin e Fierit janë qartësisht  të dallueshme. Sipas Ndrekos, gjatë fazës së punimeve do të punësohen rreth 1500 punëtore e specialiste, do të ndërtohen rreth  40 km rrugë të reja dhe rehabilitohen rreth 90 km të tjera drejt fshatit Seman. Aksionerët e TAP dhe projektuesit kanë parashikuar që të lënë disa volume gazi për të furnizuar tregun shqiptar (rreth 1mmk gaz në vit). Specialistët dhe ndërtuesit, kryesisht do të jenë nga vendi.
TAP, korridori i shtrirjes dhe leverdia ekonomike
TAP (Gazsjellësi Trans- Adriatik) nis në Greqi, kalon nëpër Shqipëri dhe nëpërmjet detit Adriatik do të përfundojë në brigjet e Italisë jugore. Ky tubacion lidhet me rrjetin  e gazit të fushave të Shah Deniz, Azerbajxhan dhe do të furnizojë tregjet evropiane. Kapaciteti i transportit të gazit drejt Evropës në vitin 2017, pas përfundimit të rrjetit, planifikohet në 20 mmk në vit. Ai garanton furnizimin afatgjatë të Evropës me gaz, pasi e lidh atë me burimet e reja të bollshme të pellgut gazmbajtës të Kaspikut e më gjerë. Aksionerët e TAP-it, Etzel Gas Larger, Statoil dhe E.ON Ruhrugas, janë tre nga aktorët kryesore  të tregut energjetik në Evropë dhe kapitali i tyre i përbashkët llogaritet mbi 100 miliard euro.

Gazeta 55, 09.03.2012

1. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës bazuar në nenin 5 pika 3, të Ligjit Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, pikës 5 dhe 6 të VKM nr.320, datë21.04.2011 “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”, Urdherin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, nr.588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar” dhe të nenit 36/1 të ligjit nr.10081, datë 23.02.2009 “ Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” shpall ftesën për pjesëmarrje në procedure konkurruese për dhënien e të drejtës për aplikim për leje minerare në Qendrën Kombëtare të Licencimit për zonat minerare konkurruese NR. 1, NR. 39, NR.95, NR. 212, NR. 251, NR. 288, NR.291, NR. 320, NR. 409, NR. 427, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar).
2. Kërkohet që të realizohet aplikimi për leje minerare përzonat minerare konkurruese NR. 1, NR. 39, NR.95, NR. 212, NR. 251, NR. 288, NR.291, NR. 320, NR. 409, NR. 427, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar) me të dhënat dhe formën e formularit të ofertës të paraqitura në aneksin 1 të kësaj Ftesë për Ofertë.
3. Kërkesat për kualifikim dhe kriteret e konkurrimit dhe vlerësimit të ofertave për të drejtën e aplikimit për një leje minerare në zonat konkurruese jepen sipas përcaktimeve të urdhrit të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Nr. 588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar”, i ndryshuar.
4. Ofertuesit të paraqesin vetëm një Ofertë për një zone konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedure konkurruese dhe detyrimet që rrjedhin nga fitimi i procedures konkurruese. Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedure konkurruese nuk rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues.
5. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrativë origjinalë ose kopje të noterizuar, si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e procedures konkurruese dhe të dërgohen tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në adresën: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” 1001-Tiranë.
6. Asnjë ofertues nuk do të përjashtohet nga pjesëmarrja në procedurën e konkurrimit në bazë të shtetësisë.
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është:
Për zonat nr. 1, nr. 39, nr. 95 data 10/11/2011, ora 10:00.
Për zonat nr.212, nr. 251, nr. 288, data 10/11/2011, ora 12:00
Për zonat nr. 291, nr. 320, nr. 409, nr. 427, data 10/11/2011, ora 14:00
7. Ofertat e dorëzuara pas këtij afati do të refuzohen.
8. Ofertat do të hapen nëMinistrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në Sallën e Mbledhjeve, Kati i parë,”
9. Përfaqësues të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS
FTESË PËR OFERTË
1. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës bazuar në nenin 5 pika 3, të Ligjit Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, pikës 5 dhe 6 të VKM nr.320, datë 21.04.2011 “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”, Urdhrin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, nr. 588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar” dhe të nenit 36/1 të ligjit nr.10081, datë 23.02.2009 “ Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” shpall ftesën për pjesëmarrje në procedurën konkurruese për dhënien e të drejtës për aplikim për leje minerare në Qendrën Kombëtare të Licencimit për zonat minerare konkurruese NR. 23, Nr. 46, NR. 54, NR. 70, NR. 183, NR. 201, NR.255, NR. 281, NR. 292, NR. 358, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar).
2. Kërkohet që të realizohet aplikimi për leje minerare për zonat minerare konkurruese NR. 23, Nr. 46, NR. 54, NR. 70, NR. 183, NR. 201, NR.255, NR. 281, NR. 292, NR. 358, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar) me të dhënat dhe formën e formularit të ofertës të paraqitura në aneksin 1 të kësaj Ftesë për Ofertë.
3. Kërkesat për kualifikim dhe kriteret e konkurrimit dhe vlerësimit të ofertave për të drejtën e aplikimit për një leje minerare në zonat konkurruese jepen sipas përcaktimeve të urdhrit të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Nr. 588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar”, i ndryshuar.
4. Ofertuesit të paraqesin vetëm një Ofertë për një zonë konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedurë konkurruese dhe detyrimet që rrjedhin nga fitimi i procedurës konkurruese.
Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedurën konkurruese nuk rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues.
5. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrative origjinalë ose kopje të noterizuar, si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e procedurës konkurruese dhe të dërgohen tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në adresën:
Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” 1001-Tiranë.
6. Asnjë ofertues nuk do të përjashtohet nga pjesëmarrja në procedurën e konkurrimit në bazë të shtetësisë.
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është
Për zonat nr. 23, nr. 46, nr. 54 data 15/11/2011, ora 10:00.
Për zonat nr. 70, nr. 183, nr. 201, data 15/11/2011, ora 12:00
Për zonat nr. 255, nr. 281, nr. 292, nr. 358, data 15/11/2011, ora 14:00
7. Ofertat e dorëzuara pas këtij afati do të refuzohen.
8. Ofertat do të hapen në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në Sallën e Mbledhjeve, Kati i parë,”
9. Përfaqësues të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS
FTESË PËR OFERTË
1. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës bazuar nënenin 5 pika 3, të Ligjit Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, pikës 5 dhe 6 të VKM nr.320, datë21.04.2011 “Për miratimin e procedurave e të kritereve tëkonkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”,Urdhrin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, nr.588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar” dhe të nenit 36/1 të ligjit nr.10081, datë 23.02.2009 “ Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” shpall ftesën për pjesëmarrje në procedure konkurruese për dhënien e të drejtës për aplikim për leje minerare në Qendrën Kombëtare të Licencimit për zonat minerare konkurruese NR. 27, Nr. 47, NR. 141, NR. 250, NR. 257, NR. 289, NR.309, NR. 371, NR. 377, NR. 379, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar).
2. Kërkohet që të realizohet aplikimi për leje minerare për zonat minerare konkurruese NR. 27, Nr. 47, NR. 141, NR. 250, NR. 257, NR. 289, NR.309, NR. 371, NR. 377, NR. 379, (Sipas Urdherit nr. 588, date 2.8.2011, i ndryshuar) me të dhënat dhe formën e formularit të ofertës të paraqitura në aneksin 1 të kësaj Ftesë për Ofertë.
3. Kërkesat për kualifikim dhe kriteret e konkurrimit dhe vlerësimit të ofertave për të drejtën e aplikimit për një leje minerare në zonat konkurruese jepen sipas përcaktimeve të urdhrit të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Nr. 588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar”, i ndryshuar.
4. Ofertuesit të paraqesin vetëm një Ofertë për një zone konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedure konkurruese dhe detyrimet që rrjedhin nga fitimi i procedures konkurruese. Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedure konkurruese nuk rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues.
5. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrative origjinalë ose kopje të noterizuar, si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e procedures konkurruese dhe të dërgohen tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në adresën: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” 1001-Tiranë.
6. Asnjë ofertues nuk do të përjashtohet nga pjesëmarrja në procedurën e konkurrimit në bazë të shtetësisë.
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është
Për zonat nr. 27, nr. 47, nr. 141 data 17/11/2011, ora 10:00.
Për zonat nr.250, nr. 257, nr. 289, data 17/11/2011, ora 12:00
Për zonat nr. 309, nr. 371, nr. 377, nr. 379, data 17/11/2011, ora 14:00
7. Ofertat e dorëzuara pas këtij afati do të refuzohen.
8. Ofertat do të hapen nëMinistrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në Sallën e Mbledhjeve, Kati i parë,”
9. Përfaqësues të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

