info@energjia.al

Së shpejti pritet  të nisin procedurat për miratimin e metodologjisë së llogaritjes të tarifave për përdorimin, transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror.

Sipas vendimit të fundit, Enti Rregullator i Energjisë është organi kompetent që miraton metodologjinë dhe përcakton tarifat për përdorimin e rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes, tarifat e lidhjes me rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes, tarifat për aksesin në hapësirat e depozitimit dhe impiantet e GNL-së dhe tarifat e furnizimit për klientët fundorë që furnizohen në bazë të detyrimit të shërbimit publik.

Nga ana tjetër, vendimi thekson se Drejtoria e Tarifave dhe e Çmimeve të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe mund të bëhet ankimi në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 45 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

Vendimi i publikuar sot në Fletoren Zyrtare u miratua në mbështetje të neneve 16; 32 dhe 33 të ligjit nr. 102/2015 “Për gazin natyror”, si dhe nenit 26 të “Rregullave të organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s, nr. 96, datë 17.6.2016.

Scan Tv,  19.09.2017

Konsorciumi për ndërtimin e tubacionit Trans Adriatik TAP do të nxjerrë 131 projekte shtesë me një vlerë totale prej rreth 23 milionë eurosh në muajt e ardhshëm. Kështu deklaroi drejtori menaxhues i TAP-it, Luca Schieppati në një intervistë për Trend, ku vuri në dukje se përfitimet që TAP do të sjellë në Greqi, Shqipëri dhe Itali janë të shumta.

“Projekti do të kontribuojë drejtpërsëdrejti në prodhimet e brendshme bruto të tre vendeve, përmes taksave. Gjithashtu, TAP do të promovojë zhvillimin e ekonomisë dhe krijimin e vendeve të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, përgjatë rrugës së tubacionit, si gjatë ndërtimit dhe operimit. “,- tha Schieppati.
Drejtori menaxhues i TAP-it vuri në dukje se shumë biznese lokale janë të përfshira në projekt dhe njerëzit lokalë do të punësohen gjatë gjithë procesit të ndërtimit.
“Pra, ka shumë efekte pozitive për bizneset e afërta, duke përfshirë strehimin, transportin, furnizimin me ushqim “, shtoi ai.
Përveç kësaj, Schieppati vuri në dukje se projekti po kontribuon në përmirësimin e infrastrukturës lokale nëpërmjet rehabilitimit të rrugëve hyrëse dhe urave në Shqipëri.
“Për më tepër, TAP po mbështet komunitetet lokale me projekte strategjike si pjesë e programit tonë të investimeve sociale dhe mjedisore (SEI). Gjithsej, ne do të investojmë mbi 55 milionë euro në komunitetet përgjatë rrugës tonë”, shtoi ai.

Drejtori menaxhues tha se në Greqi TAP njoftoi një investim prej 9 milion euro për të përmirësuar dhe përmirësuar flotën e automjeteve në Greqinë Veriore me 92 automjete të reja (ambulanca, kamionë për mbeturina, automjete pyjore dhe për dëborë dhe automjete për mbrojtjen civile).

“Në Shqipëri, ne rehabilituam një urë të dyfishtë korsi në qytetin e Çorovodës, e cila do të përmirësojë infrastrukturën e transportit, si dhe aksesin në spitalin kryesor në qytet”, tha ai. “Në Itali, si pjesë e edicionit të dytë të TAP Start, ne ofrojmë grante të vogla me vlerë prej 400,000 euro për projekte në fushën e turizmit, sportit, mjedisit dhe çështjeve sociale. 131 projekte të tjera me vlerë të përgjithshme prej rreth 23 milion euro do të zhvillohen në muajt e ardhshëm “.

TAP është pjesë e Korridorit të Gazit Jugor, i cili është një nga projektet prioritare të energjisë për Bashkimin Evropian. Projekti parashikon transportin e gazit nga Shah Deniz në vendet e BE.
Tubacioni do të lidhet me tubacionin e gazit natyror Trans Anatolian (TANAP) në kufirin turko-grek, përmes Greqisë, Shqipërisë dhe Detit Adriatik, përpara se të mbërrijë në jug të Italisë.
Tubacioni Trans Adriatik (TAP) tani është përfunduar më shumë se 50% të projektit të tij, gati 16 muaj pas ndërtimit. Kjo përfshin të gjitha fushat e inxhinierisë, prokurimit dhe ndërtimit.
TAP do të jetë 878 kilometra në gjatësi (nga ku në Greqi 550 kilometra, në Shqipëri 215 kilometra, Deti Adriatik 105 kilometra dhe Italia 8 kilometra).
Aksionet e TAP përbëhen nga BP (20 përqind), SOCAR (20 përqind), Snam S.p.A. (20 përqind), Fluxys (19 përqind), Enagás (16 përqind) dhe Axpo (5 përqind).

