info@energjia.al

Enti Rregullator i Energjisë bëri me dije se kompanitë e sektorit energjetik do të vazhdojnë të shlyejnë në mënyrë të vazhdueshme borxhet e akumuluara mes njëra-tjetrës.

Për të garantuar likuiditet ky Ent vendosi që të mos ndryshonte çmimet për operatorët duke vlerësuar se aktualisht performanca e të trejave si OSHEE, OST dhe KESH ka qenë e kënaqshme. Por për të mos ngarkuar llogaritë vjetore duket se Shpërndarja dhe gjenerimi kanë arritur në një marrëveshje që shtrihet në 5 vite.

“OSHEE sh.a. ka ndërtuar një plan të uljes së detyrimeve ndaj KESH dhe OST në përputhje edhe me ristrukturimin e borxheve të KESH nga BERZH. Sipas kësaj skeme OSHEE do t’i paguaje KESH dhe OST në 5 vitet e ardhshme rreth 10.7 miliard lekë më tepër se sa fatura korente duke bërë që borxhi total ndaj KESH dhe OST të ulet në mënyrë progresive”, thuhet në dokumentin e Entit.

Zinxhiri i borxheve në sektorin energjetik ka qenë problematik ndër vite ku kompanitë kishin detyrime të akumuluara vit pas viti duke rrezikuar situatën financiare të tyre dhe kolapsin e sektorit.

Mbledhja e detyrimeve të vjetra nga ana e OSHEE përmes disa skemave lehtësuese por edhe fushata antiinfomalitet rriti në mënyrë të dukshme të ardhurat për shpërndarjen ndërkohë që KESH është favorizuar edhe nga situata e mirë hidrike që ka sjellë eksport në vlera të konsiderueshme.

Scan Tv,  28.04.2017

Është botuar në fletoren zyrtare vendimi mbi çmimin e shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi universal për kategorinë objekte kulti/bashkësi fetare.

Objektet e kultit dhe bashkësitë fetare do të paguajnë energjinë me një tarifë më të ulët e fiksuar në 9.5 lekë/kwh. Është ky vendimi që ka marrë Enti Rregullator i Energjisë së fundmi i cili përcakton se efektet do të shtrihen nga data 1 prill 2017 deri në 31 dhjetor 2017.

Tarifa e re barazon këto objekte me tarifën që aplikohet për konsumatorët familjarë ndërkohë që më herët kategorizimi ishte tek grupi i biznesit.

Vendimi i Entit vjen pas një kërkese të bërë nga Komiteti Shtetëror për Kultet në shtator të vitit të kaluar për një tarifë të reduktuar të energjisë eklektike.

Kjo kërkesë gjeti mbështetjen edhe të dy komisioneve parlamentare ai për Ekonominë dhe Financat si dhe ai për Veprimtarinë Prodhuese, dakordësi e cila u parashtrua në një shkresë të datës 16 dhjetor 2016.

Me vendimi e ri ERE kërkon që nga ana e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrikë që në këtë rast është edhe Furnizuesi Universal të aplikohet tarifë e re.

Kjo tarifë do të jetë objekt rishikimi në fund të vitit 2017 ashtu sikurse është procedura standarde për grupet e tjera dhe për aq kohë sa do të kemi një treg të rregulluar.

Scam Tv,  25.04.2017

Vetëm pak muaj pas rrëzimit të një vendimi nga ana e Gjykatës Kushtetuese për licencimin e pikave të karburantit duket se qeveria ka bërë korrigjimin e saj.

Në rendin e ditës të mbledhjes së kësaj të mërkure mes të tjerave është edhe ndryshimi në ligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i propozuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

Sipas draftit tarifa e licencimit  reduktohet nga 5 milionë lekë në masën 3 milionë lekë për stacionet e shitjes së karburanteve që operojnë në territorin e Bashkisë së Tiranës dhe 1 milion lekë për stacionet që zhvillojnë aktivitetin në bashkitë e tjera të vendit.

Në vendimin që rrezoi kushtetuesja propozimi ishte që pagesa për licencimin e pikave në Tiranë të ishte 5 milionë lekë kurse të tjerat 2 milionë lekë. Vendimi i Kushtetueses erdhi pas ankimimit të bërë nga ana e Unionit të Shoqërive Hidrokarbure  i cili edhe për tarifat e reja të propozuara ka shfaqur sërish rezervat e tij më herët.

