Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Importi i energjisë për dhjetorin, OSHEE del sërish në treg

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ka shpallur procedurën e dytë për import energjie në më pak se dy javë nga paraardhësja por këtë herë për të siguruar sasinë që i nevojitet për konsum nga 1 dhjetori deri në datë 9 dhjetor. Kompania ka ftuar palët që të paraqesin ofertat për një sasi 73 800 MWh.

Kjo sasi është e ndarë në dy lote ku loti i parë që përfshin edhe sasinë më të madhe është 43 200 MWh dhe parashikon që orari i lëvrimit të jetë nga 00:00 në 24:00 pra 24 orë në total kurse loti i dytë me një sasi 30 600 MWh parashikon një kohëzgjatje furnizimi prej 17 orësh dhe fasha orare është caktuar nga 06:00 deri në 23:00.  Mbyllja e procedurave pritet të bëhet sot nga ana e kompanisë së shpërndarjes.

Pjesa e mbetur e fashës orare që  nuk do të furnizohet nga importi, llogaritet diku tek 7 orë dhe  duket se është plotësuar nga furnizimi që bëhet nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare si dhe Prodhuesit me Përparësi të Energjisë me të cilët OSHEE ka marrëdhënie të drejtpërdrejtë.

Nëse si referencë për çmimin e energjisë do të marrim atë që sot është aplikuar në bursën e Hungarisë që rezulton pak me shumë se 60 euro për MW atëherë pritshmëria është që OSHEE të shpenzojë rreth 4.5-5 milionë euro për këtë blerje të re. Kjo do të ishte dukshëm më e favorshme në raport me tenderin paraardhës ku çmimi mesatar për energjinë e nëntorit në lotin e parë ishte  77.45 euro për MWh kurse në atë të dytë rreth 92 euro/MWh.

Blerja e energjisë për OSHEE për muajin nëntor nuk ishte e lehtë, pasi arriti të mbyllej me sukses vetëm pas pesë fazash negocimi duke siguruar sasinë e kërkuar të energjisë që në total pati një kosto 7 milionë euro.

Në bursën e Hungarisë çmimi për energjinë ka shënuar rënie të lehtë me 4 për qind nxitur nga situata e reshjeve të përgjithshme në rajon. Çmimet e energjisë në këtë bursë në përgjithësi kanë qenë të larta muajve të fundit nxitur nga situate jo dhe aq e favorshme hidrike diçka e reflektuar edhe në vendin tonë me një vjeshtë atipike dhe pa reshje.

Monitor,  27.11.2018