info@energjia.al

Kompania AT&T, pasi prezantoi programin “Smart Cities” në CES 2017 në Las Vegas, do ta vërë në jetë projektin e saj në qytetin e San Diegos.

Projekti i kompanisë AT&T është shumë ambicioz: të vendosë llamba inteligjente në çdo cep të qytetit. Kompania e telekomunikacioneve e kishte prezantuar programin e saj “Smart Cities” në Consumer Electronics Show në Las Vegas 2017 dhe tani duket se do që t’i testojë në San Diego. Llambat inteligjente përveçse do të reduktojnë konsumin, do të monitorojnë trafikun, parkimet, cilësinë e ajrit, madje edhe ngjarjet kriminale.

Kompania AT&T ka firmosur një marrëveshje me General Electric në Shtetet e Bashkuara për të instaluar pajisjet e saj CityIQ nëpër qytet, duke nisur që nga San Diego. Objektivi është optimizimi i konsumit të energjisë elektrike. Por falë edhe sensorëve të veçantë mund të monitorohet trafiku, parkimet, cilësia e ajrit dhe madje edhe ngjarjet kriminale. Investimi do t’i kushtojë 30 milionë General Electric dhe do të jenë rreth 14 mijë pajisje inteligjente që do të instalohen vetëm në San Diego.

Sipas studimeve të para të AT&T, pajisjet do të kursejë energjinë në një shifër që shkon më shumë se 2,4 milionë dollarë. Për më tepër, sensorët do të lejojnë ndërveprimin me teknologji të ndryshme të Internet of Things, të pranishme në qytet. Kompania ka bërë të ditur se ka përdorur sistemet më të sofistikuara për sigurinë në ndërtimin e CityIQ.

Revista Monitor,  14.04.2017

Në tetor të vitit të kaluar, kompania shtetërore e naftës Albpetrol, vendosi që vendburimet e naftës dhe gazit në Cakran-Mollaj, Gorisht-Kocul do t’i riktheheshin në administrim qeverisë shqiptare. Albpetrol, që menaxhon burimet e arit të zi të dhëna me koncesion në Shqipëri njoftoi koncesionarin TransAtlantic Albania për mbylljen e njëanshme të marrëveshjeve hidrokarbure për këto vendburime të rëndësishme të nëntokës shqiptare, për mospërmbushje të kontratës dhe moskryerje të investimeve (në të dy zonat realizimi faktik i investimeve nuk ishte më shumë se 10%). Albpetrol ka sekuestruar pajisjet dhe naftën e gjendur në depozita dhe ka rivënë në punë puset.

Nga ana tjetër Albpetrol ka shpallur ftesën për shprehje interesi për këto blloqe dhe synon që deri në 2 maj (kur është afati i fundit) të tërheqë investitorë seriozë dhe të mëdhenj, teksa zonat naftëmbajtëse konsiderohen produktive dhe me pak investime mund të rritet ndjeshëm prodhimi. Në vitet 2012-2013, Stream Oil, që menaxhonte këto burime para se kompania të shitej te Transatlantic realizonte të ardhura preh rreth 25 milionë eurosh, duke qenë prodhuesi i dytë më i madh koncesionar, pas Bankers Petroleum. Në vitin 2014 Stream prodhonte mesatarisht 1000 fuçi naftë në ditë, prodhim që u përgjysmua në 2015-n. TransAtlantic Petroleum Ltd, një shoqëri ndërkombëtare për prodhimin e energjisë me objekt blerjen, shfrytëzimin, zhvilimin dhe prodhimin e naftës dhe gazit natyror dhe ushtron aktivitetin e saj në Turqi dhe Bullgari, bleu 100% të kuotave të Stream Oil & Gas Ltd në shtator 2014, së bashku me detyrimet. Që prej asaj periudhe, prodhimi ka rënë ndjeshëm, ndërsa investimet e parashikuara në kontratë nuk u realizuan. Albpetrol, kur prishi kontratën njoftoi se  për vendburimin e Cakran-Mollajt, konstatohet se për vitin 2015, realizimi faktik i investimeve është në masën 5% krahasuar me Planin e Zhvillimit dhe në masën 1% krahasuar me Planin e Punës e Buxhetin e vitit 2015. Në vendburimin e Gorisht-Kocul, konstatohet se për vitin 2015, realizimi faktik i investimeve është në masën 10% krahasuar me Planin e Zhvillimit dhe në masën 21% krahasuar me Planin e Punës dhe Buxhetin e vitit 2015. Në 2016 realizimi ka qenë zero për të dy vendburimet.