energjia.al, 18.10.2011

Eksklusive: Portali i Energjise publikon me detaje 30 zonat e reja minerare

1. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës bazuar në nenin 5 pika 3, të Ligjit Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, pikës 5 dhe 6 të VKM nr.320, datë21.04.2011 “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”, Urdherin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, nr.588,datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar” dhe të nenit 36/1 të ligjit nr.10081, datë 23.02.2009 “ Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” shpall ftesën për pjesëmarrje në procedure konkurruese për dhënien e të drejtës për aplikim për leje minerare në QendrënKombëtare të

Licencimit për zonat minerare konkurruese NR. 1, NR. 39, NR.95, NR. 212, NR. 251, NR. 288, NR.291, NR. 320, NR. 409, NR. 427, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar).

2. Kërkohet që të realizohet aplikimi për leje minerare përzonat minerare konkurruese NR. 1, NR. 39, NR.95, NR. 212, NR. 251, NR. 288, NR.291, NR. 320, NR. 409, NR. 427, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar) me të dhënat dhe formën e formularit të ofertës të paraqitura në aneksin 1 të kësaj Ftesë për Ofertë.

3. Kërkesat për kualifikim dhe kriteret e konkurrimit dhe vlerësimit të ofertave për të drejtën e aplikimit për një leje minerare në zonat konkurruese jepen sipas përcaktimeve të urdhrit të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Nr. 588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar”, i ndryshuar.

4. Ofertuesit të paraqesin vetëm një Ofertë për një zone konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedure konkurruese dhe detyrimet që rrjedhin

nga fitimi i procedures konkurruese. Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedure konkurruese nuk rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues.

5. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrativë origjinalë ose kopje të noterizuar, si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e procedures konkurruese dhe të dërgohen tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në adresën: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” 1001-Tiranë.

6. Asnjë ofertues nuk do të përjashtohet nga pjesëmarrja në procedurën e konkurrimit në bazë të shtetësisë.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është:

Për zonat nr. 1, nr. 39, nr. 95 data 10/11/2011, ora 1000.

Për zonat nr.212, nr. 251, nr. 288, data 10/11/2011, ora 1200

Për zonat nr. 291, nr. 320, nr. 409, nr. 427, data 10/11/2011, ora 1400

7. Ofertat e dorëzuara pas këtij afati do të refuzohen.

8. Ofertat do të hapen nëMinistrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në Sallën e Mbledhjeve, Kati i parë,”

9. Përfaqësues të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

 

MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS

FTESË PËR OFERTË

1. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës bazuar në nenin 5 pika 3, të Ligjit Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, pikës 5 dhe 6 të VKM nr.320, datë 21.04.2011 “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”, Urdhrin e

Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, nr. 588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar” dhe të nenit 36/1 të ligjit nr.10081, datë 23.02.2009 “ Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” shpall ftesën për pjesëmarrje në procedurën konkurruese për dhënien e të drejtës për aplikim për leje minerare në Qendrën Kombëtare të

Licencimit për zonat minerare konkurruese NR. 23, Nr. 46, NR. 54, NR. 70, NR. 183, NR. 201, NR.255, NR. 281, NR. 292, NR. 358, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar).

2. Kërkohet që të realizohet aplikimi për leje minerare për zonat minerare konkurruese NR. 23, Nr. 46, NR. 54, NR. 70, NR. 183, NR. 201, NR.255, NR. 281, NR. 292, NR. 358, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar) me të dhënat dhe formën e formularit të ofertës të paraqitura në aneksin 1 të kësaj Ftesë për Ofertë.

