info@energjia.al

Shoqëria civile i ka nisur një propozim Kuvendit të Shqipërisë për të ulur nivelin e taksimit mbi naftës, që është arsyeja kryesore se pse çmimet e karburantit në vend janë ndër më të shtrenjtat në Europë. Ky propozim synojn që të unifikojë 3 taksat e dedikuara në një taksë të vetme për naftën dhe ta uli nivelin e taksimit duke e çuar atë në nivele të krahasueshme me rajon.

Në shkresën që “Nisma Thurje”  i ka dërguar kryetarit të Kuvendit Z. Ilir Meta dhe gjithë krerëve të grupeve parlamentare, thuhet se një nga çështjet që kërkon vëmendje të menjëhershme nga ana juaj dhe e kolegëve tuaj është ajo e çmimit të karburantit për konsumatorët. Siç mund të jeni në dijeni, çmimi i karburantit në Bursat Ndërkombëtare ka pësuar një rënie të vazhdueshme, rënie e cila nuk është reflektuar fatkeqësisht në favor të konsumatorit.

Ditën e mërkurë, dt.15.03.2017 tregjet ndërkombëtare e kuotonin naftën bruto me 52 USD/Barrelë.

Ulja e çmimit në tregjet ndërkombëtare  u shoqërua edhe me uljen e çmimit të shitjes së këtij produkti për konsumatorët në të gjithë botën. Ulja e çmimit të naftës për konsum ka variuar nga 25% derinë 50%.

Ndërkohë që konsumatorët në të gjithë botën I janë gëzuar këtij oportuniteti, situata në Shqipëri qëndron pothuajse statike. Çmimi i karburantit pësoi vetëm një rënie prej 10% në fund të vitit të shkuar dhe tani është rikthyer sërisht në nivelet e mëparshme, paradoksalisht.

Kjo situate vjen si rrjedhojë e nivelit të lartë të taksimit të këtij produkti.

Situata me taksimin mbetet problematike dhe kërkon ndërhyrje urgjente në legjislacion. Duke u bazuar në situatën aktuale të furnizimit të qytetarëve me nënprodukte të naftës, ku pjesa më e madhe e tyre importohen nga jashtë vendit,  efektivisht në këtë moment që po flasim, nafta dhe benzina taksohen nëpërmjet 3 taksave indirekte të dedikuara te modelit akcizor:

  1. Akciza e naftës = 37lekë
  2. Taksa e Qarkullimit = 27lekë
  3. Taksa e Karbonit = 3 lekë

Pra në total taksimi akcizës sot efektivisht arrin në 67 Lekë për litër. Ndërkohë që përveç këtyre taksave të mësipërme aplikohet edhe Taksë Doganore në masën 10% te çmimit të blerjes  dhe 0.73 lekë shkojnë për tarifën e ngjyrosjes. Në fund shtohet edhe vlera e TVSH ne masën 20% te çmimit të shitjes.

Një nivel i tillë taksimi është më i larti në rajon dhe nuk korrespondon me të ardhurat e shqiptarëve. Më poshtë po Ju paraqesim një tabelë me të dhëna mbi nivelin aktual te taksimit akcizë që vendet e rajonit aplikojnë mbi nënproduktet e naftës për përdorim publik.

Nga ana tjetër cilësia e karburantit që tregëtohet në vendin tonë vazhdon të mbetet një problem madhor për qytetarët duke e shndërruar debatin për çmimin në një çështje akoma dhe më emergjente. Raportimet në të gjithë vendin tregojnë se nafta që tregtohet në pikat fundore përzihet me nënprodukte dhe niveli I parandalimit dhe ndëshkimit të këtij fenomeni është I ulët.

Nisma ka propozuar disa amendime të ligjit të përgatitur nga ekspertët e saj. Ky propozim synon që të unifikojë 3 taksat e dedikuara në një taksë të vetme për naftën dhe ta uli nivelin e taksimit duke e çuar atë në nivele të pranueshme për xhepat e shqiptarëve.

Më konkretisht:

Në DIREKTIVËN 2003/96/EC, Komisioni Europian ka përcaktuar kornizat e harmonizimit të strukturave te tarifimit akcizor të vendeve të Unionit. Bazuar në përcaktimet e bëra brenda kesaj directive, ne propozojmë variantin e tretë, i cili konsiston në faktin që akciza e naftës, taksa e qarkullimit dhe taksa e karbonit përmblidhen të treja në një taksë të vetme, e cila quhet Taksa e Karburantit.