Revista Monitor,  19.09.2017

Luca Schieppati, drejtori manaxhues i TAP u shpreh se procesi i prokurimit të kontratave për operimin dhe mirëmbajtjen e gazsjellësit tashmë ka nisur. Megjithatë, pritet që shumica e kontratave afatagjata të jepen vitin e ardhshëm.

Një nga këto kontrata përfshin edhe atë me “Albgaz”, kompaninë e gazit me aksioner 100% shtetin shqiptar, për shërbimin e mirëmbajtjes së gazsjellësit në territorin e vendit.

Vetë kompania shqiptare shprehej se priste të mbyllte marrëveshjen me TAP brenda këtij viti, por ende nuk kishte marrë detajet e punimeve, operacioneve, mirëmbajtjes, strategjisë e filozofinë nga TAP.

Një arsye për shtyrjen e afateve të kontraktimit mund të jetë edhe çështja e financimit të gazsjellësit, për të cilën Schieppati u shpreh se pret të sigurojë fonde nga një numër institucionesh si BERZH, BEI si edhe nga agjenci të ndryshme eksport-krediti të vendeve të OECD.

Ndërkohë, kontratat e prokurimit të mjeteve dhe ato të ndërtimit u dhanë nga kompania në vitin 2016. Pas më shumë se 16 muajsh, TAP konsiderohet 50% i përfunduar në tre vendet e përfshira, ndërsa në Greqi e Shqipëri punimet kanë përfunduar në masën 71%.

Scan Tv,  16.09.2017

Flet Këshilltari i Presidentit të SOCAR, Murad Heydarov: Shqipëria është një treg i pazhvilluar dhe gazi nuk është shumë përfaqësues në kombinimin e burimeve të energjisë. Shanset që nuk duhen humbur…

Shqipëria duhet të jetë aktive në lobimin e saj pranë institucioneve financiare ndërkombëtare për t’i afruar ato rreth projektit të gazifikimit. Kjo do t’i siguronte asaj mundësinë që masterplani në letër të konkretizohej. Për Këshilltarin e Presidentit të SOCAR (kompania shtetërore e naftës dhe gazit në Azerbajxhan), njëkohësisht CEO i SOCAR Balkans dhe anëtar bordi në projektin e gazsjellësit TAP, Murad Haydarov, zgjidhja është te mbështetja e jashtme. Sipas tij, afrimi i palëve të tjera të interesuara si Banka Botërore, qeveritë europiane përfshi edhe atë të Azerbajxhanit, mund të ishin zgjidhja për financimin e një projekti si gazifikimi.

“Asnjë vend nuk mund të mbështetej vetëm te burimet e veta për të zbatuar një projekt si ky. Edhe vendet e zhvilluara s’mund ta bëjnë këtë. Ajo që do të na pëlqente dhe që po shohim si mundësi është ngritja e një grupi investitorësh që përfaqësojnë grupe interesi të ndryshme, që të ndihmojnë qeverinë shqiptare të zbatojë projektin. Këto mund të jenë Komuniteti i Energjisë, Bashkimi Europian, mund të jetë Banka Botërore, qeveri të ndryshme europiane përfshirë edhe qeverinë e Azerbajxhanit, por ideja është të kesh një grup të plotë investitorësh që do të koordinonin asistencën ndaj Shqipërisë për të zbatuar projektin”, tha Haydarov në një intervistë për Monitor. Ai shprehet se SOCAR do të dëshironte të zgjeronte më shumë projektet e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku përfshihet edhe Shqipëria, por legjislacioni i Bashkimit Europian ka disa limitime që duhet të respektohen.

Shqipëria ka shprehur ambicien e gazifikimit dhe ka avancuar deri në hartimin e një masterplani. Ju si e shihni këtë objektiv? Sa gjasa ka të realizohet apo rrezikon të mbetet thjesht një ëndërr në sirtar?

Ne kemi qenë në negociata me qeverinë shqiptare për projektin që lidhet me gazifikimin e vendit tuaj dhe janë disa marrëveshje të bazuara në një memorandum të vitit 2014, kur Shqipëria kërkoi asistencën tonë teknike për të ndihmuar në ngritjen e një tregu gazi. Mendojmë që ky është një projekt realist dhe Shqipëria e meriton që të jetë pjesë e korridoreve të gazit për dy arsye: Shqipëria është një pjesëmarrëse direkte në Korridorin e Jugut duke ofruar territorin e saj për Gazsjellësin Trans Adriatik dhe sigurisht nëse vendi bashkëpunon me investitorët dhe klientët në garantimin që gazi të transmetohet në treg, duke përdorur territorin e vendit sigurisht, që është logjike që të kuptohet dhe ambicia e qeverisë për të marrë nga ky gaz.