3. Kërkesat për kualifikim dhe kriteret e konkurrimit dhe vlerësimit të ofertave për të drejtën e aplikimit për një leje minerare në zonat konkurruese jepen sipas përcaktimeve të urdhrit të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Nr. 588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar”, i ndryshuar.

4. Ofertuesit të paraqesin vetëm një Ofertë për një zonë konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedurë konkurruese dhe detyrimet që rrjedhin nga fitimi i procedurës konkurruese.

Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedurën konkurruese nuk rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues.

5. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrative origjinalë ose kopje të noterizuar, si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e procedurës konkurruese dhe të dërgohen tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në adresën:

Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” 1001-Tiranë.

6. Asnjë ofertues nuk do të përjashtohet nga pjesëmarrja në procedurën e konkurrimit në bazë të shtetësisë.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është

Për zonat nr. 23, nr. 46, nr. 54 data 15/11/2011, ora 1000.

Për zonat nr. 70, nr. 183, nr. 201, data 15/11/2011, ora 1200

Për zonat nr. 255, nr. 281, nr. 292, nr. 358, data 15/11/2011, ora 1400

7. Ofertat e dorëzuara pas këtij afati do të refuzohen.

8. Ofertat do të hapen në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në Sallën e Mbledhjeve, Kati i parë,”

9. Përfaqësues të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

 

MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS

FTESË PËR OFERTË

1. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës bazuar nënenin 5 pika 3, të Ligjit Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, pikës 5 dhe 6 të VKM nr.320, datë21.04.2011 “Për miratimin e procedurave e të kritereve tëkonkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”,Urdhrin e

Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, nr.588,datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar” dhe të nenit 36/1 të ligjit nr.10081, datë 23.02.2009 “ Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” shpall ftesën për pjesëmarrje në procedure konkurruese për dhënien e të drejtës për aplikim për leje minerare në QendrënKombëtare të

Licencimit për zonat minerare konkurruese NR. 27, Nr. 47, NR. 141, NR. 250, NR. 257, NR. 289, NR.309, NR. 371, NR. 377, NR. 379, (Sipas Urdherit nr. 588, datë 2.8.2011, i ndryshuar).

2. Kërkohet që të realizohet aplikimi për leje minerare për zonat minerare konkurruese NR. 27, Nr. 47, NR. 141, NR. 250, NR. 257, NR. 289, NR.309, NR. 371, NR. 377, NR. 379, (Sipas Urdherit nr. 588, date 2.8.2011, i ndryshuar) me të dhënat dhe formën e formularit të ofertës të paraqitura në aneksin 1 të kësaj Ftesë për Ofertë.

3. Kërkesat për kualifikim dhe kriteret e konkurrimit dhe vlerësimit të ofertave për të drejtën e aplikimit për një leje minerare në zonat konkurruese jepen sipas përcaktimeve të urdhrit të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Nr. 588, datë 02.08.2011 “Për miratimin e Planit Vjetor Minerar”, i ndryshuar.

4. Ofertuesit të paraqesin vetëm një Ofertë për një zone konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedure konkurruese dhe detyrimet që rrjedhin

nga fitimi i procedures konkurruese. Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedure konkurruese nuk rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues.

5. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrative origjinalë ose kopje të noterizuar, si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e procedures konkurruese dhe të dërgohen tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në adresën: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” 1001-Tiranë.

6. Asnjë ofertues nuk do të përjashtohet nga pjesëmarrja në procedurën e konkurrimit në bazë të shtetësisë.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është

Për zonat nr. 27, nr. 47, nr. 141 data 17/11/2011, ora 1000.

Për zonat nr.250, nr. 257, nr. 289, data 17/11/2011, ora 1200

Për zonat nr. 309, nr. 371, nr. 377, nr. 379, data 17/11/2011, ora 1400

7. Ofertat e dorëzuara pas këtij afati do të refuzohen.

8. Ofertat do të hapen nëMinistrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në Sallën e Mbledhjeve, Kati i parë,”

9. Përfaqësues të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

 