Taksa e Karburantit është 46 Lekë/Litër, sa minimumi i parashikuar në direktivën 2003/96/EC të BE për taksat e nënprodukteve të naftës.

Revista Monitor,  15.03.2017

Konsumi i energjisë elektrike u ul me 2.3% në vitin 2016 sipas të dhënave të Entit Rregullator të Energjisë. Shifrat mbi bilancin e energjetik tregojnë se në vitin 2016 konsumi vendas i energjisë arriti ne 7,094,576 MW/h, ndërsa më 2015 konsumi ishte 7,265,526.

Por nga të dhënat krahasuese shihet se është ulur në mënyrë të ndjeshme konsumi në konsumatorët e tensionit të lartë. Kjo kategori janë kryesisht biznese, konsumi i të cilave ra me 17% në vitin 2017.

Nga 610,2017 MW/h që konsumoi kjo kategori më 2015, vitin e kaluar ka konsumuar 502,895 MW/h.

Treguesit e tjerë të konsumit nuk kanë pësuar luhatje, pasi ndryshimet janë afër zeros.

Shitjet për institucionet familjare dhe jofamiljare janë rritur me respektivisht 0,02 dhe 0,04%.

Konsumi i energjisë shënoi ulje për të tretin vit radhazi. Arsyetimi më i hershëm i OSHEE-së për këtë çështje lidhet me tendencën për të mos shpërdoruar energjinë elektrike nga konsumatorët. Shtrëngimi i politikave dhe mjeteve për grumbullimin e faturave të energjisë i ka bërë më racionalë konsumatorët. Por të dhënat e vitit të fundit tregojnë së rënia erdhi nga konsumatorët e mëdhenj të energjisë (bizneset e mëdha).

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) parashikon që konsumi i energjisë do të ulet me 27% deri më 2018 në krahasim me 2016.

Kjo ulje, sipas përllogaritjeve të OSSHE -se do të vijë për disa arsye që kanë të bëjnë me uljen e popullsisë, me ngrohjen e motit dhe me liberalizimin e tregut.

Metodologjia e përllogaritjes së kërkesës për energji merr për bazë historikun e të dhënave mbi energjinë totale të injektuar në rrjetin e OSHEE gjatë periudhës 2007-2015, informacionin mbi sasitë e shitura të energjisë gjatë periudhës 2007-2015, planin e veprimeve të ndërmarra për reduktimin e humbjeve teknike dhe joteknike.

Në treguesit e konsumit, OSSHE ka marrë në konsideratë edhe ndryshimet klimatike. Nisur nga fakti që konsumatori familjar në Shqipëri zë konsumin më të madh i cili ndikohet drejtpërdrejt nga kushtet e klimatike në vend.

Revista Monitor,  22.02.2017

Përfundimisht akciza e gazit të lëngëshem që përdoret për automjetet do të jetë 8 lekë për litër. Dy aletatët kryesorë qeverisës, LSI dhe PS, ranë dakord për një reduktim të nivelit të prozuar nga financat prej 13 lekë për litër.

Në fakt, LSI pati kërkuar që kjo taksë të mos vendosej, por pas konsultimeve mes grupeve paralmentare dhe qeverisë u pranua propozimi i deputetit Anastas Angjeli për reduktimin me 5 lekë për litër.

“Personalisht nuk do ta votoja as 5 lekë, as 9 lekë. Ne ishim për heqjen fare të kësaj akcize. Por, meqenëse jemi të kompromisit dhe e diskutuan me minitsrin le të ngelet 9 lekë”, deklaroi deputeti Përparim Spahiu.

“Unë jam dakord. Madje, ta bëjmë 8 lekë që të jemi në rregull”, tha nga ana e tij Angjeli.

Partia Demokratike ishte kundër. “Shqetësimet që ju ngrini janë të karakterit administrativ dhe shqetësimet e administrimit nuk zgjidhen me rritje çmimi”, deklaroi Edmond Spaho.

“Është shumë e qartë ajo që po sjellim, është zero për qytetarin dhe vendoset një akcizë që është më e ulëta në rajon për gazin e përdorur për automjetet”, sqaroi ministri i Financave, Arben Ahmetaj.