Së dyti, Shqipëria lokalizohet në një rajon që ne e quajmë Ballkani Perëndimor, një rajon që vuan më shumë nga mungesa e burimeve të gazit dhe nga varësia tek një burim energjie. Në rastin e Shqipërisë, kemi një vend me një treg të pazhvilluar dhe gazi nuk është shumë përfaqësues në kombinimin e burimeve të energjisë. Në të kaluarën, ky vend ishte prodhues gazi por burimet janë mbaruar. Ndaj ky është një prioritet për Bashkimin Europian dhe Komunitetin e Energjisë, si dhe për Azerbajxhanin që të ndihmojë këto vende të Ballkanit Perëndimor për të siguruar gaz në mënyrë të përballueshme, të mjaftueshme dhe në mënyrë të rregullt për të rritur sigurinë energjetike të tyre dhe të ofrojnë një opsion më konkurrues energjetik për industrinë dhe popullsinë.

Cilat janë disa nga përfitimet që mund të ketë ekonomia nga plani i gazifikimit?

Së pari është një produkt që ofron energji të pastër, në të njëjtën kohë gazi është shumë më konkurrues sesa burimet e tjera të energjisë, ndoshta me një përjashtim të hidrikut, por duhet të kuptojmë se pjesa e energjisë nga burimet hidrike ka një pasiguri të madhe që e shoqëron. Për shembull, di që kjo verë ishte shumë e thatë dhe kjo preku sigurinë energjetike të vendit.

Është e vërtetë se Shqipëria ka burime të pasura ujore por kjo nuk është e mjaftueshme për të garantuar siguri të mjaftueshme energjetike. Ndaj përveçse të qenët një mall shumë konkurrues, gazi është edhe një garantues i sigurisë energjetike. Edhe nëse ky vend nuk varet tërësisht tek gazi dhe ka disa burime të tjera, sërish duhet një kombinim i burimeve të qëndrueshme, duke siguruar që vendi dhe popullsia të marrë energji në çdo kohë, në çdo stinë dhe me sasinë që kërkohet për të mbajtur një situatë normale ekonomike.

Alternativa

Është e vërtetë se Shqipëria ka burime të pasura ujore, por kjo nuk është e mjaftueshme për të garantuar siguri të mjaftueshme energjetike. Ndaj përveçse të qenët një mall shumë konkurrues, gazi është edhe një garantues i sigurisë energjetike.

Cilët janë disa nga sektorët që mund të përfitojnë të parët nga gazi?

Mendoj se e para nga të gjitha, industria. Dhe përmes zhvillimit të energjisë termale shtesë (termocentralet) nga gazi, kjo do të sjellë shumë përfitim edhe për popullsinë. Si hap i dytë, fokusi duhet të jetë te qytetet e mëdha apo komunitetet e mëdha që mund të gëzojnë furnizimin alternativ me energji, por idealja sikurse e thashë është të nisni me industrinë.

Për të zbatuar një projekt si ky i gazifikimit, padyshim që do një mbështetje shumë të madhe financiare. Shqipëria nuk ka në dispozicion një shumë të tillë që mund të kalojë miliarda euro. Cila është rruga më e mirë për të siguruar këtë mbështetje financiare në këndvështrimin tuaj?

Me siguri, Shqipëria nuk i ka këto para që duhen për një projekt si ky dhe ajo s’mund ta bëjë e vetme këtë pjesë. Por duke marrë parasysh zhvillimin e shpejtë ekonomik të Shqipërisë dhe krahasuar me atë çfarë ishte vendi katër apo pesë vite më parë, ajo që vë re është një rritje e shpejtë. Së dyti, asnjë vend nuk mund të mbështetet vetëm te burimet e veta për të zbatuar një projekt si ky.

Edhe vendet e zhvilluara s’mund ta bëjnë këtë. Ajo që do të na pëlqente dhe që po shohim si mundësi është ngritja e një grupi investitorësh që përfaqësojnë grupe interesi të ndryshme, që të ndihmojnë qeverinë shqiptare të zbatojë projektin. Këto mund të jenë Komuniteti i Energjisë, Bashkimi Europian, mund të jetë Banka Botërore, qeveri të ndryshme europiane, përfshirë edhe qeverinë e Azerbajxhanit, por ideja është të kesh një grup të plotë investitorësh që do të koordinonin asistencën ndaj Shqipërisë për të zbatuar projektin.

