info@energjia.al

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri shoqëruar nga drejtuesit e Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Inspektoratit Qendror Teknik e Industrial zhvilluan një takim me përfaqësuesit kryesorë të operatorëve të tregtimit të karburanteve.

Ministri Gjiknuri u bëri të ditur operatorëve masat që po ndërmerr qeveria në kuadër të rritjes së sigurisë rrugore në vend. “Kemi filluar me punën për heqjen e çdo objekti të paligjshëm që është në kundërshtim me Kodin Rrugor. Janë kryesisht tabela, struktura apo reklama që pengojnë shikueshmërinë gjatë lëvizjes së mjeteve dhe bëhen shpesh burim aksidentesh. Kuptohet, një ndër pikat më problematike të trashëguara kanë qenë dhe karburantet, pavarësisht masave që u ndërmorën gjatë 4 vjeçarit të parë, ndonjëherë edhe pa sukses nga ministria e shkuar dhe këtë duhet ta them. Një problem që duhet zgjidhur sa më shpejt është ajo e tabelave shumë të mëdha ku reklamohen markat dhe listohen cmimet e karburanteve. Shpesh këto tabela konfuzojnë shoferët e makinave dhe bëhen burim aksidentesh”, u shpreh Gjiknuri.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë u dakordësua me operatorët për krijimin e një grupi të përbashkët pune që do të përcaktojë një standard të ri të reklamimit të karburanteve dhe ndriçimit gjatë natës, në përputhje me Kodin Rrugor.

“Ministria me Autoritetin Rrugor do të ngrejnë një grup pune bashkë me përfaqësuesit e operatorëve për të përcaktuar një standard. Kjo duhet të jetë uniforme për të gjithë dhe patjetër nuk duhet të ndikojë në konkurencë të pandershme. Ju jeni operatorët kryesorë ndaj ju kërkova tu thërras për bashkëpunim dhe kërkoj nga ana juaj që të gjejmë një zgjidhje të shpejt për këtë problem. Tu lihen disa ditë afat pasi dhe ju kërkoni masat tuaja, në bashkëpunim me Autoritetin Rrugor. Përndryshe, jemi të detyruar që të ndërhyjmë ligjërisht. Preferoj më përpara dialogun dhe zgjidhjen me mirëkuptim, të punojmë sëbashku për ti dhënë një zgjidhje permanente sipas standardeve ligjore këtij problem”, nënvizoi Gjiknuri.

energjia.al  10.10.2017

Minutat e takimit të mbajtur në datën 25.02.2017

Në datën 25.02.2017, në ambientet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Zv.Kryeministri z. Niko Peleshi sëbashku me zv.ministrin e Energjisë z. Ilir Bejtja dhe kreun e Emergjencave Civile z.Shemsi Premçi pritën në një takim përfaqësinë e grevistëve të Zharrëzës. Takimi u zhvillua në një frymë pozitive dialogu për vazhdimin e procesit të filluar tashmë nga qeveria për zgjidhjen e situatës së krijuar dhe trashëguar prej vitesh.

Përfaqësuesit e qeverisë informuan përfaqësinë e grevistëve për masat e marra në kuadër të grupit ndërministror të ngritur me urdhër të Kryeministrit që në ditët e para të janarit. Gjithashtu u paraqitën masat që janë marrë në mënyrë të menjëhershme pas rikthimit të lëkundjeve në zonën e Zharrëzës në Nëntor-Dhjetor 2016.

Që në datën 26 dhjetor 2016 është urdhëruar ndalimi i injektimit të ujit teknologjik nga Bankers Petrolium në zonën e Zharrëzës, ndalim që vazhdon të mbetet në fuqi. Nga banorët u kërkua që ndalimi të bëhet definitiv çka është në përputhje edhe me raportin e grupit ndërministror që thotë “Bankers të ndalojë operacionet e injektimit të ujit në gëlqeror në zonën e Zharrëzës dhe të përdorë alternativa të tjera për trajtimin e ujit teknologjik pa dëmtuar mjedisin, si dhe masa riparuese të nëntokës e mbitokës, sipas standardeve ndërkombëtare, në mënyrë që të shmangen në të ardhmen pasojat negative për komunitetin”.