Ligji i akcizës së gazit ishte i fundit i paketës fiskale që u miratua nen për nen dhe efektet do të nisë t’i japë që nga janari i 2017.

Top Channel,  13.12.2016

Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës ka arritur marrëveshjen mes 14 vendeve anëtare për të ulur prodhimin e naftës, për herë të parë që nga viti 2008.

Ministrat e naftës së OPEC konfirmuan se, referuar marrëveshjes, prodhimi i naftës u ul në 32.5 milionë fuçi naftë në ditë, nga 33.8 milionë fuçi që ishte më parë. Ky vendim ishte i pritshmëm nga investitorët dhe për këtë arsye, çmimet e naftës u rritën me rreth 7%, gjatë sesionit të së martës.

Megjithatë, që nga mesi i vitit 2014, çmimet kanë humbur më shumë se gjysmën e vlerës së tyre.  OPEC konfirmoi se, edhe Rusia, që nuk është pjesë e organizatës pranoi të ulë prodhimin e naftës me 300 mijë fuci në ditë.

Një ulje e prodhimit të naftës, për shkak të mbifurnizimit të tregut, nuk ishte aplikuar në thuajse një dekadë. Por, rënia drastike e çmimeve për dy vite me radhë rriti presionin mbi OPEC për ta ndërmarrë një  vendim të tillë.

Scan Tv,  01.12.2016

Numri i konsumatorëve të energjisë elektrike, sipas shifrave zyrtare, pa një rënie të shpejtë në vitin 2016.

Të dhënat nga Enti Rregullator i Energjisë tregojnë se numri total i konsumatorëve të OSHEE-së, në fund të gushtit, ishte 1,181,407 persona, nga 1,213,767 konsumatorë që ishin në fillim të vitit, ose rreth 32.4 mijë më pak, me një tkurrje prej rreth 3% në raport me fillimin e vitit.

Siç shihet nga grafiku, në fund ka një luhatshmëri sipas muajve, por rënia më e madhe shihet të ketë ndodhur në korrik.

Ekspertët e sektorit radhisin disa arsye për rënien e numrit të konsumatorëve. E para lidhet me aksionin që kompania bën ndaj atyre që nuk paguajnë energjinë.

Aktualisht, qindra familje, duke përfshirë edhe Qarkun e Tiranës janë të shkëputur nga rrjeti i OSHEE-së se nuk kanë aftësi paguese për energjinë.

Arsyeja e dytë lidhet me emigracionin dhe e treta me mbylljen e përhershme apo të përkohshme të bizneseve. Të tjerë konsumatorë kanë shkëputur kontratat për shtëpitë e dyta, sidomos në fshat, duke u paraprirë kështu penalizimeve nga OSHEE-ja.

Pak ditë më parë, një raport rajonal mbi varfërinë e furnizimit me energji vuri në dukje se, ky fenomen është në rritje në vendet e Europës Juglindore, duke prodhuar borxhe (pamundësi për të paguar faturat e energjisë elektrike), shtëpi të ftohta dhe probleme shëndetësore.

Shqipëria vlerësohet se ka varfërinë më të madhe energjetike në rajon.

Për familjet shqiptare, studimi tregon se burimi kryesor i energjisë është elektriciteti (45%) dhe pasohet nga biomasa me 38%. Në raport cilësohet se Shqipëria ka një normë të lartë papunësie 19%. Në Shqipëri, vetëm 40% e familjeve kanë pajisje elektrike për gatim, ngrohje të ujit apo të tjera pajisje që përdorin energjinë. 11.2% e familjeve nuk kanë paguar faturat e energjisë elektrike dhe 20.7% kanë ngrohje të papërshtatshme. Gjithashtu, në raport theksohet se 12.5% e shtëpive në Shqipëri kanë mure, dysheme apo bodrume me lagështirë dhe 7.7% e tyre kanë një çati që rrjedh.

Raporti vë në dukje se në vend nuk ka asnjë politikë për të zhdukur varfërinë energjetike.

Hartuesit e raportit vizituan dhjetë familje në kryeqytet, ku të gjithë jetonin në shtëpi pa izolim dhe dritare me një xham. Të ardhurat mesatare për familje ishin 150 euro dhe kishin mesatarisht katër pjesëtare. Ata kishin probleme me shëndetin, vuanin nga sëmundje kronike apo paaftësi të ndryshme dhe treguan se problemet e shëndetit i privonin nga aktivitete të ndryshme.

