info@energjia.al

Qeveria është e vendosur që vitin e ardhshëm të vjelë tatimin mbi fitimin për kompanitë që prodhojnë naftë. Deri më sot konçesionarët që operojnë në kërkimin dhe prodhimin e naftës kanë shtyrë në vite pagesën e tatimit mbi fitimin, deri në momentin që realizojnë koston e investimit.

Me anë të një shkrese drejtuar Ministrisë së Financave, Ministria e Energjisë dhe Industrisë kërkon që me përgatitjen e paketës së re fiskale për vitin 2018-të, të merret parasysh edhe ndryshimi në mënyrën se si do të mblidhet tatimi për kompanitë që kanë marrëveshje hidrokarbure.

Përjashtim do të bëjnë vetëm firmat të cilat e kanë të përcaktuar qartë në kontratë se në cilin vit nis pagesa e tatimit mbi fitimin. Por qeveria ka vendosur një afat maksimal deri në 12 vite ku të gjitha ndërmarrjet duhet të rikuperojnë koston investimeve, çka detyron që shumë shoqëri, duke nisur edhe nga më e madhja që ka në zotërim fushën e Patoz Marinzës, duhet të fillojnë të derdhin tatimin e fitimit në buxhet.

Mbledhja e tatimit mbi fitimin ka qenë gjithmonë një fushë beteje për firmat që operojnë në fushën e naftës, pasi taksa është në nivelin 50%, e deri më sot buxheti nuk ka arritur që të marrë asgjë ky zë.

Një vit më parë ministria e Energjisë ndryshoi ligjin për kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, ku sanksionoi që konçesionarët e kësaj fushe të paguajnë 50% të fitimit që realizojnë që me shitjen e fuçisë së parë të naftës, ndërsa u la afat 12 vjet për derdhjen e tatimit të gjitha kompanive që mbrohen me kontratat që kanë me shtetin. Në fund të vitit 2016-të prodhimi i naftës në vendin tonë ishte 1 milion ton.

Tv Klan,  10.09.2017

Nafta, si një nga produktet më të konsumuara në vend, është edhe furnitori kryesor i buxhetit të shtetit me të ardhura. Por teksa të dhënat janë të azhurnuara për çdo muaj për importet e naftës, të dhënat mbi prodhimin e naftës vendase dhe kontributin e saj në buxhetin e shtetit nuk kanë qenë shumë transparente.

Por së fundmi, Ministria e Financave nga një rishikim që u bëri treguesve fiskalë të 2017-s raportoi se të ardhurat në buxhet nga taksimi i naftës vendase kanë qenë mbi 3.1 miliardë lekë, ose rreth 22 milionë euro gjatë periudhës janar-maj 2017, kur një vit në të njëjtën periudhë ishin paguar pak më shumë se 12 milionë lekë taksa ose 800 mijë euro.

Ministria e Financave thotë se të ardhurat nga taksimi i naftës vendase ishin 27 herë më të larta se e njëjta periudhë e 2016-s. Gjithsej u taksuan 69 mijë tonë naftë vendi.

Teksa shihet se, të ardhurat nga taksimi i karburantit të importuar kanë rënë me 3.5 miliardë lekë për të njëjtën periudhë.

Rivënia në punë e rafinerisë së ARMO-s, ka bërë që një e treta e tregut të furnizohet me naftë vendi.

Ministria e Financave duke krahasuar të dhënat e importit me ato të zhdoganimit raporton se konsumi i naftës ka shënuar një rritje rreth 6% këtë vit.

Sipas analizës së Ministrisë së Financave, të ardhurat nga akciza janë realizuar në vlerën 16.8 miliardë lekë, 9.1%, ose 1.4 miliardë lekë më shumë se 5-mujori i vitit 2016, dhe 3.6% ose 580 milionë lekë më shumë se plani.

Financat pohojnë se ndikimin kryesor e ka pasur importi dhe prodhimi vendas i karburanteve që rezultoi rreth 207 mijë tonë, me një rritje prej 12,166 tonë ose + 6.2% krahasuar me 5-mujorin e vitit 2016.