Raporti i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, i përgatitur në bashkëpunim me pushtetin vendor si dhe Drejtorinë e Emergjencave Civile thekson se janë dëmtuar 508 shtëpi nga të cilat 70 me dëmtime shumë të rënda ose të rënda që kërkojnë ndërhyrje urgjente. Sipas raportit urdhërohet marrja e masave të menjëhershme për sistemimin e përkohshëm të banorëve, banesat e të cilëve janë vlerësuar si të pabanueshme dhe riparimin e shtëpive me dëmtime të rënda. Sistemimi i banorëve dhe riparimi i dëmeve të këtyre 70 banesave do të bëhet në masë të plotë nga qeveria pa pritur zbulimin shkencërisht të provuar të shkaqeve të lëkundjeve. Brenda javës që vjen, qeveria angazhohet të përmbyllë të gjitha modalitetet ligjore të kërkuara nga grupi ndërministror i punës, ngritur me urdhër të Kryeministrit. Për banesat që nuk klasifikohen në gjendjen e emergjencës do të dëmshpërblehen gjithashtu në mënyrë të plotë, në varësi të rezultateve të ekspertizës së pavarur ndërkombëtare mbi shkaqet e lëkundjeve. Banorët kërkuan që vlerësimi i dëmeve të mund të rikryhet në ato raste kur ka kontestime. Brenda javës së ardhshme do të ngrihet një grup me ekspertë teknikë për të rivlerësuar rastet e kontestuara nga banorët.

Vazhdon procesi i vlerësimit të shkaqeve nga vijnë lëkundjet. Mbi bazën e të dhënave të regjistruara është përzgjedhur një listë ekspertësh të pavarur ndërkombëtar mes të cilëve në diskutim me Bankers Petrolium dhe në respekt të marrëveshjes hidrokarbure do të përcaktohen ata që do analizojnë të dhënat dhe nxjerrin dokumentin e analizës shkencore. Eksperti teknik i pavarur do të përcaktojë në mënyrë objektive dhe asnjanëse shkakun e lëkundjeve por edhe do të propozojë zgjidhjen më optimale për teknologjinë e trajtimit të ujit dhe mbetjeve teknologjike që shoqërojnë nxjerrjen e naftës nga nëntoka sipas standardeve më të mira ndërkombëtare.

Nënkryetari i Grupit të Posaçëm Ndërministror

Ilir Bejtja

energjia.al  27.02.2017

Në kuadër të transparencës ndaj medias dhe opinionit publik, Ministria e Energjisë dhe Industrisë informon sa vijon lidhur me zhvillimet më të fundit referuar çështjes së protestës dhe grevës së banorëve të fshatit Zharrëz.

Me datë 21.02.2017, në Bashkinë Patos, zv.ministri Ilir Bejtja, prefekti Bushaj, kryebashkiakja Balilaj dhe deputetja Dhima pritën në një takim përfaqësues të komunitetit dhe protestuesve të Zharrëzës me të cilët diskutuan mbi situatën e krijuar nga lëkundjet në këtë zonë në periudhën Nëntor-Dhjetor 2016.

Në cilësinë e përfaqësuesit të Grupit të Punës Ndërministror të ngritur nga Kryeministri, z.Bejtja ju ka komunikuar pjesëmarrësve masat e marra dhe ato që po ndërmerren për zgjidhjen e problemeve të konstatuara prej banorëve. Në përfundim të diskutimeve, përfaqësuesit e komunitetit ranë dakord të ndërpritet greva dhe të bashkëpunojnë për përmbushjen e masave me sukses.

