Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

rekomandime

Rekomandimet e konkurrencës për tregun e ri të gazit

Autoriteti i Konkurrencës i ka dhënë disa Entit Rregullator të Energjisë lidhur me procedurat për miratimin e licencës për aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror, ku ka kërkuar më shumë transparencë dhe publikim informacioni për…

Kunvendi i drejtohet ERE: Rekomandimet për 2016

Kuvendi i Shqipërisë, i ka dërguar Entit Rregullator të Energjisë, një sërë rekomandimesh, duke qenë rregullatori i vetëm dhe i pavarur për mbikëqyrjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike e të gazit natyror. Kuvendi, krahas…

Rekomandime për efiçencën e energjisë në banesa

Nga Co-Plan, Instituti Për Zhvillimin e Habitatit Nisur nga rëndësia dhe nevoja për rritjen e performancës së energjisë, veçanërisht në sektorin rezidencial në Shqipëri, CoPLAN ka ndërmarrë një studim të stokut të banesave në qytete të…