info@energjia.al

Katër aplikime të reja janë dorëzuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për ndërtimin e hidrocentraleve të reja. Bëhet fjalë për HEC-e nën 2 MW dhe që nuk konsiderohen si koncesione tipike çka shkurton burokracinë që ndiqet në dhënien ose jo të miratimit.

Sipas dokumenteve zyrtare nga ana e ministrisë bëhet me dije se kompania e parë që ka shfaqur interes është  “Doma Group” sh.p.k.. Kjo e fundit ka kërkuar miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “Vinjolli 1” , në pellgun ujëmbledhës të përroit të Varoshit, Manasdrese dhe Lajthit, pranë fshatit Vinjolli, Bashkia Mat, Qarku Dibër.

“Doma Group” sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar që ka në objekt të aktivitetit: shit-blerje, import-eksport, përpunim, transportim dhe magazinim të mineraleve të ndryshme metalore dhe jometalore si dhe një seri alternativash të tjera.

Aplikuesi i dytë është Eltex” sh.p.k. që synon të ndërtojë hidrocentralin “Olben”, me kapacitet prodhues deri në 2 MW, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Holtës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan. Shoqëria operon në sektorin e fasonëve,  por ka në objekt edhe industri tekstile, rrobaqepësi, import-eksport.

Një aplikim tjetër për dy hidrocentrale është bërë nga “Rajfi” sh.p.k., që ka kërkuar miratimin e ndërtimit të hidrocentraleve “Gjorica” dhe “Çereneci” , me kapacitet prodhues deri në 2 MW, në lumin e Zallit të Bulqizës, pranë fshatrave Gjoricë e Poshtme dhe Gjoricë e Epërme, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.

“Rajfi” sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me objekt të aktivitetit: Në fushën e investimit, projektimit dhe ndërtimit të objekteve të ndryshme publike dhe private, transportim, magazinim, përpunim dhe tregtim me shumicë e pakice dhe import eksport të mallrave të ndryshëm ushqimore blegtorale por jo vetëm.

Gjatë vitit 2017 ka një vërshim të aplikimeve dhe miratimeve për hidrocentrale me kapacitet të instaluar nën 2MË. E ndërsa vite më parë fokusi ka qenë tek hidrocentralet me kapacitet të lartë duket se “shterimi” i opsioneve të kësaj natyre ka zhvendosur vëmendjen tek përrenjtë. Ajo që ngre pikëpyetje është ndikimi që mund të ketë kjo politikë tek flora dhe fauna në këto zona.

Revista Monitor,  11.07.2017

Energjia dhe sidomos prodhimi i saj nga uji është sektori që po zhvillohet vrullshëm vitet e fundit. Përveç 140 HEC-eve të vogla të ndërtuara nga privatët që tashmë janë në proces prodhimi është dhënë leja dhe po ndërtohen edhe 10 HEC-e private me kapacitete më të mëdha se 2 MW.

Sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë janë gjithsej 10 HEC-e me kapacitet të përgjithshëm 458 MW që do të rrisin prodhimin e energjisë në total me 31 për qind.

Ndër këto projekte, më i madhi është ai i Moglicës me 171 MW fuqi, i cili është në proces ndërtimi. Projekte të tjera të mëdha në sektor janë ndërtimi i HEC-it të Fangut në me 72 MW në zonën e Mirditës, HEC i Stavecit me fuqi 20 MW, HEC Qarrishtë me 37 MW, HEC Gostime me 21 MW.

Në listë është përfshirë edhe HEC Kalivaçi, me 100 MW kapacitet, por projekti ka mbetur në fillimin e punimeve për shkak të një konflikti gjyqësor ndërmjet qeverisë shqiptarë dhe investitorit të HEC-it, Francesko Becchetti.

38 objekte të vogla të prodhimit të energjisë elektrike nga uji nisën prodhimin gjatë vitit të kaluar. Sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë, numri i HEC-eve private arriti në 138 nga 100 të tilla që ishin në vitin 2015.