Konkretisht:

1. Është bërë tashmë nga MEI ndalimi i injektimit të ujit teknologjik në gëlqeror në zonën e Zharrëzës, në tre puse që nga data 26.12.2016. Nga kjo kohë u konstatua edhe nga përfaqësuesit e komunitetit se nuk ka pasur më lëkundje në zonë. Nga ana e banorëve u kërkua që të ndalohet në mënyre permanente injektimi i ujit në gelqërorë në këtë zone, ashtu siç edhe theksohet në urdhrin e Kryeministrit.

2. Është në finalizim blerja nga ana e Albpetrol e 3 sizmografëve dhe 6 akseleromarrësve që do të shërbejnë për matjen e saktë dhe monitorim të lëkundjeve në zonë në të ardhmen. Ka filluar puna për ndërtimin e bazamenteve për instalimin e tyre dhe ky proces ka nisur që nga dt. 27.01.2017.

3. Instituti i Gjeoshkencës ka propozuar një listë me ekspertë të huaj të pavarur midis disa instituteve të specializuara për këtë qëllim në rajon dhe botë. Është dakordësuar me Bankers Petrolium për tu ulur e caktuar bashkarisht, në përputhje me detyrimet ligjore ekspertin e pavarur për vlerësimin e të dhënave sizmike të deritanishme dhe nxjerrjen e konkluzioneve finale për identifikimin e shkakut të lëkundjeve.

4. Që prej vitit 2014 por edhe tanimë në mënyrë më intensive që prej 22.12.2016, Albpetrol po monitoron dhe kontrollon të gjithë hapësirën e fushës së naftës e gazit të Patoz-Marinzës dhe në veçanti injektimin e ujit në nëntokë.

5. Është bërë vlerësimi nga ana e SHGJSH (Shërbimit Gjeologjik Shqiptar) lidhur me qëndrueshmërinë e tokës për sigurinë e ndërtesave në zonën e Zharrëzës. Është arritur në konkluzion shkencor se nuk ka rrezik të shkatërrimit të strukturës së tokës në sipërfaqe dhe shtëpitë mund të vazhdojnë të ndërtohen në të njëjtin vend ku janë sot.

6. Bashkia në bashkëpunim me Drejtorinë e Emergjencave Civile ka bërë një vlerësim paraprak të gjendjes së dëmeve të shkaktuara dhe janë verifikuar dëme në 508 shtëpi. 70 prej tyre janë konsideruar për ndërhyrje të menjëhershme për sistemim të banorëve përkohësisht, riparim të dëmtimeve dhe ndërtim të banesave të reja kur ato janë të pabanueshme.

7. Bashkia është në përfundim të një vlerësimi përfundimtar për këtë gjendje dëmesh dhe do ta dërgojë menjëherë pranë Prefektit të Fierit e më tutje, të ndjekë rrugët ligjore me procedurë të përshpejtuar për ndërhyrjen dhe sistemimet e mësipërme. Një pjesë e familjeve, 7 prej tyre janë sistemuar tashmë në mënyrë të përkohshme nga Bashkia.

8. U dakordësua që të merren masa për përmirësimin e mjedisit dhe të operimit në fushat e naftës brenda standardeve mjedisore duke mos shkaktuar ndotje si në sipërfaqet bujqësore ashtu edhe në ujërat e pijshëm nëntokësore.

9. Autoritetet e pranishme ju kërkuan përfaqësuesve të komunitetit të Zharrëzës të ndërpritet greva dhe të bashkëpunohet për zbatimin e planit të masave të urdhëruara nga Kryeministri dhe masave të tjera të rënë dakord në këtë takim. Përfaqësuesit e komunitetit ranë dakord për angazhimin e tyre për ndërprerjen e grevës.

energjia.al  23.02.2017

Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Bujar Nishani priti në një takim zotin Kjetil Tungland, Drejtori aktual Menaxhues i Projektit TAP AG dhe zotin Ian Bradshaw, Drejtori i ri Menaxhues i Projektit TAP AG.

