info@energjia.al

Komisioni Hetimor “Për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe mbrojtjes e interesit të shtetit shqiptar nga realizimi i marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “CEZ, A. S.”, u ngrit me kërkesë të PD pas pretendimeve të demokratëve se “marrëveshja, sipas të cilës qeveria do i kthejë CEZ 95 milionë euro në këmbim të rimarrjes së pronësisë në katër vjet është e paligjshme dhe jo transparente”.

Por, duket se ky komision vecse nuk ka qënë funksional në hetime, ka degraduar edhe në shkelje të panumërta ligjore e etike.

Një raport 77 faqësh, i publikuar nga “Albanian Platform For Policy Advocacy”  zbulon një numër të lartë shkeljesh nga deputetët, anëtarë të këtij komisioni, të cilët përmes fyerjeve, sherreve, presioneve ndaj dëshmitarëve, kanë shkelur një sërë nenesh të rregullores së brendshme të komisionit, ligjin e komisioneve hetimore, kodin e procedurës penale dhe rregulloren e parlamentit.

Kryetari i këtij komisioni Edmond Spaho, shënon rekorde shkeljesh, nga ku më flagrantet mbeten:

– zhvillimi i mbledhjeve pa kuorumin e nevojshëm duke deklaruar se “mbledhjen mund ta zhvilloj edhe i vetëm”.

-mohimin i të drejtës së fjalës së anëtarëve për procedurë, fyerjet ndaj kolegëve e dëshmitarëve si “karagjoz’, “arrogante”, apo ajo ndaj kryeministrit Rama: “Nuk do të zhveshim…”.

-Nuk mungojnë as rastet kur Spaho kërcënon dëshmitarët me shprehjet: “Provo të largohesh!”

Shqiptarja.com  21.04.2017

Konsorciumi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID), organizoi konferencë për media ku bëri publike kërkesat e dërguara tek Prokurori i Shtetit dhe Zyrja e EULEX në Kosovë, për fillimin e hetimeve ndaj zhvillimeve për projektin Termocentrali “Kosova e Re.”

Duke pasur parasysh shkeljet e numërta që kanë rrjedhur nga ky proces, në kundërshtim me Ligjin për Prokurim Publik dhe mungesën e analizave bazike, KOSID vlerëson që vazhdimi i këtij projekti do të shkaktoj dëme të mëdha financiare, ekonomike, sociale, dhe mjedisore në Kosovë. Andaj, një hetim i këtij procesi është tejet i rëndësishëm në mënyrë që të mbrohet interesi publik.

Shkeljet dhe parregullsitë e projektit “Kosova e Re”, u evidentuan përmes kronologjisë së publikuar nga KOSID, “Një histori e shkurtër e një dështimi të madh të politikave energjetike në Kosovë.”  Që nga fillimi i idesë së projektit për një termocentral të ri mungojnë referenca të qarta se cilat ligje të Kosovës kanë qenë të aplikueshme.

Sipas kësaj kronologjie, KOSID identifikon se projekti TCKR, që nga koha kur ka qenë si ide, e deri më sot si projekt potencial per ndërtim, ka bartur në vete shkelje të shumta, parregullsi, ndryshime në kapacitetin gjenerues etj. Mbi të gjitha, më alarmante janë shkeljet e ligjeve të Kosovës nga projekti, të cilat fillojnë me Ligjin për Prokurim Publik, Neni 32.4, i cili edhe pse kërkon që gjatë zbatimit të procedurave të prokurimit të jenë dy apo më shume ofertues, në rastin e TCKR, tenderimi ka vazhduar me një ofertues të vetëm – Contour Global.

Për më tepër, Qeveria është duke dhënë informacione jo të vërteta mbi zhvillimet procedurale të projektit dhe se projekti ka qenë i liruar nga gati çdo ligj, si: Ligji për Partneritet Publiko Privat dhe Koncesionet në Infrastrukturë dhe Procedurat për dhënien e tyre (03/L-090), Ligji për Partneritet Publiko Privat (04/L-045) dhe Ligji për Prokurimin Publik (03/L-241). Legjitimimi i një gjëje të tillë, u bë me një Vendim të Qeverisë së Kosovës Nr. 08/17 i cili daton: 01.06.2011.