Aktualisht Trasatlantic ka lënë pas një mal me detyrime. Vetëm ndaj Albpetrol, borxhi llogaritet në rreth 20 milionë dollarë.  Kreditorë të tjerë kanë filluar të kërkojnë detyrimet përmes përmbarimit. Përmbaruesit kanë kërkuar sekuestrimin e llogarive bankave të Transatlantik për mospagimin e faturave tatimore ndaj “GR Albania” (për një borxh 71 mijë dollarë) dhe “EL-BU 2009” (borxh 20 mijë euro).

Edhe Dega e Doganave Fier ka kërkuar kthimin e detyrimit prej 170 mijë eurosh, përndryshe do të kalojë në ekzekutimin e detyrueshëm. Kthimin e detyrimit e ka kërkuar përmes sekuestros nga përmbaruesi edhe shoqëria “Zekaj & Garant”. Nuk mungojnë as kërkesat e punonjësve, që kanë fituar gjyqin me kompaninë për kthim page.

Burime nga Albpetrol pohojnë se në bazë të marrëveshjes koncesionare, detyrimet janë në ngarkim të kompanisë Transatlantic, që duhet të “përballojë” furinë e kreditorëve që po kërkojnë sekuestron e aseteve, që tashmë duket se nuk kanë më asnjë vlerë.

Revista Monitor,  14.04.2017

Pas dështimit të radhës për shitjen e tokave dhe depozitave të karburantit në Shëngjin të Lezhës, të cilat i janë konfiskuar kompanisë turke Bolunmez Petrol për mospagim kredie, çmimi i pronave ka rënë sërish.

Zyra përmbarimore Justicia, njoftoi se në fazën e tretë të ankandit, çmimi i pronave  (toka, ndërtesa dhe pesë depozita karburanti) ka zbritur në 790 milionë lekë, apo rreth 5.6 milionë euro.

Bolunmez Petrol është hapur në fund të vitit 2013, si shoqëri aksionere me aktivitet në tregtimin e hidrokarbureve, me zyra në Shëngjin dhe aksioner Mehmet Murat Bolunmez. Ajo zotëronte depozitat e karburantit në Shëngjin.

Por, pak pasi mori kreditë (rreth 2.4 milionë dollarë në qershor 2014 dhe më pas një kredi në janar 2016, prej rreth 8.5 milionë dollarë), aksionerët e saj u zhdukën nga qarkullimi në gjysmën e dytë të 2016-s. BKT, ku morën kredinë, ka nxjerrë në shitje gjithë pronat e lëna peng.

Në ankandin e parë nuk u paraqit asnjë ofertë, ndërsa ankandi i dytë çmimi zbriti në rreth 7 milionë euro, nga 11 milionë euro që ishte në ankandin e parë. Pasuria më e vlefshme është ajo ku përfshihen dhe pesë depozita karburanti. (Pasuri e paluajtshme Are+Truall+Ndërtesë, me Sipërfaqe Are 10,500 m2, me Sipërfaqe Truall 4,998 m2, me Sipërfaqe Ndërtese 915.2 m2, (në sipërfaqen e ndërtesës përfshihet sipërfaqja e pesë depozitave të karburantit, si dhe tubacione për furnizim karburanti.) me Numër Pasurie 28/33, e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr.1987, Vol.IS, Fq.102, me adrese në: Lezhë, Ishull, Shëngjin/ Pasuri e paluajtshme Are + Truall + Ndërtese, me Sipërfaqe Are 19,500 m2, me Sipërfaqe Truall 4,998m2, me Sipërfaqe Ndërtese 915.2 m2, Gane të përfshira sipërfaqet e pesë depozitave të karburantit, një depozitë uji, një depozitë dekantimi, si dhe tubacione për furnizim karburanti. Gjithashtu është përfshirë dhe godina që shërben për zyra, sipërfaqe ndërtimi 1,256.7 m2) me Numër Pasurie 28/32, e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr.1987, Vol.15, Faqe 101, me adresë në: Lezhë, Ishull, Shëngjin, e kufizuar nga: Veriu me pasurinë Nr.28/31, Jugu me pasurinë Nr.28/32, Lindja me pasurinë Nr.28/29-42, Perëndimi me pasurinë Nr.28/30-24,).