Presidenti vlerësoi punën e kryer deri tani nga TAP AG në drejtim të zhvillimit të sektorit të energjisë në vend, duke e cilësuar si projektin e shekullit të 21-të për Shqipërinë. Kreu i Shtetit theksoi se në të gjitha nivelet shtetërore si dhe nga të gjitha palët politike, ka garanci të shprehura qartësisht për vijimin dhe finalizimin me sukses të projektit, duke veçuar mbështetjen që projekti i gazsjellësit TAP ka gjetur edhe në shoqërinë shqiptare.

Zoti Tungland vlerësoi rolin e Presidentit të Republikës, si dhe e falënderoi atë për mbështetjen publike të projektit, duke rikonfirmuar faktin e mbështetjes së gjerë institucionale të projektit dhe duke informuar që fillimi i vitit 2020 do të jetë edhe përfundimi i projektit në territorin shqiptar. Z. Bradshaw informoi Presidentin se në fillim të muajit qershor 2015 fillon edhe ndërtimi i rrugëve të aksesit për projektin, duke sjellë më shumë prezencë në terren dhe punësim.

Më tej biseda u përqendrua në potencialin njerëzor të kualifikuar që ekziston në Shqipëri për realizimin e projektit si dhe përfitimet e pritshme në zhvillimin e mëtejshëm të fushës së energjisë në vend.

energjia.al 09.02.2015

Zv. Ministrja e Mjedisit, znj. Djana Bejko, priti në një takim pune, Z. Daniele Bianchi, Menaxher i Aseteve të TAP, znj. Kelly Goddbard, Drejtore e politikave sociale dhe z. Izet Loloci, përfaqësues i projektit TAP, pjesë e Kompanisë Ndërkombëtare të naftës dhe gazit-BP,një nga kompanitë kryesore ndërkombëtare në botë për transport, energji për ngrohje dhe ndriçim.

Vizita kishte në fokus situatën aktuale dhe fazat afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë të projektit TAP në Shqipëri si dhe bashkëpunimin ndërinstitucional dhe masat e marra nga ministritë e linjës për progresin e këtij projekti.

Zëvendësministrja Bejko, informoi përfaqësuesit e BP, se Ministria e Mjedisit, ka marrë një sërë masash lehtësuese, për zbatimin e projektit TAP, duke ofruar sipërfaqe pyjore në shërbim të ngritjes së infrastrukturës për mbarëvajtjen e projektit. Njëkohësisht ajo u shpreh se të gjitha ministritë e tjera të linjës, janë në fazën e përgatitjes së procedurave dhe marrjes së masave lehtësuese, për zbatimin e tij.

Shtyrja përpara e këtij procesi është prioritet i Qeverisë dhe Ministrive të linjës përfituese nga ky projekt-shtoi ajo.

Në bazë të Raportit të Ndikimit në Mjedis dhe në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional për, projektin TAP, Ministria e Mjedisit do të asistohet me kapacitete teknike dhe financiare për të marrë masa përmirësuese mjedisore në zonat ku do të kalojë ky projekt.

Prioritet kryesor do të jetë mjedisi, në të cilin pritet që projekti TAP të investojë rreth 5 milion Euro. Gjithashtu përfitim të drejpërdrejtë nga ky projekt, si në aspektin ekonomik dhe në atë social, do të kenë dhe komunitetet përreth zonave ku do të kalojë ky gazësjellës.

Zv.Ministrja Bejko u shpreh se Ministria e Mjedisit, përmes grupit të ekspertëve do të përgatisë planet e veprimit, për ndërmarrjen e masave për lehtësimin e procesit nga të dy palët, si nga ana e projektit TAP ashtu dhe e Ministrisë së Mjedisit, dhe Qeverisë Shqiptare.

energjia.al 14.08.2014

Kryeministri Berisha priti sot në takim Këshilltarin e Presidentit të kompanisë azere të gazit e naftës SOCAR, zotin Murad Heydarov, ambasadorin e Azerbajxhanit për Shqipërinë zotin Rahman Mustafayev dhe Zv/Presidentin e BP pranë Konsorciumit të Shah Deniz, zotin John Baldwin. Delegacioni njoftoi zyrtarisht Kryeministrin Berisha për përzgjedhjen përfundimtare të projektit të gazsjellësit Trans Adriatik – TAP. Ky është projekti më i madh energjetik i të gjithë kohërave në Evropë, me një investim fillestar 40 miliard dollarë.
Me këtë vendim të marrë nga qeveria e Azerbajxhanit dhe Konsorciumi i Shah Denizit shënohet hapja e Korridorit të Jugut, si burim i një rëndësie strategjike për energjinë në Europë, sikurse edhe për zhvillimin e tregut të gazit në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe diversifikimin e burimeve energjetike të të gjithë rajonit.