Vendimi Nr. 08/17 i Qeverisë thekson se: ‘Ligji për Partneritet Publiko Privat (Nr 04/L-045 i publikuar më 25.11.2011) nuk ishte i përshtatshëm për projektin, pasi që dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për projekte ku ofertuesit potencial veç janë para-kualifikuar’. Megjithatë, më 5 prill 2013 në njoftimin për shtyp të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik deklarohet e kundërta, aty thuhet se projekti “Kosova e Re” do të realizohet pikërisht me Partneritet Publiko Privat.

Këto shkelje të ligjeve në fuqi në vend,  Qeveria e Kosovës po i arsyeton duke u mbeshtetur në procedurat e prokurimit në përputhje me praktikat e mira dhe udhëzimet e prokurimit të caktuara nga Asociacioni për Zhvillim Ndërkombëtar i Bankës Botërore. Sipas KOSID, standardet e Bankës Botërore apo të cilësdo organizatë tjetër, nuk mund të mënjanojnë ligjet e Kosovës në fuqi, pasi që ato nuk mund të jenë bazë ligjore për Kosovën, por vetëm një udhëzues për procesin. Për më tepër, këto standarde kërkojnë transparencë të plotë të procesit, gjë që Qeveria nuk ka implementuar me këtë projekt.

Procesi për ndërtimin e termocentralit të propozuar është duke u shtyrë, pa përfundimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM). VNM është proces i cili duhet të përcaktojë nëse projekti është i realizueshëm, të tregojë se në çfarë mase projekti do të dëmtojë mjedisin, dhe të tregojë pasojat e pritshme sociale nga ky projekt dhe se sa do të jetë cmimi i energjisë elektrike pas ndërtimit të këtij termocentrali. Duke e shtyrë procesin përpara pa këtë vlerësim të rëndësishëm paraqet një shkelje të ligjit të Kosovës Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, i cili është i detyrueshëm për termocentralet mbi 50 MW. Banka Botërore gjithashtu dështoi për të përfunduar dhe publikuar Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS), studim i cili do të shërbejë për të informuar Bordin e Drejtorëve të Bankës Botërore nëse do të duhej apo jo të mbështesin dhe të miratojnë Garancinë e Pjesshme të Rrezikut (GPR) për termocentralin e ri të propozuar.

Përveç shkeljes së ligjeve dhe shkeljeve procedurale nga termocentrali i propozuar “Kosova e Re”, minierat të cilat janë të ndërlidhura me Projektet Energjetike të Kosovës do të zhvendosin me forcë, dhe do të rrezikojnë varfërimin e mbi 7,000 kosovarëve. Për më tepër, ka shqetësime të tjera në lidhje me ndotjen e ajrit, si dhe me barrën financiare mbi taksapaguesit. Një raport i vitit 2017 nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Ripërtëritshme tregon se ka potencial të energjisë të ripërtëritshme në Kosovë me kosto konkurruese përmes Panelave Fotovoltaike dhe hidrocentraleve të vogla.

Edhe pse projekti TCKR është në zhvillim e sipër për më shumë se 10 vite, pyetjet bazë të tlla si kapaciteti, modeli i biznesit, teknologjia e cila do të përdoret, kostoja financiare etj. për termocentralin, mbeten pa përgjigje. KOSID kërkon që procesi i TCKR të anulohet, duke marrë parasysh shkeljet e shumta përgjatë këtyre 10 viteve. Në qoftëse Kosova vazhdon me këtë trend, për 10 vite të ardhshme vendi do të gjendet në një situatë tejet problematike. Andaj, është më se e domosdoshme që tani të punohet në opsione të energjisë së ripërtëritshme të cilat mund të jetësohen më shpejtë, sigurojnë furnizim të duhur të energjisë për qytetarët, dhe në realitet kanë kosto më të përballueshme sesa një termocentral i ri.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  12.02.2017

Konsorciumi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID), organizon konferencë për media për të prezantuar kronologjinë “Një histori e shkurtër e një dështimi të madh të politikave energjetike në Kosovë”, ku identifikohen shkeljet ligjore dhe procedurale nga Qeveria e Kosovës gjatë përpjekjeve për ndërtimin e Termocentralit ‘Kosova e Re’.

Gjithashtu, me këtë rast KOSID do të bëjë publike hapat e mëtutjeshëm ligjor për kundërshtimin e termocentralit ‘Kosova e Re’.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  10.02.2017

Juristi Rome Kara vijon dëshmitë lidhur privatizimin e OSSH nga kompania çeke CEZ.

