info@energjia.al
Albania_EU_Energy_Efficiency_Centre

Workshopi “Eficienca e Energjise ne Sektorin e Ndertimit”

Emri: Workshopi "Eficienca e Energjise ne Sektorin e Ndertimit"
Data: 13/12/2012
Organizatori: Qendra per Eficensen e Energjise
Vendi: Hotel Tirana International - Tirane
Të dhëna shtesë

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

Konsultimi i Draft Strategjisë së Biznesit dhe Investimeve 2013-2020

Emri: Konsultimi i Draft Strategjisë së Biznesit dhe Investimeve 2013-2020
Data: 26/11/2012
Organizatori: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Vendi: Hotel Tirana International - Tirane
Të dhëna shtesë

Energy Community

4th Oil Forum

Emri: 4th Oil Forum
Data: 21/11/2012 - 22/11/2012
Organizatori: Energy Community
Vendi: Hyatt Regency, Belgrade - Serbia
Të dhëna shtesë

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

Zhvillimi i Tregut te Gazit ne Shqiperi

Emri: Zhvillimi i Tregut te Gazit ne Shqiperi
Data: 12/11/2012 - 13/11/2012
Organizatori: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Vendi: Hotel Sheraton - Tirane
Të dhëna shtesë

Enti Rregullator i Energjise

Paketa e 3-të e BE për Energjinë – Implikime për Zhvillimin e Sektorit Shqiptar të Energjisë

Emri: Paketa e 3-të e BE për Energjinë – Implikime për Zhvillimin e Sektorit Shqiptar të Energjisë
Data: 29/10/2012
Organizatori: Enti Rregullator i Energjise
Vendi: Hotel Sheraton - Tirane
Të dhëna shtesë

Andritz Hydro

Hydro solutions for Albania

Emri: Hydro solutions for Albania
Data: 17/09/2012
Organizatori: Andritz Hydro
Vendi: Tirane
Të dhëna shtesë