info@energjia.al

Gazsjellësit Trans-Adriatik AG ( TAP AG) ka publikuar një video të re ku tregon zbatimin e një numri iniciativash dhe masash që po ndërmerr për të shmangur ndikimet në mjedisin në të cilin po punohet.

Në përputhje me kuadrin rregullator të vendeve pritëse dhe lejet e fituara nga TAP AG, sistemi i  menaxhimit mjedisor dhe shoqëror i kompanisë identifikon ndikimin e aktiviteteve në karakteristikat e ndjeshme.

Po ashtu, përcakton masa të posaçme zbutëse dhe kontrolle menaxhimi si pjesë e angazhimit të saj për shmangien, duke minimizuar dhe lehtësuar çdo ndikim në ndërtimin e gazsjellësit Trans-Adriatik mund të ketë në mjedis.

Në video paraqitet zbatimi i disa prej këtyre masave dhe kontrolleve, si për shembull ato të cilat lidhen me arinjtë, erozionin dhe monitorimin e cilësisë së ujit në Greqi dhe Shqipëri.

Scan Tv,  15.11.2017

Agjencitë lokale të zbatimit të ligjit po sigurojnë vendin e ndërtimit të tubacionit Trans Adriatik (TAP) në Italinë Jugore, tha konsorciumi i TAP AG në faqen e tij të Twitter.

“Është një përparësi për të siguruar sigurinë e punëtorëve dhe kushdo tjetër në afërsi”, tha konsorciumi.

Greqia, Shqipëria dhe Italia, përmes të cilave kalon tubacioni, do të përfitojnë në një nivel strategjik nga prania e TAP dhe statusi i tyre në hartë evropiane, si shpërndarës rajonal të energjisë.

Përfitimet që TAP do të sjellë përfshijnë: kontributin e drejtpërdrejtë në Produkti i Brendshëm Bruto (BPV) përmes taksave; punësim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë gjatë ndërtimit dhe operimit; prokurimi i mallrave dhe shërbimeve nëpërmjet furnizuesve të kualifikuar; përfitime sociale dhe mjedisore: programet e investimeve në komunitet dhe ndërtimi i rrugëve hyrëse dhe urave në Shqipëri.

TAP është pjesë e Korridorit të Gazit Jugor, i cili është një nga projektet prioritar të energjisë për Bashkimin Evropian. Projekti parashikon transportin e gazit nga Shah Deniz e Azerbajxhanit, në vendet e BE.

Tubacioni do të lidhet me tubacionin e gazit natyror Trans Anatolian (TANAP) në kufirin turko-grek, të drejtuar përmes Greqisë, Shqipërisë dhe Detit Adriatik, përpara se të burojë në jug të Italisë.

Revista Monitor,  15.11.2017

Konsorciumi i TAP AG njoftoi përmes Twitter- it se më shumë se 78 për qind e tubave janë lidhur përgjatë rrugës së tubacionit Trans Adriatik (TAP) në Greqi dhe Shqipëri.

Sipas konsorciumit, shtrirja e tyre ka përfunduar në 598 kilometra nga 764 kilometrat e përgjithshme të linjës së TAP në këto dy vende.

Vetëm disa ditë më parë u mbyll edhe 80 për qind e pastrimit të gjurmës në Shqipëri dhe Greqi, ku është përqendruar edhe pjesa më e madhe e projektit.

Sa i përket Shqipërisë, konsorciumi ka njoftuar se për periudhën 2017 – 2018 do të investojë 800 milionë euro.

Scan Tv,  10.11.2017

The Trans Adriatic Pipeline Consortium recently announced that 80% of the work in Albania and Greece has been completed, where is concentrated the bulk of the project.

According to the consortium, so far 627 kilometers have been completed in Albania and Greece, out of 878 kilometers of the project.

After the completion of this phase, the works for the final and the most delicate phase will be started, the pipeline will be extended to the Adriatic Sea, where the link between Albania and the Puglia region in Italy will be established.

Some weeks ago, the consortium announced that the delivery of all materials has been completed in Albania, Greece and Italy, which translates at the fastest working pace hereafter.

Completion of works within the deadline is repeatedly underlined by the European Union, which sees the pipeline as a strategic project, to reduce somewhat Europe’s dependence on Russian gas.

In Albania, the works seem to have been running at more than satisfactory rates.

Scan Tv,  09.11.2017

Sipas raportit më të fundit të BERZH, Shqipëria do të ketë rritje ekonomike 3.7% në 2017, parashikim ky me rritje 0.2% krahasuar me raportin e mëparshëm në maj të këtij viti. BERZH ia atribuon këtë rritje projektit TAP dhe ndikimit të tij në ekonominë shqiptare. Ndërsa sa i përket rritjes në 2018, BERZH ruan të njëjtin parashikim si në maj, me 3.7%.