Nga rrjeti social Facebook, ai nuk ka munguar të shprehet se privatizimi i OSSH do të jetë “Vaterloja” e Berishës dhe se dënimi i tij është vetëm çështje kohe.

“Saliut po i rrëshqet toka nën këmbë.

Situata i ka dalë jashtë kontrollit. Shumë shpejt do të mbarojë edhe retorika denigruese dhe zhurmuese e kopesë së tij dhe ai do të përballet me faktet dhe provat që po dalin përditë e më tepër.

Çështja e privatizimit të OSSH është Waterloo e tij.

Dënimi i tij është vetëm çështje kohe.

Tani e rëndësishme është të përgatitemi për procesin e zhdëmtimit të këtij populli prej bëmave të tij.

Vetëm drejtësia do të shërojë plagët ekonomike dhe morale të këtij vendi”, shprehet dëshmitari kryesor që hapi “petët” e aferës së CEZ, juristi Romeo Kara.

Shkeljet per privatizimin e ÇEZ
Pas kësaj, në një shkrim edhe më të gjatë, Kara ka sipas tij, shkeljet e konstatuara nga ai ne procesin e privatizimit te OSSH.

1. Procesi ne teresi ka qene i nxituar.
Ata qe u nxituan shpeshhere kane deklaruar se kane vepruar sipas orientimeve te Bankes Boterore.
E verteta eshte se vete perfaqesuesja e BB ne Tirane, Kseniya Lvovsky ka deklaruar ne dhjetor 2012, se ky proces privatizimi ka qene i nxituar, pavaresisht se vete BB e kishte inkurajuar ate.
Edhe z/ministri i integrimit i asaj kohe Albert Gajo ne 17.09.2008 ne mbledhjen e qeverise ka percjelle shqetesimin e Komisionit European per procesin e nxituar te privatizimit.

2. Legjislacioni per kete lloj privatizimi ka qene i paplote.

3. Per kete lloj privatizimi duhej perdorur procedura e ankandit dhe jo ajo e tenderimit, sepse ne shitje perdoret ankandi ndersa tenderimi ne blerje.
Eshte hyre ne kete proces privatizimi pa cmim dysheme dhe do te ishte qesharake nese tre kompanite e paraqitura te ofronin p.sh cmimin maksimal 1 leke. Cfare qendrimi do te mbante komisioni dhe qeveria ne kete rast? Vete ato moren vendim qe fituese do te ishte kompania me cmimin me te larte te ofruar, por pa vene nje cmim dysheme.

4. Nuk ishin zgjidhur akoma problemet e titujve te pronesise per asetet e OSSH te cilat i perkisnin dhe i perkasin akoma edhe sot KESH-it.

5. Nuk ishin zgjidhur marredheniet dhe detyrimet ndermjet KESH dhe OSSH. Ky fakt u perdor edhe me pas nga pala ceke si argument kunder qeverise shqiptareve per mosshlyerjen e detyrimeve.

6. Ky proces privatizimi u nis pa u testuar me pare modeli i ri i tregut te energjise si dhe pa u vene ERE ne dijeni per hollesite e ketij procesi ne kohen e duhur. ERE ka qene e detyruar per te ndryshuar 4 here deklaraten rregullatore brenda pak muajve.

7. Madhesia e kapitalit per tu privatizuar u vendos me VKM ne masen 76% duke mos zbatuar ligjin per privatizimin e sektoreve me rendesi te vecante qe parashikon se shteti per mbrojtjen e interesave te tij mban ne pronesi nje pakete aksionesh ose Aksionin e Arte. Duke caktuar me VKM 76% te aksioneve per tu privatizuar, qeveria e atehereshme nuk i dha mundesi shtetit te zoteronte Aksionin e Arte, por i krijoi te gjitha mundesite stafit cek te bente te gjitha shkeljet e mundshme. Po te zbatohej ky parim, mbase nuk do te deshtonte e gjithe procedura e privatizimit. Dhe kjo gje vetem per 2% te aksioneve.

8. Nuk eshte respektuar afati minimal tre mujor per fillimin e procedurave parakualifikuese nga momenti i publikimit te ligjit 9889 dt 20.03.2008. Procedurat filluan me 2.06.2008 pra ne me pak se tre muaj.