Gjithashtu rritje kanë shënuar importi i gazit të lëngët me 17%, importi dhe prodhimi i birrës me 10.3%, importi i pijeve energjike me 26.9%, importi dhe prodhimi i verës me 24.3%, dhe importi i cigareve me 5.7%.

Ndërkohë është rritur deklarimi i prodhimit vendas të duhanit me rreth 3.5 tonë nga 0.4 tonë të deklaruara në periudhën janar-maj 2016.

Revista Monitor,  10.08.2017

Zyra e Rregullatorit e Energjisë Elektrike (ZRRE) konfirmon se investimet që është duke i bërë KEDS-i në modernizimin e rrjetit të energjisë elektrike po i paguajnë qytetarët e Kosovës përmes faturave të energjisë elektrike.

Qytetarët e Kosovës krahas pagesës së energjisë elektrike në faturat e tyre mujore po paguajnë edhe investimet që është duke i bërë KEDS-i në modernizimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Gazeta “Zëri” ditë më parë ka raportuar se përpos investimeve qytetarët nëpër faturat e tyre janë duke paguar edhe energjinë elektrike që po shpenzojnë qytetarët serbë në veri të Kosovës e që brenda një viti është rreth 8 milionë euro. Modernizimi i rrjetit dhe ulja e humbjeve të energjisë elektrike ka qenë arsyeja kryesore e privatizimit të distribucionit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK). Por, ndonëse kanë kaluar më shumë se tre vjet humbjet e energjisë thuajse janë të njëjta, derisa ndryshimet në rrjet që po i bën KEDS-i po u faturohen qytetarëve të Kosovës.

Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE) ka konfirmuar për gazetën “Zëri” se të gjitha kostot e investimeve si në gjenerim, transmision dhe në shpërndarje të energjisë elektrike përfshihen në të hyrat e lejuara maksimale që mblidhen nga tarifat e energjisë. Por, në anën tjetër zyrtarë të KEDS-it mohojnë një gjë të tillë. Zëdhënësja e ZRRE-së, Adelina Murtezaj, thotë se rregullimi i sektorit të energjisë është i bazuar në ligjet e energjisë dhe rregullat tjera në fuqi për rregullimin e këtij sektori. Sipas saj, duke u bazuar në parimet ndërkombëtar të rregullimit ekonomik dhe legjislacionin në fuqi në vendin tonë, në çmimet finale të produktit ose shërbimit, që e ofron një entitet, duhet të përfshihen të gjitha kostot e arsyeshme operative dhe kapitale në mënyrë që ai entitet të mundë të funksionojë dhe të jetë i qëndrueshëm financiarisht. “E njëjta ndodh edhe gjatë shqyrtimit të të hyrave të lejuara maksimale të operatorëve të rregulluar në sektorin e energjisë elektrike në vendin tonë. Të gjitha kostot e investimeve si në gjenerim, transmision dhe në shpërndarje të energjisë elektrike përfshihen në të hyrat e lejuara maksimale që mblidhen nga tarifat e energjisë”, ka thënë zëdhënësja e ZRRE-së Adelina Murtezaj. Sipas saj, të gjitha kostot e arsyeshme të sistemit hyjnë në të hyrat e lejuara maksimale të operatorëve dhe mblidhen nga tarifat që paguajnë konsumatorët, të cilët i shfrytëzojnë këto shërbime.