Shumë kompani që më parë ishin të fokusuara në ndërtim dhe tregti po diversifikohen në HEC-e. Tregu i energjisë së rinovueshme është i garantuar dhe kostot e prodhimit, pas përfundimit të investimit, janë të lira.

Bashkë me shtimin e numrit të HEC-eve të vogla është rritur edhe prodhimi i energjisë nga këto objekte. Sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë, prodhimi vendas, vitin e kaluar, shënoi 7,136,351 MW/h, nga të cilat 5,091,616 MW/h u prodhuan nga HEC në pronësi të KESH dhe 2,044,735 MW/h u prodhuan nga HEC-et private dhe ato me koncesion, duke zënë 28% të totalit të prodhimit vendas të energjisë.

Në listën e 10 HEC-eve të reja ERE ka përfshirë kapacitetin shtesë prodhues të propozuar, i planifikuar apo në fazë ndërtimi. Në këtë listë janë vetëm ato centrale të cilat janë parashikuar të lidhen në rrjetin e transmetimit (janë në fazë ndërtimi apo kanë marrë miratimin paraprak për lidhjen me rrjetin e transmetimit), si më poshtë:

1. Kaskada e Lumit Devoll, (Moglica 171 MW)
2. HEC Kalivaç, 100 MW
3. HEC Fang, 72 MW
4. HEC Gostime, 21.5 MW
5. HEC HEC Qarishte, 37 MW
6. HEC Lumzi, 11 MW
7. HEC Kalivare, 5 MW
8. HEC Stavec, 20.77 MW
9. HEC Topojan, 10.2 MW
10. HEC Darsi, 11 MW

Revista Monitor,  15.04.2017

Incidentet e vazhdueshme me bombolat e gazit sjellin gjithmonë në vëmendje kujdesin që duhet të tregojnë qytetarët. Në shumë raste shkak i këtyre incidenteve janë bombolat e konsumuara.

Por me ndryshimet që ju bënë ligjit një vit më parë lindi edhe detyrimi i krijimit të regjistrit elektronik.

Kompanitë duhet të depozitojnë pranë Inspektoratit kodet e bombolave që zotërojnë dhe njëkohësisht me këtë ka pasur një tendencë për import.

Ndryshimet ligjore të një viti më parë synonin rregullimin dhe rritjen e sigurisë sa i përket pajisjeve nën presion përfshirë bombolat e gazit.

Scan Tv,  30.01.2017

“Si pasojë e çmimeve të paqëndrueshme të naftës edhe në fillim të vitit 2016, Bankers ka zgjedhur të pezullojë aktivitetin e shpimit deri në përmirësimin e çmimeve me qëllim për të mbrojtur forcën e bilancit financiar të kompanisë,” deklaroi Bankers në një njoftim për shtyp.

“Dy sondat shpuese të përdorura përgjatë vitit 2015 janë ndalur përkohësisht në muajin dhjetor. Aktiviteti i shpimit do të rinisë me rritjen e çmimeve, sondat do të qëndrojnë në vend dhe do të jenë të gatshme për të rinisur aktivitetin në një të ardhme të shpejtë”, vijon më tej deklarata.

Çmimet e naftës në tregun ndërkombëtar kanë rënë nga mbi 130 dollarë për fuçi që qenë në shtator 2013, në më pak se 35 dollarë për fuçi sot. Çmimet e naftës janë aktualisht në nivelin më të ulët që nga viti 2004. Nafta shqiptare është e rëndë dhe e cilësisë së keqe dhe rrjedhimisht, ajo shitet më lirë se sa Brent, çmimi referencë i bursës së Londrës. Aktualisht, Bankers e eksporton naftën shqiptare përkundrejt një çmimi të barabartë me 77 për qind të Brent.