Revista Monitor,  30.11.2016

Qeveria është optimiste mbi performancën e kompanive të prodhimit, shpërndarjes dhe transmetimit të energjisë edhe për 2016-ën. Pasi doli nga gropa financiare në 2015-ën, OSHEE ka arritur bilanc pozitiv edhe në 8 muajt e parë të këtij viti.  Mbledhja e detyrimeve të prapambetura nga konsumatorët, i mundësoi të nisë shlyerjen e borxheve që vetë OSHEE u ka të tjerëve.

“Kjo solli dhe në dy ndërmarrje të tjera rezultate positive. Pra, pati fitim në 2015 në kesh. Kemi paguar jo pak, po 9.1 miliardë lekë pagesa të prapambetura ndaj HEC-eve private, të cilat ishin mbytur  nga mungesa e likuiditetit”, tha Ilir Bejtja  Zv. Ministër Energjie.

Qeveria hoqi fashën mbrojtëse, duke unifikuar cmimin e energjisë në 9.5 lekë për konsumatorët familjarë. Por në kushtet e këtij optimizmi, a është koha për të ulur çmimin?

“Edhe sot e kemi të ulët çmimin. Konsumatorëve ia japim me 9.5 lekë ndërsa kosto është 11.22 lekë por kemi mirëmenaxhuar burimet. Sistemit i duhen edhe 900 mln euro të tjera që të investohet dhe për ta arritur këtë na duhen edhe 4 apo 5 vite të tjera, mendoni që kemi shumë zona që ndezin vetëm një llambë kështu që duhet akoma ndërhyrje për të përmirësuar cilësinë”, tha Bejtja.

Në vitin 2015 shifra e investimeve në energji ishte 14.2 miliardë lekë. Ndërsa për këtë vit janë planifikuar 24.1 miliardë prej të cilave 12.7 vetëm në shpërndarje.

Top Channel,  31.10.2016

Agjenda politike është duke dominuar tek Qeveria, duke u anashkaluar kështu edhe agjenda ekonomike.

Këtë deklarim e dha sot Safet Gerxhaliu, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Ai tha se këto agjenda kanë ndikuar edhe në procesin e fiskalizimit të biznesit.

“Jemi në situatë të asaj që agjenda politike është definitivisht duke dominuar në skenën mediale dhe e tëra kjo në njëfarë formë po i lë anash proceset ekonomike të cilat janë më të nevojshme. Në qoftë se kishte me qenë një dështim i cili mund të karakterizohet dhe mund të etiketohet për Qeverinë aktuale, është definitivit është procesi i fiskalizimit”, tha Gërxhaliu.

Në konferencën e organizuar nga Shoqata e Kompanive të Arkave Fiskale u shpalosen mundësitë e reja për të përfunduar procesin e fiskalizimit të naftëtarëve dhe bizneseve tjera.

Kestrin Kumnova, përfaqësues i Shoqatës, tha se gjatë tri viteve ka pasur një stopim të procesit të fiskalizimit të naftëtarëve.

“Gjatë tre viteve të kaluar ka pasur një stopim total të procesit të fiskalizimit. Në mars të vitit 2015 ministria e Financave e ndryshoj Udhëzimin Administrativ, i cili i lehtësoj kushtet për kompanitë e reja. Në shtator të vitit të kaluar kompanitë e arkave fiskale e zbritën çmimin e sistemeve fiskale si dhe bënë një sërë ofertash tjera, mirëpo edhe më tutje kishim kundërshtim nga ana e kompanive të naftës. Në ndërkohë këto tre vite, buxhetit të shteti i është shkaktuar dëm qindra milionësh nga evazioni fiskal. Tanimë të gjitha kompanitë e naftës në Kosovës pa marrë parasysh se sa dispenserë i posedojnë mund t’i fiskalizojnë bizneset e tyre me një çmim prej 3 mijë e 450 euro”, tha Kumnova.

Sipas tij, pa zbritjes i mbetet institucioneve përgjegjëse t’i obligojnë naftëtarët për tu pajisur me arka.

Telegrafi,

Humbjet e energjisë elektrike janë ulur më tej në gjysmën e parë të vitit 2016. Mbështetur në të dhënat e Institutit të Statistikave, humbjet në rrjet janë ulur në 29.2%, nga niveli 31.3% në të njëjtën periudhë të vitit 2015.