KEDS-i: Qytetarët paguajnë vetëm shpenzimin e energjisë

Por në anën tjetër, zëdhënësi i KEDS-it Viktor Buzhala thotë se të gjitha investimet e ndërmarra deri më tash janë bërë nga KEDS-i. Sipas tij, kjo mund të verifikohet në pasqyrat tona financiare, por edhe në raportet që ne i dërgojmë në ZRRE, si autoriteti mbikëqyrës. “Çdo vit ne paraqesim në ZRRE maksimumin e të hyrave të lejuara, ku përfshihet gjithashtu edhe investimet e planifikuara dhe në bazë të aprovimit të tyre ne ndërmarrim investimet”, ka thënë Buzhala për gazetën “Zëri”. Sipas tij, faturat e qytetarëve përfshijnë vetëm shpenzimin e tyre të energjisë, të ndarë në bllok-tarifa të aprovuara nga ZRRE-ja. “Nuk ka tjetër kosto që është e përfshirë në faturat e qytetarëve”, shtoi Buzhala.

Më pak investime

Murtezaj, nga ZRRE-ja, thotë se me qëllim të përmirësimit të shërbimeve në sektorin e energjisë elektrike, sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe zvogëlimin e humbjeve në rrjet ZRRE-ja ka lejuar planin e investimeve për periudhën 2013-2017 për OSSH-në.

“Në vitin 2012 ZRRE-ja ka përcaktuar caqet të cilat Operatori i Shërbimit të Shpërndarjes (OSSH) duhet t’i arrijë brenda një periudhe të caktuar kohore. Për t’i përmbushur këto caqe ZRRE-ja gjatë shqyrtimit të të hyrave të lejuara maksimale për periudhën 5-vjeçare 2013-2017 ka aprovuar planin e investimeve kapitale për këtë periudhë. Sipas përcaktimit të ZRRE-së, për vitin 2014 KEDS-i është dashur të investojë 21.2 milionë euro, ndërsa ka investuar 18.0 milionë euro, në vitin 2015 është dashur të investojë 21.4 milionë euro dhe ka investuar 20.5 milionë euro, ndërsa në vitin 2016 është dashur të investojë 21.6 milionë euro dhe ka investuar 23.64 milionë euro”, ka thënë ajo.

Po ashtu edhe Buzhala, nga KEDS-i, thotë se në bazë të marrëveshjes kontraktuale KEDS-i duhet të kompletojmë investimin prej 300 milionë eurosh brenda periudhës 15-vjeçare. “Gjatë vitit të kaluar ne kemi përgatitur një masterplan, që ishte produkt i studimeve në të gjithë vendin. Ky plan parasheh investime gjithëpërfshirëse dhe në vitin 2025 ne planifikojmë të rrumbullakojmë shumën e investimeve prej 300 milionë eurosh. Rrjeti distributiv, siç jeni edhe ju në dijeni, është në gjendje shumë të rëndë dhe ne kemi ardhur në përfundim se investime të shpejta janë të nevojshme. Misioni ynë është t’u shërbejmë qytetarëve në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kjo ishte arsyeja pse ne e kemi zhvilluar këtë masterplan, kështu që mund të sigurojmë një rrjet modern dhe që ofron besueshmëri në furnizim me energji elektrike”, ka thënë Buzhala.

Gazeta Zeri,  08.05.2017

Shoqëria civile i ka nisur një propozim Kuvendit të Shqipërisë për të ulur nivelin e taksimit mbi naftës, që është arsyeja kryesore se pse çmimet e karburantit në vend janë ndër më të shtrenjtat në Europë. Ky propozim synojn që të unifikojë 3 taksat e dedikuara në një taksë të vetme për naftën dhe ta uli nivelin e taksimit duke e çuar atë në nivele të krahasueshme me rajon.

Në shkresën që “Nisma Thurje”  i ka dërguar kryetarit të Kuvendit Z. Ilir Meta dhe gjithë krerëve të grupeve parlamentare, thuhet se një nga çështjet që kërkon vëmendje të menjëhershme nga ana juaj dhe e kolegëve tuaj është ajo e çmimit të karburantit për konsumatorët. Siç mund të jeni në dijeni, çmimi i karburantit në Bursat Ndërkombëtare ka pësuar një rënie të vazhdueshme, rënie e cila nuk është reflektuar fatkeqësisht në favor të konsumatorit.

Ditën e mërkurë, dt.15.03.2017 tregjet ndërkombëtare e kuotonin naftën bruto me 52 USD/Barrelë.