Gjatë vitit 2015, Bankers arriti të prodhojë mesatarisht 19,384 fuçi naftë në ditë (një fuçi është e barabartë me afërsisht 159 litra), me rënie 6 për qind kundrejt mesatares prej 20,690 fuçish në ditë gjatë vitit 2014. Bankers thotë se rënia është shkaktuar pjesërisht jo vetëm nga pakësimi i investimeve, por edhe nga një përmbytje në tetorin e kaluar që bllokoi prodhimin në disa puse.

Çmimi i naftës së shitur nga Bankers ra në tremujorin e katërt 2015 në 33.6 dollarë për fuçi, nga 77 dollarë që shitej në vitin 2014. Rrjedhimisht edhe të ardhurat e kompanisë janë përgjysmuar gjatë vitit 2015, duke sjellë mes të tjerash, rënie të përgjithshme të eksporteve dhe rënie të të ardhurave të buxhetit të shtetit nga renta minerare.

Bankers pati shënuar prodhimin më të lartë të naftës në të gjithë dekadën që ka punuar në fushat naftëmbajtëse të Shqipërisë më 2014, duke arkëtuar $583 milionë dollarë si të ardhura. Të dhënat financiare për vitin 2015 nuk janë ende të disponueshme, por të ardhurat vlerësohen se janë përgjysmuar.

Formacionet gjeologjike ku gjendet nafta shqiptare janë shumë të fragmentarizuara, gjë që kërkon shpime të shumta dhe të vazhdueshme për të ruajtur prodhimin, i cili në puset ekzistuese mund të reduktohet me deri në 30 për qind në vit. Rrjedhimisht, në mungesë të shpimeve të reja, prodhimi mund të bjerë më tej.

Përveç ndalimit të shpimeve të reja, kompania bëri të ditur se do të vlerësojë normën e kthimit të të gjitha puseve dhe mund të vendosë të ndërpresë prodhimin në puset anësore.

Reporter.al  08.01.2015

TAP po planifikon të marrë financime të kufizuara burimore nga agjenci shumëpalëshe, agjencitë e kredisë së eksportit dhe bankat tregtare gjatë vitit 2016.

Ian Bradshaw, Drejtor Menaxhues i TAP-it, tha: “Projektet e energjisë si TAP-i vijojnë të jenë investime të besueshme afatgjata tregtare dhe unë jam me të vërtetë i kënaqur me nivelin e interesit të treguar në mbështetje të projektit TAP. Si një vepër infrastrukturore energjetike strategjike për Bashkimin Evropian, TAP-it i është dhënë statusi i Projektit në Interesin e Përbashkët (PCI) dhe është mbështetur nga qeveritë e vendeve tona pritëse: Greqia, Shqipëria dhe Italia.”

Këtë deklaratë ai e dha në një event në Londër, ku morën pjesë përfaqësuesit e më shumë se 20 bankave kryesore që financojnë projekte, të organizuar nga Trans Adriatic Pipeline AG.

Drejtuesit e lartë të TAP-it së bashku me përfaqësuesit e aksionarëve të kompanisë, të shoqëruar nga këshilltarët financiarë dhe ligjorë të TAP-it, përkatësisht, Société Générale dhe Allen & Overy, theksuan arsyetimin e fuqishëm të projektit, përditësuan të pranishmit mbi progresin e deritanishëm të projektit dhe paraqitën programin e financimit të projektit.

TAP-i do të transportojë gaz natyror nga fusha gjigante e Shah Denizit II, në Azerbajxhan, në Evropë. Tubacioni, i gjatë 878 km, do të lidhet me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) në kufirin turko-grek në Kipoi, duke kaluar përmes Greqisë dhe Shqipërisë dhe Detit Adriatik, përpara se të mbërrijë në brigjet e Italisë së Jugut.

Rruga që përshkon TAP-i mund të lehtësojë furnizimin me gaz të disa vendeve të Evropës Juglindore, përfshirë Bullgarinë, Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi, Kroacinë dhe të tjera. Dalja në tokë e TAP-it, në Itali, ofron mundësi të shumta për transportimin e mëtejshëm të gazit natyror të Kaspikut në disa nga tregjet më të mëdha evropiane, si Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Zvicra dhe Austria.