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka rishikuar ndjeshëm parashikimet e rritjes ekonomike të vitit 2017, me nivele më të larta, falë eksportit, një ringjallje në investime dhe çmime më të forta të mallrave që mbështesin një ngritje të gjerë.

Në shpjegimin për Shqipërinë, raporti thotë se “parashikimi afatshkurtër mbetet pozitiv, ndaj kemi vendosur të ngremë parashikimin për rritjen ekonomike të vitit 2017, bazuar nga performanca e fortë në pjesën e parë të 2017-ës. Ndërsa në vitin 2018, pa ndryshim, në kurriz të kërkesës së brendshme private dhe punimeve të tjera të pritshme në investime direkte në fushën e energjisë, përfshirë edhe TAP”

Rritja mesatare në rajonin e BERZH-it shihet në 3.3% këtë vit, një rritje prej 0.9 pikë përqindjeje kundrejt parashikimit të mëparshëm nga maji dhe krahasuar me rritjen e vetëm 1.9% në vitin 2016.

BERZH ndjek ekonomitë e 37 vendeve në zhvillim, ku financon projekte dhe mbështet reformat që promovojnë ekonomi të qëndrueshme dhe miqësore ndaj mjedisit.
Ritmi i rritjes është rritur në 27 nga ekonomitë e BERZH këtë vit, hera e parë që një rritje kaq e gjerë shihet që nga viti 2010. Të gjitha ekonomitë në rajon, përveç Azerbajxhanit dhe Maqedonisë, kanë pasur rritje pozitive në gjysmën e parë të viti.

Disa vende, veçanërisht Rumania dhe Turqia, po gëzojnë norma rritjeje krahasuar me nivelet para krizës të mesit të viteve 2000.

Ekonomisti kryesor i BERZH, Sergei Guriev, tha: “Ky rikuperim është një zhvillim i mirëpritur. Ai gjithashtu krijon një dritare mundësi për të kryer reforma që do të sigurojnë qëndrueshmërinë e ritmeve më të fuqishme të rritjes në afat më të gjatë “.

Rritja në të gjithë rajonin pritet të vazhdojë në 2018, por me një ritëm pak më të moderuar prej 3.0%.

Përkundër përshpejtimit të fundit në prodhimin ekonomik, BERZH pret që rritja mesatare në rajon të mbetet pak më e ulët se ajo e tregjeve të tjera të krahasueshme në zhvillim.

Ai gjithashtu thotë se pikëpamja aktuale është subjekt i rreziqeve të shumta, duke përfshirë tensionet gjeopolitike, kërcënimet e vazhdueshme të sigurisë, apelin në rritje të politikave anti-globalizuese populiste në ekonomitë e përparuara dhe një shkallë të lartë përqendrimi në burimet e rritjes globale.

Rritja e çmimit të naftës – krahasuar me vitin 2016 – ka qenë një faktor pozitiv për Rusinë, thuhet në raportin e BERZH, si dhe për eksportuesit e tjerë të mallrave dhe vendet në Azinë Qendrore dhe Europën Lindore dhe Kaukazin që mbështeten në Rusinë për flukset e remitancave ose si një destinacion për eksportet e tyre .

Hendeku në normat e rritjes midis Lindjes dhe Perëndimit të rajonit të BERZH tani pritej të ngushtohej më tej, nënvizon raporti.

Në Poloni, ku rritja është rritur në 4.1% këtë vit, ritmi do të ngadalësohet në 3.4%, pasi ndikimi i pagesave sociale në rritje zbehet.

Perspektiva afatshkurtër ekonomike është përmirësuar në Hungari, falë kontributeve të sigurimeve shoqërore, si dhe pagat minimale të rritura.

Në Europën Juglindore, rritja mesatare pritet gjithashtu të përshpejtohet duke arritur në 3.6% në 2017, përpara se të moderohej në 3.3% në 2018. Ekonomia greke është rishikuar në rritje në gjysmën e parë të vitit, falë përparimit me reformat dhe rritjes së besimit.

Rritja në Europën Lindore dhe Kaukazin në tërësi pritet të rritet nga afërsisht zero në afërsisht me 1.5% në vitin 2017.

Rritja në Turqi parashikohet të përshpejtohet në 5.1% në 2017 në anën e pasme të stimulit të qeverisë, përpara se të ngadalësohet në 3.5% në 2018, ndërkohë që ndikimi fiskal mbaron.

Revista Monitor,  08.11.2017

Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) AG prezantoi iniciativën e tij bujqësore “Toka e lulëzuar” – Mbështetja e Edukimit Agro-ushqimor” , që do të zbatohet në tri prefekturat e Greqisë Veriore të përshkuara nga tubacioni. Ky informacion është publikuar në faqen e internetit të konsorciumit.

Si pjesë e iniciativës, TAP do të investojë 1 milion euro në aktivitete edukative dhe të aplikuara bioteknologjike, duke synuar mbështetjen e kultivimit, marketingut dhe shitjes së prodhimeve të ndryshme bujqësore ose varieteteve të prodhuara në vend në zonat përgjatë rrugës së tubacionit.

Projekti do të zbatohet nga Shkolla Amerikane e Fermave të Selanikut (AFS) dhe Instituti i Bioshkencës Aplikative (INAB) të Qendrës për Hulumtime dhe Teknologji Hellas (CERTH), dhe do të monitorohet nga Fondacioni Bodossaki.

TAP është pjesë e Korridorit të Gazit Jugor, i cili është një nga projektet prioritare të energjisë për BE.

Scan Tv,  01.11.2017

Pas pajisjes së plotë me tubacione, në Greqi janë dorëzuar edhe komisionet e para të turbinave të gazit me kompresor turbo që do të instalohen në stacionin e kompresorit të tubacionit Trans Adriatik pranë Kipoi-t.

“Më 17 tetor, njësia e parë e turbinave me kompresor turbo u shkarkua me sukses dhe u vendos mbi bazën e betonit të ndërtuar më parë brenda stacionit të kompresorëve”, tha konsorciumi.

Sipas Trend News Agency,  fuqia e secilit prej tre kompresorëve turbo që do të instalohet në stacionin kompresor të KIPOK-it të TAP-it është 15 MW. Punimet në stacionin e kompresorit të TAP në Kipoi kanë filluar në tremujorin e dytë të 2017 dhe po përparojnë sipas kohës së përcaktuar.

Tubacioni do të lidhet me tubacionin Trans-Anatolian (TANAP) në kufirin turko-grek, të drejtuar përmes Greqisë, Shqipërisë dhe Detit Adriatik, përpara se të shkojë në jug të Italisë.

Aksionarët e TAP-it janë: BP (20 për qind), Shtetit Kompania e Azerbajxhanit (20 për qind), Snam (20 për qind), Fluxys (19 për qind), Enagas (16 për qind) dhe Axpo (5 për qind).

TAP do të jetë 878 kilometra në gjatësi (Greqia 550 km, Shqipëria 215 km, Deti Adriatik 105 km dhe Italia 8 km). Pika e tij më e lartë do të jetë 1 800 metra në malet e Shqipërisë, ndërsa pika e tij më e ulët do të jetë 820 metra nën det.

Scan Tv,  19.10.2017

Dërgesa e fundit e tuba linje prej çeliku për ndërtimin e tubacionit Trans Adriatik (TAP) mbërriti në Selanik të Greqisë më 10 tetor, duke shënuar kështu përfundimin dhe shpërndarjen përfundimtare të të gjitha tubacioneve në vendet pritëse të TAP, thuhet në njoftimin e TAP AG.

Transporti i 55,000 tubave dhe bendeve TAP u përfundua në afro një vit e gjysmë. Tubacionet e para mbërritën në Durrës në prill 2016 dhe dërgesat në Greqi filluan një muaj më vonë, maj 2016.

Përafërsisht u përdoren 55,000 tuba për të ndërtuar TAP (nga ku: 32,000 në Greqi, 13,000 në Shqipëri, 9,150 në det të hapur dhe 670 në Itali). Pesha e të gjitha tubacioneve arrin në 520,000 ton: ose rreth 71 kulla të Eiffel, thuhet në njoftimin e konsorciumit. Tuba u transportuan në oborret kryesore të TAP-it në 79 anije detare të madhësive të ndryshme dhe 158 trena bllok brenda Greqisë. Shkarkimi i anijeve më të mëdha zgjati pesë ditë mesatarisht.

John Haynes, drejtor i projektit TAP, vuri në dukje: “Kjo është një etapë tjetër kyçe drejt realizimit me sukses të projektit. I gjithë procesi i logjistikës për dorëzimin e tubave u krye në përputhje me afatet e projektit dhe sipas standardeve më të larta të sigurisë. Nëse marrim në konsideratë që secili tub është lëvizur rreth shtatë herë nga faza e prodhimit në fabrikë deri në fazën e mbërritjes në sheshet tona kryesore të magazinimit, ne jemi krenarë që ky operacion masiv u përfunduar pa asnjë incident sigurie në vendet tona pritëse. Dëshiroj të falënderoj kontraktorët dhe nënkontraktorët tanë që ishin përgjegjës për dërgesën, shkarkimin dhe transportimin e tubave të TAP-it për profesionalizmin e tyre, punën e madhe dhe angazhimin ndaj sigurisë.”

TAP është pjesë e Korridorit të Gazit Jugor, i cili është një nga projektet prioritare të energjisë për BE.
Projekti TAP parashikon transportin e gazit nga Faza e 2 e zhvillimit të gazit Shah Deniz të Azerbajxhanit , përmes Greqisë, Shqipërisë dhe daljes në Itali.
Aksionarët e TAP-it janë: BP (20 përqind), Shtetit Kompania e Azerbajxhanit (20 përqind), Snam (20 përqind), Fluxys (19 përqind), Enagas (16 përqind) dhe Axpo (5 përqind).
TAP do të jetë 878 kilometra në gjatësi (Greqia 550 km, Shqipëria 215 km, Deti Adriatik 105 km dhe Italia 8 km). Pika e saj më e lartë do të jetë 1,800 metra në malet e Shqipërisë, ndërsa pika e saj më e ulët do të jetë 820 metra nën det.

Revista Monitor,  17.10.2017

On 10 October 2017, the last shipment of steel line-pipes for the construction of the Trans Adriatic Pipeline (TAP) arrived in Thessaloniki, Greece, marking the completion and final delivery of all line-pipes to TAP’s host countries.

The transport of 55,000 TAP pipes and bends was completed in approximately one year and a half. The first pipes arrived in Durrës, Albania in April 2016 and deliveries to Greece started one month later, in May 2016.

  • Approximately 55,000 pipes are used to build TAP (32,000 in Greece; 13,000 in Albania; 9,150 offshore and 670 in Italy)
  • The weight of all pipes amounts to 520,000 tonnes: or approximately 71 Eiffel towers.
  • The weight of a single 18-metre pipe ranges from 9.3 tonnes to 16.3 tonnes, depending on the wall thickness.
  • The pipes were transported to TAP’s main marshalling yards in 79 sea vessel shipments of various sizes and 158 block trains within Greece. The offloading of the largest ships took five days on average.
  • The pipes were manufactured by Corinth Pipeworks (Greece) and Salzgitter Mannesmann International (Germany).

John Haynes, TAP Project Director, noted: “This is yet another key milestone towards successful realisation of the project. The entire logistics delivery process was carried out in line with the project schedule and to the highest safety standards. Considering that each pipe has been lifted approximately seven times from production at the mills until reaching our main marshalling yards, we are proud that this massive operation has been completed without any safety incidents within our host countries. I would like to thank our contractors and sub-contractors responsible for shipping, offloading and transporting TAP pipes for their professionalism, hard work and commitment to safety.”

From the main marshalling yards, the pipes are transported further to the local pipe yards near the construction sites, along the pipeline route.

energjia.al  16.10.2017

Ekspertët paralajmërojnë se përfundimi i gazsjellësit TAP dhe kaskadës së Devollit krijon një risk për ekonominë, atë të rënies së investimeve.

“Ky përbën një risk seriozi si për programin buxhetor ashtu dhe për objektivat e rritjes ekonomike gjatë këtyre katër viteve”, thotë Selami Xhepa, president Instituti “Pashko”.

“Nëse rënia e investimeve nuk do të kompensohet, atëherë objektivi që ka qeveria për rritje ekonomike 4-5 për qind s’mund të arrihet”, shprehet Arben Malaj, ish-ministër i Financave.

Nga viti i ardhshëm, TAP dhe Devolli pritet të ulin ritmin e investimeve. Kjo ishte arsyeja kryesore se pse FMN e uli parashikimin për rritjen ekonomike në 2018-ën nga 4.1 në 3.7 për qind.

“Kjo është një sfidë shumë e madhe që qeveria ka përpara për sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja”, thotë ministri Ahmetaj.

Qeveria duket se e ka menduar një zgjidhje të përkohshme.

“Besoj se projekti 1 miliardë dollarë është një zgjidhje, pavarësisht pastaj kostove dhe përfitimeve që kanë projekte të tilla”, shprehet Arben Malaj.

Por ekspertët thonë se mbajtja e investimeve në nivele të larta kërkon një zgjidhje më të qëndrueshme.

“Zonat industriale dhe zonat ekonomike duhet të bëhen një realitet i prekshëm dhe që mbështetja e qeverisë për investime të rëndësishme prioritare, duhet të jetë më e prekshme”, thotë Selami Xhepa.

“Ne duhet të shfrytëzojmë çdo mundësi që ul kostot, ul procedurat, ul barrierat dhe të përsoset sistemi i gjyqësorit duke filluar nga reforma që ne kemi nisur, por që ka dështuar dhe që duhet rregulluar urgjentisht që ishte gjykimi administrativ. Nëse këto hallka për ta zgjidhur një problem shkurtohen, shumë më tepër shqiptar dhe shumë më tepër biznese do të marrin riskun për të investuar në ekonomi, pasi është një vend në rritje dhe ka potenciale më shumë se vendet e zhvilluara”, shprehet Arben Malaj.

Top Channel,  13.10.2017