Gazifikimi

Ajo që do të na pëlqente dhe që po shohim si mundësi është ngritja e një grupi investitorësh që përfaqësojnë grupe interesi të ndryshme, që të ndihmojnë qeverinë shqiptare të zbatojë projektin. Këto mund të jenë Komuniteti i Energjisë, Bashkimi Europian, mund të jetë Banka Botërore, qeveri të ndryshme europiane.

SOCAR është një nga kompanitë më të mëdha që operon në sektorin e gazit në nivel ndërkombëtar, por edhe një aksionere me 20% të aksioneve në projektin TAP. A po shihni mundësi të tjera për investime në Shqipëri, ose angazhimin me projekte të reja qoftë dhe gazifikimi?

gas gazPo marrim në vlerësim disa mundësi për projekte biznesi në rajon në përgjithësi, jo vetëm në Shqipëri, por duhet të kemi parasysh që ka kufizime nga Bashkimi Europian për pjesëmarrjen tonë sipas legjislacionit. Ne kishim plane të mëdha, si fillim për blerjen e DESFA-s (kompania shtetërore greke e transmetimit të gazit) por për fat të keq nuk mund të mbyllnim një marrëveshje për shkak të limitimeve që imponon legjislacioni europian për gazin. Ndaj, ndërsa do të shohim mundësi të reja biznesi për këtë rajon, do të na duhet të marrim parasysh edhe limitimet që ekzistojnë dhe sfida të tjera ligjore. Por ne po vazhdojmë ta shohim këtë rajon si një treg potencial për gazin tonë në një fazë të dytë të Korridorit Jugor të gazit, që është kontraktuar për të transmetuar fillimisht 10 miliardë metër/kub gaz në Europë duke nisur nga 2020. Projekti po avancon sipas planit dhe gazi do të jetë gati për tregun europian.

Tani po shohim për fazën e dytë dhe çfarë mund të bëjmë dhe këtu përfshihen edhe rajonet potenciale. Strategjia e marketingut është e orientuar tek Europa Juglindore, Ballkani Perëndimor, ndoshta ato vende që janë me një rrjet gazi si Bullgaria apo Greqia. Ndaj nga kjo perspektivë ne kemi plane të mëdha, por po i shohim me kujdes këto plane, po informohemi sesi prezenca jonë mund të garantohet në këtë rajon si dhe po zgjerojmë konsulencën tonë teknike duke e parë veten si një burim gazi dhe jo si investitor dhe e gjitha kjo për shkak të limitimeve të legjislacionit për energjinë në BE.

A ka SOCAR një interes direkt te projekti tjetër i gazsjellësit IAP (Jonian-Adriatik)?

E shohim IAP-in si një zgjatim logjik të Korridorit të Jugut, ndaj mendojmë që IAP mund të bëhet një pjesë integrale e këtij korridori. Sigurisht që para është një rrugë e gjatë dhe duhet që të kalojmë disa faza, por jemi të lumtur të bashkëpunojmë me promovuesit e projektit, do të japim asistencën tonë teknike, do të koordinojmë edhe pjesën e lobimit të jashtëm për IAP dhe komunitetin e tij. Ndaj në këtë fazë, plani është që të ngrihet kompania e projektit për t’i çelur rrugë hapave të tjerë. Sapo të ngrihet kjo kompani, ne do të vendosim se cilët do të jenë fazat e tjera.

Çfarë mund të bëjë qeveria për të përmirësuar klimën e biznesit dhe për të tërhequr investitorë të rinj në këtë fushë, pra tek gazi?

Mendoj se qeveria e re do të ketë vullnetin për ta përmirësuar dhe sigurisht, e para është përmes amendimeve të legjislacionit sipas kërkesave që imponon Komuniteti i Energjisë apo Bashkimi Europian. Sërish ne kuptojmë që Shqipëria ka shanse shumë të mira për të përmbyllur procesin e integrimit në BE, ndoshta në këtë drejtim, disa nga masat që do të merren, do t’i shërbejnë dy çështjeve, së pari liberalizimit të mëtejshëm të ekonomisë dhe kjo të jetë më pas në shërbim të integrimit. Deri më tani, qeveria ka punuar mirë, të paktën në raport me atë që ne shohim mbi projektet tona, nuk kemi pasur asnjë problem me asnjë prej qeverive sa i përket Projektit Trans Adriatik në territorin shqiptar.

Kjo qeveri ka përdorur në shumë raste pjesën e partneriteteve publike-private për shërbime apo projekte. Nuk përjashtohet që edhe pjesa e gazifikimit të ketë një përvojë të tillë? Ju si e shihni këtë opsion?

Nëse kjo do të garantonte një zbatim të planit të gazifikimit, pse jo. Për masterplanin e gazit duhet të ketë shumë palë të interesuara dhe përfshirja publike dhe private njëkohësisht mund të jetë një hap i mirë.