Scan Tv,  20.04.2017

Në radhët e gjata pranë pikave ku kryen pagesat e energjisë elektrike në Greqi, gjen tashmë çdo ditë e më shumë qytetarë që duan të paguajnë me këste për arsye të pamundësisë ekonomike.

Sipas satistikave të fundit, 40% e grekëve nuk mund të paguajnë energjinë elektrike dhe vonojnë pagesat, pasi janë gjunjëzuar nga kriza. Lajmi tashmë publikohet edhe në mediet e huaja, me titullin “Shekulli i errësirës së Greqisë”.

“Siç e shihni, kemi vënë disa llamba me të cilat gati po verbohemi, pesë vatëshe ose dy vatëshe. Ndezim dushin vetëm 5 minuta sa të vaket uji, në mënyrë që të mos rritet llogaria e energjisë”, tha Kostas Argyros.

Më shumë se 625 mijë persona apo subjekte që nuk kanë shlyer llogarinë me vlerë prej 1.3 mld eurosh kanë përfituar nga lehtësimi që ka krijuar kompania shtetërore e energjisë, për të paguar me këste detyrimet, ndërsa mijëra të tjerë presin të përfitojnë, por tashmë shuma totale që grekët i detyrohen këtij shërbimi shkon në 2.6 mld euro.

“Shuma e pagesës që dua të bëj me këste është e papërfillshme, flasim vetëm për 319 euro. Por një familje në këtë gjendje bën përpjekje të mbijetojë. Këstet do të më ndihmonin shumë, por fatkeqësisht nuk më pranuan”, tha Konstandinos Sarafis, pensionist.

Një fenomen gjithnjë në rritje është tashmë edhe vjedhja e energjisë, sidomos në lagjet e varfëra. Një nga mënyrat, sipas përfaqësuesve të kompanisë, është ajo me magnet, e cila ngadalëson matësit e energjisë.

Nga 4.470 raste të konstatuara në vitin 2012 , vjet janë regjistruar 10.600 të tilla dhe kjo humbje përllogaritet në 500-600 mln euro në vit. Pothuajse çdo javë ka protesta nga qytetarë që nuk paguajnë, ose që vonojnë pagesat, shumica e të cilëve janë nga familjet e pensionistëve që kanë vuajtur 13 herë reduktime të pensioneve në 7 vitet e fundit, si dhe të të papunëve që tashmë janë 23.3% e popullsisë aktive në vend.

Revista Monitor,  07.04.2017

Gjermania është ndër vendet lider në Europë në shumë fusha dhe njëra prej tyre është edhe në sektorin e energjisë së rinovueshme.

Vendi ka njohur një superprodhim vitet e fundit në këtë sektor, aq sa në maj të vitit të kaluar çmimi ra me 130 euro për MWh. Në atë kohë, erërat e forta bënë që impiantet që e shfrytëzojnë atë për prodhim energjie të tejkalonin kërkesën e tregut.

Kjo detyroi disa shpërndarës që operonin në treg që të zeronin çmimin e madje edhe të paguanin shtresa të caktuara që të konsumonin energjinë e prodhuar.

Periudha të tilla përsëriten herë pas here dhe këtyre u shtohen edhe investimet e vazhdueshme në këtë sektor, që ka njohur një rritje të madhe në dekadën e fundit.

Top Channel,  03.04.2017

Ministria e Financave ka nxjerrë një udhëzim ndaj institucioneve buxhetore që të prioritizojnë pagesat për energjisë. Lajmërimi vjen pasi institucionet publike dhe ndërmarrjet në pronësi të shtetit akumuluan rishtas borxhe të reja në vlerën 58 milionë euro ndaj OSHEE deri në dhjetor 2016.

“Njësitë shpenzuese  gjatë përdorimit të fondeve buxhetore të planifikuara për “mallra dhe shërbime” me prioritet te urdhërojnë pagesat për shërbimet e furnizimit me energji elektrike në kushtet e mungesës së likuiditetit ose planit të arkës, respektohet renditja e përcaktuar ne udhëzimin e posaçëm” lajmëron Ministria Financave .