Delegacioni shprehu mirënjohjen për të gjithë punën serioze të realizuar nga qeveria shqiptare brenda një kohe të shkurtër për ngritjen e të gjithë kuadrit ligjor e rregullator të nevojshëm për të garantuar zbatimin me sukses të projektit në Shqipëri. Veçanërisht, ata shprehën mirënjohjen dhe vlerësimin maksimal e të sinqertë për kontributin politik të paçmueshëm që Kryeministri Berisha personalisht investoi në mbështetje të projektit që në fazën fillestare të tij në 2006 dhe në vazhdim, mbështetjen dhe lobimin e tij të fuqishëm për këtë projekt. Pa rolin dhe kontributin e Shqipërisë, ky vendim për projektin TAP nuk do kishte qenë i mundur, theksuan ata.

Kryeministri Berisha shprehu mirënjohjen për qeverinë e Azerbajxhanit, Presidentit Alyiev dhe konsorciumin e Shah Deniz-it për vendimin e marrë në mbështetje të projektit TAP, duke e konsideruar këtë si një vendim me rëndësi të jashtëzakonshme strategjike që mbështetet nga të gjitha forcat politike dhe që zgjidh me këtë projekt përfundimisht problemin e energjisë për Shqipërinë, e cila fiton një rol të ri në rajon, në këtë fushë. Shqipëria është një përfituese e padiskutueshme nga projekti, gjatë ndërtimit do krijojë mijëra vende pune dhe më pas hapjen e tregut të gazit në Shqipëri, jo vetëm për qëllime industriale, por edhe rezidenciale.
energjia.al, 27.06.2013

Biznesmeni Rezart Taçi, që zotëron grupin Taçi Oil dhe kompaninë e përpunimit të naftës ARMO, të cilët e bleu nga shteti rreth tre vjet më parë për 120 milionë euro, pritet që të prezantohet sot si njeriu kyç që qëndron pranë konsorciumit Vetro Energy, që ka blerë së fundmi Albpetrol për një shumë prej 850 milionë euro, si aksioner në një prej kompanive të konsorciumit, YPo Holdings.
Rezart Taçi renditet sot në një prej biznesmenëve më të mëdhenj në Shqipëri. Përmes kompanive të tij, “Taçi Oil”, “Kuid” dhe ARMO, Rezart Taçi realizoi një xhiro vjetore prej rreth 34 miliardë lekësh në 2011-n (rreth 250 milionë euro), me një rritje prej 130% në raport me një vit më parë, kryesisht si rrjedhojë e zgjerimit të ARMO-s. Krahas biznesit të naftës, “Taçi grup”, vitet e fundit, është zgjeruar dhe në media, përmes blerjes së televizionit “Alsat”, tashmë të shndërruar në “Albanian Screen”, ku ka investuar ndjeshëm për ndryshimin e formatit televiziv dhe në arsim, përmes shkollës private “Nobel”
Sot në orën 1, Vetro Energy do të japë një konferencë për shtyp.
Pak ditë më parë, Këshilli i Ministrave ka shpallur zyrtarisht fitues në mbledhjen e sotme kompaninë Vetro Energy, si fituese të tenderit për privatizimin e kompanisë shqiptare të naftës Albpetrol. Kompania kishte ofruar 850 milionë euro për blerjen e  Albpetrol dhe pak ditë më parë, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të Ministrisë së Ekonomisë e kishte vlerësuar atë të parën në renditje, duke i dhënë pikët maksimale.
Sipas të dhënave publike në faqen e vet të internetit, Vetro Energy Pte. Ltd. është një kompani operuese dhe menaxhuese me bazë në Singapore dhe Houston, që shënjestron investime në gaz dhe në naftë në mbarë botën.
Aksionerët e “Vetro Energy” janë “YPO Holdings” dhe “SilkRoad Equity”. SilkRoad Equity është një firmë globale investimesh me interesa në portofola të diversifikuara të kompanive publike dhe private.