Bolunmez Petrol kishte si objekt kryesor të aktivitetit krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim sipas kushteve teknike, të pajisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave të ushtrimit dhe tregtimit të hidrokarbureve brenda dhe jashtë vendi. Ajo pa një rritje të të ardhurave në 1.6 miliardë lekë në 2015-n, nga 330 milionë lekë në 2014-n, duke u renditur ndër 200 kompanitë më të madhe në vend (e 154-a). Pavarësisht rritjes së shpejtë në 2015-n, viti 2016 ka qenë problematik për kompaninë dhe ajo tashmë po kërkohet si nga bankat, ashtu dhe nga furnitorët e tjerë.

Revista Monitor,  14.04.2017

Çmimet e naftës së papërpunuar ishin në nivele të qëndrueshme ditën e sotme, me tregjet e ndara ndërmjet një rritje të prodhimit amerikan dhe shkurtimeve të prodhimit nga vendet anëtare të OPEC-ut dhe prodhues të tjerë si pasojë e mbingopjes së tregut.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane Brent ishin në nivele të qëndrueshme gjatë ditës së stome. Brent u tregtua me 55.86 dollarë për fuçi.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, WTI, shënuan një rënie prej 6 cent dhe u tregtuan me 53.05 dollarë për fuçi.

Indeksi i çmimeve të arit ra me 0.1 për qind në duke u tregtuar me 1,283.71 dollarë për onz.

Revista Monitor,  14.04.2017

Kompania Kurum, tashmë në proces falimenti, është duke zhvilluar një projekt që synon të rrisë kuotën e ujit në Hidrocentralin e Ulzës edhe me 40 centimetra të tjera.

Kuota ekzistuese e Ujit në këtë HEC është 128.50 centimetër dhe kuota e re synon të arrijë në nivelin 128.90 centimetër. HEC-i ndodhet në Parkun Rajonal të Ulzës, i cili administrohet nga pushteti vendor, ndaj rritja e nivelit të rezervuarit do të prekë edhe pyjet.

Kurum ka aplikuar për leje mjedisore në Ministrinë e Mjedisit dhe ndërhyrja për rritjen e lartësinë e digës synon që të shtojë më tej rezervën hidrike.

Kompania turke Kurum, e cila shpalli falimentin për shkak të krizës financiare që përfshiu fabrikën e prodhimit të hekurit në Elbasan, kishte aktivitet edhe në disa sektorë të tjerë në vend.

Kompania tashmë drejtohet nga Administratori i Falimentit, i cili merr vendimet për zhvillimin e kompanisë në rast ristrukturimi nëpërmjet gjykatës ose një mbyllje të plotë.

Por ndonëse humbjet nga aktiviteti i prodhimit të hekurit kanë qenë të larta, Kurum ka pasur të ardhura të mbara nga energjia që ka shitur në katër HEC që privatizoi në vitin 2013 (Bistrica 1, Bistrica 2, Ulza dhe Shkopeti).

Gjatë vitit 2016, kompania Kurum me katër HEC-et e saj prodhoi 427, 571 MW/h energji duke siguruar të ardhura vjetore më shumë se 3 miliardë lekë. HEC e Kurum zunë 6% të totalit të prodhimit vendas të energjisë vitin e kaluar.

Prodhimi nga energjia e ujit ka pak kosto dhe fitime të larta, ndërsa kërkesa për këtë produkt është gjithnjë në rritje dhe me çmime të larta.  Nisur nga këto zhvillime, Kurum ka projektuar shtimin e kapaciteteve prodhuese në HEC-et që zotëron në Shqipëri.

Revista Monitor,  14.04.2017