Vitin e kaluar pati një rishikim të marrëveshjes mes TAP dhe Shqipërisë, ku u fol për një rritje të përfitimeve. Çfarë e ndryshoi mendjen e aksionerëve që të bëheshin këto lëshime?

Dua të saktësoj diçka. Nuk ka ndryshuar asnjë në marrëveshjen mes TAP dhe Shqipërisë. Por kjo marrëveshje kalon në disa faza. Është ajo fillestare ku bihet dakord mbi disa pika dhe kur çështja ka avancuar dhe palët kanë arritur objektivat, ka një fazë të re negocimi më të detajuar.

Koncepti origjinal nuk ka ndryshuar ndërkohë që ishte parashikuar një fazë negociatash sepse vetë TAP është angazhuar që në fillim për të ndihmuar qeverinë me masterplanin e gazit, në termat e përfitimeve sociale për popullsinë, për të marrë përsipër ndërtimin e kapaciteteve për institucionet e gazit. Kjo ishte marrëveshja fillestare. Ajo që ndodhi që negociatat u finalizuan, marrëveshja e etapës së re, u finalizua dhe tani është faza e re ajo e zbatimit që ka filluar.

TAP është parë si një zgjidhje për situatën në Europë lidhur me sigurinë energjetike. A besoni që kjo është vërtet një fazë e re për kontinentin dhe Ballkanin?

Po vërtet mendoj se po hyjmë në një fazë shumë interesante të industrisë së gazit që është integrimi i gjithë Europës në një treg energjie. Ne si prodhues kemi një interes të madh dhe mendojmë që mund të kontribuojmë pozitivisht në këtë fazë.

Sapo të kemi një treg të madh europian të integruar me përfshirjen e disa vendeve që nuk kanë pasur industri gazi apo janë varur shumë në një burim, është një mjedis legal dhe i përshtatshëm tregtar për ne që të kontribuojmë dhe të jemi prezentë. Nga kjo perspektivë, ne besojmë se Korridori Jugor i Gazit mund të shërbejë në interesin e gjithë vendeve të Europës për të rritur sigurinë energjetike të tyre.

Në anën tjetër, zgjerimi i mundësive të tregut për prodhuesit e gazit është gjithashtu një kontribut për sigurinë tonë si industri. Pra është një përfitim i përbashkët dhe ndoshta është hera e parë në dekadën e fundit që në treg kemi konkurrencë reale. Konsumatori i fundit mund të përfitojë nga kjo dhe gjithashtu edhe investitorët apo prodhuesit e tjerë të gazit. Mendoj se për të gjithë prodhuesit e gazit krijohen mundësi të barabarta. Kjo është një konkurrencë reale, që nuk synon që të jemi në luftë ndaj njëri-tjetrit, por që të plotësojmë njëri-tjetrin për të sjellë energji në ato tregje që varen nga vetëm një burim. Në këtë cikël parashikimi është që të përfitojnë të gjithë. Me shumë mundësi, në dekadën tjetër që fillon në vitin 2020, do të hyjmë me një zgjidhje inovative për të siguruar energjinë në vendet e Europës.

Revista Monitor,  16.09.2017

Tubacioni Trans Adriatik (TAP) ka emëruar Ricardo Ruiz Nunez si Drejtorin e ri të Operacioneve. Sipas njoftimit të bërë publik nga vetë konsorciumi, Ricardo vjen në TAP me pothuajse 20 vjet përvojë në menaxhimin, zhvillimin dhe zbatimin e strategjive operacionale, duke punuar për objekte të ndryshme të Enagasit gjatë gjithë karrierës së tij. Ai bashkohet me kompaninë TAP nga Compania Operadora de gas del Amazonas në Peru, ku punoi si Zyrtar Kryesor i Operacioneve që nga viti 2015.

Në këtë rol ai menaxhoi operimin e lëngjeve të gazit natyror dhe të gazit natyror të Projektit Camisea – një nga sistemet më komplekse të transportit të gazsjellësit në botë.
“Jam shumë i kënaqur që Ricardo është duke u bashkuar me TAP. Ai sjell një përvojë të pasur në menaxhimin e operacioneve dhe mirëmbajtjes, pasi TAP përparon projektin për të qenë gati për të marrë gazin Shah Deniz II – një burim i ri i nevojshëm për energji në rrjetin energjetik evropian – në vitin 2020 “, tha Drejtori Menaxhues i TAP Luca Schieppati.

TAP është pjesë e Korridorit të Gazit Jugor, i cili është një nga projektet prioritare të energjisë për Bashkimin Evropian. Projekti parashikon transportin e gazit nga Shah Deniz në vendet e BE.
Tubacioni do të lidhet me tubacionin e gazit natyror Trans Anatolian (TANAP) në kufirin turko-grek, përmes Greqisë, Shqipërisë dhe Detit Adriatik, përpara se të mbërrijë në jug të Italisë.