Revista Monitor, 05.10.2012

Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, z. Nasip Naço priti sot në një takim Drejtoreshën Ekzekutive të Bankës Botërore në Uashington, znj. Jane Armitage dhe Drejtorin Ekzekutiv të Bankës, z. Piero Cipollone.
Në këtë takim, Ministri i METE dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore diskutuan mbi ecurinë e projekteve të financuara nga Banka Botërore dhe mundësinë e projekteve të tjera të në ardhmen.
Z. Naço vlerësoi kontributin e Bankës Botërore për zhvillimin e reformave dhe ekonominë e vendit tonë, nëpërmjet financimeve të shumta dhe eficiente, kontributeve të suksesshme në infrastrukturë, veçanërisht në energjetikë, infrastrukturën e rrugëve rurale apo të rrugës Durrës-Kukës,në arsim, bujqësi, reformat rregullatore, mjedis, shëndetësi, në privatizime etj.
“Ne shprehim falënderime për kontributin e Bankës Botërore në reformat në Shqipëri, përmes përzgjedhjes të ekspertëve të BB të angazhuar në projekte me rëndësi për vendin dhe duke demonstruar profesionalizëm. Me ndihmë të BB, Shqipëria ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në përmirësimin e kuadrit rregullator për biznesin”, tha z. Naço. Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës shprehu angazhimin e qeverisë shqiptare për shkurtimin e kohës së bërjes efektive të projekteve të financuara nga BB pasi kjo është, në radhë të parë, në interes të palës shqiptare.
Gjithashtu, z. Naço shprehu angazhimin për plotësimin në kohë të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i marrëveshjeve të financimit në kohë dhe me përgjegjësi.
Ministri i METE dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore diskutuan edhe mbi ecurinë e projektit të Sigurisë së Digave, i cili ka si objektiv kryesor rritjen e sigurisë së digave të hidrocentraleve më të mëdha të Sistemit Elektroenergjetik Shqiptar në kaskadat e lumenjve Drin dhe Mat. Nga të dyja palët u ra dakord se ky projekt i rëndësishëm ka qenë deri tani i suksesshëm dhe se do të realizohet në kohë. METE ka si objektiv të sajin rritjen e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike, nëpërmjet rritjes dhe përmirësimit të eficiencës së prodhimit të energjisë elektrike nga burimet hidrike dhe nga burime të tjera të rinovueshme, duke ndikuar në këtë mënyrë edhe në rritjen e qëndrueshme të sigurisë së furnizimit me energji elektrike në tregun rajonal të energjisë. Z. Naço shprehu interesin e METE për ndihmë nga ana e Bankës Botërore për zhvillimin e infrastrukturës në sektorin energjetik, veçanërisht për sa i përket linjave të interkonjeksionit me vendet fqinje. Një tjetër projekt i diskutuar mes Ministrit të METE dhe Bankës Botërore është dhe projekti BERIS, “Reforma institucionale dhe përmirësimi i ambientit të biznesit”, objektivi i të cilit është të ndihmojë qeverinë për të lehtësuar hyrjen dhe operacionet e biznesit në ekonominë formale, dhe të forcojë aftësitë e sektorit të ndërmarrjeve për të rritur eksportet drejt tregjeve rajonale dhe të BE. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e Bankës Botërore u shprehën se, institucioni që ata përfaqësojnë do të vazhdojë mbështetjen për Shqipërinë dhe qeverinë e saj, nëpërmjet realizimit të projekteve ekzistuese, por edhe nëpërmjet projekteve të tjera në të ardhmen.