Me tej financat kërkojnë qe strukturat përgjegjëse për thesarin në degë te verifikojnë listën e debitorëve të dërguar nga OSHEE çdo muaj dhe autorizojnë pagesën e faturave të tjera, vetëm nëse njësia shpenzuese nuk rezulton me detyrime të papaguara në  këtë listë.

“Në rast të kundërshtimeve njësia shpenzuese rakordon me OSHEE dhe vetëm pas sqarimit zyrtar të detyrimit vijojnë pagesat e tjera. Në rast së detyrimi është objekt i një çështjeje gjyqësorë, njësia shpenzuese duhet të paraqesë dokument që vërteton se çështja është në proces gjyqësor. Këto përcaktime janë të vlefshme edhe në rastin kur institucionet përfitojnë fonde buxhetore në formën e subvencioneve” sqaron e Ministria e Financave.

Borxhi i enteve publike ku përfshihen institucionet buxhetore dhe jo buxhetore ( ato me vetëfinancimin me pronësi shtetërorë) arriti deri në fund të fund të vitit 2016 në mbi 8 miliardë lekë ose 58 milionë euro.

Teksa OSHEE për katër vite rresht është përfshirë në një aksion të ashpër për vlejnë  faturave të energjisë në sektorin privat nuk ka arritur të njëjtin sukses me institucionet shtetërorë.

Ndonëse borxhet e akumuluara që institucionet shtetërore kishin ndaj CEZ shpërndarje u shlyen tërësisht nëpërmjet programit për shlyerjen e borxheve të prapambetura që qeveria trashëgoi ndër vite, sërish entet e saj dhe ndërmarrjet publike janë konsumatorë të këqij të energjisë.

Institucionet shtetërore kanë vijuar të mospaguajnë faturat mujore të energjisë edhe pse udhëzimet  e ministrisë së Financave i prioritizojnë këto pagesa.

Revista Monitor,  23.03.2017

5 muaj pasi ka marrë vendimin për të çuar në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit kompaninë Bankers Petrolium për çështjen e 65 milion dollarëve tatim – fitim që pretendojnë të marrin financat shqiptare vetëm për vitin 2011-të, pala shqiptare nuk ka mundur të hapë çështjen në këtë gjykatë. Shkak është bërë pagesa që kërkohet të jepet për Gjykatën Tribunale të Arbitrazhit prej 240 mijë dollarësh, dhe që akoma dhe sot, qeveria nuk ka miratuar asnjë fond. Televizioni Klan, ka arritur të sigurojë një dokument konfidencial që sekretariati i gjykatës ndërkombëtare të arbitrazhit i ka çuar palës shqiptare, ku i nënvizon afatet dhe kushtet për të zhvilluar seancën. Shqipëria duhet të paguajë 240 mijë dollarë deri në datën 13 mars, ose çështja nuk do të merret në shqyrtim. (faksimile)

Burimet në AKBN dhe në Avokaturën e Shtetit thonë për televizionin Klan, (dhe faksimile) se pengesë për dhënien e këtij fondi është bërë ish-ministri i drejtësisë Ylli Manjani që nuk ka miratuar përzgjedhjen e studios avokatore. Vetë Manjani i kontaktuar nga Tv Klan thotë se nuk ka miratuar asnjë procedure për përzgjedhje studiosh nga Avokatura e shtetit, pasi ashtu siç propozohej ishte pa konkurrence dhe që linte shteg për abuzime. Sipas Manjanit AKBN kishte përzgjedhur me pare një studio avokatie dhe nuk ishte bindëse që të zgjidhej një studio e re pa vlerësuar me pare suksesin e firmës ekzistuese. Për të rregulluar procedurat ish-ministri thotë se propozoi një VKM, por që nuk kaloi për miratim asnjëherë në qeveri. Pas këtyre

Të njëjtat burime konfirmojnë se janë në pritje të një shume që do të jepet nga kompania shtetërore Albpetrol, në mënyrë që të mos digjen afatet dhe Shqipëria të nisë betejën për të fituar 65 milion dollarë. Nëse çështja fitohet, atëherë do të vendoset një precedent për koncesionarin e naftës, për të paguar tatimin edhe në vitet e tjera pasardhëse. Burime nga Avokatura e Shtetit e pranojnë këtë problematikë, madje thonë se kjo nuk është e vetmja, por janë shumë çështje të tjera të cilat mund të fitohen në arbitrazh, por nuk jepen fonde për të zhvilluar seanca.

