info@energjia.al

Inspektoriati Shtëtëror Teknik ka gjobitur 19 karburante gjatë muajit mars. ISHTI bën me dije se gjobat janë vendosur për mungesë cilësie por edhe për mungesë dokumentacioni.

Në total ISHTI ka vendosur 7.2 milionë lekë gjoba. “Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2017.

Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, ligji nr.32/2016 datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve/instalimeve nën presion” si dhe VKM  nr.212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)” dhe ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar. Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Mars 2017 janë gjobitur 19 subjekte”, thuhet në një njoftim të ISHTI.

Shqiptarja.com  19.04.2017

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë paralajmëroi Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën për moszbatimin e rregullave për eficiencën e energjisë.

Në një njoftim zyrtar të institucionit, që merret me politikat ndërkombëtare të energjisë, thuhet se Sekretariati i qëndron mendimit se Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina kanë shkelur në mënyrë të vazhdueshme ligjin e Komunitetit të Energjisë, duke mos miratuar të gjitha dispozitat ligjore të nevojshme për të arritur një nivel të mjaftueshëm të zbatimit të dispozitave të Direktivës 2006/32 / KE, objektivi i të cilit është që të promovojë dhe monitorojë shërbimet e energjisë dhe masa të tjera për përmirësimin e efikasitetit energjetik. Për më tepër, Sekretariati pohon se duke mos miratuar Planin e Veprimit të Eficiencës së Energjisë siç kërkohet nga Direktiva, këto palë Kontraktuese janë ende në shkelje të detyrimeve të tyre që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë.

Qëllimi i Direktivës është të bëjë të mundur përdorimin fundor të energjisë më ekonomike dhe efikase, duke vënë objektiva dhe stimuj, si dhe duke krijuar kornizat institucionale, financiare dhe ligjore të nevojshme për të eliminuar barrierat e tregut dhe defektet të cilat pengojnë përdorimin final të energjisë.

Në rastin e Shqipërisë, mosplotësimi përfshin mungesën e legjislacionit dytësor për zbatimin e Ligjit të Eficiencës së Energjisë dhe mungesën e përshtatjes së një Plani të Veprimit për Eficiencën e Energjisë.

Pas paralajmërimit, Shqipërisë i është kërkuar që të korrigjojë çështjet e identifikuara të mosrespektimit brenda afatit prej dy muajsh.

Si anëtarë e Komunitetit të Energjisë dhe angazhimeve të tjera të marra prej saj, Shqipëria është e angazhuar për të ndjekur prirjen e Bashkimit Europian për eficiencën e energjisë, duke adoptuar legjislacionin në përputhje me Acquis të BE për Eficiencën e Energjisë, Energjive të Rinovueshme etj., dhe të përgatisë periodikisht Planet Kombëtare të Veprimit, monitorimin dhe raportimin mbi realizimin e objektivave të energjisë së rinovueshme, eficiencës së energjisë dhe reduktimit të emetimeve të gazrave me efekt serë. Objektivi konkret afatmesëm i vendosur nga Qeveria Shqiptare në këtë kontekst, është ulja e konsumit të energjisë prej 9% deri në vitin 2018.

Në zbatim të këtyre detyrimeve, në nëntor 2015, Parlamenti i Shqipërisë miratoi ligjin Nr. 124 dt. 05.11.2015 “Për eficiencën e energjisë”, si mekanizëm për transpozimin e Direktivës 2012/27 të BE “Për Eficiencën e Energjisë”, si hap të parë drejt transpozimit të plotë të direktivave të BE-së për eficiencën e energjisë. I botuar në Fletoren Zyrtare numër 201, të 24 nëntor 2015, ky ligj ka hyrë në fuqi më 9 dhjetor 2015 duke parashikuar që të sillte rezultatet e para dhe ngritjen e institucioneve të reja brenda 12 muajve në vijim.

Kur kanë kaluar mbi 15 muaj nga hyrja në fuqi e dispozitave të tij, situata e hartimit të akteve dytësore paraqet vonesa të theksuara. E njëjta situatë me shkelje të afateve konstatohet edhe në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e institucioneve të parashikuara nga ligji.

