info@energjia.al

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë i ka dërguar Shqipërisë dhe Bosnje-Hercegovinës opinionet në lidhje me angazhimet e ndërmarra për eficiencën e energjisë përkatësisht për periudhën 2013-2014.

Në dokument thuhet se Shqipëria dhe Bosnja kanë shkelur në mënyrë të vazhdueshme angazhimet e marra në kuadër të Komunitetit të Energjisë pasi nuk kanë miratuar të gjitha dispozitat ligjore të nevojshme për transpozimin dhe zbatimin e dispozitave të Direktivës 2006 / 32 / EC. Kjo direktivë ka si objektiv të promovojë dhe të monitorojë masat e marra për përmirësimin e eficiencës së energjisë.

Sipas dokumentit të Sekretariati, këto dy vende duke mos adaptuar planin e veprimit të eficiencës së energjisë vazhdojnë të shkelin detyrimet që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë.

Hapat e ndërmarra

Në datë 15 Mars 2017 Sekretariati dërgoi dy opinionet arsyetuara ndaj Shqipërisë dhe Bosnje-Hercegovinës.

Arsyetimi

Në rastin e Shqipërisë mosnagazhimi ka të bëjë me mungesën e legjislacionit sekondar të nevojshëm (aktet nënligjore) për zbatimin e ligjit për Eficiencën e Energjisë dhe mungesën e miratimit të Planit të Veprimit.

Procedurat

Shqipërisë i kërkohet që të korrigjojë çështjet e identifikuara e që kanë të bëjnë me mosrespektimit brenda një afati prej dy muajsh.

Në vitin 2017 eficienca e energjisë do të jetë çështje primare për BE-në, duke u ndjekur më pas nga energjia e rinovueshme.

Në Shqipëri, eficienca e energjisë pritet të zbatohet në fillim në fushën e transportit, por edhe te ndërtesat me qëllim banimi.

Sipas planit ekzistues kombëtar për eficiencën e energjisë, Shqipëria duhet të kursejë 9% energji të rinovueshme deri në vitin 2018.

Plani i ri, si një nga detyrimet që sjell ligji i miratuar në vitin 2015 nuk ka përfunduar hartimin, ndërsa është në fazën e mbledhjes së komenteve nga ana e institucioneve. Në ligj nuk ka një afat të përcaktuar për miratimin e tij.

Sfidë mbetet edhe krijimi i Agjencisë së Eficiencës së Energjisë, si dhe Fondit të Energjisë.

Revista monitor,  17.03.2017

Prioritetet e Shqipërisë në fushën e energjisë kanë qenë në qendër të takimit të drejtorit të Sekretariatit të Energjisë Kopač me kryeministrin Rama dhe ministrin e energjisë Gjiknuri si dhe kryetarin e komisionit parlamentar të veprimtarive prodhuese Eduard Shalsi.

Sipas një njoftimi nga Sekretariati i Traktatit të Energjisë takimi është zhvilluar me 26 Januar dhe është diskutuar paketa e tretë e energjisë si dhe prioritetet e presidences shqiptare të Traktatit të Energjisë që përkon me 10 vjetorin e këtij organizimi të rëndësishëm.

Sipas njoftimit drejtori Kopač është shprehur se “Shqipëria është një nga vendet drejtuese në reformat në fushën e energjisë në Ballkanin perendimor. Vendi ka bërë progres domethënës në rritjen e arkëtimeve dhe mbledhjen e borxheve të cilat kanë qenë në nivele shumë të ulta dhe ka nisur reformat drejt ekonomisë së vërtetë të tregut. Takimi për ligjin “Për energjinë elektrike” me pjesëmarrjen e palëve të interesit është një tjetër dëshmi e përpjekjeve të sekretariatit të energjisë për të siguruar zbatimin e paketës së tretë rregullatore në përputhje me kuadrin ligjor sa më shpejt që është e mundur.”

Revista Monitor,  27.01.2015

Sekretariati i Energjisë në Vjenë ka njofuar sot se është arritur progres në normalizimin e të dhënave mes Serbisë dhe kosovës dhe kanë filluar negociatat mes operatorëve të trasmetimit të energjisë. Sipas njoftimit, operatori i sistemit të trasmetimit të Kosovës dhe EMS e Serbisë kanë arritur në një gur kilometrik në rëndësishëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Një takim i mbajtur mes përfaqësuesve të nivelit të lartë të sistemeve të trasmetimit, Rrjetit Europian të Operatorëve të Sistemit të Trasmetimit të Energjisë (ENTSO-E) dhe sekretariatit të Komunitetit të Energjisë më 23 tetor 2014 nënvizoi fillimin zyrtar të negociatave mes KOSTT dhe ENTSO-E rreth marrjes së përgjegjësive nga KOSTT në të ardhmen si operator i pavarur dhe pjesë e sikronizuar e sistemeve të trasmetimit.

