info@energjia.al

Bursa e Energjisë nuk pritet të nisë funksionimin e saj, ashtu siç ishte parashikuar ndërkohë që mbetet prioritet për sektorin, ashtu sikurse procesi i ndarjes së OSHEE-së në katër struktura të veçanta. Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka publikuar në datë 6 nëntor një raport të fundit për ecurinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke u ndalur në sektorë të tillë si energjia, gazi, eficenca, hidrokarburet, ndikimet mjedisore.

Situata politike, ashtu sikurse është trajtuar edhe më herët, ka shërbyer si një frenuese e zbatimit të plotë të reformës në sektor, duke shkaktuar vonesa te liberalizmi dhe proceset e tjera. Këtë herë, Sekretariati nuk shprehet me rezerva, por i bindur se bursa nuk do të vihet në funksion më 1 janar 2018, ashtu sikurse është lakuar, ndërkohë që ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë pritet që të japë një afat të ri mbi këtë proces.

Nga ana tjetër, me vonesë është edhe ndarja e OSHEE-së. “Ndarja e OSHEE-së, derregullimi i çmimeve për prodhim dhe furnizim, si dhe ngritja e bursës është e vonuar. Të tria këto aspekte janë një prioritet. Përgjegjshmëria dhe ekuilibri duhet të vendoset në një përpjekje për të harmonizuar edhe mekanizmat konkurrues të tregut të balancimit”, – thuhet në raportin e Sekretariatit.

I njëjti raport nënvizon se ndërkohë OSHEE ende nuk është ndarë, ashtu sikurse e përcakton modeli i ri i tregut. Operatori i Sistemit të Transmetimit duket se ka kaluar këtë fazë që në momentin që u miratua që pronësia e tij të ishte nën ish-Ministrinë e Ekonomisë, që sot i bie të jetë ministria që drejton Arben Ahmetaj, pra Financat dhe Ekonomisë.

Referuar elementeve të marrë në vlerësim, Shqipëria pjesën e saj më të madhe të përparimit në sektor e ka bërë në vitin 2016, ndërkohë që në vitin 2017, nga shtatë elemente të marrë në vlerësim vetëm në një prej tyre ka progres që lidhet me transparencën. Pjesa tjetër kanë mbetur në vend numëro. Këtë e tregon më së miri edhe norma e implementimit ku diferenca nga 2016 deri në 2017 është modeste.

Revista Monitor,  11.08.2017

MINISTRI I ENERGJISË DHE INDUSTRISË Z. DAMIAN GJIKNURI ISHTE I PRANISHËM NË FORUMIN EKONOMIK TË ORGANIZUAR NGA SHOQATA E INVESTITORËVE TË HUAJ NË SHQIPËRI (FIAA).

Ministri Gjiknuri, gjatë fjalës së mbajtur në këtë forum, tha se ky vit do të jetë shumë i rëndësishëm për miratimin e ligjit të ri të energjisë, duke hapur më shumë tregun.

Ministri vuri theksin edhe tek investimet që do të bëhen në linjat e transmetimit në vitet në vijim.
“E konsiderojmë shumë të rëndësishme këtë për sigurinë e furnizimit me energji elektrike, importimin dhe eksportimin e energjisë, nëse është e nevojshme. Lidhja me rrjetet evropiane është shumë e rëndësishme dhe ne po rilançojmë edhe njëherë marrëdhënien tonë me homologët tanë italian, për të rivitalizuar këtë projekt. Është një projekt shumë i rëndësishëm. Nëse ne e lidhim Shqipërinë me Evropën, nëse e lidhim me kabuj nënujorë, unë besoj se kjo do të jetë shumë përfituese dhe do t’i japë kuptim edhe projekteve të tjera në Shqipëri për suficitin e energjisë”, u shpreh ndër të tjera Z.Gjiknuri.

Ministri është ndalur edhe tek sektori i industrisë, ndërsa tha se duhen ndërhyrje për të eliminuar rregullat e padrejta të lojës, duke i hapur kështu mundësi investimeve efikase.

“Investitorët e huaj mund të vijnë me ekspertizë, me kapacitet, por kur duan të hyjnë në lojë, u duhet të përballen me disa rregulla të padrejta të lojës. Nëse rregullat vazhdojnë të jenë të padrejta, këta aktorë do të vazhdojnë të mbeten jashtë loje. Kështu vendi nuk fiton asgjë në planin afatgjatë. Ne do t’i kushtojmë shumë rëndësi kualifikimit, çfarë ofrojnë ata për zhvillimin e sektorit”, nënvizoi Ministri.

Duke ju referuar sektorit të minierave, Gjiknuri nënvizoi se qeveria po përpiqet ta vendosë nën kontroll këtë sektor

“Sektori minierave, sigurisht që është një sektor fitimprurës, por që ka dalë pak jashtë kontrollit, dhe ne po përpiqemi të fokusohemi tek disa fusha që kanë qenë goxha shqetësuese për publikun, përsa i përket sigurisë së punës, shfrytëzimit të burimeve. Kam parasysh këtu rastin e Bulqizës. I vetmi qëllim është që të vendosim më shumë kontrolle në këtë sektor. Të mos ja lëmë në dorë njerëzve të paaftë”, tha z.Gjiknuri.

Përsa i përket koncesioneve, për të rritur transparencën, shtoi Ministri, do të kemi një regjistër transparent të të gjitha koncesioneve, ku çdo aplikim do të regjistrohet, dhe do të ketë afatet e qarta.

energjia.al 20.01.2014