info@energjia.al
Albania_EU_Energy_Efficiency_Centre

Project Coordinator

Institucioni: Albania-EU Energy Efficiency Centre
Pozicioni: Project Coordinator
Kualifikimi: Arsim i larte ne Inxhinieri Mekanike, Elektrike ose Ambjenti
Afati: 01/07/2013
Të dhëna shtesë

Devoll Hydropower

Specialist Database & GIS

Institucioni: Specialist Database & GIS
Pozicioni: Devoll Hydropower
Kualifikimi: Arsim i lartë ne Shkenca Kompiuterike / GIS / Gjeografi
Afati: 03/03/2013
Të dhëna shtesë

Petromanas

Drilling Engineer

Institucioni: Petromanas
Pozicioni: Drilling Engineer
Kualifikimi: Arsimin i lartë ne Inxhinieri Nafte & Mekanike
Afati: 01/01/2013
Të dhëna shtesë

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

Specialist në Drejtorinë e Politikave të Integrimit Tregtar

Institucioni: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Pozicioni: Specialist në Drejtorinë e Politikave të Integrimit Tregtar
Kualifikimi: Të ketë mbaruar arsimin e lartë
Afati: 17/01/2013
Të dhëna shtesë

cez shperndarje

Manaxher i Klienteve Strategjike

Institucioni: Cez Shperndarje
Pozicioni: Manaxher i Klienteve Strategjike
Kualifikimi: Edukim Universitar (Ekonomik ose dege te ngjashme)
Afati: 21/12/2012
Të dhëna shtesë

Devoll Hydropower

Resettlement Livelihood Advisor

Institucioni: Devoll Hydropower ShA
Pozicioni: Resettlement Livelihood Advisor
Kualifikimi: University degree, preferably in agriculture
Afati: 31/12/2012
Të dhëna shtesë

cez shperndarje

NTL Elektricist

Institucioni: Cez Shperndarje
Pozicioni: NTL Elektricist
Kualifikimi: Diplome Profesionale elektrike i mesem
Afati: -
Të dhëna shtesë

bankers petroleum

Construction Supervisor/Inspector

Institucioni: Bankers Petroleum
Pozicioni: Construction Supervisor/Inspector
Kualifikimi: 15+ years of oilfield construction supervision
Afati: 01/11/2012
Të dhëna shtesë

bankers petroleum

Receptionist/Office Assistant

Institucioni: Bankers Petroleum
Pozicioni: Receptionist/Office Assistant
Kualifikimi: Minimum 2 years office experience with a focus on customer service
Afati: 01/11/2012
Të dhëna shtesë

bankers petroleum

Field Facility/Operations Engineer

Institucioni: Bankers Petroleum
Pozicioni: Field Facility/Operations Engineer
Kualifikimi: B.Sc. in Petroleum Engineering
Afati: 01/11/2012
Të dhëna shtesë