energjia.al, 18.10.2011

PROCESVERBAL
Datë 18.07.2011, ora 10:00 – 10:50
Drejton mbledhjen:
Edmond Spaho – kryetar komisioni
Rendi i ditës:
1.  Miratimi i procesverbalit.
2.  Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8976, datë 12.12.2002 “Për akcizat”, të ndryshuar”.
3.  Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.
4.  Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”.
5.  Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9981, datë 08.09.2008 “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”.
Marrin pjesë:
Edmond Spaho, Selami Xhepa, Flamur Noka, Albana Vokshi, Adriana Gjonaj, Ledina Aliolli, Gjokë Uldedaj, Igli Cara, Sybi Hida, Sherefedin Shehu, Luan Skuqi, Florjon Mima.
Mungojnë:
Albert Çaçi, Arben Ahmetaj, Gjovalin Kadeli, Ilir Bejtja, Ervin Koçi, Mimi Kodheli, Erion Braçe, Andis Harasani, Lefter Koka, Arben Malaj dhe Rudina Seseri.
Të ftuar:
Alfred Rushaj – zëvendësministër i Financave.
Arjana Dyrmishi – drejtoreshë e Politikave Fiskale në Ministrisë e Financave.
HAPET MBLEDHJA
Miratohet procesverbali.
Edmond Spaho – Sot në rendin e ditës kemi për të shqyrtuar katër projektligje, që janë ndryshime në ligje të ndryshme fiskale: “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8976, datë 12.12.2002 “Për akcizat”, të ndryshuar”, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar” dhe “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9981, datë 08.09.2008 “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”.
Kemi të ftuar zëvendësministrin e Financave, zotin Alfred Rushaj.
Ju lutem, na bëni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve.
Alfred Rushaj – Falemnderit, zoti kryetar!
Kryesisht, projektligjet paraqiten si ndryshime në formën e vjeljes së taksave të qarkullimit dhe të regjistrimit, si edhe taksës së makinave të përdorura. I referohem këtu ligjit “Për ndryshimin e taksave kombëtare dhe atyre vendore”, kurse projektligjet që kanë të bëjnë me akcizën janë dy.
E para ka të bëjë me uljen e akcizës së produkteve të birrës, rritjen e akcizës për disa nënprodukte nafte dhe barazimin e kësaj akcize me nënproduktet e tjera të naftës.
Ndryshim thelbësor në këtë projekt është koncepti i rimbursimit automatik të akcizës, i cili do të ndihmojë në mënyrën e rimbursimit të atyre industrive që u rimbursohet akciza.
Projektligji tjetër është ai “Për taksat doganore”. Kjo është një mbështetje që Qeveria shqiptare u bën industrive të saj fasoniste dhe prodhuese për t’i bërë më kompetitive në treg.
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin “Për taksat vendore”” mban në konsideratë faktin se sot një përdorues makine paguan 4 taksa; taksën e regjistrimit, taksën e qarkullimit, taksën e makinave të përdorura dhe taksën e karbonit.
Në Shqipëri ka një numër më të madh mjetesh të regjistruara si futura në Shqipëri sesa mjete që i paguajnë taksat e regjistrimit dhe të qarkullimit.
Ligji ekzistues ka vendosur një barazi ndërmjet përdoruesve të makinave që i përdorin këto të fundit dhe atyre që i përdorin më pak. Pavarësisht makinës që ka dikush dhe se sa e përdor infrastrukturën, taksat e qarkullimit dhe ato të regjistrimit paguhen njësoj sikur të gjithë ta përdornin njëlloj infrastrukturën. Kjo lloj mënyre taksimi ka nevojë të përmirësohet në dy drejtime.
E para, për të rritur eficiencën, pra për të vjelur në mënyrë automatike të gjithë taksën e përdoruesve të mjeteve.
E dyta, për të vendosur një lloj barazie sipas parimit që ai që konsumon apo e shfrytëzon më shumë infrastrukturën do të paguajë më shumë taksë. Nuk mund të lihet jashtë këtij koncepti me parimin se ai që e ndot më shumë mjedisin paguan më shumë.
Propozimi është që taksa e qarkullimit dhe e regjistrimit të mjeteve të njëjta për çdolloj kategorie përdoruesish, që vilen dhe paguhen një herë në vit, të hiqen. Kjo lloj mënyrë vjeljeje mund të transferohet nëpërmjet karburantit. Pavarësisht se doni apo jo ta paguani taksën, nëse ju do ta përdorni mjetin, duke qenë se taksa tashmë vilet nëpërmjet karburantit, automatikisht taksa do të merret. Kjo mënyrë e parë do të rriste eficiencën e mbledhjes së taksave. Në Shqipëri ndodhen afërsisht 400 mijë mjete, ndërkohë që taksën e qarkullimit të regjistrimit e paguajnë më pak sesa 300 mijë të tilla, duke hequr mjetet që mund të jenë jashtë përdorimit. Nga strukturat përkatëse të Ministrisë së Transporteve na rezulton se një kategori e konsiderueshme mjetesh qarkullojnë pa e paguar këtë taksë.
Së dyti, nëpërmjet kësaj mënyre mund të stabilizohet koncepti që ai që e përdor më shumë infrastrukturën, do të paguajë më shumë.
Një risi tjetër që sjell ky projektligj ka të bëjë me mënyrën se si llogaritet dhe si vilet taksa e makinave të përdorura. Sot kjo taksë vilet me import dhe është e pagueshme një herë në import, si edhe gjatë momentit të kryerjes së transaksionit të shitjes brenda vendit. Kur është konceptuar një mënyrë e tillë taksimi, parimi ka qenë që të mbrohej mjedisi nga hyrja e makinave të cilat do ta ndotnin atë. Me gjithë qëllimin e mirë, ka rezultuar se numri i transaksioneve të shitjes brenda vendit ka rënë katër herë në krahasim me momentin përpara se të vendosej kjo taksë. Nëpërmjet pagesës së përvitshme të taksës së makinave të përdoruara, e cila gjithashtu llogaritet mbi parimin që ai që ka cilindrat më të mëdha makine, paguan më shumë se ai që ka cilindrat më të vogla makine. Ai që ka makinën më të vjetër paguan më shumë se ai që ka makinën më të re. Ai që përdor makinë benzine paguan më pak se ai që ka makinë nafte. Pra, nëpërmjet kësaj mënyre taksimi arrijmë të hapim sinjale të qarta se ndotësi duhet të paguajë, por nga ana tjetër ndihmojmë që tregu të bëhet likuid dhe të çojmë sinjalin që ai që ka makinë që ndot pak mjedisin paguan më pak.
Në mënyre të përgjithshme ky ishte ligji “Për taksat kombëtare”.