Ulja e çmimit në tregjet ndërkombëtare  u shoqërua edhe me uljen e çmimit të shitjes së këtij produkti për konsumatorët në të gjithë botën. Ulja e çmimit të naftës për konsum ka variuar nga 25% derinë 50%.

Ndërkohë që konsumatorët në të gjithë botën I janë gëzuar këtij oportuniteti, situata në Shqipëri qëndron pothuajse statike. Çmimi i karburantit pësoi vetëm një rënie prej 10% në fund të vitit të shkuar dhe tani është rikthyer sërisht në nivelet e mëparshme, paradoksalisht.

Kjo situate vjen si rrjedhojë e nivelit të lartë të taksimit të këtij produkti.

Situata me taksimin mbetet problematike dhe kërkon ndërhyrje urgjente në legjislacion. Duke u bazuar në situatën aktuale të furnizimit të qytetarëve me nënprodukte të naftës, ku pjesa më e madhe e tyre importohen nga jashtë vendit,  efektivisht në këtë moment që po flasim, nafta dhe benzina taksohen nëpërmjet 3 taksave indirekte të dedikuara te modelit akcizor:

  1. Akciza e naftës = 37lekë
  2. Taksa e Qarkullimit = 27lekë
  3. Taksa e Karbonit = 3 lekë

Pra në total taksimi akcizës sot efektivisht arrin në 67 Lekë për litër. Ndërkohë që përveç këtyre taksave të mësipërme aplikohet edhe Taksë Doganore në masën 10% te çmimit të blerjes  dhe 0.73 lekë shkojnë për tarifën e ngjyrosjes. Në fund shtohet edhe vlera e TVSH ne masën 20% te çmimit të shitjes.

Një nivel i tillë taksimi është më i larti në rajon dhe nuk korrespondon me të ardhurat e shqiptarëve. Më poshtë po Ju paraqesim një tabelë me të dhëna mbi nivelin aktual te taksimit akcizë që vendet e rajonit aplikojnë mbi nënproduktet e naftës për përdorim publik.

Nga ana tjetër cilësia e karburantit që tregëtohet në vendin tonë vazhdon të mbetet një problem madhor për qytetarët duke e shndërruar debatin për çmimin në një çështje akoma dhe më emergjente. Raportimet në të gjithë vendin tregojnë se nafta që tregtohet në pikat fundore përzihet me nënprodukte dhe niveli I parandalimit dhe ndëshkimit të këtij fenomeni është I ulët.

Nisma ka propozuar disa amendime të ligjit të përgatitur nga ekspertët e saj. Ky propozim synon që të unifikojë 3 taksat e dedikuara në një taksë të vetme për naftën dhe ta uli nivelin e taksimit duke e çuar atë në nivele të pranueshme për xhepat e shqiptarëve.

Më konkretisht:

Në DIREKTIVËN 2003/96/EC, Komisioni Europian ka përcaktuar kornizat e harmonizimit të strukturave te tarifimit akcizor të vendeve të Unionit. Bazuar në përcaktimet e bëra brenda kesaj directive, ne propozojmë variantin e tretë, i cili konsiston në faktin që akciza e naftës, taksa e qarkullimit dhe taksa e karbonit përmblidhen të treja në një taksë të vetme, e cila quhet Taksa e Karburantit.

Taksa e Karburantit është 46 Lekë/Litër, sa minimumi i parashikuar në direktivën 2003/96/EC të BE për taksat e nënprodukteve të naftës.

Revista Monitor,  15.03.2017

Thellohet skandali me kompaninë e nxjerrjes se naftës, Bankers Petrolium. Një tjetër raport i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore ka zbuluar se Bankers ka manipuluar dokumentacionin për të shmangur pagesën e takes se tatim-fitimit edhe për vitin 2012, duke përdorur të njëjtën skemë evazioni si në vitin 2011, vit për të cilin palët do të përballen në Arbitrazh.