TAP-i do të nxisë zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës përgjatë rrugës së tubacionit; ai do të jetë një burim i madh i investimeve të huaja direkte dhe kjo nuk varet nga grante apo subvencione. Pas shitjeve të para të gazit në Gjeorgji dhe Turqi, të synuara për fund-vitin 2018, prurjet e para në Evropë do të fillojnë përafërsisht me fillim-vitin 2020.

Struktura aksionare e TAP-it përbëhen nga BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) dhe Axpo (5%).

Revista Monitor, 22.12.2015

Tregut të energjisë elektrike i janë shtuar aktorë të rinj, pasi kanë hyrë në fuqi vendimet e Entit Rregullator të Energjisë për licencime dhe rinovime.

Kështu pas përfundimit të fazë së ndërtimit tashmë ka nisur nga prodhimi kompania

“ Denas Power”, Hec-i i së cilës ka një fuqi të instaluar prej 14.5MW. Veprimtaria e kompanisë do të jetë si në prodhim, ashtu edhe në tregtim.

ERE gjithashtu njofton se ka filluar pocedura për licencimin për tregtim dhe furnizim me energji elektrike të shoqërisë “DOO Veternik shpk”, ndërsa ka rinovuar licencën për “Energy Supply”.

Sipas të dhënave të ERE-s për vitin 2014 kanë prodhuar energji elektrike 98 centrale hidrike private / koncesion. Nga këto 93 prej tyre kanë pasur kontrate shitje me KESH, një është prodhues i shkëputur nga prodhimi publik, por me kontrate shitje, kurse 4 të tjera kane prodhuar për nevojat e veta apo për t’u tregtuar.

Prodhimi i përgjithshëm për vitin 2014 nga këta gjenerues privatë/koncesion ishte 919 GWh ose 19.45 % e prodhimit të përgjithshëm neto vendas të vitit 2014. Ne këtë grupim prodhuesish përfshihet edhe HEC Ashta me fuqi te instaluar mbi 15 MË (50MW) dhe qe ka prodhuar gjate 2014 rreth 201 GWh.

Revista Monitor,

Kompania e Shpërndarjes së Energjisë është duke përgatitur skema të reja lehtësuese për të gjithë konsumatorët, të cilët kanë detyrime të papaguara. Në një intervistë për Vizion Plus, Albana Ferraj, drejtore e arkëtimeve në këtë ndërmarrje, thotë se skemat do të jenë gati në muajin dhjetor, por nuk do të ketë përfitime të mëdha si ajo e cila skadoi në korrik, ku falej 80% e kamatëvonesës.

“Për momentin këto do jetë skemat, në vijim ne po punojmë edhe për skemat e tjera por skemat aq lehtësuese që konsumatori u mësua deri në muaj Korrik nuk do të ketë sepse masa e detyrimeve që kanë konsumatorët është i një kategorie tjetër. Kështu që mendoj se skemat e tjera do të dalin në bazë të analizave të cilat do të kërkonin një kthim të detyrimit brenda një afati kohorë të përcaktuar.”

Që prej nisjes së aksionit në energji, OSHEE ka lidhur gjithsej 335 mijë aktmarrëveshje, ku pjesa dërrmuese e tyre kanë lehtësuar pagesat për konsumatorët familjarë. kompania ka falur në total nga kamatëvonesat 40 milion dollarë për këta konsumatorë.

“Shoqëria ka lidhur rreth 335 mijë aktmarrëveshje për konsumatorët, tërësisht nga këta rreth 325 mijë aktmarrëveshje janë të kategorisë familjarë. Në këtë spektër të aktmarrëveshjeve rreth 200 mijë aktmarrëveshje të konsumatorëve familjarë janë ato që kanë përfituar nga reduktimi i kamatëvonesës në masën 80 %. Në këtë kuadër shuma e përfituar nga reduktimi i kamatëvonesës prej konsumatorëve familjarë është rreth 40 mln dollarë. Këta konsumatorë gjatë kësaj periudhe paguanin vlera monetare që shkonin rreth 78 mln dollar.”

