Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

AlbPetrol: Ankand për shitjen e naftës bruto

Albpetrol ka njoftuar hapjen e një ankandi për shitjen e naftës bruto. Ankandi do të zhvillohet në datën 6 shkurt dhe në ankand do hidhen 31,000 ton naftë.

Njoftimi i plotë i Albpetrol:

1. Autoriteti Shitës: Albpetrol Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7.

2. Data e zhvillimit të ankandit: 06.02.2020, ora 11:00.

3. Lloji i Procedurës të ankandit: “Procedure e hapur”.

4. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 31 000 ton.

5. Afati i evadimit: 90 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

6. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitje e naftës brut, sasia 31 000 ton.

energjia.al  31.01.2020