energjia.al, 30.06.2011

Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, z. Nasip Naço, priti dje në një takim një delegacion të KfW-së, i cili kryesohej nga z. Olaf Zymelka, Drejtor i Divizionit për Energjinë dhe Transportin për Europën Juglindore dhe Turqinë.
Në këtë takim, bashkëbiseduesit diskutuan lidhur me ecurinë e deritanishme të projekteve të financuara nga KfW, mbi vazhdimin dhe zbatimin e këtyre projekteve, si dhe mbi projektet e parashikuara në të ardhmen, sidomos në fushën energjetike.
Ministri z. Naço shprehu falënderimet e tij mbështetjen e deritanishme që ka dhënë qeveria gjermane për Shqipërinë, për kontributin e dhënë nga KfW-ja, e cila konsiderohet si një partner strategjik, afatgjatë dhe i qëndrueshëm për vendin tonë, që ka kontribuar jo vetëm me fonde, por edhe si nxitëse e procesit të reformave ekonomike në Shqipëri. Gjithashtu, z. Naço vlerësoi rolin e KfW-së si një donator lider dhe si një institucion negociator me institucionet e tjera financiare ndërkombëtare, për financimin e projekteve të mëdha në sektorin energjetik në Shqipëri.
Më tej, gjatë takimit, Ministri i METE garantoi përfaqësuesit e KfW-së se qeveria shqiptare do të mbështesë dhe do të garantojë respektimin me korrektësi të gjithë detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i marrëveshjeve të nënshkruara me KfW-në lidhur me financimin e projekteve. Sipas z. Naço, procesi i privatizimit të aseteve shtetërore ofron mundësi për KfW-në apo për biznesin gjerman, për të operuar mbi bazën e marrëveshjeve konçensionare apo joint ventures.
Nga ana e tyre, përfaqësuesit e KfW-së shprehën gatishmërinë për vazhdimin e mbështetjes për Shqipërinë në të ardhmen, duke vënë theksin në disa projekte energjetike, siç është ai i “Mbrojtjes së Digave”.

energjia.al, 10.06.2011

Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Z. Nasip Naço, priti në datën 3 qershor në një takim një delegacion të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, BERZH.
Në këtë takim u diskutua lidhur me bashkëpunimin e deritanishëm me BERZH-in dhe me vazhdimin e këtij bashkëpunimi edhe në të ardhmen, me projekte në fusha të ndryshme, duke përfshirë edhe projektet në fushën energjetike.
Ministri z. Naço vlerësoi kontributin që Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka dhënë për Shqipërinë, nëpërmjet projekteve të ndryshme që kanë ndikuar në rritjen e biznesit dhe të ekonomisë shqiptare.
“Shprehim mirënjohjen dhe falënderime për këtë Institucion Financiar Ndërkombëtar, i cili ka asistuar Shqipërinë, jo vetëm në financimin me fonde, por në projektimin, ndjekjen, zbatimin e një blloku të nevojshëm reformash që kane përmirësuar kapacitetet institucionale, transparencën dhe kanë ndikuar në rritjen e efektivitetit të përdorimit të fondeve”, u shpreh z. Nasip Naço.
Përsa i përket bashkëpunimit në të ardhmen, gjatë takimit mes Ministrit të METE dhe përfaqësuesve të BERZH-it, u diskutua në lidhje me mundësitë e financimit në sektorin e energjisë, mundësitë e financimit për projekte të sektorit privat, nëpërmjet financimit të bankave lokale për këtë qëllim, etj.
Shqipëria është anëtarësuar në BERZH më 18 dhjetor 1991 me një kapital të nënshkruar prej 20 milionë Euro. Aktualisht sektorët kryesor ky fokusohet BERZH janë: Ristrukturimi i Sektorit të Energjisë, Zhvillimi i Sektorit të Transportit dhe të Telekomunikacionit, si dhe në zhvillimin e Sektorit Privat.

energjia.al, 06.06.2011