Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

transmetim

Fitimet e OST bien me 15.6% në 9-mujor

Fitimet e Operatorit të Transmetimit të Energjisë shënuan një rënie vjetore me 15.6 për qind në periudhën janar-shtator 2018. Kompania raportoi pasqyrat financiare të tremujorit të tretë të vitit, ku u pa se fitimi para taksave ishte 1.4…

Liçensimi i Albgaz, Seketariati: Duhen ndryshime ligjore

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë kërkon ndryshime në legjislacion përpara se kompania Albgaz, të konsiderohet plotësisht e pavarur nga ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Përmes një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare,…

OST s’paguan divident që prej 2011

Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë nuk derdh fitimet në arkën e shtetit që prej vitit 2011. Konstatimi vjen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili ka audituar financat e këtij institucioni në fillim të vitit 2017. Raporti…

Fitimi i OST për 6 mujorin, 653 mln lekë

Operatori i Sistemit të Transmetimit raportoi se fitimi pas taksave i kompanisë në pjesën e parë të vitit arriti në 653 milionë lekë. Kjo shifër rezultoi pas pagesës së detyrimeve tatimore prej 115 milionë lekësh në arkën e shtetit.…

ERE miraton tarifat e transmetimit të gazit

Enti Rregullator i Energjisë miratoi tarifën e përkohshme të transmetimit të gazit që do të jetë e vlefshme deri në shtator të këtij viti. Tarifa e transmetimit të gazit natyror do të jetë 25.2 lekë/, tarifë kjo e rënë dakord me Shoqërinë…

OST ankimon çmimin

Operatori i Sistemit të Transmetimit ka ankimuar vendimin numër 52 të Entit Rregullator të Energjisë lidhur me çmimin që aplikohet nga kompania për shërbimin e saj. Në një kërkesë paraqitur në ERE, OST argumenton se nuk ka të ardhura të…

OST anëtarësohet në ENTSO-E

Asambleja e Përgjithshme miratoi vendimin për antarësimin e OST sh.a. në ENTSO-E. Operatori shqiptar i transmetimit bëhet kështu pjesë e organizatës evropiane të operatorëve të transmetimit të energjisë elektrike. Vendimi i sotëm finalizon…

Humbjet në sistemin e transmetimit, 8 mln euro/vit

Energjia që humbet në linjat e transmetimit dhe shpërndarje së energjisë vijon të lartë për shkak të amortizimit të rrjetit. Këtë humbje vetëm në sistemin e transmetimit pritet të arrijnë një vlerë prej 8 milionë euro në vit.…

OST kërkon dyfishim të tarifave të transmetimit

Operatori i Transmetimit të Energjisë OST ka kërkuar dyfishim të tarifës për periudhën 31 mars-31 dhjetor 2017. Tarifa e kërkuar është 1.17 lekë për kilovatorë nga 0.65 lekë që është aktualisht. Sipas shpjegimeve që vetë OST ka dhënë,…