Për momentin Operatori i Shpërndarjes së Energjisë ka në fuqi katër skema, të cilat përcaktojnë këstin në bazë të shumës së debisë, ata të cilët paguajnë direkt të gjithë vlerën e prapambetur përfitojnë zbritje me 50% të kamatëvonesës. Aktualisht janë 130 mijë abonentë familjarë që nuk kanë shlyer detyrimet, ku 50 mijë prej tyre janë në këtë listë pasi nuk kanë paguar në kohë këstin e aktmarrëveshjes.

Vizion Plus,  21.09.2015

Në Kuvajt janë zbuluar katër burime të reja të naftës, raportojnë mediat lokale.

Pavarësisht rënies së çmimit të një nga burimet më të mëdha të energjisë në botë, kompania shtetërore e naftës “Kuwait Oil Co” planifikon të shfrytëzoj potencialin e katër fushave të reja të zbuluara të naftës në vend.

“Shumë shpejt ne do të fillojmë me prodhimin”, tha drejtori i kompanisë, Hashim Hashim, njofton agjencia shtetërore e lajmeve Kuna.

Bazuar në ekzaminimin fillestar, burimet e reja do të mund të përdoren për prodhimin e gazit dhe naftës së lëngshme.

Rezervat kanë “potencial të madh komercial”, theksohet më tej, duke mos dhënë më shumë detaje.

Sipas të dhënave të Zyrës së Informacionit mbi Energjinë në 2013 në Kuvajt çdo ditë janë prodhuar rreth 2,8 fuçi naftë. Deri më 2020 qeveria synon të rrisë prodhimin e përditshëm në katër milionë fuçi, ku do të bëhet prodhuesi më i madh në botë.

Telegrafi, 22.04.2015

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), në kuadër të vendosjes së ligjshmërisë në konsumin e energjisë elektrike në vend dhe sensibilizimit të klientëve tariforë për pagesën e faturës së energjisë elektrike, përveç aplikimit të skemave lehtësuese për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura me këste, ka marrë masa të vazhdueshme për të përballuar fluksin në sportelet e Qendrave të Kujdesit ndaj Klientit (KNK).

Duke qenë se afati final për aplikimin e skemave lehtësuese është 28 Shkurti, numri i qytetarëve pranë sporteleve të OSHEE-së në Tiranë dhe rrethe ka ardhur në rritje. Për të përballuar këtë fluks, kompania ka hapur qendra të reja për pagesat e faturave dhe shërbimin ndaj klientit.

Deri më tani, OSHEE ka shtuar 28 qendra të reja të Kujdesit ndaj Klientit në të gjithë territorin. Në Tiranë, ku edhe fluksi është i lartë, janë hapur 8 KNK të reja, duke e çuar numrin në total për këtë rajon në 21 qendra.

Bashkë me sportelet e reja të hapura, në total në rang vendi funksionojnë aktualisht 84 qendra të Kujdesit ndaj Klientit. KNK-të janë duke ofruar shërbim me orar të zgjatur deri në mbrëmje, në 7 ditë të javës, për të ju përgjigjur sa më shpejt qytetarëve në kryerjen e veprimeve.

Shoqëria i bën thirrje konsumatorëve të respektojnë akt-marrëveshjet e lidhura për pagesat me këste, duke vijuar njëkohësisht me shlyerjen e faturës korrente dhe debisw, siç parashikon akt-marrëveshja. Mos pagesa e faturës korente ose debisë bën që aktmarrëveshja të bëhet e pavlefshme për këta qytetarë.

Nisur nga kërkesat e vazhdueshme, kompania ripublikon adresat e qendrave ku bëhen likujdimi i faturave dhe shërbimi i Kujdesit ndaj Klientit për rajonin e Tiranës. Listën e gjeni edhe në faqen e internetit.