Marrëveshja do të mbuloj ndër të tjera çështje të menaxhimit të lidhjes së rrjetit mbarë evropian mes operatorëve të trasmetimit(Inter-TSO Compensation (ITC)) dhe zbatimin e standarteve evropiane për humbjet në trasmetim.

Duke nënvizuar rëndësinë e këtij aktiviteti, drejtori i Sekretariatit të Komuntetit të Energjisë Janez Kopac tha se “hapja e negociatave mes ENTSO-E dhe KOSTT është në fakt një lajm shumë i mirë, jo vetëm sepse në hapat e ardhshëm normalizohen marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë por gjithashtu do të lejojë që zhvillimet pozitive gjatë vitit të fundit do të lejojnë tranzicionin nga negociatat kontraktuale drejt proceseve të menaxhimit teknik.

Revista Monitor, 27.10.2014

Ministri i Energjisë dhe Industrisë Z.Damian Gjiknuri priti në një takim Drejtorin e Komunitetit të Energjisë Z.Janez Kopac dhe zv.drejtorin Dirk Buschle, strukturë e cila shërben si një urë lidhëse për integrimin e Shqipërisë në tregun evropian të energjisë.

Gjatë takimit u theksua roli unik që Komuniteti ka në procesin e zbatimit të reformës legjislative dhe strukturore në sektorin e energjisë. Afati i fundit 1 janar 2015 shtron nevojën urgjente për bashkëpunim në zbatimin e paketës së tretë të energjisë.

Përfaqësuesit e Komunitetit deklaruan se performanca në implementimin e Acuis në fushën e eficencës së energjisë, energjive të rinovueshme, naftës dhe gazit në vitet e fundit është nga më të dobëtat në rajon. Sipas Sekretariatit, Shqipëria nuk ka bërë asnjë progres në përshtatjen dhe zbatimin e Acquis dhe se duhet që të ndërhyhet në një kohë sa më të shpejtë.

Ministri Gjiknuri e konsideroi energjinë tanimë një prioritet të padiskutueshëm të qeverisë dhe u angazhua për përmbushjen në një kohë sa më të afërt të të gjitha detyrimeve që kërkohen në raportet e Komunitetit të Energjisë. Ministri nënvizoi edhe faktin se tanimë në strukturën e Ministrisë i është kushtuar rëndësi edhe politikave për energjinë e rinovueshme dhe eficencës së energjisë ashtu sikurse krijimi i një sektori të veçantë për gazin.

Në kuadër të diskutimit për problematikat e sektorit, Komuniteti i Energjisë sugjeron ndër të tjera rishikimin tarifës për bllokun e parë të konsumatorëve duke përcaktuar edhe më qartë shtresat vulnerabile.

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë shprehu vullnetin për të asistuar palët për të arritur një marrëveshje në konfliktin me CEZ-in, duke theksuar se zgjatja e konfliktit sjell pasoja financiare që reflektohen në të gjithë sektorin e energjisë elektrike duke shtuar zinxhirin e borxheve ndërmjet pjesëtarëve të tregut dhe mungesën e investimeve në sektor.

Gjatë vizitës dy ditore, delegacioni i Komunitetit, zhvilloi takim përveç me Ministrin Gjiknuri, edhe me Kryeministrin Edi Rama dhe deputetët e Komisionit Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese ku u prezantuan konkluzionet e raportit të vitit të fundit dhe problematikat e hasura.

energjia.al 20.11.2013

Secretariat publishes four Intership Opportunities for Year 2013.
The Secretariat herewith announces four internships in the areas of Adminstration and Finance, Infrastructure, Social and Legal for the calendar year 2013. Young university graduates, who wish to acquire an understanding of the Energy Community’s work, are invited to apply via e-mail to recruitment@energy-community.org. The canditates are asked to quote the title of the post in the subject line and to submit their applications not later than 31 January 2013.
The internships for Adminstration and Finance, Infrastructure, Social are to take place in the first half of 2013. The intern for Legal Counsel is, on the other hand, expected to work at the Secretariat during the 2nd half of 2013. Details on the open positions can be found on the Secretariat’s website, subsection: Secondees and Interns.
The recruitment of seconded employees and interns is subject to the conditions and specifications set out in Procedural Act 2011/03/ECS.

