info@energjia.al

VKM Nr. 692 datë 29.07.2015

Numer: 692
Date: 29/07/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.618 datë 07.07.2015

Numer: 618
Date: 07/07/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.551 datë 18.06.2015

Numer: 551
Date: 18/06/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

URDHER Ministri nr.132 datë 15.05.2015 për fillimin e procedurave për blloqet e lira

Numer: 132
Date: 15/05/2015
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

VKM Nr.410 datë 13.05.2015

Numer: 410
Date: 13/05/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.411 datë 13.05.2015

Numer: 411
Date: 13/05/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.413 datë 13.05.2015

Numer: 413
Date: 13/05/2015
Institucioni: Këshilli i MInistrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

Udhëzim Nr.3492 datë 30.04.2015

Numer: 3492
Date: 30/04/2015
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

VKM Nr. 335 datë 22.04.2015

Numer: 335
Date: 22/04/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.281 datë 01.04.2015

Numer: 281
Date: 01/04/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.