9. Nuk eshte mbajtur apo nuk eshte ruajtur protokolli per kete procedure privatizimi.

10. Nuk eshte respektuar afati ligjor lidhur me dorezimin e ofertave, qe duhej te ishte jo me pak se 52 dite nga data ne te cilen eshte bere njoftimi i prokurimit. Njoftimi eshte bere ne 9.05.2008 ndersa ofertat jane dorezuar ne daten 2.06.2008 pra vetem pas 23 ditesh.

11. Komisioni i vleresimit te ofertave duhet te ishte komiteti i konsulences dhe transparences si dhe nje perfaqesues i APP. Nuk eshte vepruar keshtu.

12. Nuk eshte bere nje ndare e qarte te detyrave ndermjet zyrtareve te perfshire ne hartimin e dokumenteve dhe atyre te perfshire ne perzgjedhjen e fituesit.

13. U ndryshua niveli i borxhit te keq nga 4% ne 14% pergjate negocimit te paleve pavaresisht se kjo perbente nje shkeljeve te rregullave te vendosur nga vete qeveria dhe ERE si dhe shkaktonte nje dem ne vleren e 70 million $ ne vit. Palet duhet te diskutonin vetem se cfare do te quhej borxhi i keq por jo nivelin e tij.

14. Nuk eshte zbatuar VKM 835 dt 11.06.2008 e cila parashikonte se marreveshja per blerjen e aksioneve do te nenshkruhej brenda 30 diteve nga shpallja e fituesit. Kaluan disa 30 ditesha deri ne nenshkrimin e marreveshjes.

15. Jane kaluar ne favor te OSSH asete te financuara nga KESH dhe kane kaluar detyrimet e OSSH tek KESH ne nje vlere rreth 76 million $ me ane te VKM 218 dt. 6.3.2009.

16. Eshte ulur ne kundershtim me ligjin garancia e ofertes se CEZ-IT. Ajo duhej te ishte ne vleren e 40 million $ por me ane te VKM 1170 dt. 13.8.2008 u vendos te ishte ne vleren e 5 million €.

17. Nuk jane kompesuar subjektet e shpronesuara sipas ligjit 9889 dt. 20.03.2008.

18. Nuk u jane dhene aksione apo bono privatizimi punonjesve te OSSH dhe te persekutuarve sipas ligjit 9889 dt. 20.03.2008.

19. Nuk jane trajtuar sipas ligjit te mesiperm 1400 punonjesit e OSSH-se qe dolen te papune nga ky proces privatizimi.

20. Zbulimin e e-maileve te cilat faktonin se ky proces kishte nisur perpara njoftimit zyrtar te tij dhe se CEZ-i kishte ndermjetesuar perpara vitit 2008 per privatizimin e OSSH duke kompromentuar te gjithe kete procedure privatizimi.

Shqiptarja.com  27.01.2017

Konsorciumi turk “Calik-Limak” ka bërë shkelje të Marrëveshjes për implementim, e cila ishte nënshkruar me Qeverinë e Kosovës me rastin e privatizimit të Distribucionit dhe Furnizimit.

KEDS-i për tre vjet ka arritur të realizojë 55 milionë euro, apo 9.2 milionë euro më pak se investimet kapitale të lejuara nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë.

Investimet kapitale janë një prej pikave kryesore të Marrëveshjes së privatizimit, pasi vlera e zotuar e investimeve prej 300 milionë eurove ishte specifikuar më së shumti nga Qeveria e Kosovës me rastin e privatizimit të KEDS-it për një shumë prej 26.3 milionë, që ishte konsideruar si shumë e ulët nga partitë opozitare dhe shoqëria civile.

KEDS-i me kontratë është i obliguar të investojë 300 milionë euro në një periudhë prej 15 vjetëve.

Bazuar në këtë dinamikë të investimeve, KEDS-i duhet të investojë mesatarisht nga 20 milionë euro për çdo vit për të arritur obligimin kontraktual.

Koha Ditore,  04.03.2016

Naftëtarët janë duke i bërë shkelje ligjit të konkurrencës, duke mos ulur çmimin e naftës në tregun me pakicë proporcionalisht me uljen e naftës që është bërë në tregjet ndërkombëtare.

Ky vlerësim ka ardhur nga Osman Ejupi, ish-kryetari i Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, që për mision ka mbrojtjen e konkurrencës së lirën dhe parandalimin e marrëveshjeve në mes të bizneseve për t’i diktuar çmimet.

Ky institucion aktualisht është jofunksional pasi Kuvendi kishte dështuar të plotësojë me anëtar të ri bordin e këtij institucioni, shkruan sot Koha Ditore.