Tv Klan,  10.03.2017

Tregu i energjisë i ka hyrë tashmë një metamorfoze që ka nisur që prej vitit 2015 dhe që pritet të vijojë. Liberalizmi që shërben edhe si busull në këtë proces, po shoqërohet edhe me nisma të tjera siç është krijimi i Bursës së Energjisë.

Ajo që është deklaruar tashmë lidhet me faktin se Operatori i Sistemit të Transmetimit do të jetë edhe menaxhuesi i kësaj burse. Por si mund të regjistrohen operatorët e tjerë të tregut që kanë aktivitet në energjetikë.

Në momentin që do të nisë funksionimi i sistemit të bursës operatorët duhet të paraqesin pranë OST disa dokumente. Sipas rregullores së miratuar tashmë procedura është e tillë. Aplikuesi plotëson një formular tip për shprehje interesi.

Bashkëngjitur do të jenë edhe dokumentet e tjera si:

-Informacion teknik miratuar nga OST

-Licenca kopje e noterizuar

-Dokumente lëshuar nga OST sha dhe ose OSSH që jep akses në rrjet atë të transmetimit dhe ose shpërndarjes për rastet e tranzitimeve.

-Bilanci i fundit vjetor i certifikuar nga organet e tatimtaksave, kopje e noterizuar.

-Përshkrim për mjetet e komunikimit deklaratë origjinale e aplikuesit

-Informacion mbi detajet dhe mënyrën e komunikimit

Por për të qenë pjesë e tregut ka edhe një parakusht. Çdo subjekt që regjistrohet duhet të depozitojë në një bankë tregtare një garanci financiare.

Sipas rregullores shuma e garancisë do të jetë e barabartë me 5 për qind të programit fizik mujor të parashikuar nga pjesëmarrësi në tregun e energjisë elektrike shumëzuar me 10 lekë për kilovat/orë por jo më shumë se 10 milionë lekë dhe jo më pak se 500 mijë lekë.

Scan Tv,  11.02.2017

Zgjerimi i ngrohjes për qytetarët e Prishtinës është një lajm i shumëpritur. Por, ndonëse ata që jetojnë në banesa “të vjetra” janë më të “privilegjuarit” kjo nuk do të vlejë edhe për ata të “banesave të reja”. Kjo për faktin se faturimi i ngrohjes, në momentin që ata do të kyçen do të bëhet në bazë të metrave katrorë, llogaritje e cilat tek këto të fundit bëhet në bazë të sipërfaqes bruto.

Prishtina është qyteti në të cilin nga pas lufta janë ndërtuar shumë objekte të reja banesore, e shtimi i ndërtimeve ka rritur edhe kërkesën e banorëve për tu ngrohur nga Termokosi sidomos pas përdorimit të avullit të KEK-ut për ngrohje.

Për zgjerimin e rrjetit në lagjet ekzistuese dhe në disa të reja janë ndarë miliona euro.

Zëdhënësja e Termokosit, Aferdita Uka ka thënë për Telegrafin se nga lagjet e reja që do të përfitojnë me rrjet ngrohës janë “Mati 1” dhe “Kalabria”. Sipas saj, në këtë fazë lagja Arbëria nuk është përfshirë.

“Faza e tretë e Projektit të kogjenerimit, që ekskluzivisht i dedikohet zgjerimit të rrjetit të ngrohjes është e planifikuar për vitet 2017-2018. Për zgjerim të rrjetit Komisioni Evropian ka ndarë 8.3 milionë euro, ndërsa Qeveria Gjermane nëpërmes Bankës Gjermane për Zhvillim 5 milionë euro, 250 mijë euro nga Komuna e Prishtinës dhe 250 mijë euro nga Termokos”, tregon Uka.

Sipas saj, zgjerimi i rrjetit, në rrjetin e ngrohjes do të kyçen fillimisht disa objekte të vjetra kolektive banesore.