AKBN thotë se nga një autidimi i saj rezulton se Bankers Petrolium ka raportuar vetëm humbje në bilancet e saj, vetëm për të mos paguar tatim fitimin në buxhetin e shtetit shqiptar.

Sipas AKBN janë afërsisht 130 milionë dollarë shpenzime të fryra për 2012-ën, e prej nga rezulton të jenë shmangur 30 milion dollarë taksa.

Këto para, në vend që të përfundonin në arkën e shtetit shqiptar, kanë përfunduar ne xhepat e Bankers Petrolium, drejtuesve e pronareve të saj.

Bashkë me vitin 2011, shuma që duhet t’i paguante Bankers shtetit shqiptar përllogaritet në 90 milionë dollarë, para me të cilat do të ishin shpërblyer edhe banoret e Zharrzës, të cilët thonë se Bankers u ka shkatërruar shtëpitë dhe të gjithë zonën, duke ua bërë jetën të pamundur.

Ekspertët e AKBN thonë se për këtë mashtrim Bankers ka kryer punime me kompani të treta pa zbatuar procedurat e tenderimit, por me prokurim të drejtpërdrejtë, duke shkelur kontratën.

Në këtë mënyrë, Bankers, sipas raportit të AKBN, i ka fryrë faturat e shpenzimeve në mënyrë fiktive.  E kontaktuar nga Televizioni Klan, Bankers i kundërshton pretendimet e palës shtetërore, dhe thotë se është në pritje të vendimit nga arbitrazhi ndërkombëtar për 2011-ën.
Por AKBN dyshon se kjo skeme është përdorur për 11 vjet me radhë dhe shumat që Bankers Petrolium do të duhej t’i kishte paguar shtetit shqiptar arrin në qindra milionë dollarë.

TV KLAN,  15.03.2017

Qeveria ka miratuar një vendim, i cili detyron ndërtuesit e hidrocentraleve private të paguajnë Tatim mbi Vlerën e Shtuar për makineritë-pajisjet që përdorin në investimet e reja.

“Vendimi numër 84 i Këshillit të Ministrave ka përjashtuar të gjithë kodet në të cilët përfitonte sektori i hidro-energjisë, ose hidrocentralet e reja që po bëhen sot në tregun shqiptar. Ky VKM do të sjellë kosto shumë të mëdha, kosto ekstra për këto hidrocentrale, që kanë aplikuar ose kanë marrë një kredi dhe janë në proces ndërtimi”, deklaron Bilbil Zeneli, nga Shoqata e Prodhuesve të Energjisë.

Sipas shoqatës në fjalë, detyrimi për të paguar TVSH-në do të ketë efekte negative mbi këtë sektor, i cili sipas saj ka gjeneruar qindra milionë euro investime gjatë viteve të fundit në Shqipëri.

“Ajo do të dekurajojë investitorët që nuk i kanë nisur ende investimet në këtë sektor. I kanë marrë kontratat por nuk i kanë investuar shumat. Kjo do sjellë kosto ekstra që mund t’i bëjë ata të largohen fare nga ky sektor”, thotë Zeneli.

Por Ministria e Financave deklaron se produktet për të cilat është rikthyer detyrimi për të paguar TVSH nuk janë makineri-pajisje të mirëfillta dhe nuk kanë pse të përfitojnë nga regjimi lehtësues.

Sipas ministrisë, qeveria e ka përmirësuar skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar duke i rimbursuar bizneset pa vonesa, ndaj ky ndryshim nuk i cënon financiarisht investitorët në fushën e energjisë.

Top Channel,  21.02.2017

Dy aleatët kryesore të qeverisë, Partia Socialiste dhe LSI janë në bisedime për çështjen e vendosjes së akcizës së gazit të lëngshëm për përdorimin e automjeteve. Qeveria pati caktuar një nivel akcize prej 13 lekësh për litër në paketën e re fiskale, ndërkohë që LSI propozoi zyrtarisht mos vendosjen e saj.