Tubacioni Trans Adriatik (TAP) tani është përfunduar më shumë se 50% të projektit të tij, gati 16 muaj pas ndërtimit. Kjo përfshin të gjitha fushat e inxhinierisë, prokurimit dhe ndërtimit.

TAP do të jetë 878 kilometra në gjatësi (nga ku në Greqi 550 kilometra, në Shqipëri 215 kilometra, Deti Adriatik 105 kilometra dhe Italia 8 kilometra).
Aksionet e TAP përbëhen nga BP (20 përqind), SOCAR (20 përqind), Snam S.p.A. (20 përqind), Fluxys (19 përqind), Enagás (16 përqind) dhe Axpo (5 përqind).

Revista Monitor,  15.09.2017

The Trans Adriatic Pipeline (TAP) is now more than 50% completed, nearly 16 months after construction began. This includes all engineering, procurement and construction scope. As of early-September 2017:

  • TAP remains on its journey to deliver world-class health and safety performance across Greece, Albania and Italy. To date, our teams have collectively worked over 16 million manhours and driven approximately 43 million kilometres without a major incident.
  • TAP’s contractors have cleared approx. 70% of the project route in Greece and Albania (539km out of 765km). Also, over 45% of welded steel pipes are already in the ground (backfilled).
  • Approximately 95% of the total 55,000 pipes to be used for the construction of the pipeline have been received in Greece, Albania and Italy. The last shipment of offshore line pipes has been offloaded in Brindisi, Italy, between 3 and 6 September 2017.
  • More than 5,500 people have been working for the project across TAP’s host countries – over 85% of which have been staff employed locally.
  • TAP has implemented a wide range of social and environmental investment (SEI) programmes in the communities along its route. Substantial projects are due to be rolled out in the upcoming months. In total, TAP will invest over €55 million in SEI in Greece, Albania and Italy.

TAP Managing Director Luca Schieppati said: “We are pleased that TAP continues to progress on time and on budget. We therefore remain on track to deliver the first Shah Deniz II gas in 2020, bringing a much-needed new source of energy into the European energy network.”

“I want to underline that our project is built with the utmost care for the environment. Our teams are working very carefully along our route to ensure that the land on which construction has been completed is returned to the owners or users in its original condition or better. We are also collaborating with local authorities and local stakeholders to ensure that the benefits of our project are tangible across all those communities crossed by the pipeline.” Schieppati added.

energjia.al  13.09.2017

Investimet e huaja direkte (IHD) në Shqipëri kanë shënuar rënie në gjysmën e parë të këtij viti, sipas statistikave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, duke qenë larg niveleve të regjisturara në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, kur ato u nxitën nga gazsjellësi TAP.

Sipas të dhënave të bilancit të pagesave të publikuara sot, për 6 muajt e parë të vitit, investimet e huaja direkte arritën në 380 milionë euro, me një rënie prej 7% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. (180 milionë euro në të parin dhe 200 milionë euro në të dytin).

Ndërsa në krahasim me gjashtëmujorin e dytë të vitit të kaluar, tkurrja është më e thellë. Në periudhën korrik-dhjetor 2016, investimet e huaja “shpërthyen” në vlerë, për shkak se projekti i ndërtimit të gazsjellësit TAP ishte në kulmin e punimeve, duke arritur në 534 milionë euro.

Sipas Bankës së Shqipërisë, fluksi hyrës neto i investimeve të huaja direkte në tremujorin e dytë shënon 200 milionë euro nga të cilat 214 milionë euro vijnë në trajtën e zgjerimit të kapitalit  dhe një fluks negativ prej 14 milionë euro i derivuar nga marrëdhëniet e borxhit mes kompanive të lidhura.

Prurjet valutore në formën e investimeve të huaja direkte janë të përqendruara në sektorin e  energjetikës (me rreth 35%), hidrokarbureve (me rreth 17%), e ndërmjetësimit financiar (me  rreth 13%). Në terma vjetorë, injektimi me kapital ka rënë me 13%.

 Nevoja për diversifikim të investimeve

Rënia e investimeve të huaja ishte e pritshme, për shkak se në pjesën m ëtë madhe ajo ishte e nxitur nga punimet për ndërtimin e projektit TAP, dhe HEC-in e Devollit.