Nëse nuk ecet me shpejtësi dhe bllokohet procesi, kjo mund të ndikojë negativisht në rekomandimet që Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, – një institucion që ka për qëllim të zgjerojë tregun integral të energjisë së BE-së në Europën Juglindore e më tej përmes një kuadri ligjor detyrues – do të japë për Shqipërinë, me efekt në marrëdhëniet që vendi ka me të tretët për energjisë, deri në huatë ndërkombëtare që i jepen shtetit shqiptar për energjinë.

Revista Monitor,  05.04.2017

Nga 1 korriku kush thyen ose dëmton matësin e energjisë elektrike nuk do të ketë më drita. Është ky paralajmërimi i kryeministrit Edi Rama i bërë gjatë pajisjes me matësa për rrethin e Matit. Gjithashtu kryeministri paralajmëroi edhe heqjen e faturimit afrofe. Kreu i qeverisë, i shoqëruar nga ministri i Energjisë, Damian Gjinkuri si dhe kreu i OSHEE, Ardian Çela inspektuan vendosjen e matësave të fundit në rrethin e Matit.

“Ne jemi të angazhuar që t’i japim fund aforfesë. Jemi të angazhuar të çojmë matësin në çdo shtëpi dhe biznes që konsumon energji elektrike Por ta kenë të qartë të gjithë ata që kujtojnë se duke thyer matësin do ti shpëtojnë rregullit të përgjithshëm se kush thyen matësin nuk ka për të marrë energji elektrike nga 1 korriku dhe kush nuk pranon matësin, nuk do të marrë energji elektrike nga 1 korriku. Matësat janë pjesë e investimit të përbashkët. Paguhen me paratë e kontributeve të përbashkëta dhe janë domosdoshmëri, e para për të mos rënduar njerëzit me fatura aforfe dhe secili të paguajë atë që konsumon. E dyta për ti dhënë fund dhe për ti vënë pikë historisë që dikush paguan dhe dikush nuk paguan. Kjo histori për ne i takon të kaluarës. Kush do që të jetojë me të kaluarën, do të jetojë në errësirë, nuk do të ketë drita”, u shpreh Rama.

Me investimin prej 5 milion lekësh të realizuar nga OSHEE në linjën e shpërndarjes, 25 familjet e fshatit Gjinovec furnizohen me energji elektrike pas 15 vitesh. Ndërsa 15 familjet e fshatit Val-Martanesh të cilët vuanin nga mungesa e energjisë elektrike prej 17 vitesh, përfituan një investim prej 14 milion lekësh, që i riktheu ata në një situatë normale të furnizimit me energji. “Ky investim që po inspektojmë është me vlerë rreth 180 milion lekë të reja, po rinovojmë dhe ndërtojmë rreth 64 kabina të reja. Përmirësohet ndjeshëm cilësia e shërbimit, tensionet dhe ulen ndjeshëm humbjet. Në 2013, 14 milion lekë të reja investime, 44 milion në 2015.

Në tre fshatra që kishin mungesë energjie prej 15 vjetësh, përfundojnë investimet.

Kryeministri Rama inspektoi edhe minierën e Bulqizës, në qarkun e Dibrës. Tetëmbëdhjetë vjet pas braktisjes, një nga projektet e rëndësisë së veçantë për industrinë minerare, traverbanku i Klosit ka avancuar punimet, e rifilluara në gusht të vitit 2015, me mbështetjen që iu dha nga Ministria e Energjetkës dhe Industrisë.

Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Energjetikës dhe Industrisë Damian Gjiknuri, ishte sot në minierën e Bulqizës, ku kompania po investon 5.8 milionë dollarë për zhvillimin e këtij projekti që përbën një hallkë të rëndësishme në ciklin e mbyllur prodhim-përpunim. Përmes tij, minerali do të transportohet nga niveli i pestë i minierës drejt impiantit të seleksionimit të kromit në Klos. Sipas drejtuesve të kompanisë, rëndësia primare në projekt është se shmnag përmbytjen e minierës dhe rrit sigurinë në punë.

“Është një investim prej 5.8 milionë dollarë që ka filluar në gusht të vitit 2015 është pjesë e kompleksit minerar të Bulqizës dhe qëllimi kryesor që ka është i shërben sigurisë në punë, eliminon një herë e mirë mundësinë e përmbytjes së minierës së Bulqizës, pra, sigurinë e jetës së njerëzve së pari. Paralelisht me zhvillimin e minierës së Bulqizës dhe të vendburimit të Qafë Buallit parashikohet që minerali i Bulqizës të transportohet me anë të një linje hekurudhore në impiantin e seleksionimit të Klosit, ku pasi të përpunohet të shkojë në uzinat e Ferro-kromit. Impianti i Klosit është gati, janë investuar rreth 1.2 milionë dollarë” – shpjegoi projektin drejtuesi i kompanisë.