“Ministri i Financave është në një diskutim të qartë me ne si komison dhe të tjerë faktorë lidhur me këtë çështje. Besoj që deri në seancë plenare javën e ardhshme, pra në datë 15, të kemi një qëndrim definitiv dhe për këtë gjë”, tha Erion Braçe, kreu i komisionit të Ekonomisë.

Mazhoranca në komsionin e Ekonomisë dakortësoi me ministrinë e Finanacve mos ndryshimin e skemës së ribursmit të akcizes së naftës për anijet e peshkimit. Po ashtu taksa e ambalazhit për mbetjet plastike të grumbulluara në vend shkon nga 50 lekë në 1 lek për kilogram. Pjesa tjetër e paketës fiskale kaloi në diskutimet nen për nen, ndërsa opoziat votoi kundër.

Top Channel,  05.12.2016

Nga 1 janari 2017, drejtuesit e makinave me gaz do të paguajnë më shumë për karburantin. Më shumë taksa do të paguajnë edhe drejtuesit e makinave të luksit. Paketa e re fiskale e miratuar nga qeveria sjell ndryshimet për dy taksat e reja për makinat.

trafik1

Gazeta boton ndryshimet e taksës për makinat e luksit dhe makinave që përdorin impiantin e gazit, dhe efektet që pritet të sjellë kjo taksë për çmimin e gazit në treg.

GAZI

Qeveria miratoi paketën e re fiskale, ku përcakton aplikimin e akcizës për gazin e lëngshëm që përdorin makinat në masën 13 lekë për litër. Bëhet fjalë për gazin e lëngshëm që shitet në pikat e karburantit dhe jo për gazin e lëngshëm për konsum familjar.

Në relacionin e paketës fiskale, qeveria argumenton se aplikimi i akcizës për gazin e lëngshëm për automjete në nivelin 13 lekë/litër bëhet me qëllim përafrimin me standardet e BE-së dhe të vendeve të rajonit që e taksojnë këtë produkt. Deri më sot, gazi i lëngshëm për automjetet është përjashtuar nga akciza, por në të gjitha vendet e Europës ai taksohet si produkt energjetik, pra si nafta dhe benzina. Sipas të dhënave që jepen në paketën fiskale, llogaritet që importi vjetor i këtij produkti të jetë 25 mijë tonë në vit.

Ndryshimi i akcizës, duke përfshirë edhe TVSH-në, pritet të ndikojë në rritjen e çmimit të gazit në 15 lekë për litër. Aktualisht, çmimi i shitjes së gazit për automjetet është 45 lekë deri në 50 lekë për litër. Aplikimi i akcizës do të sjellë shtrenjtim të çmimit, i cili pritet të variojë nga 60 lekë deri në 65 lekë për litër. Duke qenë se importi vjetor i gazit të lëngshëm për përdorim nga makinat është rreth 25 mijë tonë në vit, qeveria llogarit se efekti në të ardhurat buxhetore pritet të jetë 0.5 miliardë lekë nga akciza dhe 0.1 miliardë lekë nga TVSH-ja. Efekti total në të ardhura vlerësohet plus 0.6 miliardë lekë.

MAKINAT

Edhe taksa për makinat e luksit do të ndryshojë. Sipas ligjit aktual, taksa e regjistrimit prej 70 mijë lekësh paguhet nga makinat me cilindrat mbi 3 mijë kubikë dhe me çmim mbi 7 milionë lekë. Nga janari i vitit të ardhshëm, kjo taksë do të paguhet nga automjetet me vlerë mbi 5 milionë lekë dhe me cilindrat mbi 3 mijë kubikë. Ulja e çmimit për aplikimin e taksës së makinave luksoze do të shtojë numrin e drejtuesve të automjeteve që do të paguajnë taksën e re. Drejtoria e Shërbimit të Transporteve rekomandon që për llogaritjen e taksës së luksit vetëm për efekt të çmimit, të merret parasysh edhe mosha e mjetit.