Qendrat ekzistuese të Kujdesit në Tiranë dhe arkat (adresat):

1.Bulevardi “Gjergj Fishta” (përballë “Hotel Diplomat”)
2.Rruga “Ferit Xhajko” (pranë Tregut te Medresesë)
3.Rruga “Ali Demi” (ish-komisariati i policisë)
4.Komuna e Parisit, Rruga “Abraham Linconln”
5.Kamëz, rr. Bulevardi Blu, ndertesa 7
6.Rruga “Don Bosko”,
7.Sauk – Rruga “Sauk”, Rr. Herman Gmeiner
8.Rruga “Qemal Stafa”, Prokuroria Përgjithshme
9.Rruga “Çamëria” (përballë Postës Qendrore)
10.Rruga “Kombinat”,
11.Rruga “Pandi Dardha” (Laprakë), prane Lori Caffe
12.Rruga “21-Dhjetori” (te kryqëzimi), prane Raiffeisen Bank
13.Rruga “Abdyl Frashëri” (Pranë Librit Universitar)

Qendrat dhe sportelet e reja të OSHEE:

14.Unaza e Re, Kashar, Yzberisht, Rruga “Teodor Keko”, Pallatet Romario, Nr. 9, Kati i Parë
15.Pallati me Shigjeta, Rruga “Irfan Tomini”, Pallati G&P, Kati 1, Tirane
16.Fresku, Komuna Dajt, Lagjia “Qesarak”, Rruga “Muhamet Deliu”, Pall Nr. Kati i Parë
17.Drejtoria Rajonale, njësia bashkiake nr.9, Rr. “Reshit Petrela”
18.Zyrat e njësisë Tirana 1, njesia Bashkiake Nr.10, Rr. “Mihal Duri”, prane Ministrise se Arsimit
19.Njësia 2, Adresa: Njesia Bashkiake Nr.1, Rr. “Shemsi Haka”, Prane Kryegjyshates Bektashiane
20.Njësia 3, Adresa: Autostrada Tirane-Durres, Fushe Mezes, Kashar, tek mbikalimi Kamez, pallati nr.7, kati i pare (Arke)
21.Bathore, Adresa: Tirane, Kamez, Rruga “Demokracia”, Lagjia Bathore Kamez

energjia.al 09.01.2015

Operatori i Shpërndarjes se Energjisë Elektrike (OSHEE) njofton se ka bërë të mundur, sipas angazhimit të deklaruar kohë më parë, hapjen e 5 qendrave të reja për kujdesin ndaj klientit (KNK), në Tiranë. Këto qendra u hapën në zonat ku nevoja për shërbimet e OSHEE ishin të domosdoshme, në kushtet kur dhe konsumatorët po i përgjigjen pozitivisht thirrjes së kompanisë për të qenë të rregullt me detyrimin kontraktor dhe për të marrë në kohë zgjidhjen e ankesave.

Qendrat ndodhen në zonat:

1.Njësinë Bashkiake nr 9, Rruga “Reshit Petrela”, ndërtesa nr 1, kati i parë, kodi postar 1016 (te stacioni i trenit)

2.Njësia 1: Njësia bashkiake nr 10 , rruga “Mihal Duri”, ndërtesa 1, kati i parë, kodi postar1001 (mbrpa Ministrisë së Arsimit)

3.Njësia 2: Njësia bashkiake nr 1, rruga “Shemsi Haka”, ndërtesa 162/12, kati I parë , kodi postar 1004 (tek Ali Demi, poligrafiku)

4.Njësia nr 3, Fushe Mëzez, pranë mbikalimit të Kamzës, ndërtesa nr 7, kati i dytë (te mbikalimi i Kamzëz)

5.Bathore, Rruga “Demokracia”, ndërtesa 222, lagjia “Bathore” – Kamez, kati i parë, kodi postar 1054 (afër rreth rrotullimit, 500 m majtas)

energjia.al 17.12.2014