Por, shqetësimi lidhet me faktin që këto dy projekte janë afatshkurtra në kohë dhe kërkohet diversifikimin në afatin e mesëm. Nga ana tjetër edhe investimet në sektorin e hidrokarbureve janë të varura nga bursat ndërkombëtare. Në vitin 2015, investimet në hidrokarbure (që janë kryesisht hapje pusesh) ranë ndjeshëm për shkak të çmimeve të ulëta të naftës. Ndërsa në 2016-n dhe tremujorin e parë 2017 është vënë re një gjallërim i tyre për shkak të çmimeve më të favorshme në bursa.

Komisioni Europian ka tërhequr vëmendjen për nevojën e diversifikimit të investimeve të huaja dhe burimeve të rritjes së Shqipërisë në raportin e zgjeruar të programit të reformave për Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë, Turqinë, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën për periudhën 2017-2019.

Sipas raportit, përfundimi i projekteve të mëdha dhe një rënie e çmimeve të lëndëve të para mund të përbëjë rrezik për rritjen, nëse nuk tërhiqen investime të qëndrueshme në aktivitete me vlerë të shtuar më të lartë do ta integronte ekonominë më mirë në zinxhirët e furnizimit global, për të rritur produktivitetin dhe për të krijuar më shumë vende pune dhe më të mira në të gjithë ekonominë.

Monitor,  11.09.2017

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Donald Lu deklaroi se gazsjellësi TAP dhe degëzimi në Ballkan për projektin e ri IAP që pritet të ndërtohet do të çlirojë Europën nga gazi rus.

Diplomati amerikan theksoi se Ballkani njihet për luftërat mes fqinjëve, por gazsjellësi IAP është i rëndësishëm, pasi mbështetet në bashkëpunimin rajonal dhe sigurinë.

Gazi ka të bëjë me pushtetin. Në luftojmë për korridorin, pasi do të ndihmonte në bashkëpunim mes vendeve në Ballkan, por do të çlirojë Europën nga varësia e gazit rus.

Shqipëria luan një rol kryesor për gazsjellësin dhe ne jemi shumë pranë përmbushjes së kësaj ëndrre.

SHBA e ka mbështetur gjithmonë këtë korridor, së bashku më interkonjeksion Greqi-Bullgari, do të rrisë shumëllojshmërinë e furnizimit me energji për vendet e Ballkanit.

Në Shqipëri qeveritë kanë treguar mbështetje për TAP, nuk ka simbol më të fuqishëm për integrimin në BE.

Për konsumatorët shqiptar, e ardhmja sjell mundësi për investime të reja. Shqipëria shpenzoi mbi 80 mln Dollarë për energjinë këtë verë, ndërsa tani do të paguajnë më pak.

Ballkani njihet për luftërat mes fqinjëve, gazsjellësi IAP është i rëndësishëm, pasi mbështetet në bashkëpunimin rajonal dhe sigurinë.

Për këtë arsye keni mbështetjen e SHBA” deklaroi Lu.

Projekti IAP, Vlahutin: BE është muskuli pas këtij projekti
Edhe ambasadorja e SHBA në Tiranë, Romana Vlahutin theksoi rëndësinë e veçantë të këtij projekti dhe mbështetjen nga Bashkimi Europian.

Vlahitin u shpreh gjithashtu se projekti i ri do të rrisë edhe investimet në Shqipëri dhe në Ballkan.

BE është muskuli pas këtij projekti. Jemi të kënaqur për ecurinë për projektet e gazit në Shqipëri dhe në rajon.

Gazifikimi i Kroacisë, Bosnjës dhe Malit të Zi, interesat dhe përfitimet janë të qarta për Shqipërinë dhe Ballkanin.

Në muajt e fundit në Shqipëri mbështetja te energjia hidrike ka pasur pasoja, prandaj duhet të kalojë në kanale të ndryshme furnitore.

Gazifikimi i Ballkanit i bën venet jo vetëm më të ndërlidhura, por edhe më afër BE.

Reforma në energji, jo vetëm që sjell përfitime për Shqipërinë, por janë edhe mundësi për investime të reja.

Ne mirëpresim bashkëpunimin mes vendeve të BE, pasi shton shanset  e interesave më të mëdha të investuesve.

Investimet për Ballkanin do të sjellin edhe grante deri në 6 mln euro. BE do të mbështesë investimet për të gjitha vendet” deklaroi Romana Vlahutin.

Gjiknuri: Mali i Zi, Kosova, Bosnja dhe Kroacia pjesë e projektit
Ministri i Energjisë, Damian Gjiknuri gjatë fjalës së tij deklaroi se Mali i Zi, Kosova, Bosnja dhe Kroacia janë pjesë e projektit të gazsjellësit, ndërsa shtoi se kemi besim se do të gjendet mbështetja për projektin “Ionian Adriatic Pipeline”.

Takimi i sotëm do të bëjë të mundur për një qëndrim të unifikuar, duke demonstruar këtë mbështetje.