Projektligji “Për taksat vendore” reflekton se çfarë ndryshimesh janë bërë në ligjin e parë. E rëndësishme në këtë projektligj është se buxheti i pushtetit vendor nuk do të preket nga heqja një herë në vit e pagesës së taksës së regjistrimit, pasi e njëjta shumë do të kompensohet nga mënyra e re e vjeljes së taksave.
 Projektligji tjetër është ai “Për ndryshimin dhe miratimin e tarifës doganore”.
Industria fasoniste e vendit ka krijuar një bazament, i cili na bën të mendojmë se mund të konkurrojnë shumë mirë në tregjet ndërkombëtare, si prodhues të vendit dhe si prodhues “Made in Albania”. Kjo është një reklamë shumë e mirë për vendin, kur në veshje të tipit Armani, Cenia, Hugo Boss, marka “Made in Albania” të jetë prezente. Pra, nuk ka të bëjë vetëm me benefitin që tregu i vendit do të ketë si pasojë e zhvillimit të mëtejshëm të kësaj industrie, duke kaluar nga fasoniste në prodhuese, por është një reklamë shumë e mirë që i bëhet vendit tonë.
Fillimisht u mendua se reduktimi i taksave doganore për industrinë e lëndëve të para të bëhej vetëm për konfeksionet, por pas komenteve, vërejtjeve dhe diskutimeve me këshillin e biznesit dhe me industrinë përkatëse, duke rillogaritur efektet neto që do të ketë buxheti i shtetit, në këtë nismë janë futur edhe lëndë të para për veshjen e këpucëve.
Një tjetër lehtësim është se nëpërmjet heqjes së taksës doganore do të përfitojnë edhe konsumatorët shqiptarë, pasi taksa doganore për veshjet që do të vijnë në Shqipëri do të jetë zero. Është propozuar diçka e tillë, sepse veshjet në Shqipëri paguajnë dy herë taksë doganore.
Pjesa më e madhe e distributorëve shqiptarë i marrin veshjet nga Bashkimi Europian, kur vetë vendet e Bashkimit Europian një pjesë të mirë të prodhimit e marrin nga vendet jashtë tij, çka do të thotë se paguajnë një herë taksë kur hyjnë në vendet e Bashkimin Europian dhe, meqenëse nuk kanë certifikatën e origjinës, paguajnë për herë të dytë taksë për Shqipërinë. Diçka e tillë vë në vështirësi kompetitive biznesin dhe industrinë e shitjes me pakicë të këtyre veshjeve, por të gjithë këtë pagesë të dyfishtë të taksës doganore e paguan në kurrizin e tij konsumatori shqiptar.
Projektligji i fundit është ai “Për akcizën e birrës”.
Ligji shqiptar ka dy tarifa të akcizës për birrën. Për ata që prodhojnë mbi 300 mijë hektolitër në vit, akciza është 40 lekë, ndërsa për ata që prodhojnë 200 mijë, akciza është 30 lekë. Koncepti është që sa më e madhe të jetë industria aq më të vogla janë kostot, por, duke pasur parasysh se tregu shqiptar rezulton të jetë i fragmentuar për sa i përket kapacitetit prodhues që kanë industritë e birrës, si edhe eksperiencën sesi vende të ndryshme i taksojnë këto lloj produktesh, është propozuar një përshkallëzim i akcizës, duke pasur parasysh se ata që kanë kapacitetet më të vogla, të kenë akcizë më të vogël. Akciza për të tillë prodhues është ulur me 3 herë, ndërkohë që akciza për industrinë prodhuese është ulur 3 herë për një kategori dhe 2 herë e gjysmë për një tjetër.
Një pjesë e nënprodukteve të naftës janë barazuar në akcizë me pjesën tjetër. Diçka e tillë mund të ndikojë në kostot e industrive prodhuese, prandaj në këtë projektligj është bërë e mundur që, përveç rinjohjes së faktit se akciza për të tillë industri do të rimbursohet, ka hyrë edhe koncepti i rimbursimit automatik, duke bërë të mundur që bizneset që përfitojnë nga rimbursimi i akcizës të mos kenë mungesë likuiditeti.
Këto janë projektet që Qeveria i ka paraqitur sot Kuvendit për diskutim.
Edmond Spaho – Falemnderit, zoti Rushaj!
Vazhdojmë me relatorët.
Po, zoti Hida.
Sybi Hida – Falemnderit, zoti kryetar!
Dua të përmend një faktor shumë të rëndësishëm për ndryshimet që i janë bërë ligjit “Për akcizat”, që është rimbursimi automatik i akcizës. Kjo është një arritje shumë e madhe, për të cilën duhet falënderuar Ministria e Financave dhe Qeveria, pasi dihet se çfarë kosto burokratike duhet të paguajë biznesi për të marrë akcizën e rimbursueshme. Rruga e nisur nga viti i kaluar, kur ne miratuam ligjin “Për rimbursimin automatik të tvsh-së”, ka vazhduar me rimbursimin automatik të akcizës.
Ministri i Financave para disa ditësh tha këtu se rimbursimi që bën Qeveria shqiptare ndaj biznesit është rritur me 10 herë. Kjo është një arritje mjaft pozitive, e cila ndikon në ecurinë e mirë të ekonomisë private dhe të biznesit. Nga ana tjetër dua të shtoj që një aspekt tjetër i rëndësishëm i ndryshimit të ligjit të akcizës është edhe zgjerim i gamës së përfshirjes të të gjitha produkteve alkoolike me pullën fiskale. Kjo mendoj se do të ndikojë pozitivisht në uljen e evazionit fiskal, por edhe në rritjen e cilësisë së produkteve, duke luftuar ato produkte të cilat nuk janë origjinale. Kjo ka bërë të mundur të rishikohet edhe akciza e birrës, që mendoj se është një ndërhyrje pozitive. Edhe për këtë ndryshim që është bërë në akcizën e birrës ka pasur debate. Unë kam parë eksperiencat e vendeve të Bashkimit Europian, ku pothuajse ndiqet e njëjta logjikë, i njëjti përshkallëzim sipas gradëve plato ose sipas mundësisë së kapacitetit të prodhuesve të birrës. Faktori tjetër i këtij ndryshimi është edhe rritja e akcizës së produkteve të naftës, që zëvendësministri e sqaroi. Pra të gjitha këto mendoj se janë një ndryshim shumë pozitiv që i bëhen ligjit të akcizave, duke ulur koston burokratike dhe nga ana tjetër duke luftuar evazionin fiskal. Prandaj ne duhet ta mbështesim këtë ligj dhe urojmë që problemi i rimbursimit të akcizës dhe tvsh-së të zgjidhet në mënyrë automatike për të gjithë gamën e biznesit.
Falemnderit!
Sherefedin Shehu – Për sa i përket ligjit të taksave vendore, ai duhet parë edhe me ligjin e taksave kombëtare, pasi ndryshimet kompensojnë ose plotësojnë njëri-tjetrin. Për sa i përket anës teknike, ndoshta do të ketë diskutime më vonë, unë e mbështes këtë nismë, këtë formë ristrukturimi, pasi i bën një rregullim një takse që, në fakt, nuk pati efekte pozitive në ekonomi, siç ishte taksa e makinave të përdorura. Në këtë këndvështrim, duke u fokusuar te ligji që prek sistemin e taksave vendore, dy aspektet e tij janë:
I pari, se me këtë ligj hiqet një taksë, ajo e regjistrimit të përvitshëm të automjeteve, të cilën e kanë paguar zotëruesit e makinave deri më sot.
I dyti, garantohet autonomia lokale nëpërmjet përqindjes së taksës që i jepet pushtetit lokal nga taksa e makinave të përdorura.
Pra pa cenuar autonominë fiskale të njësive të qeverisjes vendore është bërë një ndryshim, që për mua është shumë i arsyeshëm, sepse hiqet një taksë dhe ristrukturohet taksa tjetër, e cila do të japë një impakt pozitiv, për sa i përket zotërimit dhe përdorimit të makinave. Ndërkohë, unë them se është bërë edhe një kombinim i mirë me elementet e tjera, ndonëse mund të ishte bërë edhe më mirë.
Edmond Spaho – Falemnderit, zoti Shehu!
Zoti Xhepa e ka fjalën.
Selami Xhepa – Nuk besoj se ka shumë për të shtuar, sepse debatet janë shumë komplementare plus prezantimin e zotit Shehu. Në fakt, ky është një ndryshim, në mendimin tim, thelbësor i dy elementeve të rëndësishme që janë taksa e ndikimit në infrastrukturë dhe taksa e ndikimit në mjedis. Mendoj se filozofia e re me të cilën paraqitet ky ndryshim i sistemit të taksimit në nivelin e taksave vendore, e bën sistemin e taksimit më të ndershëm në raport me taksapaguesin, më të drejtë, ku ai që ndot më shumë dhe ai që dëmton më shumë infrastrukturën do të jenë të detyruar të paguajnë më shumë dhe të kontribuojnë më tepër. Nuk mendoj se ka shumë gjëra për të shtuar, besoj se kjo do të zgjidhë atë situatë ngërçi që është krijuar në këtë treg, kështu që ftoj të gjithë kolegët që ta mbështesin këtë nismë.
Edmond Spaho – Fjalën e ka zoti Mima.
Florjon Mima – Më vjen mirë që zoti Rushaj në prezantimin e tij, iu referua faktit që kjo iniciativë vjen nga industritë respektive. Ky është shembulli më i mirë sesi një qeveri duhet të dialogojë me biznesin, me grupet e interesit, madje të marrë parasysh shqetësimet e tyre dhe t’i transformojë ato në produkte cilësore që afektojnë punën e tyre. Momenti kur po ndodhin këto ndryshime në ligjin “Për tarifën doganore” është i artë për Shqipërinë, sepse ka lidhje të drejtpërdrejtë me pështjellimet sociale dhe politike në Afrikën e Veriut, ku janë me mijëra firmat e fasonistëve europiano-perëndimorë, gjermanë, belgë, holandezë, francezë, italianë që po largohen. Pjesa më e madhe e tyre ka shprehur interes për territorin e Shqipërisë. Janë rreth 200 kompani të themeluara vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, kështu që të dyja ndryshimet i shoh në vazhdën e ndryshimeve pozitive për të atraktuar më tej investitorët e huaj.
Ftoj kolegët që ta miratojnë pa hezitim ndryshimin e propozuar.
Edmond Spaho – Falemnderit, zoti Mima!
A ka pyetje?
Igli Cara – Duke falënderuar zotin Rushaj, do ta vazhdoj aty ku e la zoti Mima.
Për sa u përket tarifave doganore, e përshëndes këtë projektligj jo vetëm për uljen e tarifës doganore për veshjet e përfunduara, jo vetëm për fasonistët, por edhe për atë kategori të biznesit, që prodhon për tregun shqiptar.
Pra, kjo nuk është se bëhet vetëm për fasonin, por mbi të gjitha për kategorinë e biznesit, e cila nuk është e vogël, është e madhe dhe normalisht duhet stimuluar.
Megjithatë, duke parë tabelën bashkëngjitur, unë do të bëj një pyetje: a janë të gjithë artikujt të vendosur?
Pyetja tjetër lidhet me kodin 6309, që është edhe kodi në nomenklaturë për veshjet e përdoruara. Ky kod do të përfshihet, apo jo?
Për sa u përket taksave të makinave, unë e përshëndes këtë projektligj, sepse është në kohën e duhur, duke parë edhe pështjellimin që ka sjellë në këtë kategori të biznesit.
Para ca kohësh ne nxorëm një ligj, ku thuhej se deri në datën 31 dhjetor paguhej një tarifë e reduktuar, që shkonte afërsisht në gjysmë. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, meqenëse ju e hiqni taksën doganore, do të paguhet vetëm TVSH-ja dhe këto makina që janë në regjim doganor të përkohshëm, pra që kanë hyrë mbas datës 31, nga 1 janari e deri tani unë mendoj se duhet ta përfitojnë, pra e përfitojnë ato makina që nuk kanë marrë qarkullimin e lirë, pra nuk kanë marrë import 4. Ato duhet të kalojnë sipas të njëjtit ligj, edhe pse ligji do të hyjë në fuqi në datën 20 gusht.
Falemnderit!
Edmond Spaho – A mund të na thoni, zoti Rushaj, sa do të paguhet për një makinë të madhësisë normale, e cila gjendet rëndom në qarkullim, me vjetërsi 8-10 vjet?
Zoti Shehu e përmendi që ristrukturimi përsëri ruan pjesën e pushtetit vendor në taksat që merr, pra në taksat e qarkullimit dhe të regjistrimit. Unë doja të dija në nivel shifrash sa do të marrë sot pushteti vendor. Vazhdon të ruhet ajo pjesë?
Po, zoti Uldedaj.
Gjokë Uldedaj – Edhe unë kisha dy pyetje.
Duke vlerësuar ardhjen në komision të kësaj pakete ligjesh, përveç miratimit të nivelit të tarifave doganore, me sa jemi në dijeni, ka qenë edhe një kërkesë e hershme e industrisë së fasoneve. Ligjet e tjera a kanë kaluar për t’u diskutuar te grupet e interesit dhe te këshilli i biznesit?
Referuar ligjit “Për akcizat”, shoh që ka një diferencë të theksuar midis “zërit” kafe jo e pjekur, e dekafenizuar, me kafen e pjekur. Si janë këto referuar vendeve të tjera, pasi është diferencë nga 30 në 140 lekë për kilogram dhe po kështu edhe për “zërin” benzinë me plumb dhe pa plumb, pasi ka një diferencë 37 lekë me 50 lekë. Pra, a janë konsultuar me eksperiencat në këtë drejtim, apo ka diçka që është e lidhur me nxitjen e mospërdorimit ose të prodhimit?
Sherefedin Shehu – Unë e kam në kontekstin edhe të thjeshtimit, pasi lista e taksave vazhdon të mbetet përsëri e gjatë. Nuk e di se cili është opinioni juaj ose, gjatë përgatitjes së paketës, keni diskutuar ose konsideruar ndonjëherë bashkimin e taksës së qarkullimit të karbonit me taksën e makinave të përdorura? Cili është opinioni juaj në kuptimin e thjeshtimit të sistemit të taksës?