Inxhinieri, i cili 18 vjet më parë ishte pjesë e punimeve për ndërtimin e traverbankut dhe sërish sot, me një ekip prej 60 vetash, i ka rinisur ato, e vlerësoi projektin me një rëndësi të veçantë për zhvillimin e minierës dhe të industrisë minerare. Kryeministri Rama vuri theksin tek rëndësia e investimeve që riaktivizimin e industrisë përpunuese, që i jep një vlerë të shtuar kësaj industrie. “Gjëja më e rëndësishme është se ne kalojmë në përpunim. Përpunimi rrit gjithë vlerën e shtuar dhe nga ana tjetër sjell edhe rritje punësimi, rrogash e mirëqenie”.

Shqiptarja.com  22.06.2016

Zëri i banorëve të Marinzës të shqetësuar për situatën e vështirë nga shpërthimet e gazit, u përcoll nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Përmes një deklarate për mediat, ku kjo e fundit kërkon nga institucionet që të arrin masat e nevojshme për të normalizuar situatën dhe dëmshpërblimin e të dëmtuarve.

Komiteti thekson se në tetor të vitit të kaluar, dërgoi në Marinzë një grup vëzhguesish për të analizuar situatën.

Personeli mjekësor i Qendrës Shëndetësore Zharrës (pranë Marinzës), ka informuar Grupin e KShH në lidhje me problemet që shkaktojnë gazrat, në shëndetin e njerëzve të kësaj zone.

Po ashtu grupi i KShH është njohur edhe me pakënaqësitë e banorëve të kësaj zone për problemet që u kanë ardhur nga puna në puset e naftës, shqetësime të cilat ata i kanë ngritur disa herë, por që nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Sipas banorëve, ndotja që shkakton “Bankers Petroleum” shihet edhe në ndotjen e madhe të ajrit në këtë zonë.

Të gjitha këto shqetësime Komiteti Shqiptar i Helsinkit ia adreson zyrtarisht të gjitha institucioneve përkatëse.

Sipas KShH fillimi i çështjes penale për kompaninë “Bankers Petroleum” është i vonuar, pasi organet e ndjekjes penale duhet të kishin nisur hetimin kohë më parë.

Mëngjesin e së mërkurës banorët e fshatit të Marinzës në Fier u vunë në rrezik, pas shpërthimeve të gazit në dy nga puset e naftës së kompanisë “Bankers Petroleum”.

Deklarata e plotë e Komisionit.

Gazeta Shekulli,  04.04.2015

Drejtoria Rajonale e Durresit ne Operatorin e Shperndarjes se Energjise Elektrike, OSHEE, deklaron se nga aksioni I dites se sotme u bene prerjet e lidhjeve te paligjshme per 11 subjekte private debitore te cilet kane refuzuar te paguajne energjine elektrike. Keta abonente kane akumuluar debi te konsiderueshme te energjise elektrike, ndaj nderhyrja me prerjen e lidhjeve te furnizimit ka qene nje mase e domosdoshme.

1. Kujtim Kasa, bar restorant
2. Albion Konstruksion Hotel Bar Restorant
3. Ali Ferra Bar Restorant
4. Agim Plaku Bar kafe
5. Zyfer. Llukaj Bar kafe
6. Blembo Konstruksion ngritje kantieri
7. Beqir Navalla Hotel Nacional
8. Shpetim Hyka Bar restorant
9. Shefqet Estrefi dyqan
10. Jonuz Kasa bar restorant
11. Zef Çupi hotel Romano

Gjate dites se sotme punonjesit e kompanise kane nderhyre duke shkeputur rreth 350 lidhje debitore te energjise elektrike ne kete zone, si ne abonente familjare ashtu edhe private. Aksionet per prerjen e lidhjeve te paligjshme te energjise elektrike si dhe te kontratave debitore do te vijone cdo dite ne rajonin e Durresit. Neser puna e specialisteve te OSHEE do te perqendrohet ne zonen e Shkozetit dhe pergjate autostrades.

energjia.al 13.10.2014