Shpresojmë mbështetje nga SHBA dhe nga BE. Qeveria ka mbështetur projektin TAP, që deri tani është kompletuar 50%.

Siguria energjetike në rajon dhe europë ka marrë një rëndësi jetike. Prodhimi i energjisë në Shqipëri bazohet në burime hidrike, por zvogëlimi i reshjeve që parashikohet, përfshirja e gazit përbën një drejtim të rëndësishëm për rritjen e prodhimit të energjisë në vend dhe sigurisë.

Jo vetëm TAPP, por edhe projekti i ri IAP siguron një zgjidhje realiste në rajon dhe rrit stabilitetin në rajon.

Projekti IAP ka hasur barriera, pasi duhet të mbështet nga dy vende të BE” tha ministri.

Ministrja malazeze: Projekti ka rëndësi të veçantë
Ndërsa ministrja e Energjisë së Malit të Zi, deklaroi se “IAP nuk është vetëm një projekt, por mënyra e vetme për të zgjidhur kufijtë e ofrimit të energjisë për Malin e Zi.

Është një mundësi për ne, gazi është i një rëndësie të veçantë, BE na ka mbështetur” përfundoi ajo.

Projekti i gazsjellësit IAP, synon furnizimin me gaz të vendeve të Ballkanin Perëndimor, ndërsa degëzimi do të bëhet në Shqipëri.

Shqiptarja.com  08.09.2017

Kompania e Gazsjellësit Trans-Adriatik njoftoi të enjten se tashmë më shumë se 50% e punimeve totale kanë përfunduar, 16 muaj pas nisjes së zbatimit të projektit.

“Jemi të lumtur që TAP vazhdon të progresojë në kohë dhe brenda buxhetit. Prandaj ne mbetemi në rrugën e duhur për të transportuar gazin e parë nga Shah Deniz II në vitin 2020, duke sjellë një burim të ri energji kaq të nevojshëm në rrjetin europian të energjisë”, u shpreh Drejtori Manaxhues i TAP, Luca Schieppati.

Deri më sot në këtë projekt, ekipet e TAP në Shqipëri, Greqi dhe Itali kanë investuar mbi 16 milionë orë pune dhe kanë përshkuar afërsisht 43 milionë kilometra, pa asnjë incident madhor.

70% e rrugës që do të ndjekë gazsjellësi në Greqi dhe Shqipëri është hapur, ndërsa janë vendosur në tokë rreth 45% e tubave prej çeliku. Nga 55 mijë tubat në total, 95% kanë mbërritur në vendin e ndërtimit, ndërsa ngarkesa e fundit u shkarkuar në Brindisi mes datave 3 dhe 6 shtator.

Shcieppati ka dashur të theksojë me këtë rast edhe gatishmërinë e TAP që projekti të mos dëmtojë mjedisin dhe të rezultojë sa më i prekshëm për komunitetet që përshkon gazsjellësi.

Mbi 5500 njerëz janë punësuar në këto tre vende për ndërtimin e TAP, nga ku 85% e stafit është nga zonat pranë. TAP synon të investojë në muajt në vijim mbi 55 milionë euro në projekte të përgjegjësisë sociale në Greqi, Shqipëri dhe Itali.

Scan Tv,  08.09.2017

Përtej volumit të investimeve në vend, apo rregullimit të një numri të konsiderueshëm segmentesh rrugore, Gazsjellësi TAP duket se po jep një kontribut të rëndësishëm edhe në çështjen e regjistrimit të pronës.

Kompania ka raportuar se ka ndihmuar më shumë se 12,000 familje përgjatë gjurmës së gazsjellësit në Shqipëri për të marrë certifikatat e pronësisë. Ndërkohë që falë një projekti të nisur prej saj në vitin 2013, TAP ka përmirësuar të dhënat kadastrale për rreth 34,000 prona.

Problemet e shumta me çështjet e pronësisë në Shqipëri, e nxitën TAP-in të marrë një nismë për të përmirësuar dhe përditësuar të dhënat kadastrale, jo vetëm për parcelat që ndikohen drejtpërdrejtë nga projekti, por edhe për një korridor me gjerësi 300 metra përgjatë gjurmës prej 215 km të gazsjellësit në Shqipëri.

Në kuadrin e këtij projekti, të njohur si Procesi i Përditësimit dhe Përmirësimit të Kadastrës, TAP-i mblodhi të gjithë informacionin e kërkuar, kreu matje në terren, plane studimi, informoi të interesuarit për procesin e përditësimit të kadastrës, etj. Të gjitha shpenzimet lidhur me këtë proces u mbuluan nga ana e TAP.

Scan Tv,  07.09.2017