Në veçanti, humbjet në rrjetin e shpërndarjes për gjashtëmujorin zbritën në 26.2%, nga 28.8% që kishin qenë një vit më parë. Mbështetur në atë çka vetë Operatori i Shpërdarjes së Energjisë Elektrike raporton, pjesa më delikate e humbjeve, ajo joteknike, ka zbritur për gjashtëmujorin në 7.15%, nga 10% që ishte në gjashtëmujorin e vitit të kaluar.

Sipas Instat, kjo shkallë humbjesh përfshin edhe diferenca statistikore, megjithatë, kryesisht ajo tregon se këtë vit sasia e energjisë së vjedhur apo të papaguar ka rënë më tej. Megjithatë, të dhënat statistikore që ndajnë humbjet teknike nga ato joteknike janë, janë vetë vlerësime të OSHEE dhe të pacertifikuara nga ndonjë ent i pavarur.

Sidoqoftë, ana tjetër e medaljes është niveli ende shumë i lartë i humbjeve teknike në transmetim dhe shpërndarje. Ky tregues është rritur në 22% për gjashtëmujorin e parë të vitit, nga 21.3% që kishte qenë vitin e kaluar. Sipas Instat, kjo ka ardhur sidomos për shkak të rritjes së humbjeve në rrjetin e transmetimit, që janë zgjeruar me afro 15%.

Kjo do të thotë, më së shumti, se sistemi energjetik ka nevoja të mëdha për investime, me qëllim uljen e nivelit të lartë të humbjeve. Gjysma e parë e vitit rezultoi piozitive për treguesit e prodhimit dhe eksportit të energjisë elektrike.

Prodhimi arriti në 4065 GWH (gigavatorë), në rritje me 8% krahasuar me gjashtëmujorin 2015. Ajo që bie në sy, megjithatë është stanjacioni i prodhimit në HEC-et publike, me shifra afërsisht të njëjta me vitin e kaluar. Rritja ka ardhur e gjitha nga HEC-et private dhe koncesionare, që e kanë zgjeruar prodhimin me 36% krahasuar me vitin e kaluar.

Pesha e impianteve private dhe koncesionare arriti në 32% të prodhimit, nga 25% që kishte qenë vitin e kaluar. Për këtë vit, energjia e përdorur nga ekonomia shqiptare ra me 5% krahasuar me vitin e kaluar.

Ky mund të jetë një indikator i dobësisë së rritjes ekonomike, por, edhe i faktit se energjia paguhet më shumë, ndja edhe shpërdorohet më pak. Gjithashtu, një ndikim mund të ketë pasur edhe ndërprerja e përkohshme e prodhimit nga konsumatorë shumë të mëdhenj, si kompania Kurum.

Scan Tv,  01.09.2016

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike njoftoi se humbjet e energjisë ranë në 28.9 për qind në gjashtëmujorin e parë të vitit duke shënuar nivelin më të ulët në shumë vite.

Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, treguesi i humbjeve në rrjet u ul me 3.33 pikë përqindje, një rezultat ky që sipas OSHE është lehtësisht më i mirë edhe se sa plani i parashikuar për periudhën.

Kompania njofton se ulja graduale e humbjeve ka përmirësuar treguesit e saj financiar. Sipas të dhënave, në gjysmën e parë të vitit, OSHEE arkëtoi 30.8 miliardë lekë nga shitja energjisë, pjesa dërrmuese e të cilave erdhën nga faturat korente, ndërsa 2 miliardë lekë ishin arkëtime nga faturat e prapambetura.

Vitin e kaluar dhe gjatë këtij viti kompania ka aplikuar disa skema lehtësuese për të nxitur pagesën e faturave të prapambetura duke falur kamatvonesat e tyre.

Sipas kompanisë, deri më tani përmes këtyre skemave konsumatorët kanë përfituar rreth 8.6 miliardë lekë nga falja e kamatvonesave, nga të cilat 40 për qind shkuan për familjet më të varfra ato të cilat janë në ndihmë ekonomike.

Ndërkohë, kompania bëri të ditur se ka vazhduar punën në terren për të përmbyllur përfundimisht faturimin afrofe. Sipas saj, në gjashtë muajt e parë u instaluan rreth 47 mijë matësa të rinj energjie në të gjithë territorin e vendit, një detyrim ky i vendosur nga enti rregullator i energjisë.