energjia.al, 15.01.2013

Sekretariati i Energjisë në Vjenë, një institucion i Bashkimit Europian që mbikëqyr tregun e energjisë në rajonin e Ballkanit, njoftoi se është ende në pritje të një përgjigjeje zyrtare nga Shqipëria në lidhje me ekskluzivitetin ligjor që i është caktuar KESH dhe CEZ Shpërndarje në kapacitetin e interkonjeksionit energjetik të vendit.
Zëvendësdrejtori i sekretariatit, dr. Dirk Buschle, tha në një intervistë telefonike për “Shqip”, se procedura e ankesës ndaj Shqipërisë “nuk është nisur nga ankesat e pjesëmarrësve të tregut, por është pjesë e punës së zakonshme të këtij institucioni”.
Një muaj më parë, sekretariati i dërgoi një letër Tiranës zyrtare, duke i kërkuar llogari se për çfarë arsyeje ka dhënë ekskluzivitet për 75 për qind të kapacitetit të transmetimit të energjisë në import, në një kohë kur Traktati i Energjisë që Shqipëria e ka nënshkruar, kërkon që linjat të jenë të hapura për këdo. Tirana ka kohë deri më 7 dhjetor për të dhënë përgjigje. Disa zyrtarë shqiptarë thanë nën zë që tregtarët e energjisë në Ballkan po bëjnë presion për liberalizimin e linjave, gjë që mund të shkaktojë kontroll privat mbi këto linja dhe çmime më të larta importi.
Buschle thotë se sekretariati ka identifikuar mangësi në legjislacion në Shqipëri, Serbi dhe Malin e Zi dhe se deri tani, Serbia i ka hequr kufizimet ligjore. Ai thotë se procedura ndaj Shqipërisë nuk është hapur si pasojë e ankesave nga tregtarët privatë. Disa zyrtarë shqiptarë ndërkohë kanë njoftuar jozyrtarisht se ekskluziviteti i CEZ Shpërndarjes në kapacitetin importues të vendit do të mbetet edhe pas ankesës së sekretariatit. Sipas Buschle, në rast se Shqipëria nuk e liberalizon tregun, sekretariati do të dërgojë një letër tjetër dhe në rast se Shqipëria refuzon sërish, atëherë çështja do t’i paraqitet Këshillit të Ministrave të Energjisë së Ballkanit. Shqipëria nuk do të ketë penalitete financiare nga kjo shkelje e traktatit, por ekziston një rrezik teorik që opinioni i sekretariatit të përdoret si dokument në gjyqe që mund të hapen nga tregtarët privatë ndaj Shqipërisë. Sipas Buschle, ka shumë gjasa që kjo shkelje të përfshihet edhe në raportin e përvitshëm të progresit të Komisionit Europian mbi vendin tonë.
Pas hapjes së linjës Elbasan–Podgoricë këtë vit, Shqipëria po kthehet në një vend transit për energjinë elektrike në aksin Dalmacian deri në Greqi, ndërkohë që më parë ishte thjesht vend importues ose eksportues.

Gazeta Shqip, 24.11.2011

Sekretariati i Komunitetit te Energjise ne Viene ka filluar zyrtarisht ne daten 7 tetor 2011 nje procedure ankese si dhe ka derguar nje leter tek Ministri i Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes per mos zbatimin nga ana e Shqiperise te Neneve 7 dhe 14 te Traktatit te Komunitetit te Energjise. Gjithashtu Sekretariati ankohet dhe per mos zbatimin e Neneve 3 (1) dhe 20 te Direktives 2O03I54IEC dhe Nenit 9 te Rregullores 122812003. Ankesa ka lidhje direkte me mos respektimin e detyrimeve te Shqiperise ne alokimin e kapaciteteve transmetuese te interkonjeksionit te energjise.

Ketu mund te gjeni letren e plote e cila eshte siguruar ne menyre eksklusive nga Portali i Energjise.

energjia.al, 19.10.2011

By the present Opening Letter, the Energy Community Secretariat (“the Secretariat”) initiates

dispute settlement proceedings against Albania for non-compliance with the Treaty

establishing the Energy Community (“the Treaty”), end in particular with Article 7 and 41 of the

Treaty, Article 3(1), 9(e) and 20 of Directive 2O03l54lEC and Article 9 of Regulation 122812003.