Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

ost

OST padit Bashkinë e Vaut të Dejës për bllokim llogarish

Ka përfunduar në Gjykatën Administrative të Apelit përplasja mes Operatorit të Transmetimit të Energjisë dhe Bashkisë së Vaut të Dejës. Shkak i përplasjes është bërë pretendimi i Bashkisë së Vaut të Dejës për një seri faturash të papaguara…

Fitimet e OST bien me 15.6% në 9-mujor

Fitimet e Operatorit të Transmetimit të Energjisë shënuan një rënie vjetore me 15.6 për qind në periudhën janar-shtator 2018. Kompania raportoi pasqyrat financiare të tremujorit të tretë të vitit, ku u pa se fitimi para taksave ishte 1.4…

OST s’paguan divident që prej 2011

Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë nuk derdh fitimet në arkën e shtetit që prej vitit 2011. Konstatimi vjen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili ka audituar financat e këtij institucioni në fillim të vitit 2017. Raporti…

Fitimi i OST për 6 mujorin, 653 mln lekë

Operatori i Sistemit të Transmetimit raportoi se fitimi pas taksave i kompanisë në pjesën e parë të vitit arriti në 653 milionë lekë. Kjo shifër rezultoi pas pagesës së detyrimeve tatimore prej 115 milionë lekësh në arkën e shtetit.…

Çfarë duhet për të vënë në punë bursën e energjisë

Kur flasim për sektorin energjetik në vend natyrshëm gjejmë një seri fjalësh me të cilat e lidhim, mes të cilave, reformimi, situata kaotike në të kaluarën, koncesionet, borxhet. Por një kuadër ligjor i miratuar në vitin 2015 solli atë që…

OST ankimon çmimin

Operatori i Sistemit të Transmetimit ka ankimuar vendimin numër 52 të Entit Rregullator të Energjisë lidhur me çmimin që aplikohet nga kompania për shërbimin e saj. Në një kërkesë paraqitur në ERE, OST argumenton se nuk ka të ardhura të…

ERE: Nuk ndryshuam çmimet e energjisë

Kompanitë publike të energjisë (OST dhe OSHEE) kishin kërkuar rritje të çmimit për vitin 2017, duke përfshirë edhe shitjen me pakicë për konsumatorët e mëdhenj, por Enti Rregullator Energjisë ka arsyetuar se kërkesa e kompanive nuk është…

Borxhet, OSHEE do i paguajë KESH dhe OST

Enti Rregullator i Energjisë bëri me dije se kompanitë e sektorit energjetik do të vazhdojnë të shlyejnë në mënyrë të vazhdueshme borxhet e akumuluara mes njëra-tjetrës. Për të garantuar likuiditet ky Ent vendosi që të mos ndryshonte…

Tregu i energjisë në pritje të bursës

Qeveria shqiptare ka në objektivin e saj të bëjë funksionale një bursë të tregtimit të energjisë brenda këtij viti. Planet fillestare për ngritjen e saj kanë qenë për në mars të këtij viti, mungesa e ekspertizës së thellë teknike dhe…