Sybi Hida – Unë kisha një pyetje në lidhje me taksën për makinat e përdorura. A është e mundur që të matet lëshimi i dyoksidit të karbonit dhe pastaj të taksohet sipas saj nëpërmjet disa aparaturave që mund t’u vihen makinave ose te zyra e kolaudimit të makinave? Unë jam dakord që ju keni gjetur një instrument i cili ka pothuajse korrelacion pozitiv me lëshimin e dyoksidit të karbonit në natyrë, por a do të ishte e mundur që ne ta matnim realisht atë nëpërmjet mjeteve të tjera?
Edmond Spaho – Ju falemnderit!
Zoti Rushaj, keni fjalën.
Alfred Rushaj – Ju falemnderit, zoti Spaho!
Fillojmë me pyetjen që bëri zoti Cara.
Zoti Cara, është shumë rëndësishme që të jemi të qartë në një koncept, se ka pasur disa ligje të konsiderueshme të cilat kanë shkuar në benefit të përdoruesve të makinave dhe kjo gjë mund të ketë sjellë edhe konfuzion. Pra, sa të drejta kanë dhe çfarë përfitojnë në fund të ditës.
E para, të gjitha ato subjekte që i kanë futur makinat deri në fund të vitit 2010, nuk duhet të konfondohen me këtë projektligj, por duhet të përfitojnë nga ligji i faljes së detyrimeve dhe të paguajnë 50% të detyrimit doganor në doganë, në qoftë se duan, (po e them në zhargonin popullor), të bëhen me letra pra, duhet të marrin letrat e makinave: të bëjnë regjistrimin e të tjera. Pra, për të gjithë ato subjekte që kanë futur makinat deri në fund të vitit 2010, nuk ka diskutim.
Për subjektet që i kanë futur makinat dhe i kanë në kushtet e pezullimit të regjimit, taksa e makinave të përdorura aplikohet në import, në momentin që kryhen procedurat për import 4-ën. Në këtë moment doganieri përkatës bën llogaritjen e taksës. Për ato kategori subjektesh që e kanë futur makinën përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, por që dokumentet e futjes në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë, pra, import 4-ën, do ta bënte pasi ligji ka hyrë në fuqi, natyrisht që do të aplikohet formula e re që propozon ky projektligj. Por të gjitha ata që i kanë futur makinat dhe afati 6-mujor ka përfunduar, atëherë llogaritja do të bëhet mbi bazën e ligjit që është në fuqi, sepse nuk mund të bëjmë një amnisti të dytë.
Për sa u përket kodeve doganore, në janë të përfshirë të gjitha apo jo, unë mund t’ju them se listën e kodeve e kanë bërë vetë industritë. Kanë qenë të dyja industritë e lëndës së parë, industria e konfeksioneve dhe e këpucëve që kanë propozuar dhe, natyrisht, pasi ne kemi diskutuar dhe jemi bindur që të gjitha janë lëndë e parë që i shërbejnë direkt prodhimit të atyre produkteve, kemi paraqitur edhe listën me kode. Kështu që ne gjykojmë që lista është gjithëpërfshirëse. Ndërsa kodi 6309 nuk përfiton nga kjo iniciativë.
Zoti Spaho, ne kemi bërë një tabelë, nuk është ligjore, por e përdorim për arsye pune dhe unë mund të jap disa shifra.
Së pari, dua të them sot se taksa e qarkullimit dhe e regjistrimit është në nivelin rreth 9400 lekë të reja në vit dhe kjo, siç e thashë, paguhet pavarësisht nëse makina juaj ka motor 0,9, 1,5 ose 3,2. Në fakt, në tabelën tonë kemi shkuar deri te makinat me motor 2,8. Sidoqoftë, unë po i referohem një makine që mund të ketë 9 vjet jetëgjatësi dhe që përdor naftë. Çka do të thotë se për të paguhet diçka më shumë se makinat me benzinë. Për përdorimin e një makine të tillë sot paguhen 9400 lekë, pra rreth 10 mijë lekë në vit. Ndërkohë që në sistemin e ri do të paguhen 6900 lekë në qoftë se përdor naftë dhe 5500 lekë në qoftë se përdor benzinë. Pra, është e qartë që diferenca është e madhe. Sinjali është i qartë: ai që përdor një karburant që ndot më pak, paguan më pak. Gjithashtu, është për t’u theksuar se makinat që kanë nga zero deri në tri vjet jetë nuk e paguajnë këtë taksë. Pra, kjo taksë është zero.
Efekti që do të ketë kjo taksë te pushteti vendor është zero. Pra, aq sa marrin sot, aq do të marrin edhe nesër. Efekti që ka në tërësi taksa e regjistrimit në vend është rreth 800 milionë. Madje, do të thosha se duke pasur parasysh faktin që skema e re do të jetë shumë më efektive në mbledhjen e të ardhurave, gjykojmë që edhe ndarja e të ardhurave për pushtetin vendor do të rezultojë pozitive. Pra, do të marrin më shumë sesa kanë marrë sot. Pavarësisht kësaj, jemi të siguruar që efekti 800 milionë të jetë zero. Pra, sa ka marrë deri më sot, të marrë edhe në vazhdim.
A janë diskutuar këto taksa në Këshillin Kombëtar të Biznesit? Po, por përveçse në këtë këshill, konsultime ka pasur edhe me grupet e interesit: me prodhuesit e birrës, me fasonistët, me prodhuesit e konfeksioneve, të këpucëve ose me industrinë e shitjes me pakicë. Pra, përveç diskutimit, që Ministria e Financave ka detyrim ligjor për ta bërë me Këshillin e Biznesit, është bërë edhe konsultimi me grupet e interesit, të cilat në fund të ditës kanë propozuar këtë lloj sistemi.
Për sa i përket akcizës së kafes, nuk kemi propozuar ndryshim të kësaj të fundit. Aq sa ka qenë, aq edhe është. Nuk mund të bëjmë krahasime me vendet e rajonit, pasi këto vende nuk e aplikojnë këtë akcizë. Këtë sistem do të vazhdojmë edhe këtë herë ta lemë siç është.
Arsyeja pse ka një dallim të konsiderueshëm ndërmjet përdorimit të benzinës me plumb dhe pa plumb i referohet pikërisht parimit që ai që përdor një karburant që ndot më shumë ambientin, ai paguan edhe më shumë. Për më tepër, kjo është në vazhdën e detyrimit që shitësit e karburantit kanë për ta shitur atë në një nivel të caktuar cilësie për ata që përdorin këto automjete. Zoti Shehu, në fakt, gjatë kohës, kur po diskutohej ky projektligj, kemi diskutuar një mënyrë taksimi që të ishte sa më e thjeshtë dhe eficiente. Për hir të së vërtetës, ideja që t’i mblidhnim të gjitha taksat në një të vetme nuk ka qenë e pakonsideruar. Sidoqoftë, në këtë lloj mënyre kemi pasur parasysh disa parime. Pra, do të ishte shumë më e thjeshtë për organet fiskale që të administronin një mënyrë të tillë të vjeljes së taksës, por gjatë hartimit kemi pasur në konsideratë edhe infrastrukturën ekzistuese, që është e parakohshme. Së dyti, kemi dashur të bëjmë një farë ndarjeje të të ardhurave, edhe pse një pjesë e mirë e tyre shkojnë për ambientin, si dhe të mbajmë të paprekur një farë identifikimi të të ardhurave që vijnë nga taksat, që ajo pjesë e taksave të destinohet, ashtu siç e përcakton edhe ligji, për qëllimin që është vendosur. Megjithatë, duke u kthyer te fillimi, kemi konsideruar se do të ishte një mënyrë eficiente e rritjes së taksave, por, duke u nisur nga infrastruktura ekzistuese e llogaritjes dhe e mbledhjes së këtyre taksave, mendojmë se do të ishte më mirë të kishte këtë mënyrë të mbledhjes në një fazë të dyte, pasi kjo mënyrë të jetë stabilizuar. Në të njëjtin drejtim, në fakt, është edhe përgjigja për ju, zoti Hida: në vendet europiane, të cilat kanë një infrastrukturë të konsoliduar të matjes së këtyre emisioneve që rrjedhin nga makinat, përdoret kjo mënyrë taksimi, madje ata shkojnë më tutje që makinat të cilat nuk kalojnë disa parametra të caktuar, nuk i lejojnë të qarkullojnë. Kjo do të ishte perfekte edhe për vendin tonë, por duhen pasur parasysh dy fakte: e para, është e nevojshme që një infrastrukturë e tillë të ngrihet dhe të konsolidohet, gjë që do të kërkonte shpenzime dhe kohë; së dyti, një pjesë e mirë makinave ka një vjetërsi të caktuar dhe nëpërmjet këtij projektligji dhe kësaj mënyre taksimi mendojmë se i bëjmë gjërat e qarta.
Edmond Spaho – Në fakt, këto janë shqetësime të biznesit dhe të qytetarëve. Ristrukturimi i taksës së makinave të përdorura është shqetësim i disa kohëve më parë, e cila ka bllokuar tregun e shit-blerjes së tyre, por jo vetëm kaq. Ristrukturimi ul ngarkesën financiare për përdoruesit dhe poseduesit e automjeteve, gjithashtu adreson edhe tre çështje të tjera të rëndësishme për biznesin: ul taksën doganore të fasonëve, të prodhuesve të veshjeve dhe të këpucëve, ul akcizën për birrën, shqetësim që e kemi ndeshur edhe kur kemi miratuar projektligjin “Për pullat e reja fiskale”, si dhe rimburson automatikisht akcizën.
Unë jam në favor të biznesit dhe të qytetarëve.
Kalojmë në votimin në parim të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9981, datë 08.09.2009 “Për miratimin e niveleve të tarifave doganore”, të ndryshuar”.
Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Kalojmë në votimin në parim të projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave kombëtare”, të ndryshuar”.
Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Kalojmë në votimin në parim të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8976, datë 12.12.2002 “Për akcizat”, të ndryshuar”.
Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Kalojmë në votimin në parim të projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.
Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Kalojmë në votimin nen për nen të projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9981, datë 08.09.2008 “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”.
Kush është dakord me nenin 1? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Kush është dakord me nenin 2? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
E hedhim në votim në tërësi.
Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Projektligji miratohet edhe në tërësi.
Kalojmë në votimin nen për nen të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8976, datë 12.12.2002 “Për akcizat”, të ndryshuar”.
Kush është dakord me nenin 1? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Kush është dakord me nenin 2? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 3. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 4. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
E hedhim në votim në tërësi. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Projektligji miratohet edhe në tërësi.
Kalojmë në votimin nen për nen të projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave kombëtare”, të ndryshuar”.
Neni 1. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 2. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 3. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 4. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 5. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 6. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 7.
Urdhëroni, zoti Rushaj!
Alfred Rushaj – Te neni 7 është përdorur koncepti i reciprocitetit, gjë që nënkupton se bëhet fjalë për makinat e huaja. Pasi projektligji ka kaluar në Këshillin e Ministrave, është kërkuar të theksohen fjalët “makinat e huaja”. Pra, kur bëhet fjalë për reciprocitet, bëhet fjalë për makinat e huaja dhe të vendit. Në qoftë se një vend na ka përjashtuar nga një taksë e caktuar, e njëjta gjë ndodh edhe te ne me makinat e tyre.
Edmond Spaho – Atëherë, në nenin 7 do të shtohet fjala “të huaja”.
A jeni dakord me këtë ndryshim? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 8. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
E hedhim në votim në tërësi.
Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Projektligji miratohet edhe në tërësi.
Kalojmë në votimin nen për nen të projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.
Neni 1. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 2. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 3. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
Neni 4. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet.
E hedhim në votim në tërësi.
Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Projektligji miratohet edhe në tërësi.
Falemnderit!
Nesër në orën 10:00 do të kemi mbledhje dhe do të diskutojmë ndryshimet në ligjin “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.
Mbledhja mbyllet.

energjia.al, 21.07.2011