Top Channel,  25.07.2016

Qeveria serbe është në një trysni gjithnjë e në rritje për të ndërmarrë nismën e dhimbshme të shkurtimit të rreth 4500 punonjësve dhe reformimit të çmimeve në korporatën energjetike të Serbisë, EPS.

Saga për ristrukturimin e EPS, që është në pronësi shtetërore, ka zgjatur për më shumë se një dekadë, por nuk duket të ketë asnjë zgjidhje në horizont.

Të dyja, FMN-ja dhe Banka Botërore së fundmi kanë deklaruar se EPS është një temë problematike, duke paralajmëruar se ristrukturimi dhe stabilizimi financiarisht i shërbimeve shtetërore të energjisë duhet të përshpejtohet, nëse mendohet që ndërmarrja të ketë një të ardhme.

Slobodan Ruzic, ekspert i energjisë në Beograd, i tha BIRN-it se ndërsa shkarkimet janë të pashmangshme, vullneti politik për zbatimin e tyre nuk ekziston.

“Është e qartë që ka një tepricë të të punësuarve dhe shkarkimet janë të nevojshme. Megjithatë, pothuajse asgjë nuk është bërë për vite me radhë, sepse ajo nuk u intereson njerëzve në pushtet”, ka thënë Ruzic. “Ne kemi nevojë për vullnetin politik për të kryer reformat”, shton ai.

Sipas të dhënave publike të shpallura nga operatori i shpërndarjes së energjisë të Serbisë, Elektro, kjo kompani është punëdhënësi më i madh në vend, me më shumë se 30,000 punonjës.

Sipas Këshillit Fiskal të Serbisë, EPS duhet të largojë 5,000 deri në 10,000 punëtorë në qoftë se ristrukturimi do të bëhet siç duhet.

“Është e vështirë që EPS të jetë financiarisht e qëndrueshme, nëse numri i të punësuarve nuk bie deri në fund të vitit dhe nëse kostoja e pagave nuk është zvogëluar me 15% brenda pesë viteve, që do të thotë rreth 4500 punonjës”, tha Verheijen.

Ai shtoi se çmimet e energjisë elektrike do të duhet të rriten në qoftë se kjo nuk ndodh.

“Pa një plan të konsoliduar të vënë në punë, EPS deri në fund të 2019-s do të ketë një borxh prej gati 2 miliardë eurosh, që është më shumë se borxhi i Srbijagas (Korporata e Gazit të Serbisë)”, shtoi ai.

Nikola Altiparmarkov, nga Këshilli Fiskal i Serbisë, tha se çmimet e tanishme të energjisë elektrike nuk janë të mjaftueshme e duhet të rriten që EPS të jetë e qëndrueshme e të investojë që të zhvillohet.

Çmimi i energjisë elektrike në Serbi kontrollohet nga qeveria dhe me një çmim prej 0.065 euro cent për kWh është ndër më të ulëtat në rajon. Vetëm Kosova (me 0.061 cent për kWh) e ka çmimin më të ulët se Serbia dhe rrjeti i saj elektrik është ende pjesë e EPS. Bisedimet për prodhimin, shpërndarjen, dhe pronësinë e EPS në Kosovë janë ende pjesë e negociatave në Bruksel ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.

Çmimi i energjisë elektrike për familjet në Bosnjë dhe Hercegovinë është 0.083, Kroacia 0.131, Shqipëria 0,082, Maqedonia 0.084, Mali i Zi 0.099, Rumania 0.132 dhe Bullgaria 0.096 euro cent për kWh, sipas të dhënave nga Eurostat për vitin 2015.

Pas takimit me FMN së fundmi, kryeministri serb, Aleksandar Vuçiç, deklaroi se EPS është çështja më të vështirë në marrëveshjen e tyre.

“Se si do t’i zgjidhim gjërat në EPS, e se si do ta kryejmë racionalizimin… do të jetë e vështirë, por që duhet ta bëjmë”, tha Vuçiç.

Delegacioni i FMN-së tha se riorganizimi dhe sistematizimi i EPS duhet të bëhet deri në fund të korrikut dhe përcaktimi i çmimeve të reja të energjisë elektrike duhet të bëhet deri në fund të vitit.

Revista Monitor,  18.07.2016