Ejupi thotë se naftëtarët janë duke i bërë të paktën dy shkelje të ligjit të konkurrencës, të cilat janë të dënueshme. Fillimisht, sipas tij, vërehet një praktikë e bashkërenduar për diktimin e çmimit, përkatësisht uljen dhe ngritjen e çmimeve me marrëveshje. Kjo praktikë, sipas tij, është e dënueshme.

Telegrafi, 08.01.2015

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT), e ka shkelur Ligjin e prokurimit në tenderin për bartjen dhe montimin e dy transformatorëve në Berivojcë dhe Viti.

Gjykata e Tenderëve ka konstatuar se KOSTT-i e kishte rekomanduar për kontratë kompaninë “UKAB”, e cila ishte e papërgjegjshme pasi nuk i kishte plotësuar kërkesat konform dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë, shkruan sot Koha Ditore.

Është kërkuar nga KOSTT-i që këtë procedurë të prokurimit ta kthejë në rivlerësim. E KOSTT-i e ka anuluar në tërësi këtë tender që peshon 680 mijë euro. Edhe pse OSHP-ja ka kërkuar që procesi të kthehet në rivlerësim, KOSTT-i bazë për anulim e ka marrë vendimin e OSHP-së.

Telegrafi, 24.11.2014

Shoqëria ALbpetrol sh.a ka reaguar sot pas lajmit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për abuzim të shumta me këtë kompani.

Sipas Aburimeve zyrtare të Albpetrol, “Kontrolli i Lartë i Shtetit i faturon si dëm ekonomik administratës aktuale të Albpetrol sh.a vlerën 9.1 milionë dollarë në një kohë kur ky dëm është shkaktuar përpara datës 1 Tetor 2013, kur ka filluar punë administrata e re. Për më tepër ky dëm është tentuar që të fshihet nga ana e KLSH-së në kontrollin e zhvilluar në Gusht 2013 dhe është zbuluar nga Auditi i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë në muajin Nentor 2013. Për këtë çështje shoqëria Albpetrol sh.a ka depozituar një Kallzim Penal në Prokurorinë e Rrethit Fier më datë 13.12.1013.

KLSH bën fajtor Administratën aktuale për njohjen e zbritjes së holluesit të naftës ndërkohë që Marrëveshja për zbritjen e holluesit është nënshkruar në vitin 2011 dhe për më tepër është anuluar si e paligjshme nga administrata aktuale më datë 06.09.2013.

Në mënyrë të qëllimshme KLSH bashkon diferencën prej rreth 5.000 ton naftë bruto bashkërisht në vitet 2013-2014, ndërkohë që kjo diferencë është konstatuar për periudhën përpara datës 1 Tetor 2013. Pra bëhet fjalë për një shkelje të ndodhur në administratën e kaluar dhe që për më tepër Albpetrol sh.a ka depozituar në prokurori dy kallëzime penale për këtë çështje më datat 13.12.1013 dhe 14.01.2014. Në vend që për këtë dëm KLSH të bëjë përgjegjes personat që kanë drejtuar në periudhën kur është shkaktuar humbja, në mënyre abuzive bëhen fajtorë personat që e kanë marrë detyrën më datë 01.09.2013.

Për sa i takon dëmit ekonomik të pretenduar nga KLSH të shkaktuar nga largimi i punonjësve nga puna me pushim kolektiv, në mënyrë tendencioze KLSH ia faturon këtë dëm administratës aktuale në një kohë kur kjo administratë nuk ka asnjë vendim gjyqësor të përfunduar. Vendimet e përmendura nga KLSH janë të administratës së kaluar. Vetë KLSH saktëson se dëmi është shkaktuar në vitet 2008-2013, por asnjë herë nuk ia ka cilësuar si dëm administratës së kaluar dhe me papërgjegjshmëri ia faturon drejtuesve që kanë filluar punë në Tetor 2014.