“Në këtë fazë do të kyçen disa objekte banesore në lagjen ‘Qendra’, ‘Dardani’ dhe ‘Ulpianë’. Ndërkaq, zgjerimi i rrjetit në lagje të reja me fondet e siguruara dhe me kapacitetet aktuale termike nga KEK-u do të bëhet për një pjesë të lagjeve ‘Kalabria’ dhe ‘Mati 1’”, ka thënë tutje zëdhënësja Uka.

Por pavarësisht se qytetarët e presin me pa durim sistemin ngrohës të Termokosit, ata që kanë banesa të reja mund të jenë gjithashtu të dëmtuar.

Kjo për faktin se përllogaritja e metrave katrorë do të bëhet sipas kontratave, e që në realitet sipërfaqja e banesave të reja e shfrytëzueshme nuk është e llogaritur në neto por në bruto.

Kjo nënkupton edhe pagesë për ngrohje edhe për ballkonet, në rastet kur banesat e reja kanë një ose disa të tillë. Gjithashtu një përllogaritje e tillë, duke pasur parasysh përllogaritjet gjatë shitjes së tyre, një pagesë e tillë do të bëhet edhe për muret e banesës.

Rrjedhimisht në faturën e ngrohjes qytetarëve do tu llogaritet edhe ballkoni dhe një pjesë e mureve të banesës.

Në Termokos konfirmojnë se faturimi i ngrohjes në objektet e reja do të bëhet sipas të dhënave të investitorëve.

“Përllogaritja e metrave katror të sipërfaqeve banesore bëhet sipas të dhënave që ofron investitori i secilit objekt të ri banesor për sipërfaqet ngrohëse të secilit subjekt banesor, në bazë të të cilave bëhet faturimi”, ka bërë të ditur Afërdita Uka, zëdhënëse e Termokosit.

Ndërkaq, kryetari i Shoqatës së Ndërtuesve, Brahim Selimaj, ka konfirmuar për Telegrafin se në shitjen e banesave, nuk llogariten hapësirat e përbashkëta.

“Gjatë shitjes së banesave, blerësit nuk ngarkohen me hapësirat e përbashkëta, siç janë korridoret, ashensori, shkallët,…,kurse muret, ballkonet janë pjesë e hapësirës së banimit”, ka thënë Selimaj.

Telegrafi,  12.01.2017

Enti Rregullator i Energjisë ka marrë në shqyrtim aplikimet për çmime të reja energjie nga ana e OSHEE dhe OST por në vendimin e dhënë përcaktohet se deri në mars 2017 konsumatorët finalë do të vazhdojnë me të njëjtat çmime aktuale.

“Deri në 31.03.2017, të lërë në fuqi tarifat dhe çmimet e përkohshme të energjisë elektrike të miratuara përkatësisht me vendimet si më poshtë”, thuhet në vendimin e ERE i cili nënvizon edhe çmimet ekzistuese për çdo kategori.

Por, i njëjti vendim përcakton tarfia të reja për klientët e lidhur në 35 kilovolt të cilët duhet të funksionojnë sit ë pavarur në treg. Furnizues i këtyre përkohësisht është kompania e shpërndarjes pasi asnjëri nuk ka mundur të sigurojë furnizues të ri.

Në këto kushte Enti Rregullator ka përcaktuar tarifat e reja që këta klientë do të paguajnë ndaj furnizuesit universal. “Për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 35 kV çmimi i shitjes së energjisë elektrike është 9.5 Lekë/kWh ndërsa çmimi në pik është 10.93 Lekë/kWh. Për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 20 kV çmimi i shitjes së energjisë është 11 Lekë/kWh ndërsa çmimi në pik është 12.65 Lekë/kWh. Tarifa e aksesit të shpërndarjes për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 20kV të jetë 3,9 Lekë/kWh”, përcakton vendimi.

ERE i kërkon OSHEE që të jetë korrekte me pagesat e faturave që ka ndaj OST dhe KESH dhe këtu i referohet jo vetëm detyrimeve korrente por dhe të prapambetura me argumentin e shlyerjes së kredive që kanë dy operatorët.

Scan TV,  29.12.2016