info@energjia.al
Regional Environmental Center

Takimi kombëtar “Ndryshimet klimatike dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve”

Emri: Takimi kombëtar “Ndryshimet klimatike dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve”
Data: 21/12/2012
Organizatori: Ministria e Mjedisit & Qendra Rajonale e Mjedisit
Vendi: Hotel Tirana International
Të dhëna shtesë

IFC

Promovimi i Kredise per Eficiencen e Energjise

Emri: Promovimi i Kredise per Eficiencen e Energjise
Data: 18/12/2012
Organizatori: Shoqata Shqiptare e Bankave & IFC
Vendi: Hotel Sky Tower - Tirane
Të dhëna shtesë

World Bank

Raporti periodik rajonal mbi zhvillimet ekonomike ne vendet e Evropes Juglindore

Emri: Raporti periodik rajonal mbi zhvillimet ekonomike ne vendet e Evropes Juglindore
Data: 18/12/2012
Organizatori: Banka Boterore
Vendi: Zyrat e Bankes Boterore - Tirane
Të dhëna shtesë

Albania_EU_Energy_Efficiency_Centre

Workshopi “Eficienca e Energjise ne Sektorin e Ndertimit”

Emri: Workshopi "Eficienca e Energjise ne Sektorin e Ndertimit"
Data: 13/12/2012
Organizatori: Qendra per Eficensen e Energjise
Vendi: Hotel Tirana International - Tirane
Të dhëna shtesë

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

Konsultimi i Draft Strategjisë së Biznesit dhe Investimeve 2013-2020

Emri: Konsultimi i Draft Strategjisë së Biznesit dhe Investimeve 2013-2020
Data: 26/11/2012
Organizatori: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Vendi: Hotel Tirana International - Tirane
Të dhëna shtesë

Energy Community

4th Oil Forum

Emri: 4th Oil Forum
Data: 21/11/2012 - 22/11/2012
Organizatori: Energy Community
Vendi: Hyatt Regency, Belgrade - Serbia
Të dhëna shtesë

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

Zhvillimi i Tregut te Gazit ne Shqiperi

Emri: Zhvillimi i Tregut te Gazit ne Shqiperi
Data: 12/11/2012 - 13/11/2012
Organizatori: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Vendi: Hotel Sheraton - Tirane
Të dhëna shtesë

Enti Rregullator i Energjise

Paketa e 3-të e BE për Energjinë – Implikime për Zhvillimin e Sektorit Shqiptar të Energjisë

Emri: Paketa e 3-të e BE për Energjinë – Implikime për Zhvillimin e Sektorit Shqiptar të Energjisë
Data: 29/10/2012
Organizatori: Enti Rregullator i Energjise
Vendi: Hotel Sheraton - Tirane
Të dhëna shtesë

Andritz Hydro

Hydro solutions for Albania

Emri: Hydro solutions for Albania
Data: 17/09/2012
Organizatori: Andritz Hydro
Vendi: Tirane
Të dhëna shtesë