KLSH në mënyrë tendencioze deklaron që Albpetrol sh.a ka nënshkruar një kontratë shitje me një kompani koncesionare, në një kohë kur ka dijeni të plotë se Albpetrol sh.a ka arkëtuar shumat për naften që kjo kompani nuk ja kishte dorëzuar Albpetrol në vitet 2011-2012. KLSH nuk ka propozuar asnjë masë për këtë çështje në vitet 2011 dhe 2012, por në mënyrë kontradiktore deklaron se ky veprim ka shkaktuar dëm ekonomik. Ky veprim jo vetëm që nuk ka shkaktuar dëm, por përkundrazi është realizuar një përfitim rreth 2.500.000 USD më i lartë se përfitimi që do të realizohej nëse e njëjta sasi do të shitej me çmimin e ankandeve të viteve 2012 dhe 2013. Çmimi i arkëtuar nga Albpetrol sh.a prej 73.96 USD/barelë është çmimi më i lartë i realizuar në vitet e fundit. Për krahasim, në Gusht 2013 është nënshkruar nga Albpetrol një kontratë për shitjen e 30.000 Ton naftë me çmimin 60% brent, e cila në vlerat e sotme të Brent nënkupton 55 USD/barelë.

Megjithse drejtuesit e Albpetrol i bënë me dije KLSH-së dyshimet për paligjshmerine e kësaj kontrate Kryetari i grupit, në mënyrë të dyshimtë nuk pranoi ta kontrollojë”, përfundon njoftimi i Albpetrol.

Revista Monitor, 02.10.2014

Gjykata e Tenderëve gjen parregullsi edhe te çmimi më i ulët; OSHP-ja: Nuk u respektuan procedurat e prokurimit.

Lidhur me procedurën e prokurimit të tenderit “Shërbimet e sigurimit fizik të objektit të KOSTT-it” dhe të gjitha procedurat për këtë tender të kthehen në ritenderim ka vendosur Gjykata e Tenderëve.

Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik ka vendosur të anulojë vendimin e Autoritetit Kontraktues, gjegjësit Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut sh.a (KOSTT), lidhur me procedurën e prokurimit “Shërbimet e Sigurimit Fizik të objektit të KOSTT-it” dhe të gjitha procedurat për këtë tender t’i kthejë në ritenderim. Ky vendim i Bordit të OSHP-së ka ardhur pas një ankese që e ka bërë operatori ekonomik “Delta Security” lidhur me procedurat e tenderimit, e cila ishte aprovuar nga OSHP-ja. Operatori ekonomik “Delta Security” kishte adresuar ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit Publik me pretendimin se Autoriteti Kontraktues (KOSTT), kishte bërë shkelje esenciale të dispozitës së Ligjit për Prokurim Publik, te neni 7, 28, 59, dhe 60 i LPP-së, respektivisht barazia në trajtim, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve dhe kriteret për dhënie të tenderit.

Kosova Sot, 11.05.2014

Komiteti Drejtues për projektin ‘Kosova e Re’, dje aprovoi kërkesën për propozime nga investitorët potencial për projektin ‘Kosova e Re’, ku nuk është përfshirë edhe Termocentrali ‘Kosova B’.

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) vlerëson se largimi i Termocentralit ‘Kosova B’ nga projekti ‘Kosova e Re’ është i kundërligjshëm, pasi bie në kundërshtim me ‘Strategjinë e Energjisë 2009-2018’, që është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Çfarëdo ndryshimi në këtë projekt, duhet të marrë miratimin e Kuvendit të Kosovës.

LDK-ja kërkon nga qeveria në largim që të përmbahet nga hyrja në kontrata kaq madhore për vendin në fund të mandatit. Kjo qeveri ka pasur mjaft kohë për shtatë vite të zbatojë këtë projekt.

“Qeveria në ardhje e udhëhequr nga LDK-ja, nuk do të respektojë kurrfarë obligimi kontraktual që krijohet nga qeveria aktuale nëse nuk përfillen procedurat e rregullta ligjore”, theksojn ekspertet e LDK-së.

Qeveria e udhëhequr nga PDK-ja sipas LDK ka dështuar plotësisht në realizimin e projektit ‘Kosova e Re’.

Si pasojë e këtij dështimi, Kosova çdo vit importon rreth 14% të energjisë energji elektrike, me çmim shumë të lartë.

“Në shtatë vite të qeverisjes së PDK-së, për importin e energjisë elektrike janë paguar rreth 350 milion euro, aq sa do të kishte kushtuar ndërtimi i një blloku të termocentralit.”

“Përveç kësaj, nga buxheti i varfër i Kosovës janë paguar miliona euro për këshilltarë të transaksionit, duke mos treguar asnjë rezultat. Sot, më 2014 jemi prapë në pikën zero, me import të lartë të energjisë dhe me furnizim të paqëndrueshëm”, ka thënë në fund LDK.

Agjensia e lajmeve ekonomia, 25.04.2014