Për drejtorin e regjistrimit të makinave, Midha, amortizimi i mjetit ndikon në ndryshimin e çmimit të mjetit. “Për efekt të taksës së luksit dhe konkretisht në kriterin e çmimit e jo kapacitetit motorik, do të rekomandonim të merrej parasysh mosha e përdorimit të mjetit, për shkak të amortizimit të tij”, tha ai.

Panorama,  15.11.2016

Në një kohë kur thuajse u mbush një vit që qeveria ndërmori aksionin kundër informalitetit, duket se nuk ka ato efektet e pritshme në buxhetin e shtetit.

Sipas statistikave paraprake të Ministrisë së Financave, të ardhurat në buxhetin e shtetit për 8 mujorin nga tatimi mbi të ardhurat personale janë vetëm 600 milionë lekë më të larta se një vit më parë.  

Kështu gjatë 8 mujorit 2016 janë arkëtuar në buxhet nga ky zë 22.1 miliardë lekë, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të një viti më parë ishin 19.5 miliardë lekë. Kjo mund të argumentohet edhe me faktin e rritjes së të punësuarve, apo uljen e informalitetit që do të thotë që shumë të punësuar që punonin në të zezë janë futur në skemën e sigurimeve shoqërore.

Qeveria miratoi një politikë të re taksash sa i takon të ardhurave personale, ku hyri në fuqi taksimi progresiv. Sipas ligjit të ri të gjithë ata që kanë të ardhura nga paga deri në 90 mijë lekë në muaj paguajnë më pak taksa në shtet nga sa paguanin deri në 31 dhjetor të vitit 2013.

Të ardhurat personale që tatohen mund të kategorizohen në nëngrupe: TAP mbi të ardhurat nga paga në sektor publik dhe sektor privat; TAP nga interesat bankare; TAP nga dividendët; TAP nga shitja e pasurive të paluajtshme dhe TAP për burime të tjera të ardhurash. Të ardhurat që vijnë nga tatimi mbi pagat zënë peshën kryesore, në rreth 60%, sa i takon strukturës së vlerave të tatimit të të ardhurave personale.

Scan Tv,  28.09.2016

Prej të paktën 5 vitesh firmat ndërtuese të hidrocentralit nuk kanë paguar asnjë taksë vendore, duke shpërfilluar në vazhdimësi kërkesat e bashkisë së Mirditës. Shqetësimi është ngritur nga administratorja e Rubikut, e cila thotë se do bëhet dhe kallëzim në prokurori për dëmin mjedisor të shkaktuar dhe mungesën e pagesës së taksave.

 Kompanitë ndërtuese të Hidrocentralit në zonen e Mirdites, nuk kanë paguar taksat vendore që kur kanë nisur këtë investim në vitin 2011-të.Ndonëse punojnë në territorin e Bashkisë Mirditë, keto firma e  kanë shpërfillur këtë insitucion duke mos ju përgjigjur me dhjetëra shkresave që u janë drejtuar nga Njesia Vendore. Ky fakt është bërë i ditur nga Administratorja e Rubikut Flora Jushit, sipas të ciles këto firma kanë kryer në masaker mjedisore në zonen e Mirditës.Në këto kushte Bashkia do të depozitojë një kallëzim penal.

 Flora JUSHI Administratore e Rubikut: Firma nuk paguan asnjë detyrim në ambientet as ish-bashkisë dhe as bashkisë së madhe sot në Mirditë. Duke filluar nga taksa e banesës, duhet të jesh taksapagues i rregullt, bashkëpunim, rregullësi dhe mirëmbajtja e territorit. Në të kundërt do të bëjmë kallëzim penal.

Punimet për hidrocentralin që nis nga zona e Pukës e përfundon në Rubik tashmë janë drejt fundit, por ndonëse janë ndërtuar me dhjetëra godina të cilet i shërbejnë këtij HECI, Bashkia nuk ka mundur që të vjelë asnjë taksë.

Ora News,  20.06.2016