Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

OSHEE hap aplikime pune në çdo rajon të vendit

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka njoftuar hapjen e 141 pozicioneve të reja pune. Përkatësisht, OSHEE është në kërkim të  18 Analistëve të të Dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit  të Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve, si dhe të 123 Punonjësve të Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve në Zonat e Shpërndarjes në Rajon. Numri vendeve vakante në bazë të pozicionit dhe rajonit  është si më poshtë:

Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit  të Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve

Drejtoria Rajonale Berat: 2

Drejtoria Rajonale Burrel: 2

Drejtoria Rajonale Elbasan: 2

Drejtoria Rajonale Durrës: 2

Drejtoria Rajonale Fier: 2

Drejtoria Rajonale Gjirokastër: 2

Drejtoria Rajonale Korçë: 2

Njësia Kukës: 2

Drejtoria Rajonale Tiranë: 1

Njësia Vlorë: 1

 Punonjës i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve në Zonat e Shpërndarjes në Rajon

Drejtoria Rajonale Berat: 6

Drejtoria Rajonale Burrel: 13

Drejtoria Rajonale Elbasan: 7

Drejtoria Rajonale Durrës: 20

Drejtoria Rajonale Fier: 5

Drejtoria Rajonale Gjirokastër: 6

Drejtoria Rajonale Korçë: 7

Njësia Kukës: 9

Drejtoria Rajonale Shkodër: 30

Drejtoria Rajonale Tiranë: 18

Njësia Vlorë: